Лекции.Орг


Поиск:
ОСӨЖ күнтізбелік - тақырыптық жоспары
 

ОСӨЖ бойынша тақырып, тапсырмалар және әдістемелік нұсқау Сағат саны Апта Өткізу формасы
1. Тақырыбы: Өсімдік клеткасының құрылысы. Протопласт. Клеткалардың бөлінуі. Тапсырмалар: 5. Клетка протопластысы. 6. Ядро жиынтығы. 7. Цитоплазма жиынтығы. 8. Клетка цикілі. Митоз және мейоз жолдарымен клетканың бөлінуі. Әдістемелік нұсқау: Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді оқып, талдап қорыту және матрицаны құрастыру қажет.     матрицаны құрастыру
2. Тақырыбы: Протопласт туындылары. Тапсырмалар: 1.Клетка қабықшасы. 2.Өсімдік клетканың қор жинаушы заттар. 3.Вакуоль және клетка шырыны. 4.Физиологиялық белсенді заттар. Әдістемелік нұсқау: Протопласт туындылары туралы ұсынылған әдебиеттерді оқып, клетка қабықшасы құрылысы мен түрлене өзгеруі, физиологиялық белсенді заттар бойынша білімді жүйелеу және дәрумендер туралы матрицаны толтыру.     матрицаны құрастыру
3. Тақырыбы: Өсімдік ұлпаларының классификациясы және құрылысының ерекшеліктері. Тапсырмалар: 1. Өсімдік ұлпалар классификациясының принциптері. 2.Меристемалар. 3.Тұрақты ұлпалар. Әдістемелік нұсқау: Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді оқып, ұлпалардың құрылысы, топография және атқаратын қызметтері туралы білімді жүйелеу және семинарға дайындалу.     Талдап қорыту семинар
4. Тақырыбы: Тұқым және өскін. Тұқымның түрлері. Тұқымның жерүсті және жерасты өнуі. Тапсырмалар: 1.Тұқымның құрылысы. 2. Өскіннің құрылысы. 3.Тұқымның түрлері. 4. Тұқымның жерүсті және жерасты өнуі. Әдістемелік нұсқау: Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді оқып, талдап қорыту және тест тапсырмаларды құрастыру. Құрастырылған тест тапсырмалардың сапасын тексеру.     тесттерді апробациялау
5. Тақырыбы: Тамырдың морфологиясы мен анатомиясы. Тапсырмалар: 1. Тамырдың алғашқы анатомиялық құрылысы. 2. Тамырдың соңғы анатомиялық құрылысы. 3. Тамырдың метаморфоздары. Әдістемелік нұсқау: Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді оқып, талдап қорыту және микропрепарат бойынша қандай өсімдіктің (даражынысты немесе қосжынысты) тамыры анықтау және гистологиялық талдау жасау.       Бақылау анықтау
6. Тақырыбы: Өркеннің мамандануы мен түрлене өзгеруі. Тапсырмалар: 1. Жерасты өркеннің мамандануы мен түрлене өзгеруі. 2. Жерүсті өркеннің мамандануы мен түрлене өзгеруі. Әдістемелік нұсқау: Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді оқып, білімді жүйелеу және семинарға дайындалу.     Талдап қорыту семинар
7. Тақырыбы: Сабақтың анатомиялық құрылысы. Тапсырмалар: 1. Сабақтың алғашқы анатомиялық құрылысы. 2. Сабақтың соңғы анатомиялық құрылысының түрлері. Әдістемелік нұсқау: Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді оқып, талдап қорыту және микропрепарат бойынша қандай өсімдіктің (даражынысты, қосжынысты немесе ашықтұқымды) сабағы анықтау және гистологиялық талдау жасау.     Сабақты бақылау анықтау
8. Тақырыбы: Өркеннің бүйірлік мүшесі - жапырақ. Тапсырмалар: 1.Жапырақ морфологиясы. 2. Жапырақ анатомиясы. 3.Жапырақтардың алуантүрлілігі. Әдістемелік нұсқау: Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді оқып, талдап қорыту және жапырақ морфология бойынша білімді жүйелеу және берілген жапырақтың талдау жасау.     Жапырақты бақылау талдау
9. Тақырыбы: Өркеннің ерекше түрі - гүлшоғырлар. Тапсырмалар: 1.Гүлшоғырлардың классификациясы. 2. Гүлшоғырлардың сипаттамасы. Әдістемелік нұсқау: Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді оқып, білімді жүйелеу және семинарға дайындалу.     Талдап қорыту семинар
10. Тақырыбы: Жыныссыз көбею. Споралы өсімдіктердің тіршілік цикілі. Тапсырмалар: 1.Жыныссыз көбеюдің ерекшеліктері. 2.Шанжапырақтың тіршілік цикілі. Әдістемелік нұсқау: Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді оқып, талдап қорыту және спорофитпен гаметофиттын аусуымен тіршілік цикілді құрастыру.     Өсімдіктің тіршілік цикілді құрастыру
11. Тақырыбы: Гүлсерігі. Тапсырмалар: 1.Гүлсеріктің құрылысы. 2.Гүлсеріктің мамандануы. Әдістемелік нұсқау: Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді оқып, талдап қорыту және тест тапсырмаларды құрастырып, апробация жасау.     Тест тапсырмаларды апробациялау
12. Тақырыбы: Жынысты көбею. Жабықтұқымды өсімдіктердің тіршілік цикілі. Тапсырмалар: 1.Жынысты көбеюдің сипаттамасы. 2.Жабықтұқымды өсімдіктің тіршілік цикілі. Әдістемелік нұсқау: Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді оқып, талдап қорыту және спорофитпен гаметофиттын аусуымен тіршілік цикілді құрастыру.     Өсімдіктің тіршілік цикілін құрастыру
13. Тақырыбы: Жемістердің классификациясы. Тапсырмалар: 1.Жемістің құрылысы. 2.Жемістердің алуантүрлілігі. 3.Гинецей және жемісқабы бойынша жемістердің классификациясы. Әдістемелік нұсқау: Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді оқып, талдап қорыту және жемістердің морфологиялық талдау жасап және берілген жемісті анықтау.     Жемістерді бақылау талдау
14. Тақырыбы: Өсімдіктер экологиялық топтары. Тапсырмалар: 1.Жарыққа байланысты өсімдіктердің экологиялық топтары. 2. Топырақтың ылғалдылыққа байланысты өсімдіктердің экологиялық топтары. 3. Субстратқа байланысты өсімдіктердің экологиялық топтары. Әдістемелік нұсқау: Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді оқып, білімді жүйелеу және реферат жазу.     Рефератты қорғау
  Барлығы      
           

 

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-03-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 537 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1607 - | 1277 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.