Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”√ќƒј є___. на проведенн€ практики студент≥в ѕолтавського нац≥онального техн≥чного ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€  ондратюка
‘орма є Ќ-7.01

на проведенн€ практики студент≥в ѕолтавського нац≥онального техн≥чного ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€  ондратюка

м≥сто _ ѕолтава ______________________________ У______Ф _________________20___ р.

ћи, що нижче п≥дписалис€, з одн≥Їњ сторони _________________________________________

________________

(повне найменуванн€ навчального закладу)

(дал≥ - вищий навчальний заклад), в особ≥ _ ректора _ ѕолтавського нац≥онального техн≥чного ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€  ондратюка_ќнищенка ¬олодимира ќлександровича_ ____________,

(посада, пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

що д≥Ї на п≥дстав≥____ статуту ______________________________________________________,

(статут або дорученн€)

≥, з другоњ сторони,________________________________________________________________

(назва п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи)

(дал≥ Ц база практики), в особ≥ ______________________________________________________

(посада,

________________________________________________________________, що д≥Ї на п≥дстав≥

пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

________________

(статут п≥дприЇмства, розпор€дженн€, дорученн€)

уклали м≥ж собою цю угоду на проведенн€ практики студент≥в:

 

1. Ѕаза практики зобовС€зуЇтьс€:

1.1. ѕрийн€ти студент≥в на практику зг≥дно з календарним планом:

 

є з/п Ўифр ≥ назва напр€му п≥дготовки, спец≥альност≥  урс ¬ид практики  ≥льк≥сть студент≥в —троки практики
початок зак≥нченн€
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

1.2. Ќад≥слати до вищого навчального закладу пов≥домленн€ встановленого зразка про прибутт€ на практику студента (≥в).

1.3. ѕризначити наказом квал≥ф≥кованих спец≥ал≥ст≥в дл€ безпосереднього кер≥вництва практикою.

1.4. —творити необх≥дн≥ умови дл€ використанн€ студентами програм практики, не допускати використанн€ њх на посадах та роботах, що не в≥дпов≥дають програм≥ практики та майбутн≥й спец≥альност≥.

1.5. «абезпечити студентам умови безпечноњ роботи на кожному робочому м≥сц≥. ѕроводити обовС€зков≥ ≥нструктаж≥ з охорони прац≥: вв≥дний та на робочому м≥сц≥. ” раз≥ потреби навчати студент≥в-практикант≥в безпечних метод≥в прац≥. «абезпечити спецод€гом, запоб≥жними засобами, л≥кувально-проф≥лактичним обслуговуванн€м за нормами, встановленими дл€ штатних прац≥вник≥в.

1.6. Ќадати студентам-практикантам ≥ кер≥вникам практики в≥д навчального закладу можлив≥сть користуватись лаборатор≥€ми, каб≥нетами, майстерн€ми, б≥бл≥отеками, техн≥чною та ≥ншою документац≥Їю, необх≥дною дл€ виконанн€ програми практики.

1.7. «абезпечити обл≥к виходу на роботу студент≥в-практикант≥в. ѕро вс≥ порушенн€ трудовоњ дисципл≥ни, внутр≥шнього розпор€дку та про ≥нш≥ порушенн€ пов≥домл€ти вищий навчальний заклад.

1.8. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котр≥й в≥добразити €кост≥ п≥дготовленого ним зв≥ту.

1.9. ƒодатков≥ умови __________________________________________________________

_____________

2. ¬ищий навчальний заклад зобовС€зуЇтьс€:

2.1. «а два м≥с€ц≥ до початку практики надати баз≥ практики дл€ погодженн€ програму практики, а не п≥зн≥ше н≥ж за тиждень Ц список студент≥в, €к≥ направл€ютьс€ на практику.

2.2. ѕризначити кер≥вниками практики квал≥ф≥кованих викладач≥в.

2.3. «абезпечити додержанн€ студентами трудовоњ дисципл≥ни ≥ правил внутр≥шнього розпор€дку. Ѕрати участь у розсл≥дуванн≥ ком≥с≥Їю бази практики нещасних випадк≥в, €кщо вони сталис€ з студентами п≥д час проходженн€ практики.

3. ¬≥дпов≥дальн≥сть стор≥н за невиконанн€ угоди.

3.1. —торони в≥дпов≥дають за невиконанн€ покладених на них обовС€зк≥в щодо орган≥зац≥њ ≥ проведенн€ практики зг≥дно з законодавством про працю ”крањни.

3.2. ¬с≥ суперечки, що виникають м≥ж сторонами за ц≥Їю угодою, вир≥шуютьс€ у встановленому пор€дку.

3.3. ”года набуваЇ сили п≥сл€ њњ п≥дписанн€ сторонами ≥ д≥Ї до к≥нц€ практики зг≥дно з календарним планом.

3.4. ”года складена у двох прим≥рниках: по одному - баз≥ практики ≥ вищому навчальному закладу.

4. ћ≥сцезнаходженн€ стор≥н ≥ розрахунков≥ рахунки:

Ќавчального закладу - 36011, м. ѕолтава, ѕершотравневий проспект, 24

√”ƒ —” у ѕолтавськ≥й област≥

–ахунок є 31256272210040

—в≥доцтво платника податку є 23992918

≤ндив≥дуальний податковий є 020711016348

ћ‘ќ 831019  од 02071100

Ѕази практики ________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

ѕ≥дписи та печатки:

 

¬ищий навчальний заклад: ___________ ______________ (п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)   ћ.ѕ. У_____Ф _____________ 20___ року Ѕаза практики: _________ ________________ (п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)   ћ.ѕ. У_____Ф _____________ 20___ року

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 326 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1208 - | 1244 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.