Лекции.Орг


Поиск:
Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження. Порядок і строк касаційного оскарження.
План

1. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження. Порядок і строк касаційного оскарження.

2.Вимоги до касаційної скарги.

3. Підготовка справи до касаційного розгляду.

4. Межі перегляду судом касаційної інстанції.

5. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги

 

Література

1. Бахрах Д.Н Административное судопроизводство, административная юстиция и административный процесс // Государство и право. – 2005. - № 2. – С. 19-25.

2. Курило В. Деякі питання адміністративного процесу // Юридична Україна. – 2004. - № 4. – С. 77-80.

3.Миколенко А.И. Администативный процесс и административная ответственность в Украине: Учебное пособие. Издание втор. Доп. – Х.: Одиссей, 2006. – 352с.

4. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За аг. ред. Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006. – 576с.

5. Оніщенко О. Питання забезпечення позову в господарському та адміністративному процесі // Юридичний радник. – 2006. - № 3.

6. Самсін І.Л. Адміністративне судочинство як механізм захисту прав учасників виборчого процесу // Вісник Верховного Суду України. – 2006. - № 2.

7. Сердюк В. До питання створення адміністративних судів в Україні // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - № 2.

8.Стефанюк В. Адміністративні суди у контексті судово-правової реформи в Україні // Юридичний вісник України. – 2002. - № 34. – С. 6.

9.Стефанюк В. Судовий адміністративний процес: Монографія. – Харків: Консум, 2003. – 464с.

 

Питання для самоконтролю

1. Суд касаційної інстанції.

2. Право на касаційне оскарження.

3. Порядок і строк касаційного оскарження.

4. Вимоги до касаційної скарги.

5. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції.

6. Підготовка справи до касаційного розгляду.

7. Заперечення на касаційну скаргу.

8. Приєднання до касаційної скарги.

9. Відмова від касаційної скарги, зміна касаційної скарги під час касаційного провадження.

10. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час касаційного провадження.

11. Межі перегляду судом касаційної інстанції.

12. Повернення адміністративної справи.

 

Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження. Порядок і строк касаційного оскарження.

Судом касаційної інстанції в адміністративних справах є Вищий адміністративний суд України.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та обов’язки, мають право оскаржити в касаційному порядку судові рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції повністю або частково.

Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі. Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження. Підставами касаційного оскарження є порушення судом норм матеріального чи процесуального права. Касаційна скарга подається безпосередньо до адміністративного суду касаційної інстанції. Касаційна скарга на судові рішення подається протягом одного місяця після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених Кодексом адміністративного судочинства, а в разі складення постанови в повному обсязі відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства – з дня складення постанови в повному обсязі.

 

2. Вимоги до касаційної скарги (ст. 213)

 

Касаційна скарга подається в письмовій формі. У касаційній скарзі зазначаються:

· найменування адміністративного суду касаційної інстанції;

· ім’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає касаційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

· судові рішення, що оскаржуються;

· обґрунтування вимог особи, що подає касаційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає порушення норм матеріального чи процесуального права;

· вимоги особи, що подає касаційну скаргу, до суду касаційної інстанції;

· у разі необхідності – клопотання особи, що подає касаційну скаргу;

· перелік матеріалів, які додаються.

Касаційна скарга може містити клопотання особи про розгляд справи за її участю. За відсутності такого клопотання вважається, що особа не бажає взяти участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції. Касаційна скарга підписується особою, яка її подає, або її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження, якщо цього не було зроблено в суді першої чи апеляційної інстанції. До касаційної скарги додаються документ про сплату судового збору, а також копії касаційної скарги відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Касаційна скарга реєструється у день її надходження до адміністративного суду касаційної інстанції та не пізніше наступного дня передається в порядку черговості судді-доповідачу. Отримавши касаційну скаргу, суддя-доповідач протягом трьох днів перевіряє її відповідність вимогам Кодексу адміністративного судочинства і за відсутності перешкод постановляє ухвалу про відкриття касаційного провадження та одночасно витребовує адміністративну справу.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-17; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 292 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами. © Джим Рон
==> читать все изречения...

632 - | 500 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.