Лекции.Орг


Поиск:
ОЦІНЮВАННЯ контрольної роботи
Результати виконання контрольної оцінюються так:

- оцінка за теоретичне питання (1 питання) – 8-10 балів (теоретичне питання розкрите бездоганно, в повному обсязі, або існують несуттєві зауваження), 3-7 балів (питання розкрите не в повному обсязі, є суттєві зауваження) і 0-2 балів (питання відсутнє або розкрите на недостатньому рівні);

- оцінка за практичне завдання 1 або 2 (в залежності від варіанту) – 10-15 балів (завдання виконано правильно, в повному обсязі, або існують одне-два несуттєвих зауважень), 8-10 балів (завдання розв’язане не в повному обсязі, є більше двох несуттєвих зауважень), 4-7 балів (завдання розв’язане не в повному обсязі, з помилками, є суттєві зауваження) і 0-3 балів (задача відсутнє або розв’язана на недостатньому рівні);

- оцінка за практичне завдання 3 – 10-15 балів (завдання виконано правильно, в повному обсязі, або існують одне-два несуттєвих зауважень), 8-10 балів (завдання розв’язане не в повному обсязі, є більше двох несуттєвих зауважень), 4-7 балів (завдання розв’язане не в повному обсязі, з помилками, є суттєві зауваження) і 0-3 балів (задача відсутнє або розв’язана на недостатньому рівні).

Максимальна оцінка за виконання контрольної роботи – 40 балів.

 

 


Визначення варіанту контрольної роботи

 

Визначення варіанту контрольної роботи здійснюється виходячи із першої літери прізвища і останньої цифри залікової книжки студента. Наприклад, якщо прізвище студента Іванов, а остання цифра залікової книжки – 7, то варіант контрольної роботи студента складається з таких питань: теоретичного – 45, практичного завдання № 1 і практичного завдання № 3 (варіант 8).

Перша літера прізвища Остання цифра залікової книжки
                   
А, Б, В 3(1) 3(2) 3(3) 3(4) 3(5) 3(6) 3(7) 3(8) 3(9) 3(10)
Г, Ґ, Д 3(1) 3(2) 3(3) 3(4) 3(5) 3(6) 3(7) 3(8) 3(9) 3(10)
Е, Є, Ж 3(1) 3(2) 3(3) 3(4) 3(5) 3(6) 3(7) 3(8) 3(9) 3(10)
З, И, І 3(1) 3(2) 3(3) 3(4) 3(5) 3(6) 3(7) 3(8) 3(9) 3(10)
Ї, Й, К 3(1) 3(2) 3(3) 3(4) 3(5) 3(6) 3(7) 3(8) 3(9) 3(10)
Л, М, Н 3(1) 3(2) 3(3) 3(4) 3(5) 3(6) 3(7) 3(8) 3(9) 3(10)
О, П, Р 3(1) 3(2) 3(3) 3(4) 3(5) 3(6) 3(7) 3(8) 3(9) 3(10)
С, Т, У 3(1) 3(2) 3(3) 3(4) 3(5) 3(6) 3(7) 3(8) 3(9) 3(10)
Ф, Х, Ц 3(1) 3(2) 3(3) 3(4) 3(5) 3(6) 3(7) 3(8) 3(9) 3(10)
Ч, Ш, Щ 3(1) 3(2) 3(3) 3(4) 3(5) 3(6) 3(7) 3(8) 3(9) 3(10)
Ю, Я 3(1) 3(2) 3(3) 3(4) 3(5) 3(6) 3(7) 3(8) 3(9) 3(10)

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Поняття податкового менеджменту, його функції і завдання.

2. Складові елементи податкового менеджменту.

3. Органи управління у сфері оподаткування та їх функції.

4. Сутність податкової роботи та її елементи.

5. Державна податкова служба України, її структура, статус і підпорядкування. Функції органів ДПС України.

6. Права, обов’язки і відповідальність податкових органів.

7. Правові засади діяльності працівників податкової служби як державних службовців.

8. Посадові особи органів ДПС, їх правовий і соціальний захист.

9. Офіс великих платників податків як нова форма організації податкових відносин.

10. Місце та роль податкової міліції в системі органів ДПС України.

11. Види державної податкової політики і пріоритети її розвитку в Україні.

12. Податкова дисципліна та податкова культура.

13. Масово-роз’яснювальна робота податкових органів з платниками податків.

14. Порядок розгляду звернень громадян органами ДПС.

15. Сутність аналізу податків та етапи його проведення.

16. Система показників аналізу податкової системи і виконання податкових надходжень.

17. Сутність податкового планування і податкового прогнозування.

18. Методи планування і прогнозування податків.

19. Податкове регулювання в системі податкового менеджменту.

20. Порядок подання податкової декларації та визначення суми податкових зобов’язань.

21. Порядок узгодження сум податкових зобов’язань і оскарження рішень податкових органів.

22. Сутність податкового боргу та способи його погашення.

23. Податкова застава і податкова порука.

24. Адміністративний арешт активів.

25. Порядок стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі.

26. Застосування процедури банкрутства з метою погашення податкового боргу.

27. Порядок розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань платника податків.

28. Порядок списання безнадійного податкового боргу.

29. Порядок застосування штрафних санкцій і нарахування пені.

30. Облік платників податків – юридичних осіб.

31. Облік платників податків – фізичних осіб.

32. Облік платників ПДВ.

33. Держаний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів.

34. Облік неприбуткових організацій та установ.

35. Облік постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток.

36. Особовий рахунок платника податку та порядок його ведення.

37. Організація обліку податкових платежів в органах ДПС.

38. Автоматизація обліково-перевірочної роботи органів ДПС.

39. Сутність податкового аудиту.

40. Сутність податкового ризику та методи управління ним.

41. Класифікація податкових перевірок та їх характеристика.

42. Організація контрольно-перевірочного процесу.

43. Контроль податкових органів за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового обігу.

44. Контроль податкових органів у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

45. Відповідальність платників податків: фінансова, адміністративна, кримінальна.

46. Порядок вилучення документів платників податків.

47. Контроль податкових органів у сфері непрямого оподаткування.

48. Контроль податкових органів у сфері прямого оподаткування юридичних осіб.

49. Контроль податкових органів у сфері прямого оподаткування доходів громадян.

50. Особливості податного контролю при спрощеній системі оподаткування.

51. Особливості контрольної роботи податкових органів при справлянні місцевих податків і зборів.

52. Сутність та елементи корпоративного податкового менеджменту.

53. Економічна сутність та способи ухилення від оподаткування.

54. Способи оптимізації оподаткування на мікрорівні.

55. Сутність корпоративного податкового планування.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 1

“АНАЛІЗ Податків, Податкове планування і прогнозування на макрорівні”

На основі інформації з офіційних джерел (дані Державного комітету статистики України (www.ukrstat.gov.ua), Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua), Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (budget.rada.gov.ua), Державної податкової адміністрації України (www.sta.gov.ua), Державної митної служби України (customs.gov.ua), фондів загальнообов’язкового державного пенсійного і соціального страхування (www.pfu.gov.ua, www.fse.gov.ua, www.dcz.gov.ua, www.social.org.ua) тощо) і періодичних видань здійснити на макрорівні:

1. Податковий аналіз надходжень податків і зборів до Зведеного бюджету України і державних цільових фондів за 3 попередні роки.

Проаналізувати структуру і динаміку податкової системи України за різними класифікаційними ознаками видів податків і зборів.

Побудувати графіки, що відображають динаміку податкових надходжень і структуру податкової частини бюджету.

Використовуючи відносні показники (Додаток А) оцінити рівень податкового навантаження, а також закономірності розвитку системи оподаткування в Україні.

2. Податкове планування і прогнозування податку на додану вартість, використовуючи метод проектування тренду.

Побудувати однофакторну модель залежності фактичних надходжень податку (y) від фактору часу (х). Використовувати місячні дані за 2 попередні роки. Проектування лінії тренду здійснити з використанням лінійної, степеневої, логарифмічної, експоненціальної і поліноміальної функцій.

Побудувати графіки, що відображають тенденцію відповідного податку, а також відобразити рівняння регресії і коефіцієнти детермінації.

Обрати найбільш адекватну функціональну модель залежності змінних, порівнявши коефіцієнти детермінації та визначити прогноз надходжень відповідного податку на наступний період (місяць).

Розрахунки здійснити засобами програми Excel. Для побудови графіків використовувати “Мастер диаграмм”. Для планування і прогнозування відповідного податку використовувати функцію діаграми “Линия тренда”.

Зробити висновки.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 2

“АНАЛІЗ Податків, Податкове планування і прогнозування на мікрорівні”

На основі інформації про податки і збори, що сплачуються реальним підприємством здійснити:

1. Податковий аналіз податкових платежів, що сплачуються підприємством за 3 попередні роки.

Проаналізувати структуру і динаміку системи оподаткування підприємства за різними класифікаційними ознаками, виділити в складі прямих і непрямих податків домінуючий податок.

Побудувати графіки, що відображають динаміку податкових платежів і структуру системи оподаткування підприємства.

Використовуючи відносні показники (Додаток Б) оцінити рівень податкового навантаження на підприємстві, а також закономірності системи оподаткування суб’єкта господарювання.

3. Податкове планування і прогнозування податку на прибуток (або іншого податку), використовуючи метод проектування тренду.

Побудувати однофакторну модель залежності фактичних платежів (y) від фактору часу (х). Використовувати місячні дані за 2 попередні роки. Проектування лінії тренду здійснити з використанням лінійної, степеневої, логарифмічної, експоненціальної і поліноміальної функцій.

Побудувати графіки, що відображають тенденцію сплати відповідного податку, а також відобразити рівняння регресії і коефіцієнти детермінації.

Обрати найбільш адекватну функціональну модель залежності змінних, порівнявши коефіцієнти детермінації та визначити прогноз сплати відповідного податку на наступний період (місяць).

Розрахунки здійснити засобами програми Excel. Для побудови графіків використовувати “Мастер диаграмм”. Для планування і прогнозування відповідного податку використовувати функцію діаграми “Линия тренда”.

Зробити висновки.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 3

“Податковий контроль”

 

 

В результаті планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю “Сантекс” (квартальний платник ПДВ) з питань достовірності обчислення, повноти і своєчасності сплати в бюджет податку на додану вартість і податку на прибуток підприємств за І квартал 20ХХ р., яка проведена 20.12.20ХХ р., встановлено такі господарські операції (у грн. без ПДВ):


№ з/п Зміст господарської операції Варіант
                   
  Отримано кредит банку                    
  Отримана сировина від постачальника “А” (платник ПДВ)                    
  Отримані матеріали від постачальника “Б” (платник ПДВ)                    
  Перераховані кошти постачальнику “Б” (друга подія)                    
  Перераховані кошти постачальнику “В” – платнику ПДВ за товари, які ще не отримані                    
  Списані сировина і матеріали на виробництво                    
  Нарахована заробітна плата працівникам                    
  Здійснені нарахування на заробітну плату ? (внески до Фонду страхування від нещасного випадку – 1 %)
  Оприбуткована готова продукція на склад                    
  Відвантажена готова продукція покупцям – платникам ПДВ                    
  Отримана попередня оплата за товари від покупця – платника ПДВ                    
  Відвантажена готова продукція платникам ПДВ (звільнена від ПДВ)                    
  Нараховані і сплачені відсотки за кредит                    
  Відвантажені товари покупцям за готівку                    
  Повернена покупцями-платникам ПДВ неякісна готова продукція                    
  Отримана попередня оплата за послуги від неплатника ПДВ                    
  Отримана оплата за товари, які відвантажені в попередньому періоді (друга подія)                    
  Перераховані кошти за послуги зв’язку та Інтернету платнику ПДВ                    
  Здійснена передплата спеціалізованих періодичних видань неплатнику ПДВ                    
  Перераховані кошти за охорону приміщення неплатнику ПДВ                    
  Отримана орендна плата від платника ПДВ                    
  Повернений неякісний товар постачальнику – платнику ПДВ                    
  Оплата ліцензії на здіснення діяльності                    
  Сплачено вартість торгового патенту                    
  Витрачені кошти на добові при відрядженні                    
  Отримані штрафи за договором                    
  Витрачені кошти на організацію свята для працівників (платнику ПДВ)                    
  Сплачені штрафи за результатами перевірки ДПІ                    
  Визначено приріст (убуток) балансової вартості запасів                    
- приріст                    
- убуток                    
  Нарахована амортизація основних фондів                    

За даними податкової звітності підприємством нараховані і сплачені за звітний період такі податки (у грн.):

 

№ з/п Вид податку Варіант
                   
  Податок на додану вартість                    
  Податок на прибуток підприємств                    

 

Необхідно:

 

1. Провести перевірку достовірності обчислення ТОВ “Сантекс” податку на додану вартість і податку на прибуток за даними планової виїзної перевірки.

2. Скласти фрагмент акту документальної перевірки.

3. Застосувати відповідні штрафні санкції за результатами перевірки.

 

Список рекомендованої літератури

1. Бечко, П. К. Податковий менеджмент [Текст]: навчальний посібник / П. К. Бечко, Н. В. Лиса; Мін-во освіти і науки України, Мін-во аграрної політики України, Уманський держ. аграрний ун-т. - К.: ЦУЛ, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-364-828-6.

2. Дікань, Л. В. Податки у фінансовому менеджменті підприємництва [Текст]: монографія / Л. В. Дікань. – Х.: Константа, 2003. – 87 с. – ISBN 966-7983-82-Х.

3. Довгалюк, В. І. Податкова система [Текст]: навчальний посібник / В. І. Довгалюк, Ю. Ю. Ярмоленко; Мін-во освіти і науки України. – К.: ЦУЛ, 2007. – 360 с. – ISBN 966-364-366-8.

4. Завгородний, В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине [Текст] / В. П. Завгородний. – К.: А.С.К., 2003. – 639 с. – ISBN 966-8291-04-2.

5. Ісаншина, Г. Ю. Податковий менеджмент [Текст]: навчальний посібник / Г. Ю. Ісаншина; Мін-во освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна академія. – К.: ЦУЛ, 2003. – 260 с. – ISBN 966-8253-22-1.

6. Онищенко, В. А. Податковий контроль (основи організації) [Текст]: посібник / В. А. Онищенко. – К.: Ред. ж-лу "Вісник податкової служби України", 2002. – 432 с. – ISBN 966-95656-8-5.

7. Податковий менеджмент [Текст]: підручник / Ю. Б. Іванов [та ін.]. – К.: Знання, 2008. – 525 с. – ISBN 978-966-346-501-2.

8. Пріб, К. А. Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень [Текст]: навчальний посібник / К. А. Пріб, В. І. Федько; Мін-во освіти і науки України, Академія муніципального управління. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-364-531-5.

9. Рева, Т. М. Податковий менеджмент [Текст]: навчальний посібник / Т. М. Рева; Мін-во освіти і науки України, Мін-во фінансів України, Дніпропетровський держ. фінансово-економічний ін-т. – Вид. 2-ге, перер. та доп. – К.: ЦНЛ, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8365-89-5.

10. Сало, І. В. Податковий менеджмент у банку [Текст]: монографія / І. В. Сало, Н. Г. Євченко. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 187 с.

11. Система оподаткування та податкова політика [Текст]: навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Мін-во освіти і науки України. – К.: ЦНЛ, 2006. – 468 с. – ISBN 966-364-193-2.

12. Тимченко, О. М. Податковий менеджмент [Текст]: навчально-методичний посібник / О. М. Тимченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2001. – 150 с. – ISBN 966-574-205-1.

13. Ярема, Б. П. Податковий менеджмент [Текст]: навчальний посібник / Б. П. Ярема, В. П. Маринець. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 224 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-63-9.


Додаток А

 

Система показників аналізу податкової системи країни

Назва показників Методика розрахунку Характеристика показників
Податкове навантаження Характеризує частку податків у ВВП
Повне податкове навантаження Характеризує частку податків у ВВП
Ефективна податкова ставка на споживання Характеризує рівень оподаткування споживання
Ефективна податкова ставка на працю Характеризує рівень оподаткування праці
Ефективна податкова ставка на капітал Характеризує рівень оподаткування капіталу
Податкового навантаження на доходи населення Характеризує частку податків у доходах населення
Коефіцієнтом еластичності пода­тків Оцінка зміни податкових надходжень залежно від зміни ВВП
Рівень фактичного справляння податків Характеризує ступінь виконання планових податкових завдань
Пф – фактичні податкові надходження; ВВП – валовий внутрішній продукт; ДЦФ – внески на соціальне страхування; З – податкова заборгованість (до 30 %); Чт – частку “тіньового” сектора економіки (20-22 %); А – амортизація; Пс – податки на споживання; КСВ – кінцеві споживчі витрати домогосподарств; Пп – податки на працю; ЗП – повна компенсацію працівникам, у т.ч. заробітна плата; Пк – податки на капітал; К – оподаткований дохід від капіталу і прибуток в економіці; НП – непрямі податки; Кд – коефіцієнт частки непрямих податків, сплачених населенням (до 80 %); ГДН – грошові доходи населення; ДВ – державні видатки

 

 

Додаток Б

 

Система показників аналізу податкової системи підприємства

Назва показників Методика розрахунку Характеристика показників
Загальне податкове навантаження Характеризує загальний рівень оподаткування підприємства
Податкова квота діяльності підприємства Характеризує частку податків у виручці від реалізації
Податкоємкості діяльності підприємства (коефіцієнт ефективності оподаткування) Характеризує ефективність обраної податкової політики
Коефіцієнт ефективності податку на прибуток Характеризує ефективність обраної політики оподаткування прибутку
Коефіцієнт ефективності податку на додану вартість Характеризує ефективність обраної політики непрямого оподаткування
Коефіцієнт податкоємкості прибутку Характеризує суму податку на прибуток, що припадає на одиницю (1 грн.) чистого прибутку
Коефіцієнт податкоємкості споживання Характеризує суму непрямих податків, що припадає на одиницю (1 грн.) реалізованої продукції
Коефіцієнт податкоємкості праці Характеризує суму податків на працю, що припадає на одиницю (1 грн.) фонду оплати праці
Коефіцієнт податкоємкості витратах підприємства Характеризує суму податків, що припадає на 1 грн. витрат підприємства
Коефіцієнт ефективності витрат Характеризує суму валових витрат, що припадає на 1 грн. операційних витрат
Коефіцієнт лімітованості витрат Характеризує суму операційних витрат, що перевищує валові витрати
Коефіцієнт пільгового оподаткування підприємства Характеризує частку податкових пільг
Коефіцієнт податкової заборгованості Характеризує частку податкової заборгованості
ПП – податкові платежі; ЧП – чистий прибуток; ОР – виручка від реалізації; ППД – податкові платежі по виду відповідної господарської діяльності; ПНП – податок на прибуток; ПДВ – податок на додану вартість; АЗ – акцизний збір; М – мито; ПДФО – податок з доходів фізичних осіб; ВСС – внески на соціальне страхування; ФОП – фонд оплати праці; В – операційні витрати; ВВ – валові витрати; П – податкові пільги; З – податкова заборгованість.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-28; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 362 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще десерт. © Неизвестно
==> читать все изречения...

791 - | 726 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.