Лекции.Орг


Поиск:
Вопрос 129
 

Якi функцiї антидіуретичного гормону?

A. Сприяє зниженню осмотичного тиску в плазмi кровi, регулює дiяльнiсть нирок, дiє як вазоконстрiктор (у малих дозах);

B. Забезпечує осморегулюючий рефлекс, спричиняє реабсорбцiю води в нисхiдному вiддiлi петлi Генле, дiє як вазодилятатор;

C. Зменшує дiурез, пiдвищує реабсорбцiю води в дистальному сегменті ка-нальців і збиральних трубках нирок, дiє як вазоконстрiктор (у великих до-зах);

D. Причетний до гомеостазуючої функцiї нирок, знижує проникливiсть клiтинних мембран до води, дiє як вазоконстрiктор;

E. Сприяє пiдвищенню осмотичного тиску кровi, пригнiчує реабсорбцiю води в нирках, пiдвищує проникливiсть клiтинних мембран до води.

 

Вопрос 130

 

Якi речовини є гуморальними регуляторами функцiй органiзму?

A. Електролiти й мiкроелементи

B. Гормоноїди (система АПУД)

C. Гормони

D. Метаболiти

E. Усi вiдповiдi вiрнi

 

Вопрос 131

 

Які речовини стимулюють вивільнення гормонів аденогіпофізом?

A. Ліберини

B. Статини

C. Енкефаліни

D. Ендорфіни

E. Усі відповіді вірні

 

Вопрос 132

 

Які речовини пригнічують вивільнення гормонів аденогіпофізом?

A. Ліберини

B. Статини

C. Енкефаліни

D. Ендорфіни

E. Усі відповіді вірні

 

Вопрос 133

 

Яка з речовин виконує функції вторинного месенджера?

A. Аденілатциклаза

B. цАМФ

C. Іони калію

D. Іони хлору

E. Креатин фосфат

 

Вопрос 134

 

При травмі людина втратила 500 мл крові, що призвело до зменшення діурезу. Вплив якого гормону на нирки забезпечив, перш за все, цю пристосувальну реакцію?

A. Вазопресин

B. Натрійуретичні фактории

C. Альдостерон

D. Кортизол

E. Ренін

 

Вопрос 135

 

Яким з перерахованих гормонів найефективніше стимулювати скорочення матки під час пологів?

A. Вазопрессин

B. Натрійуретичні фактории

C. Альдостерон

D. Кортизол

E. Окситоцин

 

Вопрос 136

 

При тривалому перебуванні в горах в альпіністів відбулося збільшення кількості еритроцитів (еритроцитоз). Вплив якої біологічно-активної речовини зумовив ці зміни?

A. Еритропоетину

B. Реніну

C. Кортизолу

D. Адреналіну

E. Тестостерону

 

Вопрос 137

 

Хворий 20 років скаржиться на сильну спрагу і збільшене сечовиділення (до 10 л на добу). Рівень глюкози в крові нормальний, у сечі глюкоза відсутня. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?

A. Вазопрессину

B. Окситоцину

C. Інсулину

D. Трийодтироніну

E. Кортизолу

 

Вопрос 138

 

Яка з ендокринних залоз причетна до органiзацiї клiтинного iмунiтету?

A. Наднирковi залози

B. Прищитовиднi залози

C. Щитовидна залоза

D. Пiдгрудинна залоза (тимус)

E. Статевi залози

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 463 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

1505 - | 1277 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.