Вибір типу електродинамічного гучномовця
Лекции.Орг

Поиск:


Вибір типу електродинамічного гучномовця
Вихідними даними, необхідними для вибору динамічного гучномовця, є:

- номінальна вихідна потужність;

- середній звуковий тиск при заданій номінальній потужності в оговореній технічними вимогами смузі частот;

- смуга відтворених частот;

- нерівномірність частотної характеристики.

При виборі гучномовця для настільного чи стаціонарного приймача основна увага звертається на його акустичні дані і частотну характеристику.

Застосовувані в транзисторних кишенькових і переносних приймачах електродинамічні гучномовці повинні мати, крім достатньої чутливості і задовільної частотної характеристики, невеликі розміри і вагу. Гучномовці, що випускаються радіопромисловістю, розділяються на два види:

- малопотужні: 0,1 і 0,25 Вт (0,1ГД-3, 0,25ГД-1 і ін.) з постійними оксиднобарієвими магнітами типу МБА і магнітами АНКО-4 — призначені для кишенькових і мініатюрних приймачів;

- середньої потужності: 0,5 Вт (ПРО,5ГД-Ю, 0,5ГД-11 і ін.) з магнітами

типу МБА й АНКО-4 — призначені для переносних приймачів.

З конструктивними і технічними даними електродинамічних гучномовців і принципом їхньої роботи можна ознайомитися в літературі (17)

При виборі гучномовців необхідно, щоб їхній робочий діапазон частот і середній звуковий тиск були більше чи дорівнювали діапазону частот і звуковому тиску, заданих технічними умовами.

Дані деяких типів малогабаритних гучномовців з керновим магнітом приведені в табл. 1.15. У гучномовців цього типу поле розсіювання в магнітному ланцюзі зведено до мінімуму, тому воно не впливає на феритову антену приймача, що може знаходитися в безпосередній близькості від гучномовця.

1.4.2 Вибір типу схеми і транзисторів для вихідного каскаду

У якості кінцевих каскадів підсилювачів низької частоти (підсилювачів потужності) можна використовувати як однотактні, так і двотактні схеми. Схема вихідного каскаду визначається призначенням підсилювача і вимогами, пропонованими до нього.

Якщо потужність, що віддається, не повинна перевищувати 40 —50 мВт, то можна застосовувати однотактні вихідні каскади, що працюють у режимі класу А на малопотужних транзисторах універсального призначення типів МП-40, МП-41, ГТ-108, ГТ-109 і т.д.

При потужностях до 0,2 Вт доцільно застосовувати двотактні каскади в режимі класу АВ на цих же транзисторах.

Для одержання потужностей від одиниць до сотень ватів варто використовувати спеціальні потужні транзистори типів КТ315Ж.

Вибір транзисторів здійснюється, виходячи з наступного:

1. Гранично припустима потужність розсіювання на один транзистор Рк макс повинна перевищувати потужність, що розсіюється на колекторі, Рк, яку можна обчислити по наступних формулах:

при роботі в режимі класу А

Pн=(2×Р’н)/ (1.94)

при роботі в режимах класів АВ і В

Pк=(0,4×Р’н)/ (1.95)

де Р'н — номінальна потужність, задана по технічних умовах і приходиться на один транзистор;

Рк — потужність розсіюється на колекторі;

— кпд вихідного трансформатора, значення якого береться в межах 0,7 - 0,8;

— коефіцієнт використання колекторної напруги, який можна приймати рівним 0,8 - 0,95.

2. Напруга колектора Ек повинна бути:

Ек =(0,3 0,4)× (1.102)

де Ек макс— гранично допустима напруга колектора.

Дата добавления: 2017-02-28; просмотров: 249 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.