Лекции.Орг


Поиск:
Проект з підвищення ефективності
Дані кінцевого споживання за базовим сценарієм

Базова ціна

Приклад: За проектом буде будуватися високоефективний новий завод виробництва цементу. Базова ціна є вартістю цементного заводу, який мав би будуватися і без проекту.

Приклад: За проектом будуть впроваджуватися енергоефективні рефрижератори. Базова ціна є вартістю стандартного рефрижератора, який можливо був би купленим і без проекту.

Загальна сума інвестицій у замінене обладнання за базовим сценарієм

Приклад: За проектом буде замінюватися існуючий котел, який ще може експлуатуватися. Інвестиція за базовим сценарієм є вартістю нового котла, введеного в році, в якому він мав би бути купленим і без проекту.

 

Приклад використання програми ProForm для проекту підвищення енергетичної ефективності. Використовується цей тип проекту оскільки він є найбільш використовуваним в межах курсу основи енергоменеджменту.

На листі Іntro треба натиснути кнопку Пуск. З’явиться діалогове вікно, яке наведено вище. В ньому треба вибрати: Project Type: Efficiency; в залежності від того чи зв'язаний проект із виробництвом електроенергії у блоці Displaces Grid Electricity? вибрати відповідну відповідь, скоріше за все це буде No; у блоці Efficiency - Sponsor Type необхідно вибрати особу, яка фінансує захід з підвищення енергоефективності. Це може бути: ESCO, Utility – комунальні підприємства, End User – кінцевий споживач, Other – інші види спонсорів. Все інше в цьому діалоговому вікні можна залишити так як є, за винятком того випадку коли Ви являєтесь користувачем на рівні експерт і бажаєте підготувати для себе поглиблений фінансовий аналіз. Тоді у блоці User Type потрібно вибрати варіант Expert і поставити галочку на проти такого запитання: Perform Advanced Financial Analysis? З цим вікном все, можна продовжувати запускати програму ProForm шляхом натискання на кнопку Implement Selections. Почнеться обробка введеної інформації, в результаті якої залишаться такі робочі листи: Іntro, GenI, EffI, FinI, GHGEFF, FinAnal, Results, Help, і Appendix. З цих дев’яти робочих листів вводити інформацію прийдеться тільки в три, а саме: GenI, EffI, FinI.

На робочому листі GenI потрібно ввести такі данні: Найменування заходу з підвищення енергоефективності, Місце розташування поліпшеного обладнання, Тип проекту, Місцевий інвестор, Іноземний інвестор, Національна валютна одиниця, Життєвий цикл проекту. Найважливіша інформація – це останній рядок про життєвий цикл проекту, який має бути не більше двадцяти п’яти років. Натискаємо на кнопку Продовження.

Потрапляємо на робочий лист під назвою EffI. У осередок B6 введіть кількість тільки нових блоків, дійсно встановлених у конкретному році. Усі нові блоки повинні бути встановленими у даному році або перед роком 5. У осередок B7 потрібно занести життєвий цикл обладнання, встановленого за проектом, він має бути точним кратним життєвому циклу обладнання, встановленого за базовим сценарієм. Таким чином, якщо життєвий цикл за базовим сценарієм становить 1 рік, то життєвий цикл за проектом повинен бути цілим числом років. Якщо життєвий цикл технології за базовим сценарієм становить 2 роки, то життєвий цикл технології пом’якшення антропогенного впливу повинен становити 4, 6, 8, і т.д., років. У осередок B14 внесіть суму інвестицій інвестором проекту, яка може бути меншою, ніж загальна вартість технології (у випадках, коли споживач бере участь у витратах). У осередок B16 внесіть або середню величину споживання електроенергії установкою за проектом (наприклад, енергоефективним рефрижератором), або очікуване споживання електроенергії установкою після впровадження проекту, звісно якщо це доречно тобто якщо Ваш проект стосується електричної частин. У осередок B19 внесіть величину споживання палива за проектом (наприклад, енергоефективним котлом), або очікуване споживання палива установкою після впровадження проекту, знову ж якщо доречно. Чисту економію у витратах на ЕіТО на блок або установку введіть у осередок B22. У осередки B31, B34,вводиться інформація про кінцеві дані базового сценарію. У списку, який знаходиться у осередку B39 потрібно вибрати вид палива, що використовувався в неенергетичній технології базового сценарію, після цього програма сама заповнить осередок B40. залишається тільки ввести вартість палива у ГДж/НВО. Натискаємо на кнопку Продовження.

Потрапляємо на робочий лист під назвою FinI. У осередок B3 записуємо курс обміну НВО на США$. У осередок B3 вписуємо купівельну ціну електроенергії. У осередок B4 записуємо долю акціонерного капіталу в загальній сумі інвестицій (%). За наявності позики, внесіть строк погашення боргу або ставку проценту на заборгованість або процент інфляції у осередки B8, B9, B10, відповідно. При наданні гранту/субсидії, внесіть цю суму у осередки B11-F11. Період амортизації технології автоматично заповнюється з листа GenI. Для осередку B13 треба пошукати граничну ставку прибуткового податку. Скоріше за все Вам не вдасться продати ОСВ, але якщо це бути мати місце, то внесіть ставку податку на доход від продажу ОСВ у осередок B14. У осередки B15, B16, B17 вводиться ставка дисконтування, яка представляє вартість упущеної користі (альтернативні витрати) - надходження, очікувані від інвестування цього проекту, а не інвестування в цінні папери такого ж самого ступеню ризику. Рекомендовані ставки дисконтування 10%, 20% і 30%.

Натискаємо на кнопку Продовження. Отримуємо довгоочікувану таблицю результатів.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 358 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью © Стив Джобс
==> читать все изречения...

1203 - | 1199 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.