Лекции.Орг


Поиск:
обліку видачі направлень/посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби
Варіант 1

1. Взаємозв'язок державного і корпоративного податкового менеджменту.

2. Напрями вдосконалення податкового контролю в сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.

Задача 1.

ПрАТ «Іван» зареєстровано як СПД 25.08.2015 року. До органів ДФС з пакетом документів про постановку на обліку ПрАТ «Іван» звернулось 28.08.2015 року. Органом ДФС 29.08.2015 р. ПрАТ «Іван» було надано документи на доопрацювання з причини подання пакету документів не в повному обсязі (відсутня інформація про відповідальних за ведення бухгалтерського обліку). В повному обсязі документи було подано 03.10.2015 р.

Необхідно:

- встановити чи прослідковується в діях ПрАТ «Іван» допущення податкового порушення, якщо так, то визначте штрафні санкції.

Задача 2

Іванов С.П. (самозайнята особа) за даними паспортного столу протягом року двічі змінював місце здійснення підприємницької діяльності - 23.02.2015 р. та 29.10.2015 р. про що не повідомив органи ДФС. Під виїзної перевірки було встановлено факт зміни місцезнаходження.

Необхідно:

- визначити тип податкового порушення та штрафні санкції.

Задача 3

Для проведення документальної планової документальної виїзної перевірки платника податків у відповідності до Плану-графіку проведення планових документальних перевірок

Необхідно:

- скласти направлення на перевірку в одному примірнику окремо на кожну посадову (службову) особу, що буде проводити перевірку (Додаток 1 до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків);

- зареєструвати Направлення на проведення перевірки реєструється в органі державної фіскальної служби, що його виписав, у Журналі обліку видачі направлень/посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби (Додаток 2);

- наказ про проведення документальної планової перевірки;

- повідомлення про проведення документальної планової перевірки (Додаток 3).

Варіант 2

1. Недоліки методології оцінки податкових ризиків в Україні.

2. Склад платників податку на прибуток підприємств. Особливості оподаткування окремих категорій платників.

Задача 1.

ПАТ «Надія» зареєстровано як СПД 01.09.2015 р. До органів ДФС з заявою про постановку про облік звернулось 04.0.2015 р. До ПАТ КБ «ХХХ» з проханням відкриття поточного та валютного рахунку ПАТ «Надія» звернулось 02.09.2015 р. В день звернення було проведено оплату комісійних за укладання договору про здійснення розрахунково-касових операцій в сумі 1200 грн. ПАТ КБ «ХХХ» надав інформацію про відкриття рахунків до органів ДФС 05.09.2015 р.

Необхідно:

- визначити тип податкового порушення та штрафні санкції.

Задача 2.

ПАТ «Максим» до органів ДФС подав декларацію з ПДВ за перший квартал 19 квітня 2015 р. Камеральна перевірка відбулась 25.04.2015 р. ПАТ «Максим» 22.04.2015 р. самостійно виявив помилку при складанні декларації, про що повідомив органи ДФС. Остаточний варіант декларації було подано 22.04.2015 р.

Необхідно:

- встановити чи було допущено порушення зі сторони ПАТ «Максим», якщо так то визначте суму штрафних санкцій.

Задача 3

Під час проведення документальної перевірки виникла необхідність додаткового залучення працівників органів державної фіскальної служби до складу перевіряючих

Необхідно:

- скласти доповідну записку керівника структурного підрозділу органу державної фіскальної служби, який здійснює (очолює) таку перевірку, на ім’я керівника (заступника керівника) відповідного органу державної фіскальної служби з викладенням об'єктивних причин необхідності додаткового залучення до складу перевіряючих інших працівників органу державної фіскальної служби (значні обсяги операцій, проведених платником податків у періоді, що перевіряється; виникнення інших питань, що належать до компетенції органів державної фіскальної служби; тривала хвороба або звільнення працівника органу державної фіскальної служби, які сталися під час проведення перевірки, тощо);

- скласти наказ про додаткове залучення працівників органів державної фіскальної служби до складу перевіряючих та продовження терміну проведення документальної виїзної перевірки.

Варіант 3

1. Податкові схеми оптимізації оподаткування.

2. Декларування доходів фізичних осіб.

Задача 1.

ПАТ «ЛЛЛ» до органів ДФС подав декларацію з податку на прибуток за 2014 р. 15.02.2015 р. Камеральна перевірка відбулась 25.02.2015 р. ПАТ «ЛЛЛ», за результатами якої було виявлено завищення витрат на 25000 грн. Фактично задекларований дохід склав 326 000 грн., витрати – 183 000 грн.

Необхідно:

- встановити чи було допущено порушення зі сторони ПАТ «ЛЛЛ», якщо так то визначте суму штрафних санкцій.

Задача 2

Хвостик І.С. як держслужбовець до органів ДФС подав декларацію з ПДФО за 2014 рік 15.05.2015. Задекларована сума доходів склала 240 000 грн., податку – 36000 грн. За інформацією, яка надійшла до органів ДФС фактичні доходи Хвостика І.С. склали 325000 грн.

Необхідно:

- визначити тип податкового порушення та штрафні санкції.

 

Задача 3

Для проведення документальної планової документальної невиїзної перевірки платника податків у відповідності до Плану-графіку проведення планових документальних перевірок

Необхідно:

- скласти направлення на перевірку в одному примірнику окремо на кожну посадову (службову) особу, що буде проводити перевірку (Додаток 4);

- зареєструвати Направлення на проведення перевірки реєструється в органі державної фіскальної служби, що його виписав, у Журналі обліку видачі направлень/посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби (Додаток 2);

- наказ про проведення документальної планової перевірки;

- повідомлення про проведення документальної планової перевірки (Додаток 5).

 

 

Варіант 4

1. Аналіз податкової звітності на підприємстві.

2. Амортизація та амортизаційна політика їх роль та місце в процесі оподаткування прибутку підприємств.

Задача 1.

Визначити розмір штрафних санкцій, якщо платник податків не забезпечив зберігання первинних документів та деяких бухгалтерських регістрів. Протягом року до платника податків було застосовано штраф контролюючим органом за ті ж самі дії, вчинені платником податку.

Задача 2.

За результатами виїзної документальної перевірки правильності сплати ПДФО ПАТ «ННН» встановлено порушення порядок оподаткування дивідендів, що призвело до виникнення недоїмки в розмірі 22600 грн.

Необхідно:

- визначити тип адміністративного та податкового порушення і штрафні санкції.

Задача 3.

Під час виконання заходів щодо організації документальної невиїзної перевірки платник податків при отриманні ним повідомлення та копії наказу про її проведення надає до органу державної фіскальної служби обґрунтоване письмове звернення щодо проведення замість документальної невиїзної перевірки документальної виїзної перевірки керівнику органу державної фіскальної служби.

При розгляді даного питання органом ДВС до уваги брались:

- зазначені у письмовому зверненні платника податків обґрунтування обставин, що унеможливлюють - проведення невиїзної документальної перевірки, які можуть бути пов’язані зокрема, із значною кількістю первинних документів, які необхідно надати до органу державної фіскальної служби для проведення перевірки, необхідністю вжиття контрольних заходів, які можливо здійснити лише при проведенні документальної виїзної перевірки (наприклад, зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження діяльності платника податків тощо);

- відсутність обставин, які свідчать про неможливість заміни виду документальної перевірки, якими, наприклад, можуть бути відсутність практичної/технічної можливості проведення документальної перевірки за місцезнаходженням (місце проживанням) платника податків, відмінний від загальновстановленого, в тому числі сезонний, графік роботи платника податків тощо.

Необхідно:

- скласти звернення платників податків;

- наказ на проведення замість документальної невиїзної перевірки документальної виїзної перевірки

Варіант 5

1. Місце та роль оцінки податкових ризиків у системі управління оподаткуванням.

2. Порядок нарахування плати за землю та система ставок.

Задача 1.

ПАТ «ВВВ» протягом звітного періоду втретє порушив терміни подання декларації з ПДВ. Сума податкового зобов’язання за ІІІ квартал склала 452000 грн.

Необхідно:

- визначити тип податкового порушення та штрафні санкції.

Задача 2

ПАТ «ЗЗЗ» 25.09.2015 р. о 9.25 безоплатно передало ПАТ «ССС» обладнання балансовою вартістю 329000 грн. Станом на 20.0.2015 р. боргові зобов’язання ПАТ «ЗЗЗ» по сплаті податку на прибуток склали 152000 грн. Органами ДФС було вручено податкову вимогу про накладання податкового арешту на майно підприємство 25.09.2015 р. о 9.15.

Необхідно:

-встановити чи прослідковується в діях ПАТ «ЗЗЗ» допущення податкового порушення, якщо так, то визначте штрафні санкції.

Залача 3

Під час проведення документальної перевірки до органу державної фіскальної служби за місцем обліку від платника податків надійшло повідомлення про втрату, пошкодження та дострокове знищення документів або вилучення документів правоохоронними та іншими органами (у зв’язку з чим особами, які здійснюють (очолюють) перевірку, обґрунтовано встановлено неможливість подальшого проведення перевірки).

Необхідно:

- скласти акт довільної форми про причини неможливості продовжувати перевірку у терміни, вказані у направленні та наказі;

- скласти наказ про перенесення термінів проведення такої перевірки на строк, визначений відповідно до пункту 44.5 статті 44 або пункту 85.9 статті 89 розділу ІІ ПКУ.

 

Варіант 6

1. Податкова застава та адміністративний арешт.

2. Елементи ПДВ: платники, об'єкт оподаткування і порядок його визначення, ставки податку, пільги з ПДВ.

Задача 1.

Під час перевірки ТОВ «Альфа» за період з 01.06.2014 по 01.06.2016 р. по було встановлено, що дане підприємство включало до складу податкового кредиту суми ПДВ на підставі податкових накладних виписаних особами, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ яких на час здійснення господарських операцій по придбанню товарів були анульовані. За результатами перевірки донараховано податкові зобов'язання, відповідно, з податку на додану вартість у сумі 647826 грн. (у тому числі 524194 грн. за основним платежем та 13632 грн. за штрафними санкціями).

Необхідно:

- визначити види відповідальності до яких має бути притягнутий платник податку.

Задача 2

Під час перевірки ТОВ «Омега» за період з 01.06.2013 по 01.06.2016 р. по було встановлено, що дане підприємство завищило суму податкового кредиту з ПДВ за період з 01.06.2013 р по 31.12 2013 р – на 616235 грн. Податкова вимога була вручена 06.06.2016 р. 06.07.2016 р. справу передано до господарського суду. Вирок Господарського суду було винесено 15.08.2016 р.

Необхідно:

- визначити види відповідальності до яких має бути притягнутий платник податку.

 

Задача 3

При організації документальної планової виїзної перевірки встановлено відсутність платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) за місцезнаходженням (місцем проживання)

Необхідно:

- скласти акт перевірки місцезнаходження платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників).

- доповідну записку на ім’я керівника органу ДФС про відсутність платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) за місцезнаходженням (місцем проживання).

 

 

Варіант 7

1. Погашення податкового боргу у випадку ліквідації платника.

2. Контроль за сплатою податку на прибуток підприємства.

Задача 1.

Під час перевірки ТОВ «Дельта» за період з 01.06.2013 по 01.06.2016 р. по було встановлено, що дане підприємство завищило суму податкового кредиту з ПДВ за період з 01.06.2013 р по 31.12 2013 р – на 3616235 грн. Податкова вимога була вручена 06.06.2016 р. 06.07. 2016 р. справу передано до господарського суду. Вирок Господарського суду було винесено 15.08.2016 р. Оплату податкового боргу проведено 31.09.2016 р.

Необхідно:

- визначити вид порушення, штрафні санкції та пеню

Задача 2

ПАТ «Марія» протягом звітного періоду подало до органів ДФС декларацію з податку на прибуток:

за 1 квартал – 25 квітня;

за ІІ квартал – 17 вересня;

за ІІІ квартал – 21 листопада.

Необхідно:

- встановити вид порушень, види відповідальності та розмір штрафних санкцій

 

Задача 3

При організації документальної планової виїзної перевірки платник податків відмовив у допуску посадових (службових) осіб органу державної фіскальної служби до проведення перевірки та не надав документів для проведення перевірки

Необхідно:

– скласти акт довільної форми;

- зареєструвати у Спеціальному журналі реєстрації актів;

- скласти лист-роз’яснення щодо можливості застосування органами державної фіскальної служби норм пункту 44.6 статті 44 Кодексу: якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому пункту 44.7 статті 44 Кодексу, платник податків не надає посадовим особам органу державної фіскальної служби, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складання такої звітності.

-

 

Варіант 8

1. Механізм розстрочки та відстрочки податкових зобов'язань в Україні.

2. Контроль за сплатою акцизного податку.

Задача 1.

Під час МП «Кварц» встановлено, що на даному підприємстві працюють наймані працівники, відомості про яких не подано до ДПІ. Сума доходу виплаченого зазначеним працівникам за вересень склала 12600 грн (3 особи).

Необхідно:

- встановити вид порушень, види відповідальності та розмір штрафних санкцій.

Задача 2.

Під час перевірки СПД Івановой С.Ф. виявлено відсутність записів в Кеизі жоходів та витрат.

Необхідно:

- встановити вид порушень, види відповідальності та розмір штрафних санкцій.

Задача 3

Для проведення документальної планової документальної виїзної перевірки платника податків у відповідності до Плану-графіку проведення планових документальних перевірок

Необхідно:

- скласти направлення на перевірку в одному примірнику окремо на кожну посадову (службову) особу, що буде проводити перевірку (Додаток 1 до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків);

- зареєструвати Направлення на проведення перевірки реєструється в органі державної фіскальної служби, що його виписав, у Журналі обліку видачі направлень/посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби (Додаток 2);

- наказ про проведення документальної планової перевірки;

- повідомлення про проведення документальної планової перевірки (Додаток 3).

 

Варіант 9

1. Контроль податкових органів у сфері майнового оподаткування.

2. Контроль за сплатою внесків юридичних та фізичних осіб до державних цільових фондів.

Задача 1.

Під час перевірки МП «Надія» встановлено, що Черкасову С.Т. за виконання робіт, передбачених цивільно-правовим договором виплачено 11000 грн. Утримання ПДФО не здійснено. Не проведено і нарахування ЄСВ. Необхідно встановити вид порушень, види відповідальності та розмір штрафних санкцій.

Задача 2.

ПАТ «Шанс» зареєстровано як СПД 01.09.2015 р. До органів ДФС з заявою про постановку про облік звернулось 04.0.2015 р. До ПАТ КБ «ХХХ» з проханням відкриття поточного та валютного рахунку ПАТ «Шанс» звернулось 02.09.2015 р. В день звернення було проведено оплату комісійних за укладання договору про здійснення розрахунково-касових операцій в сумі 1200 грн. ПАТ КБ «ХХХ» надав інформацію про відкриття рахунків до органів ДФС 05.09.2015 р.

Необхідно:

- визначити тип податкового порушення та штрафні санкції.

Задача 3.

Під час виконання заходів щодо організації документальної невиїзної перевірки платник податків при отриманні ним повідомлення та копії наказу про її проведення надає до органу державної фіскальної служби обґрунтоване письмове звернення щодо проведення замість документальної невиїзної перевірки документальної виїзної перевірки керівнику органу державної фіскальної служби.

При розгляді даного питання органом ДВС до уваги брались:

- зазначені у письмовому зверненні платника податків обґрунтування обставин, що унеможливлюють - проведення невиїзної документальної перевірки, які можуть бути пов’язані зокрема, із значною кількістю первинних документів, які необхідно надати до органу державної фіскальної служби для проведення перевірки, необхідністю вжиття контрольних заходів, які можливо здійснити лише при проведенні документальної виїзної перевірки;

- відсутність обставин, які свідчать про неможливість заміни виду документальної перевірки, якими, наприклад, можуть бути відсутність практичної/технічної можливості проведення документальної перевірки за місцезнаходженням (місце проживанням) платника податків, відмінний від загальновстановленого, в тому числі сезонний, графік роботи платника податків тощо.

Необхідно:

- скласти звернення платників податків;

- наказ на проведення замість документальної невиїзної перевірки документальної виїзної перевірки

 

Варіант 10

1. Роль Державного реєстру платників податків - фізичних осіб у контролі за оподаткуванням доходів.

2. Контроль за сплатою єдиного соціального внеску.

Задача 1

ПАТ «РЖК» 25.09.2015 р. о 9.25 безоплатно передало ПАТ «ССС» обладнання балансовою вартістю 329000 грн. Станом на 20.0.2015 р. боргові зобов’язання ПАТ «РЖК» по сплаті податку на прибуток склали 152000 грн. Органами ДФС було вручено податкову вимогу про накладання податкового арешту на майно підприємство 25.09.2015 р. о 9.15.

Необхідно:

- встановити чи прослідковується в діях ПАТ «РЖК» допущення податкового порушення, якщо так, то визначте штрафні санкції.

Задача 2

Під час перевірки ТОВ «Олена» за період з 01.06.2013 по 01.06.2016 р. по було встановлено, що дане підприємство завищило суму податкового кредиту з ПДВ за період з 01.06.2013 р по 31.12 2013 р – на 616235 грн. Податкова вимога була вручена 06.06.2016 р. 06.07.2016 р. справу передано до господарського суду. Вирок Господарського суду було винесено 15.08.2016 р.

Необхідно:

- визначити види відповідальності до яких має бути притягнутий платник податку.

Задача 3.

Необхідно:

Скласти податковий календар на серпень та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у серпні, виходячи з наведених даних. Підприємство сплачує до бюджету: ПДВ (середньомісячна сума податку становить 55 тис. грн.), податок на прибуток, плату за землю, акцизний податок.

 

Варіант 11

1. Сутність спеціальних податкових режимів.

2. Податковий процес: його сутність та елементи.

Задача 1

Під час перевірки ТОВ «Світанок» за період з 01.06.2014 по 01.06.2016 р. по було встановлено, що дане підприємство включало до складу податкового кредиту суми ПДВ на підставі податкових накладних виписаних особами, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ яких на час здійснення господарських операцій по придбанню товарів були анульовані. За результатами перевірки донараховано податкові зобов'язання, відповідно, з податку на додану вартість у сумі 647826 грн. (у тому числі 524194 грн. за основним платежем та 13632 грн. за штрафними санкціями).

Необхідно:

- визначити види відповідальності до яких має бути притягнутий платник податку.

 

Задача 2.

Під час перевірки СПД Кіріченко О.В. виявлено відсутність записів в Книзі жоходів та витрат.

Необхідно:

- встановити вид порушень, види відповідальності та розмір штрафних санкцій.

 

Задача 3

При організації документальної планової виїзної перевірки платник податків відмовив у допуску посадових (службових) осіб органу державної фіскальної служби до проведення перевірки та не надав документів для проведення перевірки

Необхідно:

– скласти акт довільної форми;

- зареєструвати у Спеціальному журналі реєстрації актів;

- скласти лист-роз’яснення щодо можливості застосування органами державної фіскальної служби норм пункту 44.6 статті 44 Кодексу: якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому пункту 44.7 статті 44 Кодексу, платник податків не надає посадовим особам органу державної фіскальної служби, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складання такої звітності.

 

Варіант 12

1. Внутрішній контроль податку на прибуток підприємства як інструмент оптимізації податкових платежів.

2. Вимоги до оформлення та подання податкової звітності до органів ДПС України.

 

Задача 1

Під час МП «Кварц» встановлено, що на даному підприємстві працюють наймані працівники, відомості про яких не подано до ДПІ. Сума доходу виплаченого зазначеним працівникам за вересень склала 12600 грн (3 особи).

Необхідно:

- встановити вид порушень, види відповідальності та розмір штрафних санкцій.

Задача 2.

ПАТ «ВВВ» протягом звітного періоду втретє порушив терміни подання декларації з ПДВ. Сума податкового зобов’язання за ІІІ квартал склала 452000 грн.

Необхідно:

- визначити тип податкового порушення та штрафні санкції.

 

Задача 3

Для проведення документальної планової документальної виїзної перевірки платника податків у відповідності до Плану-графіку проведення планових документальних перевірок

Необхідно:

- скласти направлення на перевірку в одному примірнику окремо на кожну посадову (службову) особу, що буде проводити перевірку (Додаток 1 до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків);

- зареєструвати Направлення на проведення перевірки реєструється в органі державної фіскальної служби, що його виписав, у Журналі обліку видачі направлень/посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби (Додаток 2);

- наказ про проведення документальної планової перевірки;

- повідомлення про проведення документальної планової перевірки (Додаток 3).

 

 

Варіант 13

1. Автоматизовані системи управління в сфері оподаткування.

2. Організаційна структура та функції органів державної податкової служби в Україні.

Задача 1.

До податкової інспекції на громадянина надійшли відомості про отриманий ним дохід за виконання робіт за договором підряду не за місцем основної роботи в сумі 5 тис. грн. і утриманий з цього доходу податок у сумі 800 грн. Крім того, за місцем основної роботи цьому громадянину протягом року було виплачено дохід у сумі 40 тис. грн. і утримано податок у сумі 5457,2 грн.

Небхідно:

- визначити ПДФО із сукупного річного доходу і сальдо розрахунків з бюджетом.

Задача 2.

Під час перевірки ТОВ «Дельта» за період з 01.06.2013 по 01.06.2016 р. по було встановлено, що дане підприємство завищило суму податкового кредиту з ПДВ за період з 01.06.2013 р по 31.12 2013 р – на 3616235 грн. Податкова вимога була вручена 06.06.2016 р. 06.07. 2016 р. справу передано до господарського суду. Вирок Господарського суду було винесено 15.08.2016 р. Оплату податкового боргу проведено 31.09.2016 р.

Необхідно:

- визначити вид порушення, штрафні санкції та пеню

Задача 3

Під час проведення документальної перевірки до органу державної фіскальної служби за місцем обліку від платника податків надійшло повідомлення про втрату, пошкодження та дострокове знищення документів або вилучення документів правоохоронними та іншими органами (у зв’язку з чим особами, які здійснюють (очолюють) перевірку, обґрунтовано встановлено неможливість подальшого проведення перевірки).

Необхідно:

- скласти акт довільної форми про причини неможливості продовжувати перевірку у терміни, вказані у направленні та наказі;

- скласти наказ про перенесення термінів проведення такої перевірки на строк, визначений відповідно до пункту 44.5 статті 44 або пункту 85.9 статті 89 розділу ІІ ПКУ.

 

 

Варіант 14

1. Відповідальність платників за своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом і за подання декларацій.

2. Способи оптимізації податкового навантаження.

Задача 1

Громадянин, який займається підприємницькою діяльністю, 25 січня подав у ДПІ декларацію про доходи за звітний рік. За даними цієї декларації його дохід становить 24 000 грн. Витрати на виробництво продукції - 12 000 грн. ПДФО було визначено в сумі 2226 грн. 60 коп. і з урахуванням авансових платежів у сумі 1500 грн. було виписано платіжне повідомлення на суму 726 грн. 60 коп., яке громадянин отримав 3 лютого. При проведенні документальної перевірки 8 квітня року, наступного за звітним, встановлено, що дохід занижено на 700 грн., а витрати на суму 800 грн. документально не підтверджені. ПДФО, зазначений у повідомленні, сплачено 12 березня.

Необхідно:

- визначити суму ПДФО, що підлягає донарахуванню, суму фінансових санкцій і пені.

Задача 2.

Визначити розмір штрафних санкцій, якщо платник податків не забезпечив зберігання первинних документів та деяких бухгалтерських регістрів. Протягом року до платника податків було застосовано штраф контролюючим органом за ті ж самі дії, вчинені платником податку.

 

Задача 3

При організації документальної планової виїзної перевірки встановлено відсутність платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) за місцезнаходженням (місцем проживання)

Необхідно:

- скласти акт перевірки місцезнаходження платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників).

- доповідну записку на ім’я керівника органу ДФС про відсутність платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) за місцезнаходженням (місцем проживання).

 

Варіант 15

1. Податкова застава та адміністративний арешт.

2. Облік та податковий контроль за збором за спеціальне використання води.

Задача 1

За результатами виїзної документальної перевірки правильності сплати ПДФО ПАТ «ККК» встановлено порушення порядок оподаткування дивідендів, що призвело до виникнення недоїмки в розмірі 22600 грн.

Необхідно:

- визначити тип адміністративного та податкового порушення і штрафні санкції.

Задача 2.

ПАТ «ВТК» до органів ДФС подав декларацію з ПДВ за перший квартал 19 квітня 2015 р. Камеральна перевірка відбулась 25.04.2015 р. ПАТ «ВТК» 22.04.2015 р. самостійно виявив помилку при складанні декларації, про що повідомив органи ДФС. Остаточний варіант декларації було подано 22.04.2015 р.

Необхідно:

- встановити чи було допущено порушення зі сторони ПАТ «ВТК», якщо так то визначте суму штрафних санкцій.

 

Задача 3

Для проведення документальної планової документальної невиїзної перевірки платника податків у відповідності до Плану-графіку проведення планових документальних перевірок

Необхідно:

- скласти направлення на перевірку в одному примірнику окремо на кожну посадову (службову) особу, що буде проводити перевірку (Додаток 4);

- зареєструвати Направлення на проведення перевірки реєструється в органі державної фіскальної служби, що його виписав, у Журналі обліку видачі направлень/посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби (Додаток 2);

- наказ про проведення документальної планової перевірки;

- повідомлення про проведення документальної планової перевірки (Додаток 5).

 

Варіант 16

1. Порядок проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності органами ДПС України.

2. Система інформаційного забезпечення податкового менеджменту.

Задача 1.

Сума податкових зобов’язань з ПДВ, задекларованих підприємством у податковій декларації складає 100 000 грн, сума податкового кредиту - 95 000 грн. Дохід підприємства складає 150 000 грн, витрати - 120 000 грн, амортизація - 10 000 грн.

Необхідно:

- визначити податкове навантаження з ПДВ, з податку на прибуток підприємства та загальне податкове навантаження.

Задача 2.

ПрАТ «Іван» зареєстровано як СПД 25.08.2015 року. До органів ДФС з пакетом документів про постановку на обліку ПрАТ «Іван» звернулось 28.08.2015 року. Органом ДФС 29.08.2015 р. ПрАТ «Іван» було надано документи на доопрацювання з причини подання пакету документів не в повному обсязі (відсутня інформація про відповідальних за ведення бухгалтерського обліку). В повному обсязі документи було подано 03.10.2015 р.

Необхідно:

- встановити чи прослідковується в діях ПрАТ «Іван» допущення податкового порушення, якщо так, то визначте штрафні санкції.

 

Задача 3.

Під час проведення документальної перевірки виникла необхідність додаткового залучення працівників органів державної фіскальної служби до складу перевіряючих

Необхідно:

- скласти доповідну записку керівника структурного підрозділу органу державної фіскальної служби, який здійснює (очолює) таку перевірку, на ім’я керівника (заступника керівника) відповідного органу державної фіскальної служби з викладенням об'єктивних причин необхідності додаткового залучення до складу перевіряючих інших працівників органу державної фіскальної служби (значні обсяги операцій, проведених платником податків у періоді, що перевіряється; виникнення інших питань, що належать до компетенції органів державної фіскальної служби; тривала хвороба або звільнення працівника органу державної фіскальної служби, які сталися під час проведення перевірки, тощо);

- скласти наказ про додаткове залучення працівників органів державної фіскальної служби до складу перевіряючих та продовження терміну проведення документальної виїзної перевірки

 

Варіант 17

1. Сутність та роль податкового адміністрування в системі державного податкового менеджменту.

2. Основні причини і типові способи здійснення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення.

Задача 1. Визначити величину коштів, яку необхідно перерахувати до бюджету: а) при несплаті самостійно визначеного платником податкового зобов’язання. Дані для розрахунку штрафу та пені при несплаті самостійно визначеного платником податкового зобов'язання наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Назва обов'язкового платежу     Сума податкового зобов’язання заявлена у декларації або розрахунку, тис. грн. Звітний період виникнення податкової недоїмки (місяці та рік)     Дата сплати податкового зобов’язання (день, місяць та рік)     Величина облікової ставки,%    
ПДВ 2,9 06. 2016 12.11.2016 15,0

б) при донарахуванні суми податкового зобов’язання контролюючим органом (табл. 2).

Таблиця 2

Назва обов’язково-го платежу Сума податкового зобов’язання заявлена у декларації або розрахунку, тис. грн. Сума податкового зобов’язання визначена податковим органом, тис. грн Звітний період виникнення податкової недоїмки (місяці та рік) Дата сплати визначеного податкового зобов’язання (день, місяць та рік) Вчинення порушення протягом останніх 1095 днів Величина облікової ставки, %
ПДВ 2,9 5,9 06. 2016 12.11.2016 Вдруге 15,0

Суми, які необхідно визначити, складаються із недоїмки, штрафу та пені. При розрахунках необхідно використовувати діючу нормативно-правову базу.

Задача 2

Іванов С.П. (самозайнята особа) за даними паспортного столу протягом року двічі змінював місце здійснення підприємницької діяльності - 23.02.2015 р. та 29.10.2015 р. про що не повідомив органи ДФС. Під виїзної перевірки було встановлено факт зміни місцезнаходження.

Необхідно:

- визначити тип податкового порушення та штрафні санкції.

Задача 3

При організації документальної планової виїзної перевірки встановлено відсутність платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) за місцезнаходженням (місцем проживання)

Необхідно:

- скласти акт перевірки місцезнаходження платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників).

- доповідну записку на ім’я керівника органу ДФС про відсутність платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) за місцезнаходженням (місцем проживання).

 

Варіант 18

1. Податковий контроль як складова податкового менеджменту.

2. Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту.

Задача 1

Семенов Ю.М. як держслужбовець до органів ДФС подав декларацію з ПДФО за 2014 рік 15.05.2015. Задекларована сума доходів склала 240 000 грн., податку – 36000 грн. За інформацією, яка надійшла до органів ДФС фактичні доходи Семенова Ю.М. склали 325000 грн.

Необхідно:

- визначити тип податкового порушення та штрафні санкції.

 

Задача 2.

ПАТ «Захід» зареєстровано як СПД 01.09.2015 р. До органів ДФС з заявою про постановку про облік звернулось 04.0.2015 р. До ПАТ КБ «ХХХ» з проханням відкриття поточного та валютного рахунку ПАТ «Захід» звернулось 02.09.2015 р. В день звернення було проведено оплату комісійних за укладання договору про здійснення розрахунково-касових операцій в сумі 1200 грн. ПАТ КБ «ХХХ» надав інформацію про відкриття рахунків до органів ДФС 05.09.2015 р.

Необхідно:

- визначити тип податкового порушення та штрафні санкції.

 

Задача 3

Для проведення документальної планової документальної виїзної перевірки платника податків у відповідності до Плану-графіку проведення планових документальних перевірок

Необхідно:

- скласти направлення на перевірку в одному примірнику окремо на кожну посадову (службову) особу, що буде проводити перевірку (Додаток 1 до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків);

- зареєструвати Направлення на проведення перевірки реєструється в органі державної фіскальної служби, що його виписав, у Журналі обліку видачі направлень/посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби (Додаток 2);

- наказ про проведення документальної планової перевірки;

- повідомлення про проведення документальної планової перевірки (Додаток 3).

Варіант 19

1. Податкове прогнозування і планування як складова частина державного податкового менеджменту

2. Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування.

Задача 1.

ПАТ «ССС» до органів ДФС подав декларацію з податку на прибуток за 2014 р. 15.02.2015 р. Камеральна перевірка відбулась 25.02.2015 р. ПАТ «ССС», за результатами якої було виявлено завищення витрат на 25000 грн. Фактично задекларований дохід склав 326 000 грн., витрати – 183 000 грн.

Необхідно:

- встановити чи було допущено порушення зі сторони ПАТ «ЛЛЛ», якщо так то визначте суму штрафних санкцій.

 

Задача 2

Громадянин, який займається підприємницькою діяльністю, 25 січня подав у ДПІ декларацію про доходи за звітний рік. За даними цієї декларації його дохід становить 24 000 грн. Витрати на виробництво продукції - 12 000 грн. ПДФО було визначено в сумі 2226 грн. 60 коп. і з урахуванням авансових платежів у сумі 1500 грн. було виписано платіжне повідомлення на суму 726 грн. 60 коп., яке громадянин отримав 3 лютого. При проведенні документальної перевірки 8 квітня року, наступного за звітним, встановлено, що дохід занижено на 700 грн., а витрати на суму 800 грн. документально не підтверджені. ПДФО, зазначений у повідомленні, сплачено 12 березня.

Необхідно:

- визначити суму ПДФО, що підлягає донарахуванню, суму фінансових санкцій і пені.

Задача 3.

Необхідно:

Скласти податковий календар на серпень та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у серпні, виходячи з наведених даних. Підприємство сплачує до бюджету: ПДВ (середньомісячна сума податку становить 55 тис. грн.), податок на прибуток, плату за землю, акцизний податок.

 

Варіант 20

1. Податкове регулювання як складова частина державного податкового менеджменту

2. Визначення міри податкового тягаря і його впливу на фінансовий стан підприємства.

Задача 1

До податкової інспекції на громадянина надійшли відомості про отриманий ним дохід за виконання робіт за договором підряду не за місцем основної роботи в сумі 5 тис. грн. і утриманий з цього доходу податок у сумі 800 грн. Крім того, за місцем основної роботи цьому громадянину протягом року було виплачено дохід у сумі 40 тис. грн. і утримано податок у сумі 5457,2 грн.

Необхідно:

- визначити ПДФО із сукупного річного доходу і сальдо розрахунків з бюджетом.

Задача 2

ПАТ «Марія» протягом звітного періоду подало до органів ДФС декларацію з податку на прибуток:

за 1 квартал – 25 квітня;

за ІІ квартал – 17 вересня;

за ІІІ квартал – 21 листопада.

Необхідно:

- встановити вид порушень, види відповідальності та розмір штрафних санкцій

Задача 3.

Під час виконання заходів щодо організації документальної невиїзної перевірки платник податків при отриманні ним повідомлення та копії наказу про її проведення надає до органу державної фіскальної служби обґрунтоване письмове звернення щодо проведення замість документальної невиїзної перевірки документальної виїзної перевірки керівнику органу державної фіскальної служби.

При розгляді даного питання органом ДВС до уваги брались:

- зазначені у письмовому зверненні платника податків обґрунтування обставин, що унеможливлюють - проведення невиїзної документальної перевірки, які можуть бути пов’язані зокрема, із значною кількістю первинних документів, які необхідно надати до органу державної фіскальної служби для проведення перевірки, необхідністю вжиття контрольних заходів, які можливо здійснити лише при проведенні документальної виїзної перевірки;

- відсутність обставин, які свідчать про неможливість заміни виду документальної перевірки, якими, наприклад, можуть бути відсутність практичної/технічної можливості проведення документальної перевірки за місцезнаходженням (місце проживанням) платника податків, відмінний від загальновстановленого, в тому числі сезонний, графік роботи платника податків тощо.

Необхідно:

- скласти звернення платників податків;

- наказ на проведення замість документальної невиїзної перевірки документальної виїзної перевірки

 

 


Додаток 2 до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків

Зразок форми Журналу обліку видачі направлень/посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби

ЖУРНАЛ

обліку видачі направлень/посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби

___________________________________________________________

(повна назва органу державної фіскальної служби)

 

№ з/п № направлення/посвідчення та дата видачі   Посада, ПІБ керівника органу державної фіскальної служби, який підписав направлення/посвідчення на проведення перевірки ПІБ, посадової (службової) особи органу державної фіскальної служби, яка направляється для проведення перевірки Посада Найменування / ПІБ платника податків, що перевіряється Вид перевірки (докумен-тальна планова/ позапланова виїзна, фактична) Підстава для проведення перевірки Дата початку перевірки Тривалість Приміт-ка*
                     
                     
                     

 

* - При продовженні термінів проведення перевірки, зупиненні перевірки або перенесенні термінів її проведення також зазначається дата, номер відповідного наказу та відповідні дані щодо термінів проведення перевірки.

 

 


Додаток 3

до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків

Повідомлення від „___”________20______ року №________

 

Згідно з планом-графіком проведення перевірок __________________________________,

(найменування органу державної фіскальної служби)

на підставі статті 77 Податкового кодексу України та наказу ________________________

(номер та дата наказу про проведення перевірки)

з “___”____________20__ року буде проводитись документальна планова перевірка

 

_____________

(найменування / ПІБ платника податку, код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків

або номер та серія паспорта (для фізичних осіб)*

з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної фіскальної служби.

 

У зв’язку з вказаним _____________________________________________________

(найменування / ПІБ платника податку)

відповідно до пункту 85.2 статті 85 розділу ІІ Податкового кодексу України слід, починаючи із зазначеного терміну, забезпечити надання всіх необхідних документів, що підтверджують дані податкових декларацій (розрахунків), зокрема фінансову, статистичну та іншу звітність, регістри податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, а також первинні та інші документи, які використовувались в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної фіскальної служби.**

__________________________________ _________________ ____________________

(Посада керівника органу державної фіскальної служби) (Підпис) (П І Б)

М П

Додаток: копія наказу про проведення документальної планової перевірки.

Розписка №__ _***

Я________,

(прізвище, ім’я, по батькові платника податку (посадової особи платника податку

(вказати займану посаду) або його законного (уповноваженого) представника)

повідомлення та копію наказу про проведення документальної планової перевірки________ _____ одержав.

(повне найменування / ПІБ платника податку)

_____________ _____________________

(дата) (підпис)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Великий платник податків зобов’язаний також надати в електронному вигляді копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної перевірки.

***Номер розписки відповідає номеру повідомлення.

 

 

Додаток 5

до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків

Повідомлення від „____”__________20______ року №______

На підставі ____________________________________Податкового кодексу України

(вказати відповідний підпункт, пункт, статтю)

та наказу___________________________________________________________________

(номер та дата наказу про проведення перевірки)

____________________________________________________

(найменування органу державної фіскальної служби)

буде проведено з „___”__________ 20___ року за адресою____________________________

_____________

(вказати місце проведення перевірки)

документальну планову/позапланову невиїзну перевірку _____________

_____________

(найменування / ПІБ платника податку, код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків

або номер та серія паспорта (для фізичних осіб)*,

з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної фіскальної служби.

Відповідно до пункту 85.2 статті 85 розділу ІІ Податкового кодексу України слід, починаючи із зазначеного терміну, забезпечити надання всіх необхідних документів, що підтверджують дані податкових декларацій (розрахунків), зокрема фінансову, статистичну та іншу звітність, регістри податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, а також первинні та інші документи, які використовувались в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної фіскальної служби.**

 

Додаток: копія наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки.

 

(Посада керівника (заступника керівника) (Підпис) (П І Б)

органу державної фіскальної служби)

М П

Розписка №__ _***

Я______

(прізвище, ім’я, по батькові платника податку (посадової особи платника податку

(вказати займану посаду) або його законного представника)

повідомлення та копію наказу про проведення позапланової документальної невиїзної перевірки ________ одержав.

(повне найменування / ПІБ платника податку)

_____________ _____________________

(дата) (підпис)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті.

** Великий платник податків зобов’язаний також надати в електронному вигляді копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної перевірки.

*** Номер розписки відповідає номеру повідомлення.


 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 436 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

841 - | 659 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.