Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ўодо виконанн€ курсовоњ роботи
ћетодичн≥ вказ≥вки

з навчальноњ дисципл≥ни

Ђѕ≥лотажно-нав≥гац≥йне обладнанн€ ѕ—ї.

ƒл€ курсант≥в денноњ та заочноњ форми навчанн€

—пец≥альност≥:

 

5.05110302 Ђ≈ксплуатац≥€ ав≥ац≥йних електриф≥кованих комплекс≥вї.

 

 

 ривий –≥г 2015р.

 

ћетодичн≥ вказ≥вки щодо виконанн€ курсовоњ роботи з дисципл≥ни Ђѕ≥лотажно-нав≥гац≥йне обладнанн€ ѕ—ї.

ƒл€ курсант≥в денноњ та заочноњ форм навчанн€ за спец≥альн≥стю 5.05110302, Ђ≈ксплуатац≥€ ав≥ац≥йних електриф≥кованих комплекс≥вї.

 

”кладач: викл. —тадник ¬.¬.

 

ћетодичн≥ вказ≥вки обговорено на зас≥данн≥ цикловоњ ком≥с≥њ: ѕогоджую

Ђјв≥ац≥йних прилад≥в та електроустаткуванн€ї. «ав≥дувач

навчально-методичним каб≥нетом

ѕротокол є _____________ _______________

¬≥д ______ ___2015р. ____________ 2015р

√олова цикловоњ ком≥с≥њ

≠≠≠≠≠≠______ __________

 

 

1. «агальн≥ методичн≥ вказ≥вки.

 урсова робота в≥дноситьс€ до заключноњ стад≥њ вивченн€ предмету Ђѕ≥лотажно-нав≥гац≥йне обладнанн€ ѕ—ї ≥ ставить за мету поглиблену п≥дготовку до державноњ атестац≥њ студент≥в.

ѕри виконанню курсовоњ роботи студент повинен в п≥дсумку маЇ розум≥ти зв'€зок м≥ж п≥лотажно-нав≥гац≥йними параметрами ≥ техн≥чною реал≥зац≥Їю обладнанн€, що працюЇ з цими параметрами.

ѕитанн€ завдань вар≥ант≥в однотипн≥ ≥ мають 3 напр€ми д≥€льност≥ при в≥дпов≥д€х:

- теоретичний, що розкриваЇ знанн€ студента по п≥лотажно-нав≥гац≥йним параметрам;

- практичний, що розкриваЇ знанн€ студента по побудов≥ ≥ функц≥онуванню нав≥гац≥йного комплексу;

- практичний, що розкриваЇ знанн€ студента по побудов≥ ≥ функц≥онуванню п≥лотажного комплексу;

–обота над курсовою роботою даЇ студенту змогу:

- розвити ум≥нн€ застосовувати теоретичн≥ ≥ практичн≥ знанн€ з загальноосв≥тн≥х та спец≥альних дисципл≥н при вивченн≥ систем пов≥тр€ного судна, а також при вир≥шенн≥ ≥нженерних задач;

- закр≥пити знанн€ з дисципл≥ни Ђѕ≥лотажно-нав≥гац≥йне обладнанн€ пов≥тр€них суденї;

- закр≥пити знанн€ ≥ навички по використанню експлуатац≥йноњ документац≥њ.

«авданн€ є1. …ого виконанн€ можливе при засвоЇнн≥ навчального матер≥алу викладеному в≥дпов≥дно рис. 1.

 

–ис.1. ќсновн≥ нав≥гац≥йн≥ напр€ми.

о - ортодром≥чний курс, це кут м≥ж п≥вн≥чним напр€мом ортодром≥чного мерид≥ану –ѕќ та проекц≥Їю повздовжньоњ в≥с≥ л≥така на площину горизонту; ψ- ≥стинний курс, це кут м≥ж п≥вн≥чним напр€мом географ≥чного мерид≥ану –ѕ≤ та проекц≥Їю повздовжньоњ в≥с≥ л≥така на площину горизонту; ψћ - магн≥тний курс, це кут м≥ж п≥вн≥чним напр€мком магн≥тного мерид≥ану –ѕћ та проекц≥Їю повздовжньоњ в≥с≥ л≥така на площину горизонту; ѕѕћ- початковий пункт маршруту;   – - курсовий кут рад≥останц≥њ, це кут м≥ж продовжною в≥ссю л≥така та напр€мом на рад≥останц≥ю; ј–ћ≤ Ц азимут рад≥ома€ка ≥стинний, це кут м≥ж п≥вн≥чним напр€мом ≥стинного мерид≥ану що проходить через л≥так ≥ напр€мом на рад≥останц≥ю; јЋ≤ - азимут л≥така ≥стинний; - кут сходженн€ мерид≥ан≥в; ћ магн≥тне схиленн€;  ѕћ - к≥нцевий пункт маршруту;  ¬ Ц кут в≥тру; δн Ц нав≥гац≥йний напр€м в≥тру;  « Ц кут знесенн€; V Ц пов≥тр€на швидк≥сть; U Ц швидк≥сть в≥тру; W Ц шл€хова швидк≥сть.

¬с≥ кути напр€м≥в в≥драховуютьс€ у градусах за годинниковою стр≥лкою. √оловн≥ сп≥вв≥дношенн€ при нав≥гац≥йних розрахунках визначаютьс€ за формулами:

ψћ  ±Δ ; ψћ +(±Δћ); ψ  + (±Δ ) +(±Δћ); «ћЎ  = «»Ў  + ();

ј–ћћ ћ + ”–; јЋћ = ј—ћ ± 180∞.

¬ завданн≥ розрахунки повинн≥ вестись не на основ≥ формул, а на основ≥ рисунка з в≥дпов≥дними умовами, наприклад:

ƒано: Ψм= 40;   –=20; Δћ= 5. ¬изначити азимут л≥така ≥стинний (јл≥). Ќавести означенн€ параметр≥в.

як видно з рисунка јл≥ = 65º.

ƒал≥ по умов≥ завданн€.

«авданн€ є2. …ого виконанн€ можливе при засвоЇнн≥ навчального матер≥алу викладеному в≥дпов≥дно рис. 2.

–ис.2. Ћицева панель ѕЌѕ-72.

1-шкала поточного курсу; 2-≥ндекс заданого курсу; 3-стр≥лка заданого шл€хового кута; 4-стр≥лка (планка) в≥дхиленн€ в≥д траЇктор≥њ заходу на посадку (р≥вно сигнальноњ зони гл≥сади); 5-шкала вказ≥вника в≥дхиленн€ в≥д траЇктор≥њ заходу на посадку; 6-стр≥лка (планка) вказ≥вника в≥дхиленн€ в≥д траЇктор≥њ заходу на посадку (р≥вно сигнальноњ зони курсу); 7- шкала вказ≥вника в≥дхиленн€ в≥д траЇктор≥њ заходу на посадку; 8-≥ндекс польоту Ђна ма€кї (висв≥чуЇтьс€); 9-л≥чильник далекост≥ до ма€ка; 10-л≥чильник заданого шл€хового кута; 11-прапорець (бленкер) сигнал≥зац≥њ в≥дмови бокового каналу рад≥отехн≥чноњ системи заходу на посадку; 12- прапорець (бленкер) сигнал≥зац≥њ в≥дмови повздовжнього каналу рад≥отехн≥чноњ системи заходу на посадку;13- прапорець (бленкер) сигнал≥зац≥њ в≥дмови курсовоњ системи; 14-нерухомий ≥ндекс в≥дл≥ку поточного курсу; 15,16-прапорц≥ сигнал≥зац≥њ в≥дмови л≥чильник≥в; 17-силует л≥така; 18-кнопка тестовоњ перев≥рки сл≥дкуючих систем приладу; 19-≥некс кута зносу; 21-кремальЇра вводу заданого курсу; 22-кремальЇра вводу заданого шл€хового кута; 23-стр≥лка ≥ндикац≥њ кутового кута рад≥останц≥њ або азимуту (по шкал≥ курсу); 24-шкала курсових кут≥в рад≥останц≥њ.

¬ завданн≥ в≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 в≥дпов≥дно умов, наприклад:

¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: «ѕ” дор≥внюЇ 90º, –«√ Ц внизу. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

¬≥дпов≥дь на завданн€ маЇ бути в вигл€д≥ рис. наведеному нижче, а дал≥ по умов≥ завданн€.

«авданн€ є3. а). ¬≥дносно курсовоњ системи. …ого виконанн€ можливе при засвоЇнн≥ навчального матер≥алу викладеному нижче. ≈лектрофункц≥ональна схема каналу  — типу Ѕ—‘ -1 наведена на рис.3, а блок схема  — наведена на рис.4. ≈лектрофункц≥ональна схема каналу Ѕ—‘ -1 розгл€далась в предмет≥.

“ому щоб виконати завданн€, необх≥дно уважно проробити матер≥ал, що в≥дноситьс€ до блок-схеми курсовоњ системи ≥ скласти блок-схему в≥дпов≥дно питанн€ завданн€.

 

–ис.3. ≈лектрофункц≥ональна схема каналу Ѕ—‘ -1

–ис.4. Ѕлок схема каналу  — типу Ѕ—‘ -1

 

¬икористан≥ на рис. скороченн€: ј√-ав≥агоризонт; √¬-г≥ровертикаль; √ѕ -г≥ронап≥вкомпас;

√ј-г≥роагрегат; Ѕ— -блок узгодженн€ курсу; ѕ”-пульт управл≥нн€; — —-система креновоњ стаб≥л≥зац≥њ (в Ѕ—‘ -1 в≥дсутн€);  √-курсовий г≥роскоп; —√ -система горизонтальноњ корекц≥њ; —”ƒ√-система зменшенн€ дрейфу г≥роскопу; Ѕ√ћ -блок г≥ромагн≥тного курсу; »ƒ-индукц≥йний датчик; ¬ -вимикач корекц≥њ; « -заданий курс;   -компасний курс; ћ -магн≥тний курс; √ћ -гиромагн≥тн≥й курс; ќ -ортодром≥чний курс; Ў -широтна корекц≥€; ѕќ“–.-спроживач≥.

ќсновним вузлом каналу Ї √ѕ (√ј), €кий складаЇтьс€ з:

-курсового г≥роскопа ( √), тобто трьохстепеневого г≥роскопа з горизонтальною головною в≥ссю;

-системи горизонтальноњ корекц≥њ(—√ ), €ка складаЇтьс€ з ма€тникового датчика, корекц≥йного мотора на в≥с≥ Z-Z г≥роскопа (¬1,ћ2 на електрофункц≥ональн≥й схем≥ курсовоњ систем≥ Ѕ—‘ -1);

-вузол узгодженн€ ≥ видач≥ курсу (”—и¬ ), €кий складаЇтьс€ з с≥нусно-косинусного трансформатора (— “) зв€заного с в≥сью Z-Z г≥роскопа, електродвигуна з редуктором, €кий забезпечуЇ поворот статора — “ (¬1,ћ2 на електрофункц≥ональн≥й схем≥ курсовоњ системи Ѕ—‘ -1);

- системи креновоњ стаб≥л≥зац≥њ (— —), €ка складЇтьс€ з — “-приймача, двигуна в≥дпрацюванн€. ¬ Ѕ—‘ -1 не використовуЇтьс€.

- системи зменшенн€ дрейфу гироскопу. ¬ Ѕ—‘ -1 на в≥с≥ ”-” г≥роскопу встановлюЇтьс€ електродвигун (на електрофункц≥ональн≥й схем≥ ћ3), €кий Ї вих≥дною ланкою системи.

¬ €кост≥ зовн≥шн≥х коректор≥в використовуЇтьс€ ≥ндукц≥йний датчик (компас) »ƒ, або Ѕ÷ќћ (обчислювач зовн≥шньоњ корекц≥њ), €кщо в≥н Ї на борту.

–ежимами работи курсовоњ системи Ї:

- Ђ√ѕ ї-гиронап≥вкомпаса;

- Ђћ ї-магн≥тноњ корекц≥њ;

- Ђ¬ ї- зовн≥шньоњ корекц≥њ (при на€вност≥ на борту ÷ќћ).

–ежими включаютьс€ з пульта управл≥нн€.

ќсновний режим Ђ√ѕ ї, тривалий. ¬ цьому режим≥ в  — проходить формуванн€ дл€ споживач≥в ≥ ≥ндикац≥њ сигнал≥в г≥ромагн≥тного курсу (ψгмк) та сигнал≥в ортодром≥чного курсу (ψо), ф≥зично таким чином:

»ƒ вим≥рюЇ компасный курс (ψк), €кий сл≥дкуючою системою передаетьс€ в Ѕ√ћ  ≥ за допомогою компенсатора дев≥ац≥њ перетворюЇтьс€ в магн≥тний курс (ψм). ћагн≥тний курс за допомогою також сл≥дкуючоњ системи передаетс€ на споживач≥. Ќормальна швидк≥сть передач≥ знаходитс€ в межах 5º/мин за рахунок великого коеф≥ц≥Їнта редукц≥њ. “ому, €кщо сигнали з »ƒ коливаютьс€ знакоперем≥нно, то двигун сл≥дкуючоњ системи не встигаЇ њх в≥дпрацювати ≥ на споживач≥ вони не пройдуть. ƒл€ прискоренн€ процесу видачи сигнал≥в на споживач≥ в момент включенн€  — на ѕ” використовуЇтьс€ кнопка Ђ—огласованиеї, що приводить до зб≥льшенн€ швидкост≥ видач≥ сигнал≥в на споживач≥.

—игнал г≥роскопичного курсу (ψг) з √ј перед використанн€м  — приводитьс€ до нульового значенн€. ѕри початковому виставленн≥  — (прив'€зка, наприклад, до мерид≥ану), на ѕ” використовуЇтьс€ задатчик курсу, що приводить до формуванн€ в Ѕ—  значенн€ потр≥бного курсу на споживач≥. « врахуванн€м вводу сигналу широтноњ корекц≥њ Ωзsinφ, ψг перетворюЇтьс€ в ψгпк (гиронап≥вкомпасний курс), а при прив'€зуванн≥ до мерид≥ану - в ψо. ѕри в≥дхиленн≥ ѕ— в≥д значенн€ ортодром≥чного курсу, за рахунок курсового гироскопу ф≥ксуЇтьс€ в≥дхиленн€, а швидк≥сть передач≥ сигналу в≥дхиленн€ через сл≥дкуюч≥ системи Ѕ—  маЇ розм≥рн≥сть º/сек.

ќднчасно сигнали гиронав≥вкомпасного курсу поступають в Ѕ√ћ  ≥ при в≥дхиленн≥ ѕ— по курсу, на споживачах магн≥тного курсу сигнал в≥дхиленн€ формуЇтьс€ не за рахунок зм≥ни сигнал≥в з »ƒ, а за рахунок  √. “ому, вводитьс€ пон€тт€ г≥ромагн≥тного курсу ψгмк.

–ежим Ђћ ї, короткочасний. ¬икористовуЇтьс€ дл€ перев≥рки точност≥ работи каналу ортодром≥чного курсу. ‘≥зична сутн≥сть режиму Ђћ ї, Ї в наступному:

- €кщо в поточне значенн€ магнитного курсу ввести кут сходженн€ мерид≥ан≥в (σ) вих≥дного пункту маршруту (»ѕћ) ≥ поточного пункту маршрута, а магн≥тний мерид≥ан »ѕћ був прийн€тий за базовый, то тим самим буде перех≥д поточного магн≥тного курсу в ортодром≥чний.

σ вводитьс€ з ѕ”, а Ѕ√ћ  в цьому режим≥ переключаЇтьс€ на споживач≥ ортодром≥чного курсу через Ѕ— . “аким чином, €кщо в результат≥ вказаних д≥й, значенн€ ψо на споживачах не зм≥нитьс€, то це значить канал ортодром≥чного курсу працюЇ з потр≥бною точн≥стю ≥ не потр≥бна корекц≥€ положенн€ ѕ—.

ѕриклад виконанн€ завданн€. —класти блок-схему Ѕ—‘  в режим≥ ЂЌастройкаї, по€снити принцип роботи.

Ѕлок Ц схема в режим≥ ЂЌастройкаї, наведена нижче на рис.

 

 

—утн≥сть режиму складаЇтьс€ в тому, що сигнали з обертового трансформатора (¬“) ¬1 г≥роагрегату

√ј-8, обнул€ютьс€. ¬1 Ї джерелом сигнал≥в курсу, €кий формуЇтьс€ за допомогою г≥роскопу ”мовно позначаЇтьс€ ψг- г≥роскоп≥чний курс.

–ежим включает встановленн€м на ѕ”-41 перемикача Ђ–јЅќ“јї в положенн€ ЂЌї. ÷е приводить до спрацюванн€ в Ѕ”-12 реле  7,  8,  26.

¬ результат≥ формуЇтьс€ сл≥дкуюча системаа (с/c): ¬1 √ј-8---¬1 Ѕ”-12---ј2 Ѕ”-12---ћ1 √ј-8. «а рахунок њњ роботи обнул€ютьс€ сигнали з ¬1 √ј-8, тобто електродвигун ћ1 встановлюЇ стато𠬓 ¬1 в узгоджене положенн€ з ротором.

 

б). ¬≥дносно —ј”.

Ѕлок Ц схема каналу —ј” в будь-€кому режим≥ в загальному вигл€д≥ наведена на рис.5.

 

 

–ис.5. ”загальнена блок Ц схема каналу —ј”.

 

ѕри в≥дпов≥д≥ на питанн€ завданн€, необх≥дно розкрити узагальнену блок Ц схему в≥дпов≥дно вар≥анту. ќсобливу увагу звернути на обчислювач сервоприводу, де розм≥щен≥ основн≥ електронн≥ вузли. ѕринцип роботи обчислювача в режим≥ вар≥анту розкритий в Ћ4.

‘ункц≥€ основних електронних вузл≥в обчислювача сервоприводу, њх функц≥ональне позначенн€ наведено на рис.6.

–ис.6. ѕозначенн€ функц≥ональних вузл≥в обчислювача сервоприводу.

ѕриклад виконанн€ завданн€. —класти блок-схему повздовжнього каналу —ј”-28 в режим≥ стаб≥л≥зац≥њ кут≥в тангажу, навести спрощений закон управл≥нн€ ≥ дати його характеристику.

Ѕлок-схема каналу наведена нижче.

—прощений закон керуванн€ маЇ вигл€д:

 

рδв Ц сигнал швидк≥сного зворотного зв'€зку; υ Ц сигнал тангажа л≥така; рυ Ц сигнал швидкост≥ зм≥ни тангажа л≥така;

 

 

 

ѕринцип д≥њ каналу.

ѕри в≥дхиленн≥ л≥така в≥д кута стаб≥л≥зац≥њ (п≥сл€ включенн€ каналу) при д≥њ короткочасного збуренн€, на це реагують ав≥агоризонти ј√ л≥в., ј√ прав. ≥ видають сигнали зм≥нного струму пропорц≥йн≥ υ. ÷≥ сигнали поступають в ”ѕ— де через трансформатори “1÷“4 подаютьс€ на перетворювач≥ з зм≥нного струму в пост≥йний складен≥ на м≥кросхемах DD1÷DD4. ƒал≥ сигнали контакти комутатор≥в на DD2, DD5, €к≥ спрацьовують при справност≥ ав≥агоризонт≥в, поступають на вх≥д обчислювача тангажа. “ам сигнал з л≥вого ј√  пропускаЇтьс€ через ≥зодромну ланку складену на DA1.1, DA2, п≥дсилюЇтьс€ п≥дсилювачем на DA1.2, пропускаЇтьс€ через обмежувач на VD4.1 ≥ поступаЇ на п≥дсилювач-суматор на DA16.1.

Ќа цей суматор поступаЇ також сигнал з правого ј√ , але пропущений через диференц≥йну ланку на DA3. “аким чином на вход≥ DA16.1 д≥Ї сума сигнал≥в υ + рυ. ¬их≥дний сигнал суматора п≥дсилюЇтьс€ двоканально на DA15.2, DA16.2 по напруз≥, поступаЇ блок п≥дсилювач≥в сервоприводу де п≥дсилюЇтьс€ по потужност≥ ≥ поступаЇ на двигун-генератор рульовоњ машини.

–ульова машина в≥дхил€Ї руль висоти до тих п≥р поки сигнал позиц≥йного зворотного звТ€зку з рульовоњ машини, випр€млений перетворювачем на DD11 в обчислювач≥ тангажа ≥ пропущений через ≥зодромну ланку на DA15.1 не зр≥вн€Їтьс€ з управл€ючим сигналом. ќдночасно формуЇтьс€ в рульов≥й машин≥ сигнал швидк≥сного зворотного звТ€зку, €кий випр€мл€Їтьс€ перетворювачем на DD10 ≥ поступаЇ на DA5.2, DA6.2.

ѕ≥д д≥Їю рул€ висоти л≥так вертаЇтьс€ на кут стаб≥л≥зац≥њ ≥ п≥сл€ зак≥нченн€ коливань л≥така, сигнали з ј√  дор≥внюють нулю. «а рахунок сигналу позиц≥йного зворотного звТ€зку руль висоти встановитьс€ в балансувальне положенн€.

≤зодромн≥ ланки в колах сигнал≥в тангажу ≥ позиц≥йного зворотного звТ€зку при короткочасному збуренн≥ не виконують своЇњ функц≥њ.

 

ѕерел≥к вар≥ант≥в курсовоњ роботи з предмету ѕЌќ-ѕ— приладових спец≥альностей.

¬ар≥ант є1. 1. –озвТ€зати задачу з рисунком р≥шенн€: ƒано: Δћ=5; Ψм=60;  « =20; ¬изначити ≥стинний шл€ховий кут (≤Ў ). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: «ѕ” дор≥внюЇ 60º, –«  Ц зл≥ва. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему бокового каналу —ј”-28 в режим≥ стаб≥л≥зац≥њ кут≥в крену, по€снити принцип роботи каналу.

¬ар≥ант є2. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€. ƒано: δЌ =90; Ψ =0; W=1000 км/год;  ¬= 60; ¬изначте величину швидкост≥ в≥тру (U). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: «ѕ” дор≥внюЇ 30º, –«  Ц зл≥ва. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему бокового каналу —ј”-28 в режим≥ стаб≥л≥зац≥њ кут≥в курсу, по€снити принцип роботи каналу.

¬ар≥ант є3. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€: ƒано: δн= 90;  ¬=60; ¬изначити магн≥тний шл€ховий кут (ћЎ ). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: «ѕ” дор≥внюЇ 40º, –«  Ц справа. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему бокового каналу —ј”-28 в режим≥ управл≥нн€ по крену/курсу в≥д ѕ”Ћ, по€снити принцип роботи каналу.

¬ар≥ант є4. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€. ƒано:  «=10; Δћ= -5; Ψ= 60. ¬изначити магн≥тний заданий шл€ховий кут(ћ«Ў ). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: «ѕ” дор≥внюЇ 60º, –«√ Ц внизу. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему бокового каналу —ј”-28 в режим≥ управл≥нн€ по крену/курсу в≥д ѕЌѕ-72, по€снити принцип роботи каналу.

¬ар≥ант є 5. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€: ƒано:  «=10; Δћ= -5; Ψ= 60. ¬изначити магн≥тний заданий шл€ховий кут(ћ«Ў ). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: курс дор≥внюЇ 60º, –«  Ц зл≥ва. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему бокового каналу —ј”-28 в режим≥ стаб≥л≥зац≥њ на –« , по€снити принцип роботи каналу.

¬ар≥ант є6. 1.–озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€: ƒано: δн =90; Ψм= 0;  ¬=60; ¬изначте кут знесенн€ ( «). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: курс дор≥внюЇ 30º, –«  Ц справа. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему бокового каналу —ј”-28 в режим≥ стаб≥л≥зац≥њ на маршрут≥, по€снити принцип роботи каналу.

¬ар≥ант є7. 1.–озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€: ƒано: јл≥=270;   –=60. ¬изначити ≥стинний курс л≥така.  ут зб≥ганн€ мерид≥ан≥в не враховувати. Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: заданий курс дор≥внюЇ 60º, –«  Ц зл≥ва. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему бокового каналу —ј”-28 в режим≥ стаб≥л≥зац≥њ кут≥в крену, навести спрощений закон управл≥нн€ ≥ дати його характеристику.

 

¬ар≥ант є8. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€: ƒано: δн =90; Ψ≥ =0;  ¬=60; Δћ = 5. ¬изначити кут знесенн€ ( «). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: заданий курс дор≥внюЇ 20º, –«√ Ц зверху. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему бокового каналу —ј”-28 в режим≥ стаб≥л≥зац≥њ кут≥в курсу, навести спрощений закон управл≥нн€ ≥ дати його характеристику.

¬ар≥ант є9. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€: ƒано: Ψм= 60;   –=30; Δћ= -10(в м≥сц≥ розташуванн€ рад≥ома€ка).  ут зб≥ганн€ мерид≥ан≥в не враховувати. ¬изначити азимут л≥така ≥стинний (јл≥). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: «ѕ” дор≥внюЇ 20º, –«√ Ц зверху. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему бокового каналу —ј”-28 в режим≥ управл≥нн€ по крену/курсу в≥д ѕ”Ћ, навести спрощений закон управл≥нн€ ≥ дати його характеристику.

¬ар≥ант є10. 1 –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€: ƒано: δн=90;  «=30;  ¬=60; ¬изначити магн≥тний курс л≥така(Ψм). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю:  « дор≥внюЇ +10º, –«  Ц зл≥ва. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему бокового каналу —ј”-28 в режим≥ управл≥нн€ по крену/курсу в≥д ѕЌѕ-72, навести спрощений закон управл≥нн€ ≥ дати його характеристику.

¬ар≥ант є11. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€: ƒано: јрм=0; Ψм=30; ¬изначити курсовий кут рад≥ома€ка (  –). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю:  « дор≥внюЇ - 20º, –«√ Ц внизу. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему бокового каналу —ј”-28 в режим≥ стаб≥л≥зац≥њ на –« , навести спрощений закон управл≥нн€ ≥ дати його характеристику.

¬ар≥ант є12. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€: ƒано:  ¬=60;   – =0; Δћ=-5. ¬изначити азимут рад≥ома€ка магн≥тний(јрм). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: «ѕ” дор≥внюЇ 60º, курс дор≥внюЇ 20º. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему бокового каналу —ј”-28 в режим≥ стаб≥л≥зац≥њ на маршрут≥, навести спрощений закон управл≥нн€ ≥ дати його характеристику.

¬ар≥ант є13. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€: ƒано: ћЎ =60; U=300км/год; Ψм=30; кут м≥ж векторами V та U дор≥внюЇ 90. ¬изначити величину шл€ховоњ швидкост≥ W. Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: «ѕ” дор≥внюЇ 90º, курс дор≥внюЇ 30º. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему повздовжнього каналу —ј”-28 в режим≥ стаб≥л≥зац≥њ кут≥в тангажу, по€снити принцип роботи каналу.

 

¬ар≥ант є14. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€. ƒано: ψм = 60∞; курсовий кут рад≥ома€ка (  –) = 30∞; Δћ = -10∞(в м≥сц≥ розташуванн€ рад≥ома€ка).  ут зб≥ганн€ мерид≥ан≥в не враховувати. ¬изначити азимут л≥така ≥стинний (јл≥). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: –«  справа, –«√ внизу. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему повздовжнього каналу —ј”-28 в режим≥ управл≥нн€ кутами тангажу, по€снити принцип роботи каналу.

¬ар≥ант є15. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€. ƒано: δЌ= 90º; ψ = 0º;  ¬ = 60º; Δћ = 5º. ¬изначити кут знесенн€ ( «). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: –«√ зверху, –«  зл≥ва. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему повздовжнього каналу —ј”-28 в режим≥ стаб≥л≥зац≥њ висоти, по€снити принцип роботи каналу.

¬ар≥ант є16. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€. ƒано: јр≥ = 180º; ψ = 60º; ¬изначити курсовий кут рад≥ома€ка (  –). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: азимут дор≥внюЇ 60º, –«  Ц зл≥ва. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему повздовжнього каналу —ј”-28 в режим≥ стаб≥л≥зац≥њ на –«√, по€снити принцип роботи каналу.

¬ар≥ант є17. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€. ƒано: ψм = 30º, ∆ћ = +5º; ¬изначити ≥стинний курс (ψ). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю:   – дор≥внюЇ 60º, –«  Ц зл≥ва. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему повздовжнього каналу —ј”-28 в режим≥ стаб≥л≥зац≥њ кут≥в тангажу, навести спрощений закон управл≥нн€ ≥ дати його характеристику.

¬ар≥ант є18. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€. ƒано: ψм = 30º, ∆ћ = -5º; ¬изначити ≥стинний курс (ψ). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю:   – дор≥внюЇ 30º, –«  Ц справа. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему повздовжнього каналу —ј”-28 в режим≥ управл≥нн€ кутами тангажу, навести спрощений закон управл≥нн€ ≥ дати його характеристику.

¬ар≥ант є19. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€. ƒано: ψ = 60º, ∆ћ = +5º; ¬изначити магн≥тний курс (ψм). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: азимут дор≥внюЇ 80º, –«  Ц зл≥ва. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему повздовжнього каналу —ј”-28 в режим≥ стаб≥л≥зац≥њ висоти, навести спрощений закон управл≥нн€ ≥ дати його характеристику.

¬ар≥ант є20. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€. ƒано: ψ = 60º, ∆ћ = -5º; ¬изначити магн≥тний курс (ψм). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю:   – дор≥внюЇ 0º, –«√- внизу. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему повздовжнього каналу —ј”-28 в режим≥ стаб≥л≥зац≥њ на –«√, навести спрощений закон управл≥нн€ ≥ дати його характеристику.

¬ар≥ант є21. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€. ƒано:   – = 30º, ψм = 60º; ¬изначити азимут ма€ка магн≥тний (јрм). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: курс дор≥внюЇ 0º,   – Ц 30º. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3.—класти блок-схему Ѕ—‘  в режим≥ ЂЌастройкаї, по€снити принцип роботи.

¬ар≥ант є22. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€. ƒано:   – = 30º; ψм = 60º; ∆ћ = +5º. .¬изначити азимут ма€ка ≥стинний (јр≥). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: азимут дор≥внюЇ 90º, –«  Ц зл≥ва. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему Ѕ—‘  в режим≥ Ђ√ѕ ї, по€снити принцип роботи.

¬ар≥ант є23. 1. –озв'€зати задачу з рисунком р≥шенн€. ƒано: ψ = 60º,  « = +20º. .¬изначити ≥стинний шл€ховий кут (≤Ў ). Ќавести означенн€ нав≥гац≥йних параметр≥в, €к≥ використовувались в задач≥.

2. ¬≥добразити лицеву панель ѕЌѕ-72 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: заданий курс дор≥внюЇ 90º, –«√ Ц справа. ƒати означенн€ використаних параметр≥в.

3. —класти блок-схему Ѕ—‘  в режим≥ Ђћ ї, по€снити принцип роботи.

¬ар≥ант є24. 1.¬изначити швидк≥сть в≥дхиленн€ головноњ в≥с≥ г≥роскопу типу Ђј√ї на широт≥ φ = 60º в≥д вертикал≥. √раф≥чно п≥дтвердити р≥шенн€.

2. ¬≥добразити лицеву панель ј√ -77 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: γ = 20º л≥вий, δн Ц зб≥льш тангаж.

3.—класти виб≥ркову схему 1 сл≥дкуючоњ системи в режим≥ Ђ√ѕ ї  — Ѕ—‘ , по€снити принцип роботи.

¬ар≥ант є 25. 1.¬изначити швидк≥сть в≥дхиленн€ головноњ в≥с≥ г≥роскопу типу Ђ√ѕ ї на широт≥ φ = 30º в азимут≥. √раф≥чно п≥дтвердити р≥шенн€.

2. ¬≥добразити лицеву панель ј√ -77 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: γ = 10º л≥вий, δн Ц зб≥льш тангаж.

3. —класти виб≥ркову схему 2 сл≥дкуючоњ системи в режим≥ Ђ√ѕ ї  — Ѕ—‘ , по€снити принцип роботи.

¬ар≥ант є26. 1.Ќавести принципову схему ма€тниковоњ вертикальноњ корекц≥њ в ав≥агоризонтах та по€снити принцип њњ д≥њ.

2. ¬≥добразити лицеву панель ј√ -77 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: γ = 20º правий, δн Ц зб≥льш тангаж.

3. —класти виб≥ркову схему начальноњ виставки  — Ѕ—‘  в режим≥ Ђ√ѕ ї по€снити принцип роботи.

¬ар≥ант є27. 1.Ќавести принципову схему ма€тниковоњ горизонтальноњ корекц≥њ в г≥роагрегатах та по€снити принцип њњ д≥њ.

2. ¬≥добразити лицеву панель ј√ -77 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: γ = 10º правий, δн Ц зб≥льш тангаж.

3. —класти виб≥ркову схему широтноњ корекц≥њ в  — Ѕ—‘ , по€снити принцип роботи.

¬ар≥ант є28. 1.Ќавести принципову схему моментноњ азимутальноњ (широтноњ) корекц≥њ в г≥роагрегатах та по€снити принцип њњ д≥њ.

2. ¬≥добразити лицеву панель ј√ -77 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: υ = 20º п≥к≥руванн€, δн Ц зб≥льш тангаж.

3. —класти виб≥ркову схему усуненн€ похибки в≥д дрейфу гироскопу в  — Ѕ—‘ , по€снити принцип роботи.

¬ар≥ант є29. 1.Ќавести принципову схему к≥нематичноњ азимутальноњ (широтноњ) корекц≥њ в г≥роагрегатах та по€снити принцип њњ д≥њ.

2. ¬≥добразити лицеву панель ј√ -77 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: υ = 10º п≥к≥руванн€, δн Ц зб≥льш тангаж.

3. —класти виб≥ркову схему п≥дканалу г≥ромагн≥тного курсу в  — Ѕ—‘ , по€снити принцип роботи.

 

¬ар≥ант є30. 1.Ќавести принципову схему вузла обертових п≥дшипник≥в в г≥роагрегатах та по€снити принцип њњ д≥њ.

2. ¬≥добразити лицеву панель ј√ -77 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: υ = 20º кабр≥руванн€, δн Ц зб≥льш тангаж.

3. —класти виб≥ркову схему режиму Ђћ ї в  — Ѕ—‘ , по€снити принцип роботи.

¬ар≥ант є31. 1.Ќавести принципову схему ≥нерц≥альноњ системи на площин≥ та по€снити принцип њњ д≥њ.

2. ¬≥добразити лицеву панель ј√ -77 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: υ =10º кабр≥руванн€, δн Ц зб≥льш тангаж.

3.ѕо€снити сутн≥сть магн≥тноњ корекц≥њ в  — Ѕ—‘ .

¬ар≥ант є32. 1.ѕо€снити принцип настройки на пер≥од Ўулера в ≥нерц≥альних системах.

2. ¬≥добразити лицеву панель ј√ -77 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: γ = 20º л≥вий, δz Ц зб≥льш л≥вий крен.

3.—класти спрощену схему блоку контролю Ѕ -31 в  — Ѕ—‘ , по€снити принцип роботи.

¬ар≥ант є33. 1. Ќавести принципову схему електромехан≥чного акселерометра та по€снити принцип його д≥њ.

2. ¬≥добразити лицеву панель ј√ -77 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: γ = 10º правий, δz Ц зб≥льш правий крен.

3. —класти спрощену схему сигнал≥затора —-22 в  — Ѕ—‘ , по€снити принцип роботи.

¬ар≥антє34. 1.Ќавести принципову схему електромехан≥чного г≥роскоп≥чного датчика кутовоњ швидкост≥ та по€снити принцип його д≥њ.

2. ¬≥добразити лицеву панель ј√ -77 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: δz Ц зб≥льш правий крен, δн Ц зб≥льш тангаж..

3. —класти спрощену схему порогового пристрою в  — Ѕ—‘ , по€снити принцип роботи.

¬ар≥ант є35. 1. Ќавести принципову схему лазерного датчика кутовоњ швидкост≥ та по€снити принцип його д≥њ.

2. ¬≥добразити лицеву панель ј√ -77 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: δz Ц зменш правий крен, δн Ц зб≥льш тангаж.

3. ¬≥добразити лицев≥ панел≥ пульт≥в управл≥нн€ ≥ контролю —ј”-28 ≥ по€снити призначенн€ орган≥в керуванн€ ≥ сигнал≥зац≥њ.

¬ар≥ант є36. 1.Ќавести принципову схему електромехан≥чного г≥роскоп≥чного датчика вим≥рювача кут≥в крену ≥ тангажу та по€снити принцип його д≥њ.

2. ¬≥добразити лицеву панель ј√ -77 з виб≥рковою ≥ндикац≥Їю: δz Ц зб≥льш правий крен, δн Ц зменш тангаж.

3. ¬≥добразити лицев≥ панел≥ пульта управл≥нн€, блок≥в Ѕ—‘  ≥ по€снити призначенн€ орган≥в керуванн€ ≥ сигнал≥зац≥њ.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-11; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 632 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1473 - | 1384 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.121 с.