За призначенням бурові долота поділяються на: суцільного і колонкового буріння
Лекции.Орг

Поиск:


За призначенням бурові долота поділяються на: суцільного і колонкового буріння
Ha які три економічні райони поділяється територія України? Південно-західний, Донецько-придніпровське,південний

8. Які великі родовища природного газу в західних областях після 1945 p. в Україні були відкриті і здані в експлуатацію? Деугерське, більшеводське

9. Які великі родовища природного газу в східних областях після 1945 p. в Україні були відкриті і здані в експлуатацію? Шебелинське христищенське

10.Яка головна складова вуглеводневих газів?Метан
11.Теплотворна здатність природних газів коливається в межах:33-44 кДж

12.Властивість газів при певних температурах і тисках утворювати разом з водою кристалогідрати називається:гідратоутворення

13.У нафті присутні такі класи вуглеводнів: парафінові, нафтенові,ароматичні

14.Теплотворна здатність нафти коливається в межах 41-46 тис кДж

15. Ha вивченні характеру, складу і віку осадових відкладів і тектонічної будови території шляхом різних польових і дистанційних спостережень, лабораторних досліджень і камерального узагальнення одержаних матеріалів базуються:геологічні методи дослідження

Ha вивченні рельєфу та рельєфотвірних процесів і прогнозуванні за ними структурних елементів, з якими можуть бути пов'язані поклади нафти і газу базуються:геоморфологічні

17. Ha вивченні й аналізі розподілу природних або штучно створених фізичних полів - гравітаційного, магнітного, електричного, радіоактивного, теплового і сейсмічного базуються:геофізичні

18. Ha виявленні вуглеводнів, що мігрують із покладів, встановленні закономірностей їх розподілу, а також на вивченні змін гірських порід, підземних вод і ґрунтів під впливом вуглеводнів базуються:геохімічні

19. Ha яких етапах геологорозвідувального процесу проводиться буріння свердловин: на всіх етапах

20. Гірнича виробка циліндричної форми великої довжини і малого діаметра, яка споруджується за допомогою спеціальних інструментів і механізмів без доступу в неї людини називається: свердловиною

21.Як називається механічний спосіб буріння, коли гірська порода
руйнується періодичною дією ударів породоруйнівного інструменту? Ударне буріння

22. При роторному способі буріння обертається: обертається породоруйнівний інструмент разом з бурильним

23. Роторний спосіб буріння з промиванням вибою циркулюючим потоком рідини вперше був заснований в 1901 p. у:США

24. Для обертання породоруйнівного інструменту призначені:Турбобури електробури об’ємні двигуни

25. Спосіб буріння із забійними двигунами називається:Турбінним бурінням

26. Ведучі бурильні труби призначені для: предназначені для передавання обертового моменту від ротора до бурильної колони

27. Обважені бурильні труби призначені для:створення навантаження на бурильну колону

28. Вертлюги служать для: служить для підводу бурового розчину в бурильну колону

29. Бурові насоси служать для: для нагнітання в свердловину бурового розчину

30.Для очистки вибою і стовбура свердловини вибуреної породи і виносу її на денну поверхню, охолодження і змазування долота, створювання
гідромоніторного ефекту при бурінні струменевими долотами, приведення в дію вибійних гідравлічних двигунів застосовується:буровий розчин

За призначенням бурові долота поділяються на: суцільного і колонкового буріння

32.За характером дії на породу долота поділяються на: дробильні,дробильно-сколюючі стирально та ріжучо-сколюючі,

33. Алмазні і фрезерні долота відносяться до: різально-стираючих

34. Шарошкові долота відносяться до:дробильно і дробильно-сколюючих

35. При бурінні похило скерованих свердловин використовують:буріння із забійними двигунами

36.Виклик притоку продукту при розкритті нафтогазоносного пласта
називається:…свердловини

37. Об'єм породи, не заповнений твердою речовиною називається: пустотність або пористість

38. Що характеризує здатність порід пропускати через себе рідини і гази? проникність

39. Об'єм пустот в породі, які сполучені між собою називається:відкрита пористість

40.Нафта на нафтових родовищах знаходиться в тонких каналах - капілярах,
під тиском, який називається:пластовим тиском

41.Депресією свердловини називається: різниця між пластовим і вибійним тиском

42. Режим експлуатації пов'язаний з витісненням нафти і переміщенням її по капілярах в пласті за рахунок підпору води, що з нею контактує, називається:водонапірний

43. Режим експлуатації пов'язаний з переміщенням нафти в капілярах пласта під тиском газу, що з нею контактує, називається: газонапірний

44. Для нафтових родовищ, у яких вільний газ в покладах відсутній, а в нафтову частину пласта практично не надходить вода, характерний режим експлуатації:режим розчиненого газу

45.Який режим експлуатації настає при повній втраті пластової енергії:гравітаційний

46. Який спосіб експлуатації нафтових свердловин використовують, якщо пластовий тиск достатній для підйому стовпа рідини на поверхню землі?фонтанний

47. Як називається експлуатація нафтових свердловин, шляхом закачування в них газу або повітря?газліфтний

48.При зупинці фонтанування свердловини і зниженні рівня нафти в
свердловинах до межі, коли використання газліфтного способу експлуатації є
неекономічним, використовується:насосний або механічний

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 209 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.