Тема: Очищення води від механічних забруднень.
Лекции.Орг

Поиск:


Тема: Очищення води від механічних забруднень.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 24.

Тема: Об’єкти муніципального водокористування.

Мета: Вивчення напрямків водовикористання в місті та методи розрахунку загальної потреби міста у водопостачанні.

Теоретична частина.

Забезпечення водою населення. Потреба у воді та вимоги до системи водоочи­щення змінюються не тільки з року в рік і від сезону до сезону, але також і з дня на день і з часу до часу. Приклад швидких змін у житловому водокористуванні протягом літа і зими показаний на рис 1.15. Зверніть увагу на те, що протягом ранніх часів літніх вечорів істотне збільшення водокористування може відбуватися через полив газонів. Загальною практикою є визначення коливання у водопотребі як частку від середнього добового водопостачання, Статистичний аналіз звітів про витрати води в регіоні дає можливість визначити відносні величини, як то показано у табл.1.1.

 

Таблиця 1.1.

Загально добові витрати Щорічно – 1,0
Літо – 1,25
Зима – 0,8
Максимальна добова витрата 1,5 (у межах 1,2 – 2,0)
Максимальна годинна витрата 2,5 (у межах 1,5 – 3,5)
 

 

 

Рис.1.1. Характер погодинної потреби у воді для житлового сектору.

 

Більшість відділів пожежної охорони одержує воду від найближчого пожежного гідранта, пов'язаного з локальною розподільчою системою. Якщо немає ніяких пожежних насосів, автоцистерн або пересувних насосів, вода подається шлангами з найближчого водного джерела. Водопостачальна система розрахована на те, щоб забезпечити:

1) максимальну щогодинну потребу,

2) максимальну щодобову потребу плюс потребу на гасіння вогню з будь-якої групи гідрантів у системі.

Ця вимога для пожежегасіння часто є визначальною у встановленні розмірів каналу, потужності насоса і місткості резервуара для міст з населенням до 200 тис. мешканців. Обсяг водопостачання, необхідний для ліквідації вогню або принаймні його обмеження, для окремої групи будинків може бути оцінений за емпіричною формулою, яка рекомендується відомствами по страхуванню (1974):

 

 

Де F – потрібний для пожежегасіння потік у літрах за хвилину; С – коефіцієнт, який враховує тип конструкцій, наявність автоматичних розприскувачів та розташування будинків; дорівнює 1,5 для дерев’яних конструкцій, 1,0 для звичайних конструкцій, 0,8 для конструкцій з негорючих матеріалів та 0,6 – для вогнезахищених конструкцій; А – загальна площа забудови або площа поверхів м2.

Порядок проведення обчислень:

Обчисліть обсяг водовикористання (середні добові витрати, максимальні добові витрати, максимальні погодинні витрати, і витрати на пожежегасіння) змішаного індустріально комерційно-житлового міста населенням 100 тис. ме­шканців у Північній Америці. Загальна площа найбільшого у центрі міста комплексу адміністративного будинку — 25 тис. м2 . Припустіть, що для цього об'­єкту С = 1,0 і визначте необхідну потужність розподільчої системи каналу.

 

Таблиця: Використання води в містах північної Америки.

Витрати Середні витрати на людину, л/добу Частка від загального обсягу, %
Господарські потреби
Торговельна сфера
Індустріальна сфера
Інше
Загальне використання

Рішення. Виходимо з даних таблиці про використання води в містах північної Америки, в яких щоденна витрата води людиною дорівнює 660 л/добу. Тоді

а) Середні добові витрати міста = 660 х 100000 = 66,0 х 106 л/добу З таблиці 1.1 про різницю потреби у воді в різні пори року витікає, що макси­мальні добові витрати становлять 15 х < середні добові витрати >, а максималь­ні погодинні складають 2,5 х < середні погодинні витрати >

б) Максимальні добові витрати = 1.5 х 66 х 106 = 99,0 х 106 л/добу

в) Максимальні погодинні витрати =2.5х66х106 =165х106 л/добу =6.87х106 л/добу

г) Потрібні витрати на пожежегасіння можуть бути обчислені за форму­лою (1):

F = 224С√А = 224 (1.0.) √25000 = 103 л/добу

д) Сумарна потужність водопостачальної мережі має бути більшою за суму максимальної добової потужності та потрібної потужності для пожежегасіння і максимальної погодинної потужності. Виходячи із цього ми знаходимо:

 

99.0 х 106л/добу х (1доба/1440хв)+35,4 х 103 л/добу = 68800+35400 =
= 104200л/добу = 6,25 х 106 л/добу

 

Максимальна погодинна потужність - 6,87 х 106 л/добу.

Звідси потужність водопостачання має бути 6,87 х 106 л/добу.

 

Контрольне завдання.

Обчисліть необхідну потужність водопостачання для комплексу загальною площею X, що знаходиться у місті з населенням Y:

 

Місто Х м2 Y тис. мешканців Потужність л/добу
Антонів  
Борисів  
Володимир  

 

Висновки:______________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 25.

Тема: Очищення води від механічних забруднень.

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 159 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.