Лекции.Орг

Поиск:


Розрахунок калькуляційної собівартості, ціни за видами робіт - ТО1, ТО2, СО, ПРСобівартість робіт - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства. Методика калькулювання собівартості одиниці продукції(робіт, послуг) передбачає розподіл загальної суми прямих і непрямих витрат, які визначені у кошторисі витрат виробництва, на загальну кількість продукції [5].

Таблиця 4.4 - Коефіцієнти витрат на матеріали та запасні частини

Матеріали Запасні частини
ТО1 0,31 ТО1 0,37
ТО2 0,37 ТО2 0,41
СО 0,4 СО 0,50
ПР 0,67 ПР 0,75
Легкові автомобілі 1,38 - 1,82

Таблиця 4.5 – Калькуляційна собівартість та ринкова ціна робіт –ТО1 або групи 1 (за класом автомобіля)

Найменування статей витрат Сума на програ- му, грн Собіва- ртість1 дії, грн Витрати на 1 н-г Відсо- ток витрат ,%
Основна заробітна плата виробничих робітників (Фосн) 917651 130 24 15%
Додаткова заробітна плата (Фдод) 183530 26 4.8 3%
ЄСВ 242259 34 6.3 4%
Витрати на сировину і матеріали (Вм) 1266358 179 33.2 20%
Витрати на запасні частини (Вз/ч) 1670125 236 43.8 27%
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання (ВУЕО) 981886 139 25.7 16%
Загальновиробничі витрати (Взв) 871768 123 22.8 14%
Всього виробнича собівартість (Свир) 6133577 867 161 100%
Адміністративні витрати ( Вадм) 1840073 260 48.2 -
Витрати на збут (Взб) 306679 43 8 -
Повна собівартість (Спов) 8280328 1170 217.2 -
Прибуток (П) 2484098 351 65.16 -
Ціна виробника без ПДВ(Цв) 10764426 1522 282.3
Податок на додану вартість (ПДВ) 2152885 304 56.47 -
Ціна виробника з ПДВ (ЦвзПДВ) 12917311 1826 338.8 -

Таблиця 4.6 – Калькуляційна собівартість та ринкова ціна робіт–ТО2 або групи 2 (за класами автомобіля)

Найменування статей витрат Сума на програму, грн Собівартість1 дії, грн Витрати на 1 н-г Відсоток витрат ,%
1 2 3 4 5
Основна заробітна плата виробничих робітників (Фосн) 564204 139.6 24.9 15
Додаткова заробітна плата (Фдод) 112840 27.9 4.8 3
ЄСВ 148949 36.8 6.35 4
Витрати на сировину і матеріали (Вм) 778601 192.6 33.2 20
Витрати на запасні частини (Вз/ч) 1026851 254.1 43.8 27
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання (ВУЕО) 603698 149.4 25.7 16
Загальновиробничі витрати (Взв) 535994 132.6 22.8 14
Всього виробнича собівартість (Свир) 3771137 - - 100%
Адміністративні витрати ( Вадм) 1131341 280 48.27 -
Витрати на збут (Взб) 18856 46.6 8 -
Повна собівартість (Спов) 5091035 1260 217.2 -
Прибуток (П) 1527310 377.9 65.16 -
Ціна виробника без ПДВ (Цв) 6618345 1637.8 282.4 -
Податок на додану вартість (ПДВ) 1323669 327.5 56.4 -
Ціна виробника з ПДВ (ЦвзПДВ) 9265638 2292 395.3 -

Таблиця 4.7 – Калькуляційна собівартість та ринкова ціна робіт– СО або групи 3 (за класами автомобіля)

Найменування статей витрат Сума на програму, грн. Собівартість1 дії, грн Витрати на 1 н-г Відсоток витрат ,%
Основна заробітна плата виробничих робітників (Фосн) 652635 152.16 24 15
Додаткова заробітна плата (Фдод) 130527 30.4 4.8 3
ЄСВ 156632 36.5 5.7 4
Витрати на сировину і матеріали (Вм) 900636 210 33.2 20
Витрати на запасні частини (Вз/ч) 1187795 277 43.8 27
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання (ВУЕО) 698319 162.8 25.7 16
Загальновиробничі витрати (Взв) 620003 144.5 22.8 14
Всього виробнича собівартість (Свир) 4346547 1013 1609 100%
Адміністративні витрати ( Вадм) 1303964 304 48.1 -
Витрати на збут (Взб) 217327 50.6 8.04 -
Повна собівартість (Спов) 587783 168 217.2 -
Прибуток (П) 1760351 410.4 65.16 -
Ціна виробника без ПДВ (Цв) 7628189 1778 281.4 -
Податок на додану вартість (ПДВ) 1525637 355 56.4 -
Ціна виробника з ПДВ (ЦвзПДВ) 9153826 2134 337.6 -

ОСНОВНІ ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДІЛЬНИЦІ

Для отримання правильного уявлення про характеристики спроектованої виробничої дільниці необхідно мати комплекс показників, які будуть визначати її організацію роботи.

Таблиця 5.1 – Техніко – економічні показники господарської діяльності дільниці

Дата добавления: 2017-02-28; просмотров: 196 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.044 с.