Лекции.Орг


Поиск:




Попереднє форматування тексту на Web-сторінці




При відображенні HTML-тексту у браузері всі зайві пробіли ігноруються. Так, якщо ви вставити між двома словами три пробіли, то все одно буде відображатися тільки один. Якщо ви вставите три порожніх рядки між двома рядками тексту, то всі ці порожні рядки заміняться одним пробілом, а текст розірветься по границі вікна.

Для того щоб точно розташувати окремі елементи форми на сторінці, використовуйте контейнер <PRE>. При цьому залишаться всі пробіли, табуляції, переведення рядків і також оригінальний шрифт.

Приклад:

<html>

<head>

<title>Збереження форматування</title>

</head>

<body>

При відображенні файлу HTML у браузері всі зайві пробіли ігноруються.

Так, якщо ви вставити між двома словами три пробіли, то все одно буде відображатися тільки один.

Якщо ви вставите два порожніх рядки між двома рядками тексту, то всі ці порожні рядки заміняться одним пробілом, а текст розірветься по границі вікна.

<pre>Цей самий текст, але з дескриптором pre

При відображенні файлу HTML у браузері всі зайві пробіли ігноруються.

Так, якщо ви вставити між двома словами три пробіли, то все одно буде відображатися тільки один.

Якщо ви вставите два порожніх рядки між двома рядками тексту, то всі ці порожні рядки заміняться одним пробілом,

а текст розірветься по границі вікна.</pre>

</body>

</html>

Використання фреймів

За допомогою фреймів (кадрів) вікно Web-броузера поділяється на самостійні вікна. У кожному кадрі міститься окрема Web-сторінка.

За допомогою кадрів вікно можна спочатку розділити на рядки, а потім на стовпчики, або, навпаки, спочатку на стовпчики, а потім на рядки.

Очень часто определенную информацию на сайте необходимо представить в виде списков. Списки позволяют упорядочить и систематизировать различную информацию и представить ее для посетителя в удобном виде. Списки в HTML могут быть трех разновидностей: маркированные списки, нумерованные списки и списки определений.

CSS

Каскадні таблиці стилів (англ. Cascading Style Sheets або скорочено CSS) — спеціальна мова, що використовується для відображення сторінок, написаних мовами розмітки даних. Найчастіше CSS використовують для візуальної презентації сторінок, написаних HTML та XHTML, але формат CSS може застосовуватися до інших видів XML-документів.

CSS має різні рівні та профілі. Наступний рівень CSS створюється на основі попередніх, додаючи нову функціональність або розширюючи вже існуючи функції. Рівні позначаються як CSS1, CSS2 та CSS3. Профілі — сукупність правил CSS одного або більше рівнів створені для окремих типів пристроїв або інтерфейсів. Наприклад, існують профілі CSS для принтерів, мобільних пристроїв тощо.

CSS використовується авторами та відвідувачами веб-сторінок для того, щоб визначити кольори, шрифти, верстку та інші аспекти вигляду сторінки. Одна з головних переваг — можливість розділити зміст сторінки (або контент, наповнення, зазвичай HTML, XML або подібна мова розмітки) від вигляду документу (що описується в CSS).

JavaScript — назва реалізації стандарту мови програмування ECMAScript компанії Netscape, базується на принципах прототипного програмування. Найпоширеніше і найвідоміше застосування мови — написання сценаріїв для веб-сторінок, але, також, використовується для впровадження сценаріїв керування об’єктами вбудованими в інші програми.

JavaScript розроблений у компанії Netscape. На сьогоднішній день підтримується більшістю браузерів. Текст програми включається безпосередньо в HTML-документ і інтерпретується самим браузером (точніше, вбудованим у браузер рушієм JavaScript). Застосовується в основному для часткової автоматизації обробки і маніпуляції даними, які використовує сторінка.

JavaScript має низку властивостей об’єктно-орієнтованої мови, але завдяки концепції прототипів підтримка об’єктів в ній відрізняється від традиційних мов ООП. Крім того, JavaScript має ряд властивостей, властивих функціональним мовам, — функції як об’єкти першого рівня, об’єкти як списки, каррінг (currying), анонімні функції, замикання (closures) — що додає мові додаткову гнучкість.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-17; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1097 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

908 - | 674 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.