Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


туа пайда болған төменг≥ ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥

≈рте жабысқақтық парезд≥к өт≥мс≥зд≥к©?

ерте жабысқақты өт≥мс≥зд≥к, қабыну инфильтратымен шақырылған©

ерте кей≥нге қалтырылған жабысқақты ≥шек өт≥мс≥зд≥к©

кеш жабысқақты өт≥мс≥зд≥к©

спастикалық ≥шек өт≥мс≥зд≥к

***

Ѕала 5 жаста, деструктивт≥ аппендицитке 7 күн бұрын операци€ жасалған. ∆ағдайы нашарлаған, дене температурасы 37,5 —. Құсығы тұрып қалған сипатта. “ахикарди€, ≥ш≥ ассиметри€лы, ≥шект≥ң перистальтикасы күшейген. ¬аль симптомы оң. Құрсақ қуысының жалпы шолу рентгенограммасында сұйықтық деңгей≥нде  лойбер тостағаншасы көр≥нед≥. —≥зд≥ң диагнозыңыз©

ерте парезд≥к жабысқақты өт≥мс≥зд≥к©

инфильтрат есеб≥нен ерте жабысқақты өт≥мс≥зд≥к©

кей≥ңге қалдырылған ерте өт≥мс≥зд≥к©

ерте жабысқақты өт≥мс≥зд≥к©

динамикалық өт≥мс≥зд≥к

***

Ќәресте туғанына 15 күн, жағдайы ауыр ембейд≥. Өтпен құсады. ƒене температурасы 38 — жоғары. “ер≥с≥ құрғақ бозарған, тахикарди€. ≤ш≥ үрленген, пальпаци€да мазасыз. Ќәж≥с≥ шырышпен шығады. Қанның жалпы анализ≥нде лейкоцитоз 14х10 9 г/л. Ќейтрофиллез. –ентгенограммада ≥шек ≥лмектер≥н≥ң ортаға қарай ≥л≥нген жағдайда көптеген сұйықтық деңгей≥ көр≥нед≥. —≥зд≥ң диагнозыңыз©

сепсист≥к перитонит©

≥шек перфораци€сымен некроздық энтероколит©

туа пайда болған ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥мен перитонит©

перфораци€лық некроздық энтероколит©

≥шект≥ң €трогенд≥ перфораци€сы

***

Ѕала 5 жаста, деструктивт≥ аппендицитке 7 күн бұрын операци€ жасалған, жағдайы нашарлаған, дене температурасы 37,5 —, тұрып қалған құсық сипатта. “ахикарди€, ≥ш≥ ассиметри€лы, ≥шек перистальтикасы күшейген. ¬аль симптомы оң. Құрсақ қуысының жалпы шолу рентгеограммасында сұйықтық деңгей≥мен және  лойбер тостағаншасы көр≥нед≥. Қандай зерттеу әд≥стер≥ қажет©

жаткан қалыпта құрсақ қуысының жалпы шолу рентгенографи€сы©

+++вертикальды қалыпта құрсақ қуысының жалпы шолу рентгенографи€сы©

–ичардсон аппаратымен ауамен ирригораф舩

барий ер≥т≥нд≥с≥мен ирригограф舩

барий ер≥т≥нд≥с≥мен ирригоскопи€

***

Ќәрестеге, 4 тәул≥к. ∆ағдайы ауыр, мазасыз. Өт қоспасымен құсу. “ер≥ жабындылары құрғақ бозғылт. Үлкен еңбег≥ түс≥ңк≥. јздаған тахикарди€мен ент≥гу. ≤ш≥ эпигастри аймағында кепкен, перистальтикасы жоғарлаған. ≤ш≥н≥ң төмен жағы қабысқан. Құрсақтың шолу ренгенограмасында 2 деңгейл≥ сұйықтық және газ. —≥зд≥ң диагнозыңыз©

ѕилоростеноз©

туа пайда болған жоғарғы ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥©

туа пайда болған төменг≥ ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥©

ќ∆∆ туу кез≥ндег≥ травмасы©

пилороспазм

***

Ќәресте 3 тәул≥к. ∆ағдайы ауыр, мазасыз. Өт қоспасымен және ≥шек құрамымен көпретт≥ құсу. Ѕала әлс≥з, қозғалыссыз. “емпература Ц 380—. ≈нт≥гумен тахикарди€. ≤ш≥ айқын кепкен, ≥ш қабырғасы арқылы ≥шектерд≥ң ≥лмекктер≥ сез≥лед≥, перистальтикасы көр≥нед≥. Ќәж≥с≥ шамалы. ¬ертикалыды қалыптағы ≥ш қуысының шолу ренгенограмасында көп мөлшерл≥ сұйықтық және  лойбер тостағаншалары. —≥зд≥ң диагнозыңыз©

пилоростеноз©

пилороспазм©

церебральды травма©

туа пайда болған жоғарғы ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥©

туа пайда болған төменг≥ ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥

***

Ќәресте 3 тәул≥к. ∆ағдайы ауыр, мазасыз. Өт қоспасымен және ≥шек құрамымен көпретт≥ құсу. Ѕала әлс≥з, қозғалыссыз. “емпература Ц 380—. ≈нт≥гумен тахикарди€. ≤ш≥ айқын кепкен, ≥ш қабырғасы арқылы ≥шектерд≥ң ≥лмекктер≥ сез≥лед≥, перистальтикасы көр≥нед≥. Ќәж≥с≥ шамалы. Қандай зерттеуден бастау керек©

құрсақтың шолу ренгенограммасы©

құрсақтың контрасты зерттеу≥©

”ƒ«©

ирригограф舩

 “

***

Ѕала 10 жаста жарақат алғаннан кей≥н 1.5 сағаттан кей≥н шұғыл түрде клиникаға түст≥. Ўағымы:ауырсыну, жара аймағының ≥с≥ну≥, оң жақ б≥лект≥ң төменг≥ үштен б≥р≥н≥ң деформаци€сы, оң жақ қолының жоғарғы бөл≥г≥н≥ң функци€сының бұзылуы. јнасының айтуы бойынша көшеде тайып жығылғанда оң жақ қолына т≥рел≥п құлаған. ∆алпы жағдайы орташа ауырлықта. Өз≥н-өз≥ сез≥ну≥ орташа. ∆ерг≥л≥кт≥ қарағанда оң жақ қолының төменг≥ үштен б≥р бөл≥г≥нде жұмсақ т≥ндерд≥ң ≥с≥ну≥, деформаци€сы, патологт€лық қозғалысы анықталады. ѕальпаци€да ауырсыну. Ўынтақ сүйег≥н≥ң ось≥ бұзылған. Ўынтақ сүйег≥ндег≥ қимыл қозғалыс ауырсынуға байланысты шектелген. ≈к≥ бағыттағы рентгенограммада кәр≥ ж≥л≥кт≥ң ек≥ сүйег≥н≥ң төменг≥ үштен б≥р ығысумен бұрыштық сынуы анықталды болезненности. —үйек сынықтарының бек≥ту үш≥н б≥зтем≥рд≥ң тұру мерз≥м≥©

14 күн©

18 күн©

28 күн©

10 күн©

21 күн

***

Ѕала 5 жаста жарақата алғаннан кей≥н 2 сағаттан кей≥н шұғыл түрде кел≥п түст≥. Ўағымы: оң жағ а€ғының ауырсынуына, ≥с≥ну≥не. ќң жақ а€ғының қызымет≥ бұзылған. ќң жақ сан сүйег≥н≥ң ортаңғы үштен б≥р бөл≥г≥ндег≥ деформаци€сы. јнасының айтуы бойынша бала ойын үст≥енде далада мұзда құлаған. ∆алпы жағдайы орташа ауырлықта. Өз≥н-өз≥ сез≥ну≥ орташа. ∆ерг≥л≥кт≥ санның ортаңғы үштен б≥р бөл≥г≥нде жұмсақ т≥ндерд≥ң ≥с≥ну≥, деформаци€сы, патологи€лық қозғалыс анықталады. ѕальпаци€да ауырсыну. —ан сүйег≥н≥ң ос≥ бұзылған. ∆асбас сан және т≥зе буындарында қозғалыс шектелген. ≈к≥ бағыттық рентгенограммада санның ортаңғы үштен б≥р бөл≥г≥нде ығысумен болған сыну. —≥зд≥ң тактикаңыз©

б≥рсәтт≥к жабық репозиц舩

+Ѕелер шинасы бойынша функционды тарту©

Ўеде бойынша вертикальды тарту©

лонгеталы гипст≥к иммобилизац舩

циркул€рлы гипст≥ таңумен иммобилизаци€

***

Ѕала 5 жаста жарақата алғаннан кей≥н 2 сағаттан кей≥н шұғыл түрде кел≥п түст≥. Ўағымы: оң жағ а€ғының ауырсынуына, ≥с≥ну≥не. ќң жақ а€ғының қызымет≥ бұзылған. ќң жақ сан сүйег≥н≥ң ортаңғы үштен б≥р бөл≥г≥ндег≥ деформаци€сы. јнасының айтуы бойынша бала ойын үст≥енде далада мұзда құлаған. ∆алпы жағдайы орташа ауырлықта. Өз≥н-өз≥ сез≥ну≥ орташа. ∆ерг≥л≥кт≥ санның ортаңғы үштен б≥р бөл≥г≥нде жұмсақ т≥ндерд≥ң ≥с≥ну≥, деформаци€сы, патологи€лық қозғалыс анықталады. ѕальпаци€да ауырсыну. —ан сүйег≥н≥ң ос≥ бұзылған. ∆асбас сан және т≥зе буындарында қозғалыс шектелген. ≈к≥ бағыттық рентгенограммада санның ортаңғы үштен б≥р бөл≥г≥нде ығысумен болған сыну. Ѕер≥лген жағдайдағы сан сүйег≥ сынығы консолидаци€сының мерз≥м≥ қандай©

28 күн©

21-28 күн©

28-35 күн©

+21 күн©

35-42 күн

***

Ѕала оқу жаттығу кез≥нде оң жақ қолына құлаған. Ўағымы: қозғалыс кз≥ндег≥ шынтақ буынындағы ауырсынуына, аздап ≥с≥ну≥не. ∆алпы қарау кез≥нде шынтақ буынындағы қозғалыс шектелмеген, б≥рақ аздап ауырсынады. Ѕаладағы мүмк≥н болатын сынық түр≥н көөрсет≥ң≥з©

жарықшақтанған сынық©

+буынның сынып-шығуы©

эпифизеолиздер©

винттәр≥зд≥ ығысусыз сыну©

қиғаш ығысусыз сыну

***

Ѕала 3 жаста. јнасының айтуынша бала мазасызданады. јнамнез≥нен анасы б≥лмест≥ктен баласының сол қолынан көтерген, содан бала мазасыздана бастаған. ∆алпы қарағанда сол қолы кеудес≥нен әкет≥л≥п аздап бүг≥л≥п пронаци€ қалыпында тұр. Ѕуынындағы қозғалыс балаға ауырсыну әкелед≥. јталған белг≥лерд≥ң қайсысы осы зақымдануға тән©

патологи€лық қозғалу©

+крепитац舩

кәр≥ ж≥л≥кт≥ң ротационды қозғалысындағы ауырсынуы©

кәр≥ ж≥л≥к буынындағы қозғалыстың болмауы©

шынтақ буынындағы деформаци€

***

Қабылдау бөл≥м≥не 10 жастағы бала а€қтарындағы көптеген жарақаттарымен кел≥п түст≥. Ѕала контакт≥де адекватты емес, тер≥ жабындылары бозғылт, а€қтары суық. јҚҚ 50/30 мм,сын, бағ. “ахикарди€, 150-160 минутына, тахипноэ. Ѕолжам диагноз©

анафилактикалық шок©

+гиповолеми€лық шок©

травматикалық шок©

жедел жүрек-тамырлық жетк≥л≥кс≥зд≥к©

церебральд≥ шок

***

Ќауқас 12 жаста, автомобиль қаққан. “үскендег≥ шағымы қасаға аймағындағы ауырсыну. ∆алпы қарағанда қасаға үст≥нене сұйықтыққа толған ққуық анықталады. Қасаға сүйег≥ пальпаци€да ауырсынады. Өзд≥г≥нен зәр шығару болмаған. Қуыққа жұмсақ катетер бармайды.  атетерд≥ алған кезде б≥рнеше тамшы қан анықталды. —≥зд≥ң болжам диагнозыңыз©

+қасаға сүйег≥н≥ң сынуы. ”ретраның зақымдалуы©

қасаға және отыру сүйектер≥н≥ң сынығы©

жамбас жарақаты және қуықтың зақымдалуы©

қасаға сүйектер≥н≥ң сынығы және қуықтың жырылуы©

қасаға сүйектер≥н≥ң және отыру сүйектер≥н≥ң сынуы, к≥ш≥ жамбас астауы ағзаларының зақымдалуы

***

14 жастағы науқас клиникаға ек≥ қасаға және сол жақ шонданай сүйег≥н≥ң жабық сынығымен кел≥п түст≥. “үскент кезде жалпы жағдайы ауыр, тер≥ жаьындылары бозғылт, бет≥ топырақ (землистый) түст≥, суық термен жабылған. ѕульс 140 рет минутына. јҚ-60/40 мм.сын.бағ. јнестези€ның қай түр≥н қолданасыз©

вагосимпатикалық блокада©

паранефральды блокада©

¬ишневский бойынша©

+Ўкольников-—еливанов бойынша©

сынық орнынан

***

Қыз бала қолдан жасалған әткеншекте оң жақ мықын сүйег≥н соғып алған. “равматологи€лық бөл≥м≥не жетк≥з≥лд≥. Қарау кез≥нде оң жақ мықын сүйег≥ аймағында домбығу және қансырау көр≥н≥п тұр. ћықын сүйек қанатына басқанда айқын ауырсыну, пальпаци€да крепитаци€ байқалады. ќң жақ а€қты бүг≥п жазғанжа ауырсыну кұшейед≥: жансыздандырудың қай түр≥ арнайы болып табылады©

комбинирленген©

жалпы эндотраеалды наркоз©

+жамбас ≥ш≥л≥к©

пресакральды©

эпидуральды

***

Ѕала жол апатында жүк көл≥г≥мен қағылғаннан кей≥н жетк≥з≥лд≥. ∆ағдайы ауыр. Қарау кез≥нде жамбастың сагиттальды және көлденең басылу кез≥ндег≥ сынығы орнында қатты ауырсынуға шағымданады. Ѕала жатқан кезде а€ғы жамбас-сан және т≥зе буынында жартылай бүг≥лген және санның әкетуш≥ және сыртқы ротаци€сымен. —онымен қатар, қарау кез≥нде шат аралық және қасаға симфиз≥ аймағында қан құйылулар бар. —≥зд≥ң болжам диагнозыңыз©

+Ђжабық симфизї типт≥ сынық©

сег≥зкөз-мықын буынының зақымдалуы©

симфиз жыртылуы және сег≥зкөз сынығы©

жамбастың алдыңғы бөл≥г≥н≥ң сынығы және сег≥зкөз-мықын буынының жыртылуы (ћальген€)©

жамбас сақинасының алдыңғы бөл≥г≥н≥ң сынығы және сег≥зкөзд≥ң тес≥к немесе латеральды бөл≥м≥ арқылы сынығы

***

Ќәресте қалыпты жүкт≥л≥к фонында, қалыпты босанудан, қалыпты мерз≥м≥нде, 3600 г салмақпен дүниеге келд≥. “уа салысымен жақ асты аймақта және мойнында өлшемдер≥ 6х5 см, қамыр консистенци€лы, қозғалмайтын, ауырсынбайтын ≥с≥к тәр≥зд≥ түз≥л≥с анықталды. ∆алпы жағдайы қанағаттанарлық, ≥шк≥ ағзалар бойынша потологи€ жоқ. —≥зд≥ң болжам диагнозыңыз©

+жақасты аймақтың лимфангиомасы©

жақасты лимфаденит©

мойынның туа б≥ткен кистасы©

жақасты аймақтың флегмонасы©

мойын эмфиземасы

***

Ќәресте —., 3 апта. ƒиагнозы: сег≥зкөз-құйымшақ аймағының некротикалық флегмонасы. “≥л≥м-кеск≥ндерд≥ салғаннан 6 сағат өткен соң, үрд≥с бөксел≥к аймаққа жайылған. —≥зд≥ң тактикаңыз©

ультракүлг≥н сәулеленд≥руд≥ тағайындау©

қабынған ошақты антибиотикпен шаншу©

+кеск≥ндерд≥ қайталап салу©

¬ишневский майымен компресс©

сау т≥н аймағында қосымша кеск≥ндерд≥ жасау

***

4 күнд≥к бала қарағанда жалпы жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланған. ∆ауырынаралық аймағында өлшем≥ 6х7 см жұмсақ т≥ндерд≥ң бұдырлы инфильтраци€ аймағы анықталған. ∆ерг≥л≥кт≥ температурасы жоғарыламаған, пальпаци€да ауырсынбайды. 4 сағат ≥ш≥нде үрд≥ст≥ң жайылуы байқалмады. Ѕала 4200 г салмқпен б≥р≥нш≥ жүкт≥л≥ктен және созылыңқы босанудан туған. Қ∆ј: лейкоцитоз 9,7 х 109/л, лейкоцитарлы формула: та€қша€дролы нейтрофилдер Ц 15%, сегменто€дролы нейтрофилдер - 38%, эозинофилдер Ц 3 %, лимфоциттер - 32%, моноциттер Ц 12 %; —ќЁ 5 мм/сағ. “ер≥ асты Ц май клетчаткасының асептикалық некрозына күд≥к бар. ’ирургтың тактикасы қандай©

+жерг≥л≥кт≥ емд≥ қажет етпейд≥©

консервативт≥, ¬ишневский майымен таңу©

ультракүлг≥н сәулеленд≥ру©

”¬„-терап舩

кеск≥ндер салу

***

Ќәресте., 1,айлық. ∆ағдайы ауыр. ƒене қызуы 38,0-39,00—. ћазасыз. Ұйқысы нашар. ≈мбейд≥. “ахикарди€ және ент≥гу. Қарағанда: к≥нд≥к айналасында ≥с≥ну және гипереми€, тер≥с≥н≥ң домбығуы және флюктуаци€.  ≥нд≥к жарасында Ц фибрин, ≥р≥ңд≥ бөл≥н≥с. Қан анализ≥нде - лейкоцитоз, нейтрофилез. ƒиагноз©

катаральды омфалит©

+флегмонозды омфалит©

кальцинозды омфалит©

гангреноздыомфалит©

к≥нд≥к венасының тромбозы

***

Ќауқас ј., 8 жаста. ∆ағдайы өте ауыр. ƒене қызуы - 40-410—. Қалтырау. —андырақтау, галлюцинаци€лар. ∆үрек тондары тұйықталған, аритми€. “амыр соғысы жи≥, толымдылы аз. “ер≥с≥н≥де геморраги€лық бөртпелер. ∆ерг≥л≥кт≥: оң жақ санында диффузды ≥с≥ну. Қан анализ≥нде - лейкоцитоз, нейрофилез, Ћ»» -3,0. ƒиагноз©

оң жақ санның гематогенд≥к остеомиелит≥, септикопиеми€лық фаза©

+оң жақ санның гематогенд≥к остеомиелит≥, токсикалық түр≥©

оң жақ санның гематогенд≥к остеомиелит≥, жерг≥л≥кт≥ түр≥©

оң жақ санның туберкулез≥©

оң жақ санның флегмонасы

***

Ќауқас ¬., 11 жаста. ∆ағдайы ауыр. ≈с≥ анық. ƒене қызуыЦ 37-380—. ќң жақ ж≥л≥нш≥к аймағында ауырсыну. “ахикарди€. јздаған ент≥г≥у. ∆ерг≥л≥кт≥: оң жақ ж≥л≥нш≥к аймағында ≥с≥ну және ауырсыну, т≥зе және тобық буындарында қозғалыс шектелген. “ер≥с≥ домбыққан, ыстық. Үлкен ж≥л≥нш≥к сүйег≥нде перкусси€ кез≥нде қатты ауырсыну. Қан анализ≥нде Ц лейкоцитоз, нейтрофилез. ƒиагноз©

оң жақ үлкен ж≥л≥нш≥к сүйег≥н≥ң гематогенд≥к остеомиелит≥, токсикалық түр≥©

оң жақ үлкен ж≥л≥нш≥к сүйег≥н≥ң гематогенд≥к остеомиелит≥, септикопиеми€лық түр≥©

+оң жақ үлкен ж≥л≥нш≥к сүйег≥н≥ң гематогенд≥к остеомиелит≥, жерг≥л≥кт≥ түр≥©

оң жақ үлкен ж≥л≥нш≥к сүйег≥н≥ң гематогенд≥к остеомиелит≥, оң жақ үлкен ж≥л≥нш≥к сүйег≥н≥ң туберкулез≥©

оң жақ үлкен ж≥л≥нш≥кт≥ң флегмонасы

***

Ќауқас ¬., 11 жаста. ∆ағдайы ауыр. ≈с≥ анық. ƒене қызуыЦ 37-380—. ќң жақ ж≥л≥нш≥к аймағында ауырсыну. “ахикарди€. јздаған ент≥г≥у. ∆ерг≥л≥кт≥: оң жақ ж≥л≥нш≥к аймағында ≥с≥ну және ауырсыну, т≥зе және тобық буындарында қозғалыс шектелген. “ер≥с≥ домбыққан, ыстық. Үлкен ж≥л≥нш≥к сүйег≥нде перкусси€ кез≥нде қатты ауырсыну. Қан анализ≥нде Ц лейкоцитоз, нейтрофилез.≈рте диагноз қою әд≥с≥©

оң жақ ж≥л≥нш≥кт≥ң рентгенографи€сы©

+остеопункци€ және остеотонометр舩

остеомедуллограф舩

ж≥л≥нш≥к сүйектер≥н ”ƒ“©

сканерлеу

***

—анның төменг≥ 1/3 бөл≥м≥н≥ң жедел остеомиелит≥. јуру басталғаннан 10 ай өтт≥. “үскен кездег≥ жағдайы ауыр, ек≥ жақты пневмони€. ќпераци€дан кей≥н ұзақ уақыт жарадан ≥р≥ң ақты, рентгенограммада-сүйек деструкци€сы. Қаз≥рг≥ жағдайы қанағаттанарлық, функци€лық бұзылыстар жоқ, жарасы жазылған. –ентгенологи€лық-остеопороз, секвестр, периостальды реакци€. јуру ағымының түр≥©

үз≥лмел≥©

созылыңқы©

+созылмалы©

найзағай тәр≥зд≥©

септикопиеми€лық

***

Ќауқас —., 10 жаста. ќң жақ ж≥л≥нш≥кт≥ң төменг≥ 1/3 бөл≥м≥нде жыланкөз. ƒене қызуы - 37-37,50—. јнамнез≥нде: 3 ай бұрын жедел гематогенд≥к остеомиелитпен ауырған. ∆ағдайы орташа ауырлықта. ƒене қызуы - 37,20—. ќбъективт≥: оң жақ ж≥л≥нш≥к деформаци€ланған, алдыңғы беткей≥нде ұзындығы 5-6 см тыртықтар. “ыртықтың ортасында 0,3-0,4 см жыланкөз. ∆ыланкөзден ұсақ сүйек фрагменттер≥ және ≥р≥ң шығып тұр. –ентгенограммада Ц секвестрлер, секвестр қорапшасы, үлкен ж≥л≥нш≥к сүйег≥н≥ң остеосклерозы. ƒиагноз©

оң жақ үлкен ж≥л≥нш≥к сүйег≥н≥ң жедел гематогенд≥к остеомиелит≥©

+оң жақ үлкен ж≥л≥нш≥к сүйег≥н≥ң созылмалы гематогенд≥к остеомиелит≥©

оң жақ үлкен ж≥л≥нш≥к сүйег≥н≥ң ёинг саркомасы©

оң жақ үлкен ж≥л≥нш≥к сүйег≥н≥ң остеоид-остеома©

оң жақ үлкен ж≥л≥нш≥к сүйег≥н≥ң туберкулез≥

***

Ќауқас ∆., 9 жаста. ∆ағдайы орташа ауырлықта. —ол жақ санның төменг≥ 1/3 бөл≥м≥нде ауырсыну, санды пальпаци€лау және перкусси€лау қатты ауырсыну туғызбайды. —ан сүйег≥н≥ң рентгенограммасында Ц санның төменг≥ 1/3 көлем≥ 2х3 см деструкци€, перифокальды склероз ƒиагноз©

сол жақ сан сүйег≥н≥ң альбуминозды остеомиелит≥©

+Ѕроди абсцес≥©

альбуминозды ќлье остеомиелит≥©

антибиотикт≥к остеомиелит©

ёинг саркомасы

***

—анның төменг≥ 1/3 бөл≥м≥н≥ң жедел остеомиелит≥. јуырғанына 8 ай. ∆арадан ұзақ уақыт ≥р≥ң ағуы анықталады. –ентгенограммада сүйек деструкци€сы. Қаз≥рг≥ уақытта жағдайы қанағаттанарлық, функци€лық бұзылыстар жоқ. –ентгенограммада Ц айқын остеосклероз. јғымның варианты©

үз≥лген©

созылыңқы©

+созылмалы©

найзағай тәр≥зд≥©

септикопиеми€лық

***

9 жастағы ұл бала. 6 ай бойы ауырады. ƒене температурасының жоғарылауы, санның жоғарғы 1/3 бөл≥г≥ндег≥ жыланкөзденұсақ сүйектермен ≥р≥ңд≥ бөл≥н≥с, сан жуандаған. –ентгенограммада- остеосклерозбен остеопороз ошағы, ұсақ сүйектермен капсула. ƒиагноз және емдеу тактикасы©

ёинг саркомасы, операци€- сүйек бөл≥г≥н≥ң резекци€сы©

остеоид-остеома, операци€- сүйек бөл≥г≥н≥ң резекци€сы©

сан сүйег≥н≥ң туберкулез≥, зақымдалған аймақты алып тастау©

+созылмалы остеомиелит, секвестрд≥ алып тастау©

остеомиелитт≥ң склероздаушы формасы, сүйек бөл≥г≥н≥ң Ђнауа тәр≥зд≥ї резекци€сы

***

Ќауқас —., 6 жаста. ћойын аймағында жұмсақ эластикалық ≥с≥к тәр≥зд≥ түз≥л≥с анықталады. көлем≥ 8х9х7 см, аздап флюктуаци€ анықталады, аз қозғалмалы, ауырсынусыз. Үст≥ндег≥ тер≥с≥ өзгермеген. ƒиагноз©

+мойын аймағының лимфангиомасы©

мойын аймағының тератомасы©

мойын аймағының гемангиомасы©

мойын аймағының дермоидты киста©

мойын аймағының лимфаденит≥

***

Ќауқас ¬., 1,5 жаста. »ықтың төменг≥ 3/1 бөл≥г≥нде алдыңғы бет≥нде көлем≥ 2,5х3х2,5 см қызыл түст≥, тер≥ бет≥нен көтер≥ңк≥ түз≥л≥с анықталады, пальпаци€да түс≥ өзгеред≥. Құрылымы кавернозды. ƒинамикада өсу байқалады. —≥зд≥ң диагнозыңыз©

+кавернозды гемангиома©

т≥лмел≥ қабыну©

лимфангиома©

меланома©

дермоиддық киста

***

∆ок ответтары

Ќәресте —., 1 айлық. —ег≥зкөз-кұймышақ аймағында көлем≥ 12х14х15 см ≥с≥к тәр≥здес түз≥л≥с анықталады. “ер≥с≥нде тамырлы сурет анықталады, түкт≥. ѕальпаци€да аз қозғалысты.  онсистенци€сы қамыр тәр≥зд≥. јнус алдыға жылжыған, аздап ашылған. –ектальды тексеру кез≥нде т≥к ≥шек медиальды орналасқан. ƒинамикада түз≥л≥с ұлғайған және дефекаци€ акт≥ бұзылған. —≥зд≥ң диагнозыңыз©

сег≥зкөз-құймышақ аймағының тератомасы©

сег≥зкөз-құймышақ аймағының жұлын жарығы©

сег≥зкөз-құймышақ аймағының дермоидды кистасы©

сег≥зкөз-құймышақ аймағының лимфангиомасы©

сег≥зкөз-құймышақ аймағының липомасы

***

3 күнд≥к нәресте балалар хирург≥ перзентханада консультаци€ жасағанда, баланын көгеру≥, стридорозды демалуы, төменг≥ иек сүйег≥н≥ң қысқаруы, иег≥н≥ң жоқ болуы анықталған. —≥зд≥ң ем тәс≥л≥ң≥з©

+т≥лд≥ шығарып қозғалтпау, зонд арқылы тамақ беру©

операци€ -гастростоми€, гастростома арқылы тамақ беру©

√.ј.Ѕаиров әд≥с≥ бойынша двойна€ эзофагастом舩

лапаратоми€, көк етт≥ң пластикасы©

кең≥рдек өнешт≥ң жылан көз≥н жою отасы

***

Ѕала хирурги€ бөл≥м≥не аудандық емханадан уш күнд≥к жана туған бала түст≥. Ѕаланың салмақ жет≥спеуш≥л≥г≥ 10%, су жет≥спеуш≥л≥г≥, интоксикаци€. Қанында гипохлореми€, қоюлануы. ≤ш қуысының обзорлы рентген≥нде чаши  лойбера анықталады. C≥зд≥ң емдеу әд≥с≥н≥з,неге©

жедел ота және инфузиондық терапи€,интоксикац舩

+жедел ота және инфузиондық терапи€, су жет≥спеуш≥л≥г≥,қанның қоюлануы©

тазарту клизмасы және жедел ота, гипохлорем舩

асқазан жуу, тазарту клизмасы және жедел ота,гипокалием舩

тазарту клизмасы,антибиотиктер және жедел ота,гипонатриеми€

***

Үш күнд≥к бала хирурги€ бөл≥м≥не кел≥п түст≥. —алмағының жет≥мс≥зд≥г≥ 10%. ≤ш қуысының рентгенограмма жасағанда ек≥ үлкен газы бар көлденен денгейл≥ су анықталады. —≥зд≥ң болжамды диагнозыныз және қаңдай емдеу әд≥с≥ң қолданасыз©

+≥штен туған жоғарғы ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥, жедел ота жасап, консервативт≥ емдеу©

≥штен туған жоғарғы ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥не операци€ны 8-12 сағаттан кей≥н дайындаған соң жасау©

≥штен туған жоғарғы ≥шек өт≥мс≥зд≥гне 24 сағат дайындықтан кей≥н жасау©

≥штен туған төменг≥ ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥,жедел операци€ жасау©

динамикалық ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥

***

11 жастағы балаға соқыр ≥шекке операци€ жасаған кезде Ѕаугени заслонкасынан 45 см аш ≥шекте соқыр ≥шек тәр≥зд≥ 1,5 х3,5 см түз≥л≥с табылды. “үз≥л≥с гипереми€ланған, ≥с≥нген, фибринмен жабылған. —≥зд≥ң емд≥к тактикаңыз©

+аппендоэктоми€, мықын ≥шек түз≥л≥с≥н алыптастау, ≥ш қуысын дренаждау, перитонит даму қау≥п≥ бар©

аппендоэктоми€, мықын ≥шек түз≥л≥с≥н алыптастау, ≥ш қуысын дренаждау, түз≥л≥ст≥ жоспарлы түрде алу, перитонит даму қау≥п≥ бар©

аппендоэктоми€, ≥ш қуысын дренаждау, динамикада бақылау, перитонит даму қау≥п≥ бар©

аппендоэктоми€, ≥ш қуысын дренаждау және ≥шек интубаци€сы,перитонит даму қау≥п≥ бар©

аппендоэктоми€, ≥ш қуысын дренаждау, түз≥л≥ст≥ алып тастау, илеостома салу, перитонит даму қау≥п≥ бар

***

6 жастағы бала ≥ш≥н≥ң ауруына, нәж≥с≥н≥ң тоқтауына, температурасы 37,70C-қа дей≥н көтер≥лген. ѕальпаци€ кез≥нде ≥ш жұмсақ, барлық бөл≥г≥нде ауырсыну, алдыңғы құрсақ қабырғасының бұлшық ет≥н≥ң белсенд≥л≥г≥ белсенд≥л≥г≥ жоқ. ≤шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥нде ≥с≥к тәр≥зд≥ түз≥л≥с анықталды, мөлшерл≥, қозғалмалы, ауырсынусыз.  онсистенци€сы жұмсақ. јнамнез≥нде Ц созылмалы ≥ш қату. —≥зд≥ң тактикаңыз©

дезинтоксикационды терапи€ және ≥ш теспес≥ кез≥нде баланың жағдайын бақылау©

тазарту клизмасы, дезинтоксикационды терапи€ және созылмалы үрд≥сте ќƒј-да (—¬ј) тексеру©

дезинтоксикационды терапи€, ≥ш теспес≥ кез≥нде лапароскоп舩

+ќƒј-да (—¬ј) нәж≥ст≥ тексеру үш≥н интоксикаци€лық тексеру, тазарту клизмасы©

аппендикул€рлы инфильтрат болса, ќƒј антибиотиктер

***

14 жастағы ұл, 4 күн бойы температурасы 38,20—-қа дей≥н көтер≥лген, құсу, ≥шт≥ң ауырсынуы. Ѕозарған, әлс≥з, дене температурасы 38,80—. ѕульс 92 рет минутына. “≥л≥ жабындымен жабылған. ѕальпаци€да оң жақ мықын аймағында қозғалыссыз, тығыздығы 7x6см, ўеткин-Ѕлюмберг симптомы оң. ≈мдеу тактиканыз©

хирурги€ бөл≥м≥нде госпитализаци€лау, жедел операц舩

+хирурги€ бөл≥м≥нде госпитализаци€лау, консервативт≥ ем©

хирурги€ бөл≥м≥нде госпитализаци€лау, экскреторлы урогроф舩

хирурги€ бөл≥м≥нде госпитализаци€лау, цистограф舩

хирурги€ бөл≥м≥нде госпитализаци€лау, динамикалық бақылау

***

Ѕала 8 жаста. ≤ш≥н≥ң ауырсынуына, қанды құсыққа, қан араласқан нәж≥ске шағымданады.  еше кешке қанмен құсқан, бүг≥н танертен нәж≥с≥ қою, қан араласқан. Ѕала гастроэнтерологта асқазан жарасы бойынша есепте тұрады. Қан анализдер≥нде айқын анеми€, гематокритт≥ң төмендеу≥ байқалады. —≥зд≥ң ем≥ң≥з және неге©

4 сағат бойы консервативт≥ ем, ти≥мд≥ болмаған жағдайда оперативт≥©

оперативт≥, 2 сағаттық операци€дан кей≥ңг≥ дайындықтан кей≥н©

+6-12 сағат бойы консервативт≥ ем, ти≥мд≥ болмаған жағдайда оперативт≥ ем©

2 сағат бой гемостатикалық терапи€, ти≥мд≥ болмаған жағдайда оперативт≥©

1 сағат бойы трансфузионды терапи€, ти≥мд≥ болмаған жағдайда оперативт≥

***

Ѕала туғанына 10 күн өткеннен кей≥н ≥ш≥н≥ң көлем≥ ұлғайғаны байқалған. ≤ш≥н≥ң сол жақ бөл≥г≥нде қозғалмайтын ауырсынусыз, тығыз эластикалық консистенци€лы 9 х 7х 5 см болатын ≥с≥к тәр≥зд≥ түз≥л≥с пальпаци€ланады. ”ƒ« да көпкамералы сұйықтыққа толы киста анықталады. —ол жақ бүйрег≥ анықталмады. ќң жақ бүйрег≥ орнында, ерекшел≥кс≥з. ≈мдеу тактикасы©

сол жақ бүйрект≥ң мультикистозы, шұғыл түрде операци€ жасау©

+сол жақ бүйрект≥ң мультикистозы, жоспарлы түрде операци€ жасау©

сол жақ бүйрект≥ң гидронефрозы, жоспарлы түрде Ћћ— пластикасы©

сол жақ бүйрект≥ң гидронефрозы, шұғыл түрдег≥ нефростома©

сол жақ бүйрект≥ң эхинококкозы, жоспарлы түрде операци€

***

8 жасар қыз бала сол жақ бел аймағының тұйық ауырсынуына шағымданады. Ќауқаста 2 жыл бойы пиури€, периодты дене қызуның жоғарлауы болған. ÷истоскопи€ жасағанда сол жақты несепағардың қосымша шыға бер≥с≥ анықталған, ол төмен және медиалды орналасқан. Ёкскреторлы урограммада оң жағында ек≥ астаауша анықталды, олардың жоғарғысынан кеңейген, ирелендеген несепағар шығады. ƒиагноз, дәр≥гер тактикасы©

+бүйрек қосарлануы, жоғарғы сугментт≥ң пиелонефритпен және мегауретормен асқынуы, операци€-геминефроуретероэктом舩

бүйрект≥ң қосарлануы, жоғарғы сугментт≥ң пиелонефритпен және мегауретормен асқынуы, консервативт≥ ем©

бүйрект≥ң қосарлануы, жоғарғы сугментт≥ң пиелонефритпен және мегауретормен асқынуы, операци€ уреретероинтестинопластика©

бүйрект≥ң қосарлануы, жоғарғы сугментт≥ң пиелонефритпен және мегауретормен асқынуы, операци€ уретерокутаноеостом舩

бүйрект≥ң қосарлануы, жоғарғы сугментт≥ң пиелонефритпен және мегауретормен асқынуы, операци€ уретеронефоэктоми€

***

Ѕала 8 жаста, бел аймағының тұйық ауырсыуына, периодты гематури€ға, артериалды гипертони€ға шағымданады. ѕальпацида бел аймағында бұдыр түз≥л≥с анықталады. Ѕала 4 жыл бойы пиелонефриттен стационарда ем қабылдайды. ƒиагнозды анықтау үш≥н қандай зерттеу қажет және неге©

+экскреторлы урографи€, ақпаратты бүйрект≥к ангиограф舩

ультродыбысты зерртеу, ақпаратты бүйрект≥к ангиограф舩

 “, ақпараттық экскреторлы урограф舩

жалпы рентгенограмма, ақпаратты  “©

экскреторлы урографи€, ақпаратты жалпы рентгенографи€

***

Ѕала 10 жаста жарақат алғаннан кей≥н 1.5 сағаттан кей≥н шұғыл түрде клиникаға түст≥. Ўағымы:ауырсыну, жара аймағының ≥с≥ну≥, оң жақ б≥лект≥ң төменг≥ үштен б≥р≥н≥ң деформаци€сы, оң жақ қолының жоғарғы бөл≥г≥н≥ң функци€сының бұзылуы. јнасының айтуы бойынша көшеде тайып жығылғанда оң жақ қолына т≥рел≥п құлаған. ∆алпы жағдайы орташа ауырлықта. Өз≥н-өз≥ сез≥ну≥ орташа. ∆ерг≥л≥кт≥ қарағанда оң жақ қолының төменг≥ үштен б≥р бөл≥г≥нде жұмсақ т≥ндерд≥ң ≥с≥ну≥, деформаци€сы, патологт€лық қозғалысы анықталады. ѕальпаци€да ауырсыну. Ўынтақ сүйег≥н≥ң ось≥ бұзылған. Ўынтақ сүйег≥ндег≥ қимыл қозғалыс ауырсынуға байланысты шектелген. ≈к≥ бағыттағы рентгенограммада кәр≥ ж≥л≥кт≥ң ек≥ сүйег≥н≥ң төменг≥ үштен б≥р ығысумен бұрыштық сынуы анықталды болезненности. —≥зд≥ң тактикаңыз©

+„‘ — жабық түрдег≥ репозици€, гипст≥ лонгетамен иммобилизаци€лау©

„‘ — жабық түрдег≥ репозици€, циркул€рлы гипст≥ лонгетамен иммобилизаци€лау©

„‘ — ашық түрдег≥ репозици€, гипст≥ лонгетамен иммобилизаци€лау©

„‘ — ашық түрдег≥ репозици€, цирокул€рлы таңумен иммобилизаци€лау©

≥ш≥нен бек≥тус≥з жабық түрдег≥т репозици€, гипст≥ лонгетамен иммобилизаци€

***

Ѕала 8 жаста жол апатынан 30 минуттан кей≥н қабылдау бөл≥м≥не жетк≥з≥лген. Ѕаланың жағдайы орташа ауырлықта, тер≥ жабындылары бозғылт, ∆∆∆-75, јҚ -90/4 ∆ерг≥л≥кт≥ қарау кез≥нде ек≥ санның ортаңғы 1/3 аймағында айқын ≥с≥ну, деформаци€, ос≥ бұзылған. ѕальпаци€ кез≥нде ауырсыну. –ентгенограммада ек≥ санның ортаңғы 1/3 сынығы, ұзыннан және көлденең ығысуымен. —≥зд≥ң тактикаңыз©

+шокқа қарсы терапи€, қаңқалық тарту©

б≥р мезетт≥ қолмен репозици€ және гипст≥ байламмен иммобилизац舩

б≥р мезетт≥ қолмен репозици€ және аутоиммобилизац舩

ашық репозиц舩

лейкопластырлы тартуды орнату

***

Ѕала 5 жаста, белтем≥рден құлаған. Ўынтақ буынының рентгенограммасында медиальды айдаршығының латеропозици€сы. —≥зд≥ң тактикаңыз©

гипст≥к иммобилизаци€мен б≥рсәтт≥к қолмен репозиц舩

лейкопластырлық тарту салу©

 иршнер бойынша қаңқадан тарту салу©

+жел≥ммен тарту салу©

 иршнер б≥зтем≥р≥мен тер≥ арқылы сүйек сынықтарының репозици€сы, жабық репоззици€

***

Ѕала 2 жаста, диваннан құлаған. ∆ерг≥л≥кт≥: санның төменг≥ 1/3 бөл≥г≥нде ≥с≥ну, айқын деформаци€, сол жақ а€қтың мәжбүрл≥к қалпы. Қозғаллыста ауырсынумен. јталған жағдайда қандай ем тағайындайсыз©

жабық репозици€ және гипст≥к таңу, сатылы әд≥с©

салмақпен қаңқадан тарту 2 кг, сатылы әд≥с©

лейкопластырьмен қаңқадан тарту 2 кг, сатылы әд≥с©

ашық түрде ығысуды түзеу, себеб≥ ол эпифиз аймағында болғандықтан©

+а€қтың вертикальды қалпындағы Ўеде әд≥с≥ бойынша тарту салу

***

≤шт≥ң жабық жарақаты мен жамбас сүйектер≥н≥ң зақымдалуымен түскен науқас шағымдары: бүк≥л ≥ш бойымен ауырсыну, әлс≥зд≥к, бас айналу, көз бұлдырлауы (пелена перед глазами). ќбъективт≥: бозғылт, суық тер, шырышты қабат цианозы. јҚ Ц 90/50 мм.сын.бағ. ѕульс Ц 125 рет/мин., әлс≥з толымды. ≤ш≥ барлық бөл≥м≥нде ауырсынбалы, ўеткин-Ѕлюмберг симптомы оң. Ѕүй≥р каналдарында перкусси€лық дыбыс тұйықталған. јлговер-√рубер индекс≥ бойынша жағдай ауырлығын анықтау қажет©

0% јҚ  (айналымдағы қан көлем≥), жең≥л дәрежел≥©

+30% јҚ , ауыр дәрежел≥©

10% јҚ , ауыр дәрежел≥©

21 % јҚ , орташа дәрежел≥©

15% јҚ , орташа дәрежел≥

***

Ќәресте 1 ай. ∆ағдайы ауыр. “ер≥ жабындылары бозарған. Ѕала әлс≥з, омыраудан бас тартады. ƒене қызуы 39 ∞ —. “ахикарди€. ≈нт≥гу. ќбьективт≥: бел аймағы тер≥с≥нде өлшем≥ 5х7 см гипереми€ дағы. ƒақ ортасында тер≥с≥ қарайған және зақымдалған аймақтары түскен. ƒинамикада Ц үрд≥ст≥ң жайылуы. —≥зд≥ң тактикаңыз©

+көптеген кеск≥ндерд≥ Ђшахматї рет≥мен қою©

антибактериальд≥ терапи€, дезинтоксикаци€лық ем©

ортасынан б≥р рет т≥л≥м жасау және дренаждау©

≥р≥ңд≥кт≥ пункци€лау, антибиотиктерд≥ енг≥зу©

≥р≥ңд≥кт≥ жабық жолмен емдеу

***

8 күнд≥к нәрестен≥ң жағдайының нашарлауы. јйқын токсикоз, дене температурасы 37,80. ≈му≥ әлс≥з, сүтпен құсады, ≥ш≥ кепкен, жұмсақ, ауырсынусыз, нәж≥с≥ жи≥ және сұйық. Ѕел-сег≥зкөз аймағында көлем≥ 8х6 см жұмсақ т≥ндер инфильтраци€сы және тер≥ гипереми€сы. Қолға тер≥ ыстық, ≥с≥нген, пальпаци€да айқын ауырсынумен. ƒенес≥нде б≥рнеше ≥р≥ңд≥ элементтер анықталды, к≥нд≥к жарасы кеңейген, фибринозды жабындымен. Қан анализ≥: 12х109 г/л, лейкоцитарлық формула: та€қша €дролы нейтрофилдер- 8%, сегмент€дролы нейтрофилдер- 28%, эозинофилдер -2%, лимфоциттер -52%, моноциттер -10%; Ё“∆ -6 мм/сағ. ’ирургтың тактикасы©

+сау т≥ндерд≥ ала отырып, т≥л≥к жасау©

новокаин ер≥т≥нд≥с≥мен ошақты пункци€лау және инфильтраци€лау©

гипереми€ аймағына т≥л≥к жасау©

ошақты пункци€лау және антибиотиктерд≥ жерг≥л≥кт≥ енг≥зу©

ошақты кеңейт≥п ашу

***

Ќауқас ¬., 11 жаста. ∆ағдайы ауыр. ≈с≥ анық. ƒене қызуыЦ 37-380—. ќң жақ ж≥л≥нш≥к аймағында ауырсыну. “ахикарди€. јздаған ент≥г≥у. ∆ерг≥л≥кт≥: оң жақ ж≥л≥нш≥к аймағында ≥с≥ну және ауырсыну, т≥зе және тобық буындарында қозғалыс шектелген. “ер≥с≥ домбыққан, ыстық. Үлкен ж≥л≥нш≥к сүйег≥нде перкусси€ кез≥нде қатты ауырсыну. Қан анализ≥нде Ц лейкоцитоз, нейтрофилез. —≥зд≥ң тактикаңыз©

ж≥л≥нш≥к флегмонасын кес≥п ашу©

үлкен ж≥л≥нш≥к сүйег≥н≥ң остеоперфораци€сы және дренаждау©

+үлкен ж≥л≥нш≥ң сүйег≥н≥ң пункци€сы, антибиотик енг≥зу©

консервативт≥к ем©

секвестрэктоми€

***

Ќауқас —., 6 жаста. ћойын аймағында жұмсақ эластикалық ≥с≥к тәр≥зд≥ түз≥л≥с анықталады. көлем≥ 8х9х7 см, аздап флюктуаци€ анықталады, аз қозғалмалы, ауырсынусыз. Үст≥ндег≥ тер≥с≥ өзгермеген. ≈мдеу тактикасы©

+лимфангиоманы кес≥п алып тастау©

пункц舩

лимфангиоманы кес≥п алып тастау, гормонотерап舩

лимфангиоманы бөлшектеу, склероздаушы терап舩

лимфангиоманың қан тамырларын байлау, сәулел≥к терапи€

***

Ќауқас ¬., 1,5 жаста. »ықтың төменг≥ 3/1 бөл≥г≥нде алдыңғы бет≥нде көлем≥ 2,5х3х2,5 см қызыл түст≥, тер≥ бет≥нен көтер≥ңк≥ түз≥л≥с анықталады, пальпаци€да түс≥ өзгеред≥. Құрылымы кавернозды. ƒинамикада өсу байқалады. —≥зд≥ң тактикаңыз©

+түз≥л≥ст≥ кес≥п алып тастау©

түз≥л≥ст≥ң бөл≥г≥н кес≥п алып тастау, склероздаушы терап舩

түз≥л≥ст≥ бөлшектеп кес≥п алып тастау, криотерап舩

түз≥л≥ст≥ң қан тамырларын байлау, гормонотерап舩

түз≥л≥ст≥ң рентгенотерапи€сы

***

Ќәресте —., 1 айлық. —ег≥зкөз-кұймышақ аймағында көлем≥ 12х14х15 см ≥с≥к тәр≥здес түз≥л≥с анықталады. “ер≥с≥нде тамырлы сурет анықталады, түкт≥. ѕальпаци€да аз қозғалысты.  онсистенци€сы қамыр тәр≥зд≥. јнус алдыға жылжыған, аздап ашылған. –ектальды тексеру кез≥нде т≥к ≥шек медиальды орналасқан. ƒинамикада түз≥л≥с ұлғайған және дефекаци€ акт≥ бұзылған. —≥зд≥ң тактикаңыз©

+түз≥л≥ст≥ кес≥п алып тастау©

түз≥л≥ст≥ң бөл≥г≥н кес≥п алып тастау, склероздаушы терап舩

түз≥л≥ст≥ кес≥п алып тастау, гормонотерап舩

сәулел≥к терап舩

түз≥л≥ст≥ң пункци€сы

***

Ѕала 8 айда, анасының айтуынша оң жақ б≥лек аймағындағы ≥с≥к тәр≥зд≥ түз≥л≥ске шағымданып түст≥. ѕатологи€ туа б≥ткен. ƒинамикада түз≥л≥ст≥ң ұлғаюы анықталған. ∆ерг≥л≥кт≥ қарауда оң жақ б≥лект≥ң төменг≥ 1-3, сыртқы бет≥нде алқызыл түст≥ ≥с≥к тәр≥зд≥ түз≥л≥с анықталады. Өлшем≥ 0,6-0,8 см, жұмсақ консистенци€лы, ауырсынбайды, басқанда бозарады. —≥зд≥ң әрекет≥ң≥з және неге©

+хирурги€лық ем, себеб≥ гемангиоманы толығымен сау т≥ндер шег≥нде алуға болады©

сәулел≥ ем, себеб≥ басқа әд≥стерд≥ қолдану мүмк≥нд≥г≥ жоқ©

диатермоэлектрокоагул€ци€ (күйд≥ру), себеб≥ басқа әд≥стерде косметикалық деффект қалады©

склероздаушы ем, аталған әд≥ст≥ң басқа консервативт≥ әд≥стерден айырмашылығы жең≥лд≥г≥нде©

криогенд≥ емдеу әд≥с≥, себеб≥ бұл әд≥с ауырсынусыз өтед≥ және қан кету болмайды

 <== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
“ема 12. ќсобенности организации межведомственного взаимодействи€ и координации в цел€х ѕќƒ/‘“. | ѕор€док проведени€ защиты курсовых работ. “ематика курсовых работ
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 760 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

1352 - | 1208 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.239 с.