Лекции.Орг
 

Категории:


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

Lt;question1> Жазбаша, ресми түрде баяндалған, өтіну, өтініш білдіру, сұрау туралы ресми құжатЗагрузка...

Lt;question1> Іс қағаздарын жүргізу қандай ғылым салаларымен байланысты?

<variant> тарих, саясаттану, мұрағат ісі, тіл білімі

<variant> химия, биология, информатика математмика

<variant> психология, математика,

<variant>медицина, техника, философия

<variant> механика, физика, графика

Lt;question1> Іс қағаздары мазмұны мен қызметіне қарай қалай бөлінеді?

<variant> жеке адамға қатысты және қызметтік

<variant> типтік, трафареттік, еркін мәтінді

<variant> мекеменің ішкі іс қағаздары және сырттан келіп түсетін іс қағаздары

<variant> түпнұсқалық және көшірмелік

<variant> ұйымдық, өкілеттік

Lt;question1> Іс қағаздары формасына қарай қалай бөлінеді?

<variant> типтік, трафареттік, еркін мәтінді

<variant> жеке адамға қатысты және қызметтік

<variant> ішкі іс қағаздары және сырттан келіп түсетін іс қағаздары

<variant> түпнұсқалық және көшірмелік

<variant> ұйымдық, өкілеттік

Lt;question1> Іс қағаздары жасалу орнына қарай қалай бөлінеді?

<variant> ішкі іс қағаздары және сырттан келіп түсетін іс қағаздары

<variant> жеке адамға қатысты және қызметтік іс қағаздары , ұйымдық

<variant> типтік, трафареттік, еркін мәтінді іс қағаздар

<variant> түпнұсқалық және көшірмелік іс қағаздар

<variant> ұйымдық, өкілеттік құжаттар

Lt;question1> Іс қағаздары шығу, жасалу деңгейіне қарай қалай бөлінеді?

<variant> түпнұсқалық және көшірмелік

<variant> жеке адамға қатысты және қызметтік

<variant> ішкі іс қағаздары және сырттан келіп түсетін іс қағаздары

<variant> типтік, трафареттік, еркін мәтінді

<variant> ұйымдық, өкілеттік

Lt;question1> Қазақ ресми іс қағаздарының басталу кезеңін көрсетіңіз.

<variant> ХVІІІ ғасыр

<variant> ХІХ ғасыр

<variant> ХІ ғасыр

<variant> ХХ ғасыр басы

<variant> ХХ ғасырдың аяғы

Lt;question1> Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды көрсетіңіз.

<variant> өтініш, өмірбаян, резюме, мінездеме

<variant> сенімхат, қолхат, шарт, анықтама

<variant> қызметтік хат, баяндау хат, есеп, акт

<variant> бұйрық, хаттама, декларация

<variant> нұсқау, ереже, өкім

<variant> жеделхат, хабарландыру, шақыру

<question1> Өтініш-

<variant> жазбаша, ресми түрде баяндалған, өтіну, өтініш білдіру, сұрау туралы ресми құжат

<variant> жеке адамның өмір жолы хронологиялық тәртіпте жазылатын ресми құжат

<variant> белгілі бір тұлғаның өз өкілеттілігі мен құқын екінші тұлғаға берілгенін жазбаша растайтын құжат

<variant> мекемеде, ұйымда, кәсіпорында жұмыс істейтін адам туралы әкімшілік немесе қоғамдық ұйым тарапынан берілетін, жеке адамның іскерлігін, біліктілігін, кәсіби деңгейін сипаттайтын ресми құжат

<variant> мазмұны белгілі бір фактіні не оқиғаны дәлелдейтін, растайтын, сипаттайтын ақпараттық-анықтамалық құжат

Lt;question1> Белгілі бір тұлғаның өмірбаяны білімі, мамандығы, кәсіптік шеберлігі, біліктілігі, икемділігі жайлы нақты, қысқа мәлімет беретін іс қағазының бір түрі

<variant> резюме

<variant> бұйрық

<variant> анықтама

<variant> баяндау хат

<variant> өтініш

Lt;question1> «Тіл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданған жыл

<variant> 11 шілде 1997 ж.

<variant> 28 қаңтар 1993 ж.

<variant> 30 тамыз 1995 ж.

<variant> 1 желтоқсан 1988 жыл

<variant> 25 қазан 1990 ж.

Lt;question1> Қазақстан Республикасы халықтарының Тілдер мерекесі

<variant> 22 қыркүйек

<variant> 20 қаңтар

<variant> 31 мамыр

<variant> 16 желтоқсан

<variant> 25 сәуір

<question1> Дубликат –

<variant> құжат жоғалған кезде берілетін құжаттың түпнұсқасымен күші бірдей көшірмесі

<variant> құжат көшірмесі

<variant> құжат көшірмесінің нотариуста тіркелген түрі

<variant> белгілі бір құндылықтардың (құжат, мүлік, зат, ақша) алынғанын куәландыратын құжат

<variant> еркін мәтінде жазылған құжат

lt;question1> Жазбаша, ресми түрде баяндалған, өтіну, өтініш білдіру, сұрау туралы ресми құжат

<variant> Өтініш

<variant> Арыз

<variant> Сұраныс хат

<variant> Ұсыныс хат

<variant> Қызметтік хат

<question1> Көркем әдеби шығармалардың жазба тілі (стилі)

<variant> Көркем әдебиет стилі

<variant> Публицистикалық стиль

<variant> Ғылыми стиль

<variant> Ауызекі сөйлеу стилі

<variant> Ресми стиль

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 484 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.