Лекции.Орг


Поиск:
Лабораторна робота 5. Ітераційні цикли
Вимоги до програми.

- межі області визначення функції і крок зміни аргументу ввести оператором введення;

- вивести у вигляді таблиці значення аргументу та відповідне значення функції.

  Варіанти
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.    
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  

 

4.4. Написати програму обчислення суми та добутку.

 

Вимоги до програми:

- вхідні дані(початкове і кінцеве значення індексної змінної в сумі чи добутку) вводяться оператором введення;

- на друк вивести обчислені значення суми та добутку.

Варіанти

1) , .

 

2) , .

3) , .

4) , .

 

5) , .

6) , .

7) , .

 

8) , .

 

9) , .

10) , .

 

11) , .

 

12) .

 

13) .

 

14) .

 

15) .

 

16) .

17) .

18) .

19) .

20) .

21) .

22) .

23) .

 

24) , .

25) , .

 

26) , .

27) , .

28) , .

29) .

30)

4.4. Розробити алгоритм та написати відповідну програму до кожного із нижче наведених завдань.

Варіанти:

1. Знайти суму всіх парних чисел натурального ряду від 10 до 92.

2. Знайти суму всіх непарних чисел натурального ряду від 1 до 100.

3. Обчислити добуток натуральних чисел від 12 до 17.

4. Обчислити добуток всіх парних натуральних чисел від 1 до 20.

5. Підрахувати добуток всіх непарних натуральних чисел від 7 до 20.

6. Знайти середнє арифметичне елементів натурального ряду від 1 до 100.

7. Обчислити середнє геометричне елементів натурального ряду від 1 до 10.

8. Підрахувати суму всіх чисел натурального ряду від 9 до 89 кратних 3.

9. Обчислити середнє арифметичне всіх непарних натуральних чисел від 1 до 50.

10. Знайти середнє геометричне всіх непарних чисел від 1 до 15.

11. Обчислити середнє арифметичне всіх парних чисел від 1до 100.

12. Підрахувати середнє геометричне всіх парних чисел від 10 до 24.

13. Знайти суму чисел натурального ряду від 11 до 55, кратних 3.

14. Обчислити добуток чисел натурального ряду від 11до 30, кратних 5.

15. Знайти різницю між добутками чисел натурального ряду від 1 до 10,

що стоять на парних і непарних місцях.

16. Кожен член натурального ряду від 1 до 10 збільшити в два рази. Результат вивести на екран та підрахувати суму отриманих чисел.

17. Кожен член натурального ряду від 10 до 20 зменшити в десять разів. Підрахувати добуток отриманих чисел.

18. Знайти суму цілих чисел від -5 до 45.

19. Аргументом функції служать числа натурального ряду від 1 до 10. Знайти суму значень цієї функції при .

20. Аргументом функції служать числа натурального ряду від 1 до 10. Знайти суму значень цієї функції при .

21. Обчислити і вивести на екран при

22. Підрахувати кількість елементів натурального ряду від 11 до 50, кратних 4.

23. Підрахувати кількість елементів натурального ряду від 51 до 100, кратних 7.

24. Обчислити суму квадратів чисел натурального ряду від 1 до 10.

25. Обчислити суму квадратів чисел натурального ряду від 11 до 20.

26. Знайти суму цілочисельних координат точок, що належать відрізку

27. Знайти добуток цілочисельних координат точок, що належать відрізку

28. Обчислити середнє арифметичне цілочисельних координат дискретних точок відрізка .

29. Обчислити суму квадратів чисел натурального ряду від 1 до 10.

30. Визначити, чи є різниця сум чисел натурального ряду від1 до 100, кратних 3 і 5 числом парним чи непарним. В залежності від результату вивести: ТАК або НІ.

 

 

Лабораторна робота 5. Ітераційні цикли

Скласти алгоритм і програму обчислення значення функції з точністю і числа k членів вказаної суми. Ітераційний процес завершити, якщо

 

  Варіанти
1)
2) .
3) .
4) .
5) 1.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

 

 

Література

1. Бородич Ю.С. и др. Паскаль для персональных компьютеров. – Минск: Выш. школа, 1991.

2. Лабораторный практикум по информатике/ В.С.Микшина, Г.А.Еремеева, Н.Б.Назина и др.; Под.ред. В.А.Острейковского, - М.: ВШ, 2003.

3. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування мовою Turbo Pascal.- Х.:Парітет, 1995.-352 с.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 553 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

629 - | 594 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.