Ротордың негізгі тірегінің шыдам мерзімін анықтау алгоритмі
Лекции.Орг

Поиск:


Ротордың негізгі тірегінің шыдам мерзімін анықтау алгоритмі
1. Негізгі тіректің құрылымдық динамикалық жүккөтергіштігі:

, Н.

2. Қауіпсіздік коэффициенті:

.

3. Бұрғылау интервалының саны:

.

бұл үшін кондуктор астындағы бұрғылаудың бірінші интервалын екіге бөлеміз. Біріншісі – 0-ден LУБТ1 тереңдігіне дейін, екіншісі - LУБТ1-ден L1-ге дейін.

3.1. Әрбір і-ші интервалда ұңғыманы свеча тереңдігіне бұрғылау кезіндегі ротор үстелінің сомалық саны:

.

3.2. Әрбір і-ші интервалды бұрғылау кезіндегі қашауға берілетін қуат шығыны:

.

3.4. Әрбір і-ші интервалды бұрғылау кезіндегі бұрғылау тізбегіндегі свечалардың минималь саны:

(бірінші интервал үшін ).

3.4.1. і-ші интервалда п свечадан тұратын бұрғылау тізбегін айналдыруға қуат шығыны:

.

3.4.2. і-ші интервалда пmax свечадан тұратын бұрғылау тізбегін айналдыруға қуат шығыны:

.

3.4.3. і-ші интервалда п свечадан тұратын бұрғылау тізбегін айналдыру кезінде ротордан берілетін қуат сомасы:

.

3.4.4. і-ші интервалда п свечадан тұратын бұрғылау тізбегін айналдыру кезіндегі тірекке радиаль күшсалмақ:

.

3.4.5. і-ші интервалда п свечадан тұратын бұрғылау тізбегін айналдыру кезінде тірекке өстік күшсалмақ:

, кН.

3.4.6. і-ші интервалда п свечадан тұратын бұрғылау тізбегін айналдыру кезінде тірекке келтірілген эквиваленттік күшсалмақ:

.

3.5. і-ші интервалды бұрғылау кезінде негізгі тіректің динамикалық жүккөтергіштігінің сомалық құраушылары:

.

4. Бұрғылаудың бүкіл интервалдарындағы динамикалық жүккөтергіштігінің сомалық құраушыларын жинақтаймыз:

.

5. Негізгі тіректің шыдам мерзімі (долговечность):

.

6. Барлық интервалдар үшін табамыз:

6.1. Әрбір интервалдың соңындағы бұрғылау тізбегінің салмағы:

, кН.

6.2. і-ші интервалда піmax свечадан тұратын, ротор үстеліне ілінген,бұрғылау тізбегін айналдыру кезінде тірекке түсетін радиаль күшсалмақ:

.

6.3. і-ші интервалда піmax свечадан тұратын, ротор үстеліне ілінген,бұрғылау тізбегін айналдыру кезінде тірекке түсетін өстік күшсалмақ:

.

6.4. і-ші интервалда піmax свечадан тұратын бұрғылау тізбегін айналдыру кезіндегі келтірілген эквиваленттік күшсалмақ:

.

6.5. Әрбір интервалдың соңында ротор үстеліне орнатылған бұрғылау тізбегін айналдыру кезіндегі негізгі тіректің шыдам мерзімі:

.

 

Ротордың негізгі тізбегі мойынтірегінің шыдам мерзімін есептеуге мысал. Есептеу үшін бастапқы берілгендер. Айнымалыларды белгілеу, бастапқы берілгендер мен есептеу нәтижелерін енгізу және басып шығару түрі

Ротордың негізгі тірегінің шыдам мерзімін есептеу:

Пайдаланушының Ф.А.Ә. _______________________

Тобы _________________________

lсв=24,0 – бұрғылау құбырлары свечасының ұзындығы, м;

P(t)=0,97 – мойынтіректің істен шықпай жұмыс істеу ықтималдылығы;

КТ =1,0 – температура коэффициенті;

Кб=3,0 – мойынтірек жұмыс режимінің коэффициенті;

N0=1000000 – мойынтірек айналымының базалық саны;

- мойынтіректің кинематикалық коэффициенті;

- радиаль күшсалмақ кезіндегі келтіру коэффициенті;

- өстік күшсалмақ кезіндегі келтіру коэффициенті;

- мойынтіректегі шарлар саны;

- мойынтіректегі шарлар диаметрі, мм;

- мойынтірек бөлшектері геометриясының коэффициенті;

- мойынтірек материалының қасиеттері және бөлшектерінің жұмыс істеу шартын ескеретін коэффициент;

- мойынтірек шаршауы қисығы формуласындағы дәреже көрсеткіші;

- конустық беріліс тісті доңғалағының орташа бөлу шеңберінің диаметрі, м;

- жетекші құбыр квадратының жақтары, м;

- ұңғының қисаю бұрышын ескеретін коэффициент;

- бұрғылау құбыры материалының тығыздығы, кг/м3;

- ротор үстелі айналатын бөлшектерінің салмағы, кН;

- бұрғылау интервалдары саны.

Дата добавления: 2016-12-31; просмотров: 304 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.