Лекции.Орг


Поиск:
Графіки індекс маси тіла/вік.
Індекс маси тіла (ІМТ) використовується для проведення скринінгу на надмірну вагу та ожиріння.

Як правило, графік ІМТ для даного віку показує результати, схожі з результатами графіку співвідношення маси до довжини тіла/зросту дитини.

На цьому графіку на горизонтальній осі відкладаються значення віку в повних тижнях, місяцях, або роках та місяцях. На вертикальній осі відкладається ІМТ.

Індекс маси тіла визначається за формулою: значення маси тіла розділити на зріст в квадраті (кг/м²). Показник зросту необхідно перевести в метри. Результат обчислень округлити до десятих.

Для того, щоб нанести на графік показник індексу маси тіла дитини для даного віку, слід:

- На горизонтальній осі відкласти значення віку в повних тижнях, місяцях або роках та місяцях. Точки значення слід ставити на вертикальній лінії (а не між вертикальними лініями).

- На вертикальній осі відкласти значення ІМТ. Точки значення слід ставити на горизонтальну лінію або між лініями.

- Після нанесення точок за результатами двох або більше оглядів з’єднати їх прямою лінією, щоб побудувати криву та побачити динаміку.

 

Матеріали для самоконтролю:

 

1. Питання для самоконтролю:

1. За якими параметрами проводиться оцінка фізичного розвитку?

2. Що таке «фізичний розвиток» дитини?

3. Що таке антропометрія?

4. Техніка вимірювання маси тіла, довжини тіла та обводів голови та грудної клітки.

5. Яка середня маса новонародженої дитини?

6. Що таке «фізіологічна втрата маси»?

7. Співвідношення показників обводів голови та грудної клітки

8. Графіки фізичного розвитку. Мета їх ведення. Правила заповнення.

2. Тести для самоконтролю:

1. Зважування дитини при надходженні в стаціонар проводять з метою визначення:

А. До якого відділення госпіталізувати.

В. В якій дозі призначити ліки.

С. Виду харчування.

D. Конституціонального типу дитини.

Е. Чи правильно організовано харчування вдома.

 

2. Середня маса тіла новонародженого хлопчика становить (в г):

А. 3000 - 3100.

В. 3100 – 3200.

С. 3200 – 3400.

D. 3400 – 3600.

Е. 3600 – 3900.

 

3. Назвіть масу, яка вказує на недоношеність (в г):

А. 3000 В. 2900 С. 2800 D. 2600 Е. 2400

 

4. Вкажіть, на який день життя відновлюється маса тіла у новонародженої дитини при ідеальному типі:

А. 2-3 В. 3-4 С. 4-5 D. 6-7 Е. 7-10

 

5. Вкажіть всі правильні відповіді:

Основні причини фізіологічної втрати маси тіла новонародженого:

А. Гіперальдостеронізм.

В. Становлення лактації у матері.

С. Втрата води через шкіру та легені при диханні.

D. Муміфікація пуповинного залишку.

Е. Виділення меконію та сечі.

 

6. Фізичний розвиток – це:

А. Динамічний процес зростання (збільшення довжини і маси тіла).

В. Біологічне визрівання дитини в різні періоди дитинства.

С. Динамічний процес зростання (збільшення довжини, маси тіла, окремих частин тіла

та ін.) та біологічне визрівання дитини в різні періоди дитинства.

D. Результати вимірювання антропометричних показників.

Е. Визначення біологічного віку дитини.

 

7. Зважування новонароджених дітей в стаціонарі проводять:

А. Після кожного годування.

В. Вранці та ввечері.

С. 1 раз на добу у будь-який час.

D. 1 раз на 3 дні.

Е. 1 раз на тиждень.

 

8. На фізичний розвиток впливають:

А. Біологічні фактори. В. Соціальні фактори.

С. Біологічні та соціальні фактори. D. Політичні фактори.

Е. Все перераховане.

 

9. У доношеної новонародженої дитини співвідношення периметра голови та периметра

грудної клітки:

А. Однакові. В. Приблизно однакові.

С. Переважає периметр голови. D. Переважає периметр грудної клітки.

 

10. До основних параметрів фізичного розвитку відносять:

А. Масу тіла, довжину тіла, частоту дихання, частоту серцевих скорочень, периметр

грудної клітки.

В. Масу тіла, довжину тіла, периметр грудної клітки та периметр голови.

С. Життєву ємність легенів, масу тіла, довжину тіла.

D. Частоту дихання, частоту серцевих скорочень, периметр грудної клітки.

Е. Масу тіла, довжину тіла, частоту дихання, частоту серцевих скорочень

 

ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ:

 

                   
В С Е Е В,С, D,Е С В С С В

 

3. Задачі для самоконтролю:

 

1. У приймальне відділення дитячого стаціонару надійшла дитина 6 місяців з діагнозом гострий бронхіт. Медичній сестрі потрібно провести антропометричні вимірювання. Визначте послідовність її дій.

 

2. У пологовому будинку мати новонародженої дівчинки, що народилася з масою тіла 3150 г, на 3 день її життя дізналася, що маса тіла дитини становить 2950 г. Мати була дуже стурбована. Що треба пояснити матері дитини?

Еталони відповідей:

1. По-перше - визначаємо масу тіла дитини. На лоток вагів покладемо пелюшку, дитину викладаємо на ваги головою на широку частину лотка. Відмічаємо показання маси тіла дитини разом з пелюшкою, після чого масу пелюшки треба відняти.

По-друге - визначаємо довжину тіла дитини: дитину викладаємо на ростомір, маківку дитини щільно притискуємо до нерухомої планки ростоміру. Голову фіксуємо так, щоб нижній край очниці та верхній край зовнішнього слухового проходу знаходились на одному рівні. Ноги дитини розпрямляємо легким надавлюванням на коліна. Рухому планку ростоміра щільно прижимаємо до п’ят дитини. Відстань між рухомою та нерухомою планками відповідає зросту дитини.

 

2. Втрата маси тіла у дитини на 200 г (6 %) є фізіологічною і зумовлена наступними факторами: випаровування вологи з шкіри і при диханні; муміфікація пуповинного залишку; недостатній об’єм харчування і пиття у перші дні життя; блювання проковтнутою під час пологів навколоплідною рідиною; відносне голодування; відходження меконія, сечі.

 


Рекомендована література.

Основна література:

1. В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай. Ваша дитина (догляд та виховання). – Київ, 2004. - 298 с.

2. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми. – Київ, 2002. Знання України. Майданник В.Г., Дука К.Д., Бурлай В.Г.

3. Т.В. Капітан. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. – Вінниця, 2006.

4. А.Н.Бурая, И.А.Головко, В.С.Тихомирова. Руководство к практическим занятиям по уходу за здоровым и больным ребенком. – Москва, 1982.

5. Мазурин А.В., Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми. – «Медицина». Москва, 1998.

6. А.В. Токар, В.І. Джемайло та ін. Довідник для медичних сестер. – Київ, 2002.

7. С.П. Винникова, И.Н. Дыгало и др. Практические навыки и умения медсестры педиатрического профиля. – «Феникс». Ростов-на-дону, 2002.

 

Додаткова література:

1. Р.В. Тонкова-Ямпольская, Т.Я. Черток, И.Н. Алферова. Основы медицинских знаний. - Москва, 1981.

2. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М. Основы общего ухода за больными. - М: Медицина, 1999.

3. П.Г. Жученко, Н.С. Пушкарь, И.А. Ситник. Антенатальная охрана плода и уход за новорожденным. – Киев, 1983.

4. Основи медичних знань та методи лікування за Девідсоном (пер. с англ.). В 2 Т. - Київ: "Кобза", 1994.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-17; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 296 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © Флоренс Найтингейл
==> читать все изречения...

673 - | 597 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.