Лекции.Орг
 

Категории:


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

Компьютерлік жүйелерге кіріспе. Компьютерлік жүйелердің архитектурасы1.

Арнайы орындағы жіңішке металл стерженьдермен бояу лента арқылы қағаз бетін соққылау нәтижесінде қағазда кескін шығаратын принтер аталады

1) лазерлік

2) матрицалық

3)офсеттік

4) ағындық

5) литерлік

 

 

2.

Клавиатура қолданылады

1) Процессор мен сопроцессордың жұмысын басқару үшін

2) Процессор мен сопроцессорды ізделуші бастапқы берiлгендермен, оларды іздеуші программалармен қамтамасыз ету үшін және шыққан нәтиженi жазып алу үшiн

3) Жадыны тесттеу бағдарламаларынан тұратын және операциялық жүйенi жіктеуші енгiзу-шығару базалы жүйенi сақтау үшiн

4) Жадыны тесттеу бағдарламаларынан тұратын және операциялық жүйенi жіктеуші енгiзу-шығару базалы жүйенi сақтау үшiн

5) Сыртқы қондырғы мен процессор арасында хабарлар алмасу үшiн

 

 

3.

Ақпаратты басуға шығару құрылғысын көрсетіңіз:

1) Монитор

2) CD-ROM

3) Принтер

4) Колонкалар

5) DVD-ROM

 

 

4.

Ақпаратты магниттік ленталарда сақтау үшін, онда жазуға қолданылатын қондырғы

1) модем

2) сканер

3) стимер

4) тышқан

5) принтер

 

 

5.

Құжаттар мен хабарларды бiр компьютерден 2-шi компьютерге көшiру үшiн және жиі қолданылмайтын құжаттар мен архивтік құжаттарды сақтау үшін қолданылады

1) тұрақты сақтағыш

2) шина

3) қатты дискте жинағыш

4) иілгіш жұмсақ дискте жинағыш

5) жедел жады

 

 

6.

Лазерлік принтерлерде символ белгісі қағазға басылып шығарылады

1) катридждегі микросаңлаулар арқылы бояудың микротамшыларын көріп қағазды бояу арқылы

2) арнайы электрленген барабанға электрлік түрде жабысқан бояу бөлшектерін ксерокопиялық әдіспен қағазға түсіру арқылы

3) литерлермен бояулы лента арқылы қағаз бетін соққылау нәтижесінде

4) арнайы орындағы жіңішке металл стерженьдермен бояу лента арқылы қағаз бетін соққылау нәтижесінде

5) барабанға оралған трафарет арқылы қағаз бетін бояу нәтижесінде

 

 

7.

Дисковод деп аталатын қондырғы

1) клавиатурада терілген ақпаратты процессорге жеткізеді

2) ақпаратты жинағыштардан оқиды және оларға жазады

3) процессорге ақпараттарды іздеуге көмектеседі

4) ақпаратты процессордан сыртқы қондырғыларға жеткізеді

5) ақпаратты жедел жадыдан процессорға және керісінше жеткізеді

 

 

8.

ROM немесе тұрақты есте сақтау құрылғысы (ПЗУ) дегеніміз не

1) Компьютер өшірілгенде берілгендері өшірілетін жады

2) Информацияны тұрақты сақтау үшін арналған сыртқы жады

3) Компьютер шірілгенде берілгендері ґшпейтін сыртќы жады

4) Берілгендерді уақытша сақтау үшін арналған ішкі жады

5) Информацияны тұрақты сақтау үшін арналған арнайы ішкі жады

 

 

9.

Арифметикалық-логикалық амалдарды орындайтын құрылғы:

1) пернелік тақта

2) дисплей

3) жады

4) тышқан

5) микропроцессор

 

 

10.

Электронды есептеуіш машинасының (ЭЕМ) дамуының үшінші кезеңінде қолданылды:

1) аса үлкен интегралды схемалар

2) интегралды схемалар

3) оптикалық талшықты

4) жартылай өткізгіштер

5) электрондық шамдар

 

 

11.

Компьютердiң жүйелi блогында орналасады: А) компьютердiң жұмысын басқаратын электронды кестелер; Б) принтер; В) монитор; Г) клавиатура; Д) қатты және магниттi иiлгiш дисктерге арналєан жинағыштар; Е) тышқан; Ж) қоректендiру желiсi

1) БВЕ

2) АДЖ

3) ВГЕ

4) ДЕЖ

5) ГДЕ

 

 

12.

Жедел жадтың ең кіші аймағы

1) машиндік сөз

2) килобайт

3) файл

4) мегабайт

5) байт

 

 

13.

Ақпаратты қағаздан оқып компьютерге енгізуге арналған қондырғы

1) модем

2) сканер

3) стимер

4) тышқан

5) принтер

 

 

14.

Процессордың өте жылдам істейтін (жедел жадтан басқа) шағын көлемді жадысы

1) кэш жады

2) тұрақты жады

3) буфер жад

4) кеңейтілген бөлік

5) ќосымша

 

 

15.

Енгiзу- шығару дегенiмiз

1) Клавиатура арқылы хабарды басу

2) Дискге хабарды сақтау үшiн жазу

3) Монитор экранына хабарды шығару

4) Жедел жады мен сыртқы қондырғы арасында хабарлар алмасу

5) Сыртқы қондырғылардың жұмысын

 

 

16.

ЭЕМ-нің негізгі блоктары:

1) түзеткіш, жад, процессор, енгізу

2) қоректену блогы, күшейткіш, процессор, түзеткіш

3) енгізу-шығару құрылғысы, процессор, есте сақтау құрылғысы

4) принтер, тышқан, пернетақта, сканер

5) монитор, пернетақта, тышқан,

 

 

17.

Сканер қолданылады

1) ақпаратты қағаздан компьютерге оқып енгізу үшін

2) мәтінді және графикалық ақпаратты компьютерге енгізу үшін

3) ақпаратты қағазға басу үшін

4) ақпаратты компьютерге енгізуді жеңілдету және жылдамдату үшін

5) басқа компьютерлермен ақпарат

 

 

18.

Контроллер – ол

1) телефон жүйесі арқылы басқа компьютерлермен байланыс жасау үшін қолданылатын

2) ақпаратты компакт дисктерден оқуды қамтамасыз ететін қондырғы

3) дербес компьютердің қондырғыларын басқаруға арналған қондырғы

4) ақпаратты жазушы және жаңадан тудырушы қондырғы

5) ақпаратты іздеуші және барлық есептеулерді орындаушы электрондық сызба

 

 

19.

Электронды есептеуіш машинаның (ЭЕМ) электрондық шам қолданылған кезеңі:

1)екінші

2) бірінші

3) үшінші

4) төртінші

5) бірінші және екінші

 

 

20.

Процессордың тактілік жиілігі –

1) микропроцессордың бір секундта қанша элементар амалдарды орындайтынын көрсететін шама

2) микропроцессордың қандай мөлшердегі ақпаратты іздей алатындығын

3) бір өлшем уақытта микропроцессордың іздейтін ақпарат шамасы

4) бір өлшем уақытта микропроцессордың өңдейтін ақпарат шамасының дисқ

5) диск сыйымдылығының бір өлшем уақытта микропроцессордың өңдейтін ақпарат шамасына қатнасы

 

 

21.

Литерлермен бояулы лента арқылы қағаз бетін соққылау нәтижесінде қағазда кескін шығаратын принтер аталады

1)лазерлік

2) матрицалық

3) офсеттік

4) ағындық

5) литерлік

 

 

22.

Монитор қолданылады

1) Процессор мен сопроцессордың жұмысын басқару үшін

2) Процессор мен сопроцессорды ізделуші бастапқы берiлгендермен, оларды іздеуші программалармен қамтамасыз ету үшін және шыққан нәтиженi жазып алу үшiн

3) Жадыны тесттеу бағдарламаларынан тұратын және операциялық жүйенi жіктеуші енгiзу-шыєару базалы жүйенi сақтау үшiн

4) Процессор мен кезкелген сыртқы қондырғы арасында хабарлар алмасу үшiн

5) Экранда мәтiндi және графиктiк ақпаратты көрсету үшiн

 

 

23.

Қолданылатын принтерлер түріне жатпайды

1) матрицалы

2) ағынды

3) офсетті

4) литерлі

5) лазерлік

 

 

24.

Ақпаратты компьютерге енгізуді жеңілдендіретін және жылдамдататын қондырғы

1) модем

2) сканер

3) стимер

4) тышқан

5) принтер

 

 

25.

Жұмыс барысында жиi пайдаланатын хабарды үнемi сақтау үшiн қолданылатын қондырғы аталады

1) тұрақты сақтағыш

2) шина

3) қатты дискте жинағыш

4) иілгіш жұмсақ дискте жинағыш

5) жедел жады

 

 

26.

Литерлік принтерлерде символ белгісі қағазға басылып шығарылады

1) катридждегі микросаңлаулар арқылы бояудың микротамшыларын қағазды бояу арқылы

2) арнайы электрленген барабанға электрлік түрде жабысқан бояу бөлшектерін ксерокопиялық әдіспен қағазға түсіру арқылы

3) литерлермен бояулы лента арқылы қағаз бетін соққылау нәтижесінде

4) арнайы орындағы жіңішке металл стерженьдермен бояу лента арқылы қағаз бетін соққылау нәтижесінде

5) барабанға оралған трафарет арқылы қағаз бетін бояу нәтижесінде

 

 

27.

Жедел жады тазарады

1) компьютерді жұмысқа қосқанда

2) компьютерді өшіргенде

3) бір қолданба бағдарламадан екіншіге көшкенде

4) бағдарлама жұмысын уақытша тоқтатқанда

5) көшірме алу не орын ауыстыру әрекеттерін орындағанда

 

 

28.

Тұрақты сақтаушы қондырғы (ТСҚ орысша ПЗУ) деп аталатын жады қолданылады

1) Процессор мен сопроцессордың жұмысын басқару үшін

2) Процессор мен сопроцессорды ізделуші бастапқы берiлгендермен, оларды іздеуші программалармен қамтамасыз ету үшін және шыққан нәтиженi жазып алу үшiн

3) Жадыны тесттеу бағдарламаларынан тұратын және операциялық жүйенi жіктеуші енгiзу-шығару базалы жүйенi сақтау үшiн

4) Процессор мен кезкелген сыртқы қондырғы арасында хабарлар алмасу үшiн

5) Жұмыс барысында жиi пайдаланатын хабарды үнемi сақтау үшiн

 

29.

Микропроцессор арналған

1) барлық есептеу амалдарын орындауға және информацияны іздеуге

2) сыртқы құрылғыларды басқаруға

3) іздеу үшін дискіден оқуға

4) нақты сандармен математикалық есептеулер жүргізуге

5) компьютердің қимылыныз жеделдігін басқаруға

 

 

30.

Алғашқы компьютер қай елде шықты?

1) Германия

2) Жапония

3) Англия

4) АЌШ

5) АЌШ

 

 

31.

Электронды есептеуіш машинаның (ЭЕМ) аса үлкен интегралды схемалы кезеңі:

1) екінші

2) бірінші

3) үшінші

4) төртінші

5) бірінші жјне екінші

 

 

32.

Жедел жад

1) ақпаратты сақтайтын қатты дискінің ерекше бір бөлігі

2) компьютер мәліметтерін сақтайтын электронды ұяшықтар жиыны

3) ақпаратты іздейтін қатты дискінің ерекше бір бөлігі

4) компьютер жұмыс істеп тұрған уақытта мәліметтерді сақтай алатын электронды ұяшықтар жиыны

5) компьютер жұмыс істеп тұрған уақытта мәліметтерді сақтай алатын электронды ұяшықтар жиыны

 

 

33.

Экранға мәтіндік және графикалық ақпараттарды шығаруға арналған құрылғы- бұл

1) Диск жинақтауыш

2) Монитор

3) Процессор

4) Принтер

5) Адаптер

 

 

34.

Микропроцессор құрамына кіреді:

1) басып шығару құрылғысы

2) басқару құрылғысы және арифметикалық-логикалық құрылғы

3) монитор, пернетақта, қатты диск (винчестер)

4) енгізу құрылғысы

5) тұрақты және оперативті жады

 

35.

Контролер мен адаптерлер микропроцессормен және жедел жадымен байланысады

1) Клавиатура арқылы

2) Монитор арқылы

3) Шина арқылы

4) Қатты диск арқылы

5) «Тышқан» арқылы

 

36.

Компьютерді өшіргенде ондағы барлық ақпарат жойылатын құрылғы

1) тұрақты жад

2) иілгіш диск

3) жедел жад

4) СD-ROM диск

5) қатты диск

 

37.

Модем қолданылады

1) басқа компьютерлермен ақпарат алмасу үшін

2) мәтінді жқне графикалық ақпаратты компьютерге енгізу үшін

3) ақпаратты қағазға басу үшін

4) ақпаратты компьютерге енгізуді жеңілдету және жылдамдату үшін

5) ақпаратты қағаздан компьютерге оқып енгізу үшін

 

 

38.

Контролер немесе адаптер деп аталатын электрондық қондырғы қолданылады

1) Сыртқы қондырғылардың жұмысын басқару үшiн

2) Хабарды іздеу үшiн

3) Хабарлар мен берiлгендердi сақтау үшiн

4) Барлық математикалық және логикалық есептеулердi орындау үшiн

5) Бiр компьютерден 2-шi компьютерге хабар мен құжатты күшiру үшiн

 

 

39.

Электронды есептеуіш машинасының (ЭЕМ) дамуының төртінші кезеңінде қолданылды:

1) аса үлкен интегралды схемалар

2) интегралды схемалар

3) оптикалық талшықты

4) жартылай өткігіштер

5) электрондық шамдар

 

 

40.

Қатты дисктің сипаттамасы

1) тактілік жиілік және хабарға жету уақыты

2) сыйымдылық және тактілік жиілік

3) айыру қабілеттілігі және сыйымдылық

4) сыйымдылық және хабарға жету уақыты

5) хабарға жету уақыты және айыру қабілеттілігі

 

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 2552 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. E) Ойлар мен тұжырымдамаларға, қағидаларға, әдістемелерге, жүйелерге, процестерге, фактілер мен ашуларға
 2. ақырып: Кіріспе. Жалпы фармакология.
 3. Автоматтандырылған жүйелердің қызметі мен функциялары
 4. азіргі ақпараттық жүйелердің негізгі қамтамасыздандыру бөліктері.
 5. Артаю кезіндегі жүйелердің өзгерістері
 6. Асқазан-ішек жолын контрастты зерттеу4. Диагностикалық лапароскопия(басқа әдістер ақпаратсыз болғанда).5. Компьютерлік томография
 7. атты күйде ерімейтін жүйелердің фазалық диаграммалары.Перитектикалық және эвтектикалық жүйелердегі фазалық диаграммалар.
 8. елілік қауіпсіздік. Компьютерлік желілерде ақпаратты алу және жіберу.
 9. Жалпы білім беретін мектептердің оқыту үдерісінде компьютерлік құрылғыларды қолданудың ерекшеліктері
 10. Желілердің архитектурасы және стандартизацисы.
 11. ІЛДЕРІ. Фазалар ережесі. Сұйық және қатты күйде шексіз еритін жүйелердің фазалық диаграммалары.
 12. Кіріспе. Механика және оның құрылымы жөнінде түсінік.


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.025 с.