Порядок виконання роботи та зміст звіту. 1. Ознайомитися з конструкцією подвійного Т-образного моста та зарисувати його.
Лекции.Орг

Поиск:


Порядок виконання роботи та зміст звіту. 1. Ознайомитися з конструкцією подвійного Т-образного моста та зарисувати його.
1. Ознайомитися з конструкцією подвійного Т-образного моста та зарисувати його.

2. Перевірити електричну симетрію бічних плечей моста та розв’язку між Е - та Н- плечами. Для цього:

– підключити міст до виходу генератора через Н-плече;

– увімкнути і налаштувати генератор згідно інструкції з експлуатції;

– підімкнути до одного з бічних плечей мосту узгоджене навантажен­я, а до іншого – детекторну секцію, налаштувати останню по максимальним показникам індикатора, зафіксувати ці показники;

– поміняти місцями детекторну секцію та узгоджене навантаження. Зафіксувати показники індикатора та порівняти їх з попередніми. Зробити висновки про симетрію бічних плечей моста;

– для перевірки розв’язки між Е- та Н- плечами детекторну секцію необхідно підімкнути до Е-плеча та від’єднати узгоджене навантаження з бічного плеча;

– фіксуючи показники індикатора, впевнитись, що Е- та Н-плечі розв’язані;

– закорочуючи одне з плечей спеціальною заглушкою, впевнитися, що розв’язок між плечами порушується;

3. Підімкнути до бічних плечей узгоджені навантаження. Зафіксувати показники індикатора , підімкнутого до Е-плеча.

4. Підімкнути Т-образний міст до генератора через Е-плече і проробити операції аналогічні попереднім при перевірці електричної симетрії бічних плечей моста і наявності розв’язки між Е- та Н-плечами.

5. Підімкнути міст до генератора через одне з бокових плечей і виконати ті ж операції.

6. Підімкнути до одного з бокових плечей моста генератор, а до іншого бічного плеча – змінне реактивне навантаження, що імітує когеретний генератор, підімкнути до Е-плеча узгоджене навантаження, а до плеча Н – налаштовану детекторну секцію.

7. Дослідити властивості Т-моста. Для цього необхідно:

– переміщуючи поршень реактивного навантаження, зафіксувати його в положенні, що відповідає мінімальному значенню напруженості електричного поля, записати показники індикатора.

– поміняти місцями узгоджене навантаження та детекторну секцію. Записати показники індикатора. Порівняти показники та як , дБ;

– переміщуючи поршень реактивного навантаження у положення, що відповідає найближчому мінімальному значенню, визначити зсув вузла напруженості поля;

– порівняти величину 2 з довжиною хвилі у хвилеводі .

Змінюючи положення поршня реактивного навантаження, визначити

довжину хвилі у хвилеводі . Зробити відповідні висновки.

8. Ознайомитися з конструкцією кільцевого моста і дослідити його властивості. Для цього потрібно:

– підімкнути міст до виходу генератора через одне з плечей;

– використовуючи детекторну секцію, з’ясувати як розподіляється енергія між вільними плечами кільцевого моста. Пояснити отримані результати;

– закоротити плече, в якому виявлено енергію;

– з’ясувати, як тепер розподіляється енергія між рештою плечей;

– зробити висновки за результатами досліджень.

 

Запитання для самоперевірки

1. Який принцип роботи Т-образного моста?

2. За якими умовами порушується розв’язка між Е- та Н- плечами?

3. Якими властивостями характерізується кільцевий міст?

 

Лабораторна робота 10

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОН ФРЕНЕЛЯ

 

Мета роботи: дослідження механізму формування електромагніт-ного поля в точці прийому і виявлення області простору, яка є істотною при поширенні радіохвиль.

 

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 233 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.