ПОРЯДОК РУХУ ПОЇЗДІВ ПРИ ПЕРЕРВІ ДІЇ ВСІХ ЗАСОБІВ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ
Лекции.Орг

Поиск:


ПОРЯДОК РУХУ ПОЇЗДІВ ПРИ ПЕРЕРВІ ДІЇ ВСІХ ЗАСОБІВ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ
10.1 "Під час перерви дії всіх засобів сигналізації та зв'язку рух поїздів здійснюється на одноколійних ділянках за допомогою письмових повідомлень, а на двоколійних - з розмежуванням часом, необхідним для проходження поїздом перегону між станціями" (п. 16.29 Правил технічної експлуатації залізниць України).

 

Рух поїздів за допомогою письмових повідомлень або з розмежуванням часом, необхідним для проходження поїздом перегону, встановлюється в тих випадках, коли переговори про рух поїздів між черговими по станціях, що обмежують перегін, неможливо здійснити за допомогою жодного із засобів зв'язку, що є в їх розпорядженні.

 

10.2 Правом на зайняття поїздом перегону при перерві дії всіх засобів сигналізації та зв'язку є дозвіл на бланку білого кольору з двома червоними смугами по діагоналях, який видається черговим по станції машиністу (бланк форми ДУ-56 наведений на стор. 102).

 

Якщо при цьому повідомлень про прибуття на сусідню станцію раніше відправленого поїзда немає, машиніст повинен прямувати перегоном з особливою пильністю і готовністю до негайної зупинки, тому що хвіст раніше відправленого поїзда може бути не огороджений.

 

10.3 При перерві дії усіх засобів сигналізації та зв'язку забороняється відправляти поїзди:

 

а) з небезпечними вантажами класу 1 (вибухові матеріали), з небезпечними вантажами класу 2 (гази стиснені, зріджені і розчинені), негабаритними вантажами, з'єднані, підвищеної ваги та довжини, господарчі поїзди та спеціальний самохідний рухомий склад, крім випадків, що приведені в п. 10.4.3 та поїздів, що обслуговуються одним машиністом;

 

б) із зупинкою для роботи на перегоні, крім відбудовних, пожежних та допоміжних локомотивів;

 

в) що прямують на примикання на перегоні:

 

Підштовхуючи локомотиви повинні прямувати по всьому перегону до сусідньої станції.

 

10.4 Порядок руху поїздів на одноколійних перегонах.

 

10.4.1 При перерві дії усіх засобів сигналізації та зв'язку аж до встановлення руху поїздів за письмовими повідомленнями на перегін, обмежений станціями, між якими припинився зв'язок, може бути відправлений поїзд тільки непарного напрямку, який є для одноколійних перегонів переважним. Ні один з поїздів напрямку, протилежного переважному, не може бути відправлений на перегін до встановлення руху за письмовими повідомленнями, за винятком:

 

а) поїзд, на відправлення якого було одержано дозвіл до перерви зв'язку від станції переважного напрямку (блок-сигнал згоди при напівавтоматичному блокуванні, поїзна телефонограма при телефонних засобах зв'язку, вилучений ключ-жезл перегону при електрожезловій системі). Цей виняток не розповсюджується на одноколійні перегони з двостороннім блокуванням;

 

б) відбудовного, пожежного поїзда або допоміжного локомотива - на вимогу про висилку допомоги, одержану з перегону.

 

Черговий по станції як переважного напрямку, так і напрямку, протилежного переважному, отримавши вимогу з перегону про надання допомоги, організовує відправлення відбудовного, пожежного поїзда або допоміжного локомотива з врученням машиністу дозволу на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі відповідно до вимог розділу 11.

 

На двоколійних перегонах, якщо одна з колій до перерви зв'язку була закрита, аж до встановлення руху за письмовими повідомленнями першим може бути відправлений поїзд тільки того напрямку, який для діючої колії, що залишилася, був правильним при двоколійному русі.

 

10.4.2 На відправлення першого поїзда переважного напрямку дозвіл чергового сусідньої станції не потрібний, якщо перегін не обладнаний двостороннім автоблокуванням.

 

На одноколійному перегоні, обладнаному двостороннім автоматичним блокуванням, перший поїзд переважного напрямку може бути відправлений зі станції тільки після перевірки черговим по станції вільності перегону на усій відстані до сусідньої станції з одночасним доставлянням черговому по сусідній станції письмового повідомлення (бланк ф. ДУ-55 наведений на стор. 101) про подальший порядок руху поїздів. Про перевірку вільності перегону робиться запис в графі 9 журналу руху з зазначенням способу перевірки і прізвища працівника, який проводив перевірку.

 

10.4.3 Відбудовний, пожежний поїзд, спеціальний самохідний рухомий склад або допоміжний локомотив дозволяється відправляти на перегін при припиненні дії усіх засобів сигналізації та зв'язку як в переважному, так і протилежному напрямках, але тільки після одержання від машиніста поїзда, що зупинився на перегоні, або працівників служби колії, сигналізації та зв'язку, електропостачання відповідної вимоги. При цьому, якщо перегін обладнаний автоматичним блокуванням, черговий по станції, одержавши вимогу про надання допомоги, до відправлення відбудовного поїзда або локомотива зобов'язаний переконатись, що між станцією та місцем, куди висилається допомога, немає інших поїздів.

 

10.4.4 Пересилка письмових повідомлень між станціями починається з першим поїздом, що відправляється на перегін, при перерві дії усіх засобів сигналізації та зв'язку.

 

При цьому машиністу ведучого локомотива на право зайняття перегону видається дозвіл на бланку білого кольору з двома червоними смугами по діагоналях. Крім того, з машиністом цього поїзда пересилається на сусідню станцію письмове повідомлення на спеціальному бланку білого кольору (бланк форми ДУ-55) про порядок подальшого руху поїздів, заповнене за однією із таких форм:

 

Форма А. "Відправив до Вас о ... год. .... хв. поїзд N .... Після його прибуття чекаю від Вас поїзд. ДСП ...".

Форма Б. "Відправив до Вас о ... .год. ... хв. поїзд N ..., після якого об ... год. ... хв. відправляю поїзд N ... ДСП ....".

10.4.5 Якщо до моменту перерви дії всіх засобів сигналізації та зв'язку на станції відсутні непарні поїзди для відправлення на перегін, який обмежений станціями, між якими припинився зв'язок, черговий по станції, який має право відправлення першого поїзда, коли йому відомо про наявність до відправлення на цей перегін поїзда з сусідньої станції, посилає на цю станцію повідомлення, заповнене за формою В:

 

Форма В. "Чекаю від Вас поїзд. ДСП ....".

На перегонах, не обладнаних двостороннім автоблокуванням, для пересилання письмових повідомлень форми В дозволяється використовувати незнімні дрезини, одиночні локомотиви, а також інші транспортні засоби.

 

10.4.6 Після отримання черговим по станції повідомлення форми А, Б чи В рух поїздів за письмовими дозволами вважається встановленим.

 

10.4.7 Відправлення поїздів, що прямують в одному напрямку, має проводитись через проміжок часу, необхідний для проходження раніше відправленим поїздом усього міжстанційного перегону з доданням 3 хвилин.

 

Колійні пости, які діяли до перерви зв'язку як роздільні пункти, участь в русі поїздів не беруть.

 

Якщо до перерви дії всіх встановлених засобів сигналізації та зв'язку зі станції було відправлено поїзд переважного напрямку на примикання на перегоні, а повідомлення від чергового допоміжного поста про прибуття поїзда і забирання його на примикання не одержано, то перегін вважається зайнятим на весь час, необхідний для проходження поїзда до допоміжного поста та забирання його на примикання з доданням 3 хвилин.

 

Черговий по допоміжному посту після прибирання поїзда на примикання повинен установити стрілку примикання в нормальне положення (на головну колію) і не допускати виходу рухомого складу на головну колію до встановлення зв'язку з черговими по сусідніх станціях.

 

10.4.8 Протягом перерви дії всіх засобів сигналізації та зв'язку поїзди відправляються за дозволом на бланку білого кольору з двома червоними смугами по діагоналях.

 

Аби не переривати зв'язку один за одним чергові по станціях аж до відновлення нормальної дії пристроїв зобов'язані пересилати з машиністом ведучого локомотива кожного поїзда в тому чи іншому напрямках письмові повідомлення за формою А або Б про подальше відправлення поїздів.

 

Повідомлення за формами А, Б, та В на обох станціях записуються до журналу поїзних телефонограм.

 

Перехід на рух поїздів за письмовими повідомленнями оформляється записом в журналі поїзних телефонограм за формою:

 

"Дата ... год. ... хв. .... У зв'язку з перервою дії всіх засобів сигналізації та зв'язку на перегоні ... рух поїздів встановлено за письмовими повідомленнями. ДСП ... (підпис)".

10.4.9 Якщо до перерви дії всіх засобів сигналізації та зв'язку черговим по станції, який одержує з припиненням зв'язку право непереважноговідправлення поїздів, дана згода на відправлення на перегін, обмежений станціями, між якими припинився зв'язок, поїзда непереважного напрямку (парного), то перегін вважається зайнятим аж до прибуття цього поїзда або до одержання з сусідньої станції (поста) повідомлення, що поїзд не буде відправлений.

 

Якщо згоду дано на відправлення парного поїзда на пост примикання, перегін вважається зайнятим до одержання з поста повідомлення про прибуття поїзда та його прибирання на примикання.

 

10.4.10 Якщо до перерви дії усіх засобів сигналізації та зв'язку черговому допоміжного поста було дано дозвіл на відправлення з примикання поїзда непарного напрямку та від чергового поста одержано повідомлення про відправлення цього поїзда, то після перерви зв'язку черговому по станції, що відправляє на перегін поїзд переважного напрямку, дозволяється відправляти на сусідню станцію перший поїзд цього напрямку через проміжок часу, необхідний для проходження відправленим поїздом частини перегону від поста до станції з доданням 3 хвилин.

 

Якщо повідомлення про відправлення непарного поїзда з поста примикання не було одержане, то перегін вважається зайнятим аж до одержання від чергового поста повідомлення про відправлення поїзда та встановлення стрілки примикання по головній колії або про затримку відправлення поїзда.

 

До одержання відповідного повідомлення з поста забороняється відправляти поїзд на перегін також і у тих випадках, коли до перерви зв'язку було узгоджене відправлення з примикання поїзда з поверненням на примикання.

 

10.4.11 Якщо черговим по станції, який одержує з припиненням зв'язку право на відправлення першого поїзда у переважному напрямку, дозвіл на відправлення поїзда був одержаний до перерви зв'язку, то, відправляючи поїзд за цим дозволом, він зобов'язаний водночас установити письмовий зв'язок з черговим по сусідній станції.

 

10.4.12 Після відновлення дії відповідних засобів сигналізації та зв'язку рух поїздів за цими видами зв'язку відновлюється за наказом поїзного диспетчера за формою:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

У зв'язку з відновленням дії ... ... з ... год. ... хв. на перегоні ... (колії ... перегону) відновлюється рух поїздів за сигналами ... (вказуються засоби сигналізації та зв'язку). ДНЦ ... (прізвище)".

Поїзний диспетчер перед виданням наказу зобов'язаний перевірити вільність перегону.

 

10.4.13 Якщо засоби сигналізації та зв'язку відновлені раніше, ніж диспетчерський зв'язок, то черговий по станції, який користується правом відправлення поїздів переважного напрямку, подає сусідній станції телефонограму за формою:

 

"На перегоні (колії перегону) між станціями .... рух поїздів установлюється за ..... (вказуються засоби зв'язку). Останнім прибув від Вас поїзд N ..... Відправлено до Вас поїзд N .... ДСП ...".

Черговий по станції, переконавшись у вільності перегону, відповідає за формою:

 

"Останнім прибув від Вас поїзд N ...... Відправлено до Вас поїзд N ..... Перегін (колія перегону) вільний. ДСП ...".

Після обміну цими телефонограмами чергові по обох станціях переходять до управління рухом поїздів за допомогою основних засобів сигналізації та зв'язку.

 

10.5 Порядок руху поїздів на двоколійних перегонах.

 

10.5.1 На двоколійних перегонах при перерві дії всіх засобів сигналізації та зв'язку поїзди відправляються у відповідному напрямку з розмежуванням часом, передбаченим у розкладі для проходження поїздом перегону, з доданням 3 хвилин,якщо в момент перерви дії блокування було встановлене у правильному напрямку.

 

Якщо черговим по станції до перерви дії всіх засобів сигналізації та зв'язку була надана згода, вказана в п. 10.4.1 "а" на відправлення поїзда з сусідньої станції по неправильній колії, то після прибуття цього поїзда на станцію, перед відправленням першого поїзда по правильній колії, черговий по станції повинен переконатися у прибутті поїзда у повному складі.

 

На двоколійних перегонах, обладнаних двостороннім автоблокуванням, перед відправленням першого поїзда черговий по станції повинен переконатися у вільності перегону від зустрічних поїздів.

 

10.5.2 За наявності між станціями колійних постів, які діяли до перерви зв'язку як роздільні пункти перегону, ці пости залишаються діючими і при перерві зв'язку.

 

У цьому випадку при відправленні поїзда черговий по станції вичікує час, передбачений за розкладом для прибуття раніше відправленого поїзда до колійного поста, з доданням 3 хвилин та видає дозвіл на прямування поїзда тільки до першого попутного колійного поста.

 

10.5.3 Одержавши вимогу про відправлення відбудовного, пожежного поїзда, спеціального самохідного рухомого складу або допоміжного локомотива, коли його необхідно відправити по неправильній колії, черговий по станції зобов'язаний переконатися у вільності цієї колії від поїздів (від станції до місця, куди необхідно висилати допомогу).

 

10.5.4 Після відновлення дії відповідних засобів сигналізації та зв'язку рух поїздів за цими видами зв'язку відновлюється за наказом поїзного диспетчера, а при відсутності диспетчерського зв'язку - кожною станцією по правильній для неї колії за формою,вказаною в п. 10.4.13. Форма наказу ДНЦ наступна:

 

"Наказ N ... Дата ... Час (год. ... хв. ...)

У зв'язку з відновленням дії ... (вказуються засоби сигналізації та зв'язку) наказ N ... відміняється. З ... год. ... хв. рух поїздів на перегоні ... (колії ... перегону) відновлюється за сигналами ... (вказуються засоби сигналізації та зв'язку). ДНЦ ... (прізвище)".

  Взірець бланку ф. ДУ-55

 

  КОРІНЕЦЬ ПОВІДОМЛЕННЯ N ____   ПОВІДОМЛЕННЯ N _____
  Станція (штемпель) "___" ____________ 20__ р.     Станція (штемпель) "___" ____________ 20__ р.  
  Про рух поїзда на одноколійних перегонах при перерві дії всіх засобів сигналізації та зв'язку   Про рух поїзда на одноколійних перегонах при перерві дії всіх засобів сигналізації та зв'язку
  Черговому по станції ______________________ ______________________ ______________________ Черговий по станції (підпис, прізвище)   Черговому по станції ______________________ ______________________ ______________________ Черговий по станції (підпис, прізвище)
  (білого кольору)

 

 

10.21 Для з'ясування вільності перегону у випадках, передбачених у пп. 10.4.2, 10.10.3, 10.4.5, 10.5.1, 10.5.3, черговому по станції дозволяється використати будь-яку можливість (переговори з черговим по сусідній станції по міському зв'язку, по мобільному зв'язку, автотранспортні засоби, знімні автодрезини тощо), а у випадках, передбачених у п. 10.4.5, й поодинокі локомотиви.

  Взірець бланку ф. ДУ-56

 

  КОРІНЕЦЬ ДОЗВОЛУ N ____   ДОЗВІЛ N ______
  "___" ____________ 20__ р. Станція (штемпель) Видано на поїзд N ____   станції Черговий по ---------- посту   (підпис, прізвище)   Машиніст _______ (підпис) _______________ (прізвище)   "___" ____________ 20__ р. Станція (штемпель) Дозволяю поїзду N _______ станції відправитися зі ---------- поста і прямувати до вхідного станції сигналу ----------- поста _____ при закритому вихідному (прохідному) сигналі. Всі види засобів сигналізації та зв'язку перервані.   ПОПЕРЕДЖЕННЯ Про прибуття на сусідню станцію раніше відправленого є поїзда інформація ------------- немає   Черговий по станції (посту) (підпис,прізвище)
  (непотрібне закреслити) (білого кольору з двома червоними смугами по діагоналях)

 

Дата добавления: 2017-02-28; просмотров: 236 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.