Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕоточний контроль знань студент≥в денного та веч≥рнього в≥дд≥лень
ѕоточний контроль знань студент≥в оц≥нюЇтьс€ в≥д 0 до 50 бал≥в за наведеною схемою:

є ¬ид роботи мах бал≥в ќц≥нка в балах «м≥ст роботи
  –обота на сем≥нар≥   ј) 0,1,2,3,4,5     Ѕ) 0,1,2,3 ј) - активна участь на сем≥нарських зан€тт€х: виступи та обговоренн€ окремих тем курсу; - презентац≥€ творчих роб≥т, першоджерел тощо; Ѕ) - експрес - контроль.
  ћодул≥: є 1 є 2     0,1,2,3,4,5 0,1,2,3,4,5    онтрольн≥ роботи з курсу.
  —амост≥йна робота   0,4,6,8,10 ¬иконанн€ одного ≥з вид≥в роботи: 1) п≥дготовка та захист реферату; 2)п≥дготовка та захист домашнього завданн€; 3)опрацюванн€ та конспектуванн€ окремих тем курсу та першоджерел.

 

ќц≥нюванн€ роботи на сем≥нарах зд≥йснюЇтьс€ за результатами виступ≥в студент≥в на сем≥нарських зан€тт€х, де враховуЇтьс€ не т≥льки р≥вень розкритт€ проблем, а й њх активн≥сть в обговоренн≥, ум≥нн€ опонувати, поставити запитанн€, висловити своЇ баченн€ проблеми.

ƒо критер≥њв оц≥нюванн€ поточноњ роботи на сем≥нарах включають стан робочих запис≥в, що ведутьс€ студентами п≥д час п≥дготовки до сем≥нарських зан€ть. ќц≥нка враховуЇ њхню зм≥стовн≥сть, систематичн≥сть, на€вн≥сть елемент≥в творчого опрацюванн€ рекомендованоњ навчально-методичноњ та науково-теоретичноњ л≥тератури.

ћодул≥ Ц це пром≥жний контроль знань студент≥в у форм≥ письмових контрольних роб≥т, €кими охоплюютьс€ вс≥ теми навчальноњ програми.

ѕроведенн€ письмових контрольних роб≥т зд≥йснюЇтьс€ за планами-граф≥ками у визначен≥ терм≥ни.  онтрольн≥ роботи передбачають €к теоретичн≥ питанн€, так ≥ тестов≥ завданн€ р≥зного р≥вн€ складност≥.

√отуючи реферат, необх≥дно виходити з того, що його обс€г не може перевищувати 15 стор≥нок. ќбовТ€зковими Ї план, точно сформульован≥ ц≥л≥, засаднича ≥де€ реферату, висновки та перел≥к джерел, що використовувались дл€ його п≥дготовки. –азом ≥з тим, студент повинен не т≥льки написати, а й коротко (прот€гом 5-7 хвилин) розкрити перед аудитор≥Їю або в персональн≥й бес≥д≥ ≥з викладачем основн≥ проблеми, розгл€нут≥ в робот≥. ѕри цьому основними критер≥€ми оц≥нки реферату Ї:

1) в≥дпов≥дн≥сть зм≥сту реферату обран≥й тем≥;

2) р≥вень знань з теми;

3) самост≥йн≥сть викладенн€ основного зм≥сту реферату;

4) ум≥нн€ коротко ≥, в той же час, €комога ≥нформативн≥ше розкрити зм≥ст реферату;

5) ум≥нн€ в≥дпов≥дати на поставлен≥ запитанн€.

ƒомашнЇ завданн€ включаЇ одну ≥з тем дл€ самост≥йноњ роботи або творче завданн€ (на виб≥р), що навод€тьс€ п≥сл€ кожноњ ≥з тем курсу в даних методичних рекомендац≥€х.

Ќаписанн€ домашнього завданн€ ≥з тем дл€ самост≥йноњ роботи - це анал≥тична в≥дпов≥дь на задану тему. ¬≥дпов≥дь, що вимагаЇ не простого опису факт≥в чи узагальненн€ того, що сказано ≥ншими, €к це вимагаЇтьс€ при написанн≥ реферату, але пошуку по€сненн€: чому щось в≥дбуваЇтьс€ (≥з €коњ причини) ≥ €к це в≥дбуваЇтьс€ (процеси, механ≥зми). —труктура ≥ндив≥дуального домашнього завданн€: титульний лист, план, текст роботи ≥з посиланн€ми на джерела використаного матер≥алу, €кий складаЇтьс€ ≥з вступу, в≥дпов≥дей на питанн€ плану та висновк≥в, список використаноњ л≥тератури. …ого обс€г Ц до 15 стор≥нок комп'ютерного тексту.

ќц≥нюванн€ даного виду роботи враховуЇ: наск≥льки студент вм≥Ї самост≥йно визначати коло питань, що в≥днос€тьс€ до певноњ теми; може ч≥тко ≥ грамотно формулювати думки ≥ лог≥ку побудови суджень; мислить асоц≥ативно, а не репродуктивно; волод≥Ї мовою економ≥чноњ теор≥њ; маЇ навички ситуативного використанн€ приклад≥в, цитат, необх≥дних аргумент≥в по в≥дпов≥дн≥й тем≥. Ќайб≥льш ц≥нним у процес≥ написанн€ Ї вираженн€ автором свого особистого в≥дношенн€ до предмета м≥ркуванн€.

¬иконанн€ творчого завданн€ передбачаЇ, що студент волод≥Ї певним обс€гом матер≥алу по одн≥й ≥з тем курсу ≥ може концентровано викласти його у вигл€д≥ запропонованоњ таблиц≥ з≥ своњми анал≥тичними висновками. Ќазван≥ складов≥ ≥ лежать в основ≥ оц≥нюванн€ даного виду самост≥йноњ роботи. ќкр≥м того оц≥нка враховуЇ ≥ правильн≥сть оформленн€ завданн€ (титульний лист, викладенн€ тексту, посиланн€ на джерела матер≥алу, список використаноњ л≥тератури).

 онспект Цце коротка ≥ ч≥тка форма запис≥в (в≥д лат. conspectus - викладаю) з певноњ теми або першоджерела, що визначаЇтьс€ викладачем. ќц≥нюванн€ цього виду роботи буде враховувати, наск≥льки при складанн≥ конспекту студенти дотримуватис€ наступних правил:

1) викладали т≥льки головне, записуючи матер≥ал своњми словами та п≥дкр≥плюйте цитатами з посиланн€ми на джерело;

2) записуючи, зв'€зували воЇдино глави, розд≥ли, параграфи, основн≥ питанн€;

3) заф≥ксували ≥сторичн≥ факти та под≥њ, умови ≥ передумови њх виникненн€, сутн≥сть та насл≥дки дл€ економ≥чного розвитку крањн ™вропейськоњ цив≥л≥зац≥њ;

4) розгл€нули проблеми поставлен≥ певним представником економ≥чноњ думки;

5) в≥дм≥чали на пол€х власн≥ думки, зауваженн€, доповненн€;

6)використовували р≥зноман≥тн≥ шрифти, п≥дкреслювали кольоровими ол≥вц€ми головн≥ положенн€ ≥ думки.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 291 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

1487 - | 1366 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.