Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”года є___
на проживанн€ в гуртожитку Ќ“”” "  ѕ≤ "

на 2013/2014 навчальний р≥к

 

м.  ињв " _____ " ___________________ 201 р.

 

÷€ угода (дал≥ - догов≥р) укладена зг≥дно з вимогами чинного законодавства ”крањни, ѕоложенн€ про студм≥стечко Ќ“”” " ѕ≤" в≥д р., наказу ректора Ќ“”” " ѕ≤" є 1-186 в≥д 05.06.2013 р. м≥ж Ќац≥ональним техн≥чним ун≥верситетом ”крањни " ињвський пол≥техн≥чний ≥нститут" (дал≥ - Ќ“””  ѕ≤ї), в особ≥ директора студм≥стечка ≤щенка ќ.ј., €кий д≥Ї на п≥дстав≥ ƒорученн€ ректора Ќ“”” " ѕ≤" є 40 в≥д 29.12.2012, з одн≥Їњ сторони, та

____________________________________________________________

(ѕ.≤.Ѕ.)

____________________________________________________________ (студент, асп≥рант, докторант, стажист чи слухач ѕ¬≤) ____________________________________________________________

(факультет/≥нститут, група, курс)

___________________________________________________________,

наймач (дал≥ Ц мешканець) з другоњ сторони.

1. ѕрава стор≥н

1.1. ѕрава Ќ“”” " ѕ≤" визначаютьс€ чинним законодавством ”крањни.

1.2. Ќ“”” " ѕ≤" маЇ право:

1.2.1. ¬имагати виконанн€ мешканцем умов цього договору, ѕрим≥рного положенн€ про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, ѕравил внутр≥шнього розпор€дку в студентських гуртожитках Ќ“””" ѕ≤", виконанн€ ≥нших чинних нормативних акт≥в ≥ закон≥в ”крањни, повТ€заних з проживанн€м мешканц€.

1.2.2. ƒостроково припинити (роз≥рвати) догов≥р в односторонньому пор€дку у випадку порушенн€ мешканцем умов договору, ѕравил внутр≥шнього розпор€дку в студентських гуртожитках Ќ“”” " ѕ≤", норм чинного законодавства ”крањни Ќ“”” " ѕ≤", €к≥ визначають обовТ€зки наймача, мешканц€.

1.2.3. «м≥нювати варт≥сть за проживанн€ прот€гом д≥њ договору зг≥дно з ѕоложенн€м про оплату за проживанн€ у студентських гуртожитках Ќ“”” " ѕ≤" дл€ вс≥х категор≥й мешканц≥в.

1.2.4. —класти акт про завданий мешканцем гуртожитку матер≥альний збиток майну чи ≥нвентарю та отримати в≥дшкодуванн€ збитку зг≥дно з чинним законодавством ”крањни.

1.2.5. ѕрава мешканц€ визначаютьс€ цим договором, ѕравилами внутр≥шнього розпор€дку в Ќ“”” " ѕ≤", ѕравилами внутр≥шнього розпор€дку в студентських гуртожитках Ќ“”” " ѕ≤", Дѕоложенн€м про поселенн€ та проживанн€ в гуртожитках студм≥стечка Ќ“”” " ѕ≤".

1.3. ћешканець гуртожитку маЇ право:

1.3.1. «нати своњ права та вимагати виконанн€ обовТ€зк≥в Ќ“”” " ѕ≤", визначених цим договором.

1.3.2.  ористуватис€ прим≥щенн€ми навчального, культурно-побутового та спортивного призначенн€, обладнанн€м ≥ майном гуртожитку.

1.3.3. ƒостроково припинити д≥ю договору у встановленому пор€дку.

2. ќбовТ€зки Ќ“”” "  ѕ≤ "

2.1. ¬становленим пор€дком надати на строк (п. 5.1.) л≥жко-м≥сце в гуртожитку є_______________ у к≥мнат≥ є____________________.

2.2. ¬идати мешканцю перепустку до гуртожитку на терм≥н д≥њ ƒоговору.

2.3. 3абезпечити умови проживанн€ в гуртожитку, в т.ч. забезпечити твердим та мТ€ким ≥нвентарем зг≥дно акту прийманн€-передач≥ (ƒодаток 1). «абезпечити водо-, електро-, теплопостачанн€, за умови, що гуртожиток газиф≥ковано, газопостачанн€.

2.4. ѕри пошкодженн≥ ≥ авар≥€х негайно вживати заход≥в по л≥кв≥дац≥њ њх насл≥дк≥в з в≥днесенн€м за рахунок мешканц€, €кщо пошкодженн€ виникло з вини мешканц€ чи ос≥б, €к≥ разом з ним проживають або запрошен≥ ним. ¬иконанн€ ремонт≥в м≥сць загального користуванн€ та ≥нженерних мереж зд≥йснюЇтьс€ зг≥дно з планом ремонтних роб≥т на поточний р≥к.

2.5. ѕровести ≥нструктаж (п.3.1.4.).

2.6. Ќадати перепустку дл€ входу до гуртожитку.

3. ќбовТ€зки мешканц€ гуртожитку

3.1. ћешканець гуртожитку зобовТ€заний:

3.1.1.  ористуватис€ л≥жко-м≥сцем, майном, п≥дсобними прим≥щенн€ми, м≥сц€ми загального користуванн€ виключно за пр€мим призначенн€м ≥ на р≥вних правах з ≥ншими мешканц€ми.

3.1.2. —плачувати за проживанн€ в≥дпов≥дно до д≥ючого ѕоложенн€ про оплату за проживанн€ у студентських гуртожитках Ќ“”” " ѕ≤", не менш н≥ж на м≥с€ць вперед. ” випадку зм≥н умов проживанн€, наприклад, вибутт€ чи вселенн€ одного з≥ сп≥вмешканц≥в тощо, варт≥сть проживанн€ зм≥нюютьс€ пропорц≥йно площ≥ проживанн€.

3.1.3. ” випадку, коли мешканець бажаЇ встановити у к≥мнат≥, що не обладнана електрол≥чильником, додаткове електричне обладнанн€ ≥ пристроњ електроспоживанн€, €к≥ не передбачено проектно-розрахунковими нормами, мешканець зобовТ€заний отримати дозв≥л зав≥дувача гуртожитком чи директора —тудм≥стечка на встановленн€ та окремо в≥дшкодовувати Ќ“”” " ѕ≤" за додатково спожиту цими пристро€ми електроенерг≥ю зг≥дно з актом (ƒодаток 2).

3.1.4. ѕройти ≥нструктаж, виконувати ѕравила внутр≥шнього розпор€дку в студентських гуртожитках Ќ“”” " ѕ≤", правила пожежноњ безпеки, правила з експлуатац≥њ електропобутових прилад≥в, побутовоњ рад≥оапаратури, правила користуванн€ електричним ≥ газовим обладнанн€м, правила користуванн€ л≥фтами.

3.1.5. ѕройти медичний огл€д у студентськ≥й пол≥кл≥н≥ц≥ Ќ“”” " ѕ≤".

3.1.6. ѕрот€гом 3 (трьох) робочих дн≥в здати зав≥дуючому гуртожитком ордер на проживанн€ в гуртожитку.

3.1.7. «абезпечити на€вн≥сть дубл≥кату ключ≥в в≥д к≥мнати та блоку у зав≥дувача гуртожитком, а в раз≥ зам≥ни замка своЇчасно здати в≥дпов≥дний дубл≥кат.

3.1.8. «д≥йснювати вх≥д до гуртожитку за предТ€вленн€м перепустки встановленого адм≥н≥страц≥Їю студм≥стечка зразка.

3.1.9. ѕри запрошенн≥ в≥дв≥дувача до гуртожитку особисто зустр≥ти його б≥л€ входу, залишити свою перепустку черговому гуртожитку, забезпечити наданн€ черговому документ, що посв≥дчуЇ особу (в≥дв≥дувача), а також забезпечити залишенн€ в≥дв≥дувачем гуртожитку, провести його до виходу з гуртожитку не п≥зн≥ше 22.00 години.

3.1.10. Ќадавати доступ до житлового блоку ≥ житлових к≥мнат особам, зазначеним у п. 7.2.

3.1.11. ƒбайливо ставитис€ до державного майна, що знаходитьс€ на баланс≥ Ќ“”” " ѕ≤", ощадливо користуватис€ водою, газом, електричною ≥ тепловою енерг≥Їю.

3.1.12. —воЇчасно подавати письмов≥ за€вки на ремонт електричного, сантехн≥чного обладнанн€ ≥ мебл≥в у в≥дпов≥дних реЇстрац≥йних журналах.

3.1.13. ѕ≥дтримувати у належному стан≥ (чистоту ≥ пор€док) к≥мнату, блок та м≥сц€ загального користуванн€.

3.1.14. Ѕрати участь благоустроњ й озелененн≥ прилеглоњ до гуртожитку територ≥њ, охорон≥ зелених насаджень, обладнанн≥, ремонт≥ ≥ належному утриманн≥ спортивних та дит€чих майданчик≥в, а також у др≥бних роботах громадського характеру дл€ пр€моњ корист≥ мешканц≥в гуртожитку, в т.ч. у проведенн≥ сан≥тарних дн≥в. «а р≥шенн€м конференц≥њ студент≥в студм≥стечка 2 години на м≥с€ць.

3.1.15. ѕро вс≥ надзвичайн≥ под≥њ у гуртожитку терм≥ново пов≥домл€ти зав≥дувача гуртожитком.

3.1.16. ѕри зак≥нченн≥ навчанн€ або при достроковому припиненн≥ д≥њ договору зн€тис€ з реЇстрац≥њ м≥сц€ проживанн€ у гуртожитку, здатимайно, ≥нвентар, що знаходилось у користуванн≥, ключ≥, к≥мнату у придатному дл€ проживанн€ стан≥, оформити належним чином обх≥дний лист та виселитис€ з гуртожитку прот€гом 14 (чотирнадц€ти) дн≥в в≥д дати виходу в≥дпов≥дного наказу чи розпор€дженн€.

4. ћешканцю гуртожитку заборон€Їтьс€:

4.1. ¬чин€ти будь-€к≥ д≥њ, що створюють небезпеку життю та здоров`ю людей, або можуть призвести до псуванн€ майна, ≥нвентарю та обладнанн€ гуртожитку.

4.2. «бер≥гати, використовувати додаткове електричне обладнанн€ ≥ пристроњ, електроспоживанн€, €ких не передбачено проектно-розрахунковими нормами без дозволу зав≥дувача гуртожитком чи директора —тудм≥стечка.

4.3.  урити, збер≥гати, вживати спиртн≥ напоњ (в тому числ≥ ≥ слабоалкогольн≥), наркотичн≥ та токсичн≥ речовини, знаходитись в гуртожитку у стан≥ алкогольного, наркотичного або токсичного спТ€н≥нн€.

4.4. ѕроникати до гуртожитку поза межами прох≥дноњ.

4.5. —амов≥льно пересел€тис€, виносити мебл≥ та ≥нвентар з к≥мнати.

4.6. ѕроводити масов≥ заходи в гуртожитку без письмового дозволу зав≥дувача гуртожитком чи директора студм≥стечка.

4.7. ¬микати рад≥отелев≥з≥йну, компТютерну та ауд≥оапаратуру на гучн≥сть, що перевищуЇ чутн≥сть к≥мнати. ѕорушувати тишу з 22.00 до 08.00 години.

4.8. «алишати сторонн≥х ос≥б п≥сл€ 22.00 без письмового дозволу директора —тудм≥стечка.

4.9. “римати в гуртожитку домашн≥х тварин.

4.10. Ќаклеювати на ст≥ни плакати, оголошенн€ ≥ т.п.

4.11. ѕередавати перепустку до гуртожитку ≥ншим особам.

5. —трок д≥њ договору

5.1. ƒогов≥р набуваЇ чинност≥ з моменту його п≥дписанн€ сторонами ≥ д≥Ї прот€гом навчального року в≥дпов≥дно до граф≥ка навчального процесу, а в частин≥ в≥дшкодуванн€ збитк≥в до моменту повного виконанн€ мешканцем своњх зобовТ€зань.

5.2. ƒ≥€ договору достроково припин€Їтьс€:

5.2.1. «а згодою —тор≥н в пор€дку, визначеному цим договором.

5.2.2. ” випадку в≥драхуванн€ мешканц€ з Ќац≥онального техн≥чного ун≥верситету ”крањни Ђ ињвський пол≥техн≥чний ≥нститутї.

5.2.3. ” випадку наданн€ мешканцю академ≥чноњ в≥дпустки, повторного курсу навчанн€.

5.2.4. ” випадку порушенн€ мешканцем паспортно-в≥зового режиму, закон≥в ”крањни, ѕравил внутр≥шнього розпор€дку в Ќ“”” Ђ ѕ≤ї, ѕравил внутр≥шнього розпор€дку в студентських гуртожитках Ќ“”” Ђ ѕ≤ї та ≥нших правил.

5.2.5. «а станом здоровТ€ за на€вност≥ висновку л≥карсько-консультативноњ ком≥с≥њ або у раз≥ в≥дмови пройти медичний огл€д у пол≥кл≥н≥ц≥ Ќ“”” Ђ ѕ≤ї та обстеженн€ на предмет в≥дсутност≥ хвороб.

5.2.6. ѕри несплат≥ за проживанн€ понад 3-х м≥с€ц≥в чи в≥дмов≥ в≥дшкодовувати (оплатити) за додатково встановлене електричне обладнанн€ чи пристроњ електроспоживанн€.

5.2.7. ” випадку скоЇнн€ адм≥н≥стративного правопорушенн€ чи крим≥нального злочину.

5.2.8. ” раз≥ незгоди мешканц€ з≥ зм≥ною вартост≥ за проживанн€.

5.2.9. ” випадку протид≥њ поселенню ≥ншоњ особи, €ка посел€Їтьс€ до к≥мнати гуртожитку.

5.2.10. якщо мешканець використовуЇ надане майно не за призначенн€м або порушуЇ права та ≥нтереси трет≥х ос≥б.

5.2.11. якщо мешканець фактично не проживаЇ на наданому йому л≥жко-м≥сц≥, з урахуванн€м вимог п. 7.1.

5.2.12. «а невиконанн€ ≥нших умов цього договору.

5.2.13. ƒострокове припиненн€ д≥њ договору за ≥н≥ц≥ативою мешканц€ гуртожитку зд≥йснюЇтьс€ за його особистою письмовою за€вою п≥сл€ погашенн€ ним боргу за фактичне проживанн€ в гуртожитку.

6. ¬≥дпов≥дальн≥сть стор≥н

6.1. 3а невиконанн€ умов договору сторони несуть в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з чинним законодавством ”крањни.

6.2. Ќ“”” Ђ ѕ≤ї не несе в≥дпов≥дальн≥сть за збереженн€ майна мешканц€ гуртожитку, кр≥м майна, переданого до камери схову.

6.3. 3а порушенн€ умов цього договору, в т.ч. у випадках, передбачених пунктами 3, 4, 5.2. договору, Ќ“”” Ђ ѕ≤ї маЇ право в односторонньому пор€дку достроково припинити (роз≥рвати) цей догов≥р без наданн€ ≥ншого житлового прим≥щенн€ та (або) в≥дмовити в укладанн≥ договору на проживанн€ у наступному пер≥од≥ (навчальному роц≥).

6.4. ” раз≥ запод≥€нн€ збитк≥в майну Ќ“”” Ђ ѕ≤ї: житловим прим≥щенн€м, м≥сц€м загального користуванн€, мТ€кому чи твердому ≥нвентарю, обладнанню, ≥ншому майну, що знаходитьс€ на баланс≥ Ќ“”” Ђ ѕ≤ї, чи трет≥м особам, мешканець зобовТ€заний в≥дшкодувати њх у повному обс€з≥ зг≥дно з чинним законодавством ”крањни. ¬≥дшкодуванн€ збитк≥в не позбавл€Ї права Ќ“”” Ђ ѕ≤ї додатково застосувати п. 6.3. договору.

7. ƒодатков≥ положенн€

7.1. ƒаний догов≥р Ї д≥йсний при фактичному проживанн≥ мешканц€ гуртожитку на наданому л≥жко-м≥сц≥ у к≥мнат≥ гуртожитку. ” випадку, коли мешканець гуртожитку фактично не проживаЇ на наданому йому л≥жко-м≥сц≥ у к≥мнат≥ гуртожитку, на п≥дстав≥ акту адм≥н≥страц≥њ, даний догов≥р достроково припин€Їтьс€ (розриваЇтьс€) Ќ“”” Ђ ѕ≤ї в односторонньому пор€дку.

7.2.  онтроль за дотриманн€м виконанн€ умов договору зд≥йснюють члени координац≥йноњ ради гуртожитку, зав≥дувач гуртожитком, директор студм≥стечка, його заступники, уповноважен≥ ними особи, кер≥вництво факультету (≥нституту), представники студентськоњ ради гуртожитку, студм≥стечка або (та) члени громадських формувань (дружини гуртожитку).

7.3. ƒострокове припиненн€, роз≥рванн€ договору означаЇ втрату права на проживанн€ у студентському гуртожитку, мешканець гуртожитку зобовТ€заний зв≥льнити к≥мнату та повернути у належному стан≥ прийн€те майно та ≥нвентар. –еЇстрац≥€ не даЇ права на проживанн€ у гуртожитку.

7.4. ћешканець, €кий виконуЇ вс≥ зобовТ€занн€, маЇ переважне право на укладанн€ нового договору на проживанн€ (наданн€ л≥жко-м≥сц€) на новий строк за умови продовженн€ навчанн€ в ун≥верситет≥ на денн≥й форм≥, кр≥м другоњ осв≥ти та кр≥м поновленн€ на контрактну форму навчанн€.

7.5. ћешканець, керуючись «аконом ”крањни Ђѕро захист персональних данихї надаЇ Ќ“”” Ђ ѕ≤ї згоду (дозв≥л) на збиранн€, обробку, безстрокове збер≥ганн€ та передачу (поширенн€) трет≥м особам своњх персональних даних у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.6. ”кладенн€ цього договору не створюЇ дл€ мешканц€ будь-€ких ≥нших прав на вказане л≥жко-м≥сце, кр≥м права користуванн€ прот€гом строку, визначеного п. 5.1.

7.7. ¬заЇмов≥дносини —тор≥н, що не врегульован≥ цим договором регулюютьс€ чинним законодавством ”крањни.

7.8. «м≥ни та доповненн€ до цього договору внос€тьс€ за згодою —тор≥н шл€хом укладенн€ ƒоповненн€ до договору у письмов≥й форм≥. якщо одна з≥ —тор≥н не в змоз≥ виконати умови договору, вона зобовТ€зана пов≥домити про це ≥ншу сторону у письмов≥й форм≥.

7.9. ƒогов≥р укладаЇтьс€ у 2-х прим≥рниках Ц по одному дл€ кожноњ ≥з стор≥н, €к≥ мають однакову юридичну силу.


Ќац≥ональний техн≥чний ун≥верситет ”крањни Ђ ињвський пол≥техн≥чний ≥нститутї ћешканець
јдреса: ”крањна,  ињв, 03056, пр-т ѕеремоги, 37 ≤ѕЌ 020709226587 –/р 31251273210141 в √” ƒ —” м.  иЇва   од банку 820019   од ™ƒ–ѕќ” 02070921 ѕризначенн€ платежу: дл€ студм≥стечка Ќ“”” Ђ ѕ≤ї, бал. є 538 ѕ.≤.Ѕ. ______________________________________________________ ___________________________________________________________ ѕаспорт: сер≥€ ___________ є_________________________________
 им ≥ коли виданий__________________________________________ ___________________________________________________________ јдреса м≥сц€ пост≥йноњ реЇстрац≥њ (проживанн€): _________________ ___________________________________________________________ (≥ндекс, область, район, м≥сто,село, вулиц€, будинок, квартира)
ƒиректор ____________________________ќ.ј. ≤щенко ≤дентиф≥кац≥йний номер ______________________________________   ______________________________(____________________) (особистий п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

8. ѕ≥дписи стор≥н, юридичн≥ адреси та ≥нш≥ рекв≥зити

 

« ѕравилами внутр≥шнього розпор€дку в Ќ“”” Ђ ѕ≤ї, ѕравилами внутр≥шнього розпор€дку в студентських гуртожитках Ќ“”” Ђ ѕ≤ї, ѕоложенн€м про поселенн€ та проживанн€ в гуртожитках студм≥стечка Ќ“”” Ђ ѕ≤ї, ѕоложенн€ про оплату за проживанн€ у студентських гуртожитках Ќ“”” Ђ ѕ≤" дл€ вс≥х категор≥й мешканц≥в, граф≥ком навчального процесу, правилами пожежноњ безпеки, правилами користуванн€ електричним ≥ газовим обладнанн€м, правилами користуванн€ л≥фтами ознайомлений, ≥нструктаж пройшов, зобовТ€зуюсь виконувати.

 

ћешканець

___________________________(____________________)
ƒодаток є 1

до ”годи на проживанн€ в гуртожитку

 

јкт прийманн€-передач≥ майна к≥мнати (блоку), твердого та мТ€кого ≥нвентарю

м.  ињв Ђ____ї ______________ 201 року

Ќ“”” " ѕ≤", в особ≥ директора студм≥стечка ≤щенка ќ.ј., €кий д≥Ї на п≥дстав≥ ƒорученн€ ректора Ќ“”” " ѕ≤"

є 40 в≥д 29.12.2012р. передаЇ, а мешканець гуртожитку приймаЇ:

 

ћайно к≥мнати (блоку)   ≤нвентар
є п/п Ќайменуванн€  ≥льк≥сть(шт.) —тан (задов≥льний /новий/≥нше)   є п/п Ќайменуванн€  ≥льк≥сть (шт.) —тан (задов≥льний /новий/≥нше)
1. «агальний стан к≥мнати (ст≥ни, п≥длога, стел€, штукатурка, поб≥лка, фарбуванн€ тощо)     “вердий ≥нвентар
≈лектротехн≥чне обладнанн€ к≥мнати (блоку)   1. Ћ≥жко або л≥жко-м≥сце у 2-х €русному л≥жку    
1. Ћюстра       2. “умбочка    
2. ¬микач       3. —т≥лець (табурет)    
3. –озетка       ћТ€кий ≥нвентар
—антехн≥чне обладнанн€ к≥мнати (блоку)   1.  овдра    
1. ”мивальник       2. ѕодушка    
2. ”н≥таз       3. Ќаволочка дл€ подушки    
3. ¬анна       4. ѕростирадло    
4. «м≥шувач       5. ѕокривало    
≤нше майно к≥мнати (блоку)   6. ћатрац    
1. «амок       7. Ќаматрацник    
2. ƒвер≥       8. –ушник    
3. ¬≥кна       9. Ўтора    
4.  арниз       ≤нше
5. —т≥л об≥дн≥й              
6. —т≥л учн≥вський              
7. Ўафа              
8. ѕоличка книжкова              

 

ƒиректор ћешканець

(за майно к≥мнати (блоку) та ≥нвентар)

 

_________________________________ќ.ј. ≤щенко ___________________________(____________________)

 

ƒодаток є 2

до ”годи на проживанн€ в гуртожитку

јкт встановленн€ мешканцем гуртожитку додаткового електричного обладнанн€ ≥ пристроњв електроспоживанн€, часткове в≥дшкодуванн€ за використанн€ €ких зд≥йснюЇтьс€ додатково

м.  ињв Ђ____ї ______________ 201 року

ћешканцем гуртожитку додатково встановлено та п≥дл€гаЇ щом≥с€чному частковому в≥дшкодуванню (оплат≥):

є п/п Ќазва електричного обладнанн€ ≥ пристроњв електроспоживанн€  ≥льк≥сть (шт.) ¬арт≥сть на м≥с€ць в грн., з розрахунку 1к¬т Ц 0,2802 грн. (у випадку зм≥н тариф≥в на електроенерг≥ю варт≥сть зм≥нюЇтьс€ без попередженн€ пропорц≥йно)
1. “елев≥зор   1,85 грн.
2. „айник   2,86 грн.
3. DVD плейЇр   1,46 грн.
4. —ател≥тна антена   0,53 грн.
5. ’олодильник   8,41 грн.
6. Ќ¬„ п≥ч   3,15 грн.
7. ѕилосос   0,38грн.
8.  омпТютер з ≈ѕ“ мон≥тором   13,03 грн.
9.  омпТютер з –  мон≥тором   10,42 грн.
10. ѕортативний компТютер   4,54 грн.
11. ѕринтер   1,57 грн.
12.  оп≥ювальний апарат   2,24 грн.
13. Ѕ‘ѕ   2,56 грн.
14.      
–азом:    

 

ƒиректор ћешканець

_________________________________ќ.ј. ≤щенко ___________________________(____________________)


 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 372 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1581 - | 1251 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.038 с.