Лекции.Орг
 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

m] — monkey, mouse, morning;[n] — Nick, name, nice;[p] — pig, parrot, Pam;[g] — goose, girl, good.

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Presentation Привітання. Оголошення цілей і завдань на навчальний рік. Ознайомлення

зпідручником. T: Hello, children. Iam… (називаєсвоєім’я). Sitdown, please (жестомпропонуєдітямсісти). Мипродовжуємовивчатианглійську. Навіщонамвивчатиіноземнімови? Учніпочерзівідповідають, учительдоповнюєїхвідповідіуразінеобхідності.

ツ♥ツT: Отже, намнеобхіднознатиіноземнімови, щобзнаходитидрузіввіншихкраїнахтаспілкуватисязними, щобподорожуватитавмітикористуватиськомп’ютероміІнтернетом, аджетамвживаєтьсябагатоіншомовнихслів. Ми маємо старанно працювати протягом року, щоб гарно вивчати англійську мову. Для цього нам необхідні підручник та робочий зошит. Давайте зараз уважно подивимось на наші підручники. Що ви бачите на обкладинці? Відкрийте, будь ласка, першу сторінку. Ось перелік тем, які ми будемо вивчати. Ми будемо вчити слова, за допомогою яких

можна розповідати про своїх друзів, про членів своєї родини, про своє шкільне приладдя та іграшки, про частини нашого тіла та про те, що ми вміємо робити. Також ми будемо вчитись розповідати про свята та пори року. Ми будемо тренуватись читати й писати. І вже в другому класі ви напишете свої перші контрольні роботи з англійської

мови. Отже, на нас чекає дуже напружена робота, мета якої — добре вивчити англійську мову. А зараз відкрийте підручники на ст. 128. Це наш словничок. Тут ви за допомогою батьків зможете знайти потрібні слова та їх переклад.

II. Основначастинауроку Introduction and Practice 1. Практикування у привітанні та знайомстві. Т: Спочатку давайте пригадаємо, як ми вітались минулого року. Учні по черзі висловлюють форми привітання, учитель контролює правильність вимови.

Introduction Т: А зараз давайте нагадаємо один одному, як нас звати. I am… (називає своє ім’я та жестами пропонує кожному учню представитися). Тепер ви ще раз привітаєтесь та познайомитесь один з одним. Учитель пропонує учням по двоє виходити до дошки, вітати один одного та розігрувати ситуацію знайомства.

Revision of Letters 2. Повтореннябукв.1) Бесіда з учнями. Т: Минулого року ми вивчили букви англійського алфавіту. Давайте їх пригадаємо. Учитель показує учням картки з буквами англійського алфавіту (НО1), учні лан- цюжком їх називають. Учитель стежить за правильністю відповідей. НО 1: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o  p q r s t u v w x y z

2) Гра «Назви букву». Клас поділяється на дві команди,  показую по одній картці (НО1) кожній команді, учні називають букви. За кожну правильно названу літеру надається один бал. Якщо команда дає неправильну відповідь, цю букву мають назвати су- перники. Перемагає команда, яка отримає більше балів. Учитель може дати додатковий бал команді за гарну поведінку під час гри.

3) Повторення ЛО, вивчених у 1-му класі. Т: Давайте пригадаємо, які слова ми вивчили протягом минулого року, та назвемо, з яких букв вони розпочинаються. Учні ланцюжком називають слова та букви, з яких вони розпочинаються, стежу за правильністю виконання завдання та підказує слова рідною мовою, щоб учні пригадали їх англійською.

4) Гра «Слова і букви». Клас поділяється на дві команди. Учитель показує картки (НО2) і пропонує назвати зображену тварину та першу букву її англійської назви. Члени команд називають слова та букви. За кожну правильну відповідь надається один бал. Уразі помилки право відповіді переходить до суперників. Перемагає команда, яка

отримає більше балів. Учитель може дати додатковий бал команді за гарну поведінку під час гри.

5) Повторення англійського алфавіту. Т: А зараз давайте пригадаємо англійський алфавіт. Учитель разом з учнями називає букви англійського алфавіту по порядку, потім пропонує двом-трьом учням самостійно розповісти алфавіт.

♩♪♫6) Вивчення пісні. Впр. 1 (с. 4). Учитель пропонує учням подивитись на с. 4 підручника та розповісти, що вони бачать. Потім вмикає запис пісні. Учні слухають. Учитель читає слова пісні і перекладає рідною мовою. Потім він читає по 1—2 рядки, учні повторюють. Нарешті клас разом з учителем повторює всю пісню і співає під супровід аудіозапису.

7) Впр. 2 (с. 5). Учитель пропонує учням подивитись на малюнки, подані у вправі, та назвати відповідні англійські слова. Учні ланцюжком називають. Потім діти мають назвати наведені букви та сказати, які слова з поданих на малюнках розпочинаються з цих букв.

☑PhysicalActivity3. Фізкультхвилинка. Учитель пропонує учням пригадати, які команди вони вивчили минулого року. Потім він називає команди, діти мають їх виконати. Т: Stand up! Turn around! Jump! Sit down! Clap your hands!

Writing 4. Письмо. 1) Впр. 3 (с. 5). Учитель пропонує учням подивитись на малюнки, подані у вправі, та назвати англійською мовою, що на них зображено, а потім обрати букви, з яких розпочинаються ці слова, та написати їх на дошці. Учитель стежить за правильністю виконання завдання.

2) Гра «Напиши букву». Клас поділяється на дві команди. Учитель називає букви англійського алфавіту, члени кожної команди ланцюжком виходять до дошки та записують названі букви. За кожну правильно записану букву надається один бал. Перемагає команда, яка отримає більше балів.

ІІІ . ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання. РЗ, впр. 1 (с. 2), 2, 3 (с. 3) (письмово).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку. Заключна бесіда з учнями. Т: Чи сподобався вам урок? Що ви пригадали протягом уроку?

 

 

Form 2 Урок 2 (2) Підтема: Англійська із задоволенням.

Мета: Повторити й активізувати лексичний матеріал, вивчений протягом першого класу. Повторити й закріпити букви англійського алфавіту та вирази класного вжитку: «Listenandpoint», «Askandanswer», «Read», «Sing», «Match». Тренувати в аудіюванні. Розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення, навички письма. Тренувати пам’ять.

Виховувати прагнення до вивчення іноземної мови.

Обладнання:Підручник, робочий зошит, картки з буквами англійського алфавіту (див. урок 1 (1)), для самостійної

роботи (НО1), (НО2), (НО3), програвач компакт-дисків.

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІН ШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ Greeting 1. Привітання. T: Stand up, please! Hello!         Aim 2.Повідомленнятемитаметиуроку. T: Сьогоднімипродовжуємоповторюватибуквианглійськогоалфавітутаслова, які

вчили протягом першого класу. Ми з вами будемо писати й грати в ігри. Також вививчите нову пісню. Отже, починаймо наш урок! Let’sstartourlesson!

CheckonHomework3. Перевірка домашнього завдання. 1) РЗ, впр. 1 (с. 2). Учні ланцюжком називають тварин та літери за завданням вправи. 2) РЗ, впр. 2 (с. 3). Учні ланцюжком називають слова, що відповідають зображенням. 3) РЗ, впр. 3 (с. 3).пропоную одному з учнів записати пропущені літери на дошці й перевіряє правильність виконання завдання в зошитах решти учнів.

♩♪♫Warmingup 4. Уведення в іншомовну атмосферу. Т: На минулому уроці ми вивчили пісню з деякими літерами англійського алфавіту. Давайте її пригадаємо та заспіваємо. Вчитель нагадує слова пісні (впр. 1 (с. 4)). Потім учні співають її у супроводі

аудіозапису.

ІІ . ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Speaking 1. Розвиток умінь мовлення. 1) Бесіда з учнями. Т: На минулому уроці ми з вами пригадували, як треба знайомитись. Давайте ще раз познайомимось та назвемо свої імена. Iam… (називає своє ім’я та жестами пропонує кожному учню представитися).

2) Робота в парах. Т: Тепер ви ще раз привітаєтесь та познайомитесь один з одним. Учні по двоє виходять до дошки, вітаються один з одним та представляються. Учитель стежить за правильністю виконання завдання.

Revision of Letters 2.Повтореннябукв. 1) Робота з картками,  показую учням картки з літерами англійського алфавіту (див. урок 1 (1)),учні називають їх.

2) Гра «Назви букву».Клас поділяється на дві команди. Учитель показує картки з літерами англійського алфавіту кожній команді по черзі. Гравці ланцюжком називають показанілітери. За кожну правильну відповідь надається один бал. Якщо хтось неправильно називає букву, право відповіді переходить до суперників. Перемагає команда,яка отримає більше балів. Учитель може дати додатковий бал команді за гарнуповедінку під час гри.

3) Гра «Слово до букви».Клас продовжує працювати в командах, показую картки з буквами англійського алфавіту кожній команді по черзі та пропонує пригадати слова, якіпочинаються з цих літер. Гравці команд ланцюжком називають слова. За кожнуправильну відповідь надається один бал. Якщо хтось неправильно називає словоабо не може пригадати, право відповіді переходить до суперників. Перемагає команда, яка отримає більше балів.Наприклад, учитель показує букву А.

T: What letter is it? What word starts with this letter?P1: A. Ant.

T: Right. (ПоказуєбуквуН.)What letter is it? What word starts with this letter?P2: H. Horse.

☑PhysicalActivity 3. Фізкультхвилинка: називаю відомі класу команди, учні мають їх виконати. Ті, хто не виконує більшість команд, мають розповісти будь-який вірш англійською мовою. T: Standup! Turnaround! Jump! Sitdown! Clap your hands!

♩♪♫Song 4. Вивчення пісні. Впр. 1 (с. 6). Спочатку пропоную учням прослухати пісню, потім читає її текст та перекладає рідною мовою. Далі вчитель читає по рядку, учні повторюють. Після цьогодіти співають пісню у супроводі аудіозапису.

ListeningComprehension5.Аудіювання.1) Впр. 2 (с. 6).а) пропоную учням подивитись на малюнки, подані у вправі, й розповісти рідною мовою, що вони бачать. Учні ланцюжком відповідають. Потімназиваю зображені дії англійською мовою, учні показують їх у підручнику.

б) Гра «Виконай команду»: роздаю набори карток (НО1) кожному учню і вимовляє команди («Listen»,«Sing», «Point», «Read», «Play», «Match», «Make», «Askandanswer»). Учні мають прослухати команду, обрати відповідний малюнок на картці та показати його вчителю. За кожну неправильно показану картку надається один штрафнийбал. Перемагають учні, у яких не буде жодного штрафного балу.

T: Listen and show.НО 1:

2) Гра «Цифри».Перед початком гри пропоную учням пригадати цифри, які вони вчилиминулого року, й порахувати. Спочатку учні хором рахують англійською від 1 до10 разом з учителем, потім три-чотири учні рахують по черзі самостійно. Роздаю кожному набори карток із цифрами 1—10 (HO2), називає англійською цифри у будь-якому порядку, учні мають обрати й показати правильну картку. Ті,хто показує неправильні цифри, отримують штрафні бали. Перемагають учні, якіне набрали жодного штрафного балу.T: Listenandshow. HO3:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PhysicalActivity 6. Фізкультхвилинка. Називаю команди, діти мають їх виконати. Потім учитель пропонує одному- двум учням, які правильно виконували всі команди, зайняти його місце та називати команди для всього класу.

T: Stand up! Turn around! Jump! Sit down! Clap your hands!

Writing 7. Письмо.1) Впр. 3 (с. 7).Клас поділяється на дві команди. Члени кожної з них по черзі виходять до дошки та записують перші букви слів, що відповідають поданим малюнкам. За кожну правильно написану літеру надається один бал. Перемагає команда, яка отримає більше балів. Учитель контролює правильність виконання завдання.

2) Робота з картками.Учні отримують картки для самостійної роботи (НО3) і письмово виконують завдання. По закінченні роботи учитель збирає картки на перевірку.HO3:Writethemissingletters./Впиши пропущені літери.

ツ♥ツA a , B , c, D , e, F , g, H , I , j, K ,L , m, n, O , P , q, R , S , t, u, V ,w, X , y, Z .

ІІІ . ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУHomework 1. Домашнє завдання.РЗ, впр. 1 (с. 4), 2, 3 (с. 5) (письмово).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.Заключна бесіда з учнями.Т: Чи сподобався вам урок? Що ви пригадали протягом уроку?

 

Form2 Розділ 1. Зустрічай нових друзів! Unit 1.MeetNewFriends! Урок 3 (1) Підтема: Давай знайомитись!

Мета: Повторити й активізувати лексичний матеріал теми.Ознайомити з формами знайомства та привітання. Тренувати у вживанні структур «Whatisyourname?», «Iam…» та «Mynameis…» в усному мовленні. Розвивати навички монологічного й діалогічного мовлення. Навчати аудіювання.Формувати навички письма.Тренувати пам’ять.

Виховувати повагу до однокласників.

Обладнання:Підручник, робочий зошит, картки з буквами англійського алфавіту (див. урок 1 (1)), для самостійної

роботи (НО), програвач компакт-дисків.

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІН ШОМОВНОГО МОВЛЕННЯGreeting 1. Привітання.Т: Stand up, please! Hello!

Aim 2.Повідомленнятемитаметиуроку.Т: Сьогоднінауроцімипригадаємо, якможнавітатисьтазнайомитисьанглійською.

Ми будемо розігрувати діалоги й грати в ігри. Також ми вивчимо нову пісню й будемо вчитись писати англійською мовою.

CheckonHomework3. Перевірка домашнього завдання.1) РЗ, впр. 1 (с. 4). Учні називають відповідні команди. 2) РЗ, впр. 2 (с. 5). Учні ланцюжком називають слова та вписані букви. 3) РЗ, впр. 3 (с. 5). Учні ланцюжком називають відповідні дії.

Warmingup 4. Уведення в іншомовну атмосферу. 1) Повторення пісні.Т: Давайте пригадаємо пісню, яку ми вчили на минулому уроці,  нагадую слова пісні (впр. 1 (с. 6)). Потім учні співають її у супроводіаудіозапису.

☑2) Гра «Слово до букви».Клас поділяється на дві команди. Учитель розкладає на столі набір карток (див.урок 1 (1)) буквами донизу. Члени кожної команди по черзі виходять до дошки,беруть по одній картці, називають літеру, що написана на ній, та слово, щорозпочинається з цієї літери (або слово, до складу якого входить ця буква,наприклад, буква Xx є у слові fox). Якщо хтось неправильно називає букву чи неможе назвати слово, право відповіді переходить до суперників. За кожну правиль-

ну відповідь надається один бал. Перемагає команда, яка отримає більше балів. Контролюю правильність виконання завдання, а також може надати додатковий бал за гарну поведінку учнів під час гри.

ІІ . ОСНОВНАЧАСТИНАУРОКУ

VocabularyPresentationand Practice1. Поданнятавідпрацюванняновоголексичногоматеріалу.1) Впр. 1 (с. 8).Т: Подивіться на малюнки до вправи. Кого ви бачите? Як ви вважаєте, що роблятьдіти? Правильно, діти знайомляться. Послухайте та повторіть. Listenandrepeat. Вимовляю фрази до першого малюнка вправи. Учні повторюють два-трирази і перекладають фрази рідною мовою за допомогою вчителя. Так само дітиознайомлюються з рештою нових фраз.

2) Впр. 2 (с. 9).a) Розігрую діалог з одним з учнів.

Т: I am… (називаєсвоєім’я). What is your name?P: I am… (називаєсвоєім’я).

Т: Nice to meet you!P: Nice to meet you!

б) Учитель пропонує учням у парах по черзі виходити до дошки і розігруватидіалог.

PhysicalActivity2. Фізкультхвилинка. Називає команди, учні мають їх виконати. Ті, хто не виконує більшості команд, мають розповісти будь-який вірш англійською мовою. Учитель також можезапропонувати одному-двом учням вимовляти команди.

Т: Standup! Turn around! Jump! Sit down! Clap your hands!

ツ♥ツSong 3.Вивчення пісні.Впр. 3 (с. 9). Спочатку пропоную учням прослухати пісню, потім читає її текст та перекладає рідною мовою, далі читає по рядку, а учні повторюють. Після цього діти співають пісню у супроводі аудіозапису.

Speaking 4. Розвиток умінь мовлення.1) Т: А зараз давайте потренуємось знайомитися так, як знайомляться діти в пісні,

що ми з вами щойно вивчили. Розігрую діалог з одним з учнів.

Т: What is your name?P: My name is… (називаєсвоєім’я). What is your name?

Т: My name is… (називаєсвоєім’я). Hello, … (називаєім’яучня).P: Hello, …(називаєім’явчителя).

2) Учитель пропонує іншим учням розіграти такий самий діалог. Учні парами виходять до дошки та відповідають.

♩♪♫ListeningComprehension5.Аудіювання.Учні отримують картки для самостійної роботи (НО). Учитель називає букви англійського алфавіту (двічі кожну букву), учні мають обвести почуті літери на картці.Учитель називає не всі літери, а тільки ті, знання яких він заздалегідь спланувавпроконтролювати, не обов’язково за алфавітним порядком. По закінченні роботи,  збираю картки для перевірки.

HO:Listenandcircle./Прослухай та обведи.A B C D E F G H I JK L M N O P Q R S TU V W X Y Z

PhysicalActivity6.Фізкультхвилинка.Учительназиваєкоманди, учнімаютьїхвиконати. Учитель пропонує одному-двом

учням, які правильно виконували всі команди, зайняти його місце та називатикоманди для всього класу.

Т: Stand up! Turn around! Jump! Sit down! Clap your hands!

Writing 7. Письмо.1) Гра «Напиши малу букву».Клас поділяється на дві команди. Учитель розкладає на столі набір карток з великими буквами англійського алфавіту (див. урок 1 (1)) написом донизу. Члени кожної команди по черзі виходять до дошки, беруть по одній картці, називають літерута мають написати відповідну малу літеру на дошці. За кожну правильно написану букву надається один бал. Перемагає команда, яка отримає більше балів.Т: Write a small letter. Напишітьмалубукву.

2) Впр. 4 (с. 9).Учні самостійно письмово виконують завдання в зошитах. Учитель підходить докожного та контролює правильність виконання завдання.

ІІІ . ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.РЗ, впр. 1 (с. 6), 2 (с. 7) (письмово), 3 (с. 7) (усно).

ツ♥ツSummarizing 2.Підведення підсумків уроку.Заключна бесіда з учнями.Т: Чи сподобався вам урок? Які вправи та завдання вам сподобались більше завсе?

 

Form2 Урок 4 (2)Підтема: Приємно познайомитись!

Мета: Повторити й активізувати лексичний матеріал теми.Відпрацювати вживання форм знайомства та привітання. Тренувати у вживанні структур «Areyou…?», «Yes, Iam…/No, Iamnot» в усному мовленні. Навчати аудіювання. Розвивати навички монологічного й діалогічного мовлення.Формувати навички письма.Тренувати увагу.

Виховувати культуру спілкування.

Обладнання:Підручник, робочий зошит, картки для роботи в парах (НО1), для самостійної роботи (НО2), м’яч,програвач компакт-дисків.

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІН ШОМОВНОГО МОВЛЕННЯGreeting 1. Привітання. ツ♥ツ

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.T: Сьогодні на уроці ми продовжимо тренуватися знайомитись із новими друзями,

повторимо вже відомі пісні та вивчимо нову. Ми будемо грати в ігри, розігруватидіалоги та вчитись писати. Отже, починаймонашурок. Let’s start our lesson.

Check onHomework3. Перевіркадомашньогозавдання.1) РЗ, впр. 1 (с. 6)перевіряю правильність виконання учнями вправи в зошитах.2) РЗ, впр. 2 (с. 7).Учні ланцюжком запитують один в одного та відповідають на запитання за завданням вправи.

3) РЗ, впр. 3 (с. 7).Два учні інсценують діалог персонажів.

Warmingup 4. Уведення в іншомовну атмосферу.1) Повторення пісні.T: Давайте пригадаємо пісню, яку ми з вами вчили на минулому уроці. Нагадую слова пісні (впр. 3 (с. 9)). Потім учні співають її у супроводі аудіозапису.

2) Гра з м’ячем.Учні разом з учителем стають у коло, передаюм’яч одному з них і запитю: «Whatisyourname?» Учень бере м’яч і відповідає на запитання, потім передає м’яч наступному, ставлячи те ж саме запитання, і т. д. Той, хто не можеправильно відповісти чи поставити запитання, вибуває з гри. Наприкінці гри учні,які вибули, мають заспівати одну з пісень, вивчених на попередніх уроках (у супроводі аудіозапису).

ІІ . ОСНОВНАЧАСТИНАУРОКУVocabularyPresentationandPractice1. Подання та відпрацювання нового лексичного матеріалу.1) Бесіда за підручником. Впр. 1 (с. 10).T: Подивіться на малюнки до вправи. Кого ви бачите? Як ви вважаєте, що роблятьдіти на першому малюнку? Чи знайомі ці хлопчики й дівчинка? Як вони можутьпознайомитись? Що їм треба для цього сказати? Зараз подивіться на другиймалюнок. Що роблять дівчатка? Правильно, вони знайомляться. Послухайте та

повторіть. Listenandrepeat. Вимовляю фрази до другого малюнка вправи. Учні повторюють їх по два-три рази і перекладають рідною мовою за допомогою учителя.

2) По черзі ставлю кожному учневі запитання, використовуючи фрази, подані у вправі. Учнівідповідають. Наприклад:

T: Are you Ann?P1: Yes, I am.

T: Nice to meet you, Ann. Are you Peter?P2: Yes, I am.

T: Nice to meet you, Peter.

☑PhysicalActivity2.Фізкультхвилинка. Називаюкоманди, дітимаютьїхвиконати.Потімодин-двоєучніввимовляютькомандидляоднокласників. Учительконтролюєправильністьвиконаннязавдання.

T: Stand up! Jump! Clap your hands! Turn around! Sit down!

Speaking 3.Розвитокуміньмовлення. Впр. 2 (с. 11).1) Учитель розігрує з одним з учнів діалог.

T: Hello! I am… (називає своє ім’я). Are you Dan?P1: No, I am not.

T: Are you Anton?P1: Yes, I am.

Потім учитель пропонує іншим учням у парах розіграти подібні діалоги білядошки. Учні по черзі відповідають.

2) Робота в парах. Показую учням картки (НО1) з іменами та читає їх, потім розкладає настолі окремо імена дівчаток та хлопчиків. Учні виходять парами, обирають кожнийпо одній картці, показують їх один одному та розігрують діалоги за завданням.

Учні, які неправильночитають та називають ім’я партнера, мають розповісти свій улюблений вірш.Наприклад:

P1: Hello! Are you Sam?

P2: Yes, I am. Are you Bill?

P1: No, I am not. I am Tim.

HO1:Tim Bill Sam Max

Nick Ann Kate Vic

Mary Pam

ListeningComprehension4.Аудіювання.Гра «Напишицифру».Перед початком гри пропоную учням пригадати цифри, які вони вчили минулого року, й порахувати. Спочатку клас хором рахує англійською від 1 до 10, потім два-три учні по черзі рахують самостійно.Клас поділяється на дві команди. Члени кожної з них по черзі виходять до дошки.Учитель називає цифри у довільному порядку. Учні мають написати їх на дошці.За кожну правильно написану цифру надається один бал. Перемагає команда, якаотримає більше балів. Учитель контролює правильність виконання завдання.

♩♪♫Song 5. Вивчення пісні. Впр. 3 (с. 11).Спочатку учитель пропонує учням прослухати пісню, потім клас хором вимовляєбукви англійського алфавіту. Після цього учні співають пісню у супроводі аудіозапису.

☑PhysicalActivity6. Фізкультхвилинка. Називаю команди, що використовувались на попередній фізкультхвилинці,діти мають їх виконати, пропоную одному-двом учням, які правильно виконували всі команди, зайняти його місце та називати команди для всього класу.

Writing 7. Письмо.1) Робота з картками.Учні отримують картки для самостійної роботи (НО2) і письмово виконують за-

вдання. По закінченні роботи двоє з них записують на дошці вписані у слова картки букви. Решта перевіряє правильність відповідей.НО 2:Writethemissingletters./Впиши пропущені букви._ ird _ og  _ oose  _ orse _ ion  _ onkey  _ nake  _ olf

2) Впр. 4 (с. 11).Учні самостійно письмово виконують завдання.

ІІІ . ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

☑Homework 1. Домашнє завдання.РЗ, впр. 1—3 (с. 8) (письмово).

Summarizing 2.Підведення підсумків уроку.Заключна бесіда з учнями.T: Чи сподобався вам урок? Які завдання та ігри вам сподобались більше за все?

 

Form2 Урок 5 (3)Підтема: На яку букву твоє ім’я?

Мета: Повторити й активізувати лексичний матеріал теми.Закріпити вживання форм привітання та знайомства.Формувати навички діалогічного мовлення.Повторити і закріпити знання букв англійського алфавіту.Навчати читання.Тренувати в аудіюванні.Розвивати навички письма.

Виховувати культуру спілкування.

Обладнання:Підручник, робочий зошит, картки з буквами англійського алфавіту (див. урок 1 (1)), для гри (НО),м’яч

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІН ШОМОВНОГО МОВЛЕННЯGreeting 1. Привітання. ツ♥ツ

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.T: Сьогодні ми з вами повторимо букви англійського алфавіту, ви навчитесь читати

й писати деякі англійські імена. Ми також будемо інсценувати діалоги та гратив ігри. Отже, починаймонашурок. Let’s start our lesson.

☑Check onHomework3.Перевіркадомашньогозавдання.1) РЗ, впр. 1 (с. 8) - ланцюжком називають вписані букви.

2) РЗ, впр. 2 (с. 8) - по черзі називають тварин та букви, з яких починаються відповідні слова.

3) РЗ, впр. 3 (с. 8) - перевіряю правильність та охайність виконання учнями вправи в зошитах.

Warmingup 4. Уведення в іншомовну атмосферу.1) Повторення пісні.T: Давайте пригадаємо пісню, яку ми з вами вчили на минулому уроці. Разом з класом називаю букви англійського алфавіту (впр. 3 (с. 11)). Потімучні співають пісню у супроводі аудіозапису.

2) Гра з м’ячем.Учні стають у коло. Учитель по черзі кидає м’яч кожному з них і вимовляє букви англійського алфавіту. Повертаючи м’яч, слід називати наступну літеру алфавіту. Той, хто не може відповісти, має розповісти весь алфавіт.

ІІ . ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУSpeaking 1. Розвиток умінь мовлення.1) Учитель по черзі звертається до учнів, використовуючи фрази привітання та знайомства, вивчені на попередніх уроках, вони відповідають. Учитель контролюєправильність вимови слів. Наприклад:T: Hello.P1: Hello.

T: What is your name?P1: My name is Nastya.

T: Nice to meet you, Nastya.P1: Nice to meet you.

T: Hello.P2: Hello.

T: Are you Sam?P2: No, I am not.

T: Are you Sashko?P2: Yes, I am.

T: Nice to meet you, Sashko.P2: Nicetomeetyou, too.

2) Учні у парах розігрують подібні діалоги біля дошки. Учитель контролює правильність виконання завдання.

VocabularyPresentationandPractice2. Подання та відпрацювання нового лексичного матеріалу.

1) Впр. 1 (с. 12).T: Подивіться на малюнки. Кого ви бачите? Як ви вважаєте, що роблять діти намалюнку? Так, вони грають у гру. Ми теж пограємо, але спершу нам треба вивчитислова, які діти кажуть один одному.Учитель вимовляє фрази, подані у вправі, учні два-три рази повторюють за ним, перекладаю фрази рідною мовою, потім по черзі ставить запитання учням,

вони відповідають.T: Hello, how are you?P: Iamfine. Thankyou.

Після цього учні по черзі ставлять один одному запитання та відповідають наних.

2) Гра. Розкладаю на двох партах картки (див. урок 1 (1)) з буквами англійського алфавіту по порядку: на першій парті — з великими буквами, на другій —з малими. Клас поділяється на дві команди. Члени кожної з них ланцюжком підходять до парт. Учень з однієї команди бере будь-яку велику букву, показує їїучню з другої команди та каже: «Hello, howareyou?» Той має знайти відповіднумалу букву та показати її, відповідаючи: «Iamfine. Thankyou». Потім інша параучнів продовжує гру, і т. д. Той, хто показав неправильну букву, має розповістивірш англійською. Учитель стежить за правильністю виконання завдання.

☑PhysicalActivity3. Фізкультхвилинка.Учні пригадують, які команди вони виконували на попередніх уроках («Standup»,

«Turn around», «Jump», «Sit down», «Clap your hands»). Учитель пояснює, що слідвиконувати команди тільки тоді, коли додається слово please. Наприклад:

T: Jump!Учні не виконують команду.

T: Jump, please!Учні виконують команду.

T: Sitdown!Учні не виконують команду.

T: Sitdown, please! Учні виконують команду. Учні, що були найбільш неуважними, мають розповісти вірш англійською.

Reading 4. Навчання читання. Впр. 2 (с. 13).1) Пропоную учням подивитись на малюнок до вправи та розповісти, що вони бачать. Один з них відповідає, решта доповнює у разі необхідності. Учительпояснює, що у вправі подано імена дітей, читає їх, учні повторюють, потім читають імена самостійно ланцюжком. Учитель стежить за правильністю вимовислів.

2) Учитель пропонує з’ясувати, як звуть дітей, зображених на малюнку до вправи.Учні ланцюжком називають букви, з яких починаються імена дітей, з’єднуютьвідповідні імена та малюнки.

3) Гра «Bingo!». Роздаю учням по одній картці з іменами (Cards 1—3) та по шість картокз буквами (НО). Він пояснює, що букв більше, ніж знадобиться, і не всі їх требабуде використати. Учні уважно роздивляються картки, потім учитель називає поодній літері, а вони мають знайти на своїй картці ім’я, що починається з неї,і накрити його цією буквою. Ті, що першими впорались із завданням, мають вигукнути: «Bingo!» Після цього два-три учні мають назвати букви, які в них залишились невикористаними.HO2:M T BA P VCard 1Max Pam Ann BenCard 2Pam Vic Tim MaxCard 3Ann Tim Ben Vic

Writing 5.Письмо.1) Впр. 3 (с. 13).Учні самостійно письмово виконують вправу в зошитах. Учитель підходить докожного та контролює правильність і охайність написання слів.

2) Гра «Напиши ім’я» - дві команди. Члени кожної з них ланцюжком виходять додошки. Учитель диктує по буквах імена, вивчені на уроці, учні записують їх надошці й читають уголос. За кожне правильно написане слово надається один бал.

Перемагає команда, яка отримає більше балів.

ІІІ . ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУHomework 1. Домашнє завдання.РЗ, впр. 1, 3 (с. 9) (письмово), 2 (с. 9) (усно).

Summarizing 2.Підведення підсумків уроку.Заключна бесіда з учнями.Т: Чи сподобався вам урок? Які завдання та ігри вам сподобались більше за все?Чого ви сьогодні навчились?

 

Form2 Урок 6 (4)Підтема: Це мій друг.

Мета: Повторити й активізувати лексичний матеріал теми.Закріпити вживання форм знайомства та прощання.Формувати навички діалогічного мовлення.Закріпити знання букв англійського алфавіту.Навчати читання.Тренувати в аудіюванні.

Розвивати навички письма.Тренувати пам’ять та увагу.

Виховувати повагу до однокласників.

Обладнання:Підручник, робочий зошит, картки для роботи у групах (НО1), для самостійної роботи (НО2), програвач

компакт-дисків.

 

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІН ШОМОВНОГО МОВЛЕННЯツ♥ツGreeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.Т: Сьогодні ви навчитеся представляти своїх друзів. Також ви продовжите вчитись

читати й писати, будете розігрувати діалоги, грати в ігри й вивчите новий вірш.Почнемо наш урок. Let ’ sstartourlesson .

CheckonHomework3. Перевірка домашнього завдання.1) РЗ, впр. 1 (с. 9)- ланцюжком читають імена дітей та називають букви, з яких вони починаються.2) РЗ, впр. 2 (с. 9).- Дві-три пари учнів інсценують свої діалоги. Учитель стежить за правильністю вимови слів.3) РЗ, впр. 3 (с. 9) - перевіряю правильність та охайність виконання учнями вправи в зошитах.

Warmingup 4. Уведення в іншомовну атмосферу.1) Пропоную пригадати одну-дві пісні з вивчених на попередніх уроках. Учні разом з учителем вимовляють слова пісень, потім співають їх у супроводі аудіозапису.

2) Гра «Напиши ім’я» = дві команди. Учитель розкладає картки (НО1) текстом донизуна столі. По одному учню з кожної команди виходять до дошки. Один бере карткута по буквах диктує ім’я, що на ній написано, другий має написати це ім’я на

дошці та прочитати його. Потім інші члени команд почергово диктують тазаписують імена. За правильне виконання завдання надається один бал. У разіпомилки команда нічого не отримує. Наприклад:

P1: T-i-m.P2: Tim (записує на дошці).

P2: A-n-n.P1: Ann (записує на дошці).

HO1:Ann Max TimPam Vic Ben

ІІ . ОСНОВНАЧАСТИНАУРОКУPronunciationPractice1. Тренуванняувимовізвуків.Т: Зараз ми потренуємось правильно вимовляти англійські звуки. Повторюйте замною. Repeat after me:

m] — monkey, mouse, morning;[n] — Nick, name, nice;[p] — pig, parrot, Pam;[g] — goose, girl, good.

VocabularyPresentationand Practice2. Поданнятавідпрацюванняновоголексичногоматеріалу. Впр. 1 (с. 14).

1) Т: Подивіться на малюнки до вправи. Кого ви бачите? Як ви вважаєте, що роблятьдіти на малюнку? Давайте дізнаємось, про що вони розмовляють. Слухайтета повторюйте. Listenandrepeat. Читаєю фрази вправи, учні повторюють по два-три рази. Можна перекладати фрази рідною мовою у разі необхідності.

2) Т: А зараз давайте розіграємо цю ситуацію.Учні по троє виходять до дошки та розігрують полілог. Учитель стежить за пра-

вильністю вимови слів.

Speaking 3. Розвиток умінь мовлення. Впр. 2 (с. 14).1) Т: Подивіться на малюнки до вправи. Кого ви бачите? Що роблять діти на малюнку? Давайте ми з вами розкажемо, як хлопчик представляє своїх друзів.Учні ланцюжком представляють друзів за поданим прикладом.

2) Робота з картками.Для виконання завдання використовуються картки з іменами (НО1). Учительрозкладає на столі окремо чоловічі та жіночі імена і пропонує трьом учням вийти до дошки. Двоє учнів обирають картки з іменами та показують їх третьому,який буде їх знайомити. Потім вони за допомогою вчителя розігрують полілогза завданням вправи. Після цього інші групи учнів розігрують подібні полілоги. Наприклад, дівчинка обрала ім’яVic, а хлопчик — Ben.

P1: She is Vic. She is my friend. He is Ben. He is my friend.

P2: Hello, Vic.                         P3: Hello, Ben.

P2: Goodbye, Vic.                   P3: Goodbye, Ben.

☑PhysicalActivity4.Фізкультхвилинка. Повідомляю, щоучнімаютьвиконуватикомандитількитоді, колидодаєть-

ся слово please. Наприклад:Т: Clap your hands!                 - Учні не виконують команду.

                                            Т: Clapyourhands, please!     - Учні виконують команду.

Poem 5. Вивчення вірша. Впр. 3 (с. 15).Т: Подивіться на малюнки до вправи. Що ви бачите? Чи вміють папуги розмовляти?

Що вони вміють говорити? Давайте вивчимо вірш і дізнаємось, що вміє казати цейпапуга. Читаю вірш і пропонує одному з учнів перекласти його рідною мовою. Рештакласу допомагає, якщо необхідно. Потім учитель читає по рядку, учні повторюютьпо два-три рази. Нарешті діти разом з учителем розповідають вірш повністю.

Reading 6. Навчання читання. Впр. 4 (с. 15).Перед початком виконання завдання учитель звертає увагу учнів на літеру Ii та її

вимову. Учитель читає слова вправи по два-три рази, учні читають за ним. Потімдіти читають їх самостійно ланцюжком.

ListeningComprehension7.Аудіювання.Учитель роздає картки (НО2) і двічі читає речення. Учні самостійно виконують за-

вдання на картках. По закінченні роботи вони ланцюжком читають імена дітей,які обвели. Учитель підходить до кожного й перевіряє правильність виконаннязавдання.

Т: Number 1. He is my friend Ben.               Number 2. She is my friend Ann.

Number 3. She is my sister Vic.Number 4. He is my friend Max.

HO2: Listen and circle./Прослухай та обведи.Max/Ben Ann/Vic Vic/Pam Tim/Max

Writing 8.Письмо. Впр. 5 (с. 15) -  самостійно виконують завдання в зошитах.

ІІІ . ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

☑Homework 1. Домашнє завдання.РЗ, впр. 1 (с. 10) (усно), 2, 3 (с. 10) (письмово).

Summarizing 2.Підведення підсумків уроку.Заключна бесіда з учнями.Т: Чи сподобався вам урок? Які завдання та ігри вам сподобались більше за все?Чого ви сьогодні навчились?


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тесты по русскому языку 8 класс | Существование проблемы экономического выбора обусловлено

Дата добавления: 2018-11-11; просмотров: 59 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.032 с.