Виберіть правильну відповідь
Лекции.Орг

Поиск:


Виберіть правильну відповідь
1. Визначте віршовий розмір поданого уривка

Раз дізнались печеніги.

Що для бою час настав,

Що в Болгарії далекій

Забарився Святослав

А ямб Б хорей В дактиль Г анапест Д амфібрахій

2. У рядках
Всякому місту – звичай і права,
Всяка тримає свій ум голова;
Всякому серцю – любов і тепло,
Всякеє горло свій смак віднайшло
вжито
А інверсію Б антитезу В анафору Г асонанс Д алітерацію

3. Вислів Олеся Гончара: «…Це справжня весняна повінь народної мови, що звільнилася від церковної книжності, кожне її слово – то карби живої думки народу, сказаної на повен голос», – це оцінка твору
А «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Б «Кайдашева сім’я»
В «Енеїда» Г «Хазяїн» Д «Маруся»

4. В історичному романі Пантелеймона Кулiша «Чорна рада» описано події перiоду
А Київської Русi
Б перебування українських земель у складi Великого князiвства Литовського
В Руїни Г формування українського козацтва
Д нацiонально-визвольної вiйни в Українi 1648–1657 рокiв

5. Укажіть літературний псевдонім, під яким відомий читачам Павло Губенко

А Олег Ольжич Б Остап Вишня В Олександр Олесь

Г Григорій Косинка Д Панас Мирний

6. Укажіть прізвище письменника, який в українській літературі започаткував роман у новелах

А) Ю. Яновський Б) О. Гончар В) Л. Костенко Г) П. Мирний Д)І. Франко

7. «Будинок із багатьма прибудовами і надбудовами», – так академiк Олександр Бiлецький образно визначив своєрiднiсть композиції твору
А «Енеїда» Івана Котляревського Б «Чорна рада» Пантелеймона Кулiша
В «Хiба ревуть воли, як ясла повнi» Панаса Мирного
Г «Кайдашева сiм’я» Iвана Нечуя-Левицького Д «Місто» В. Підмогильного

8. Виберіть твір, який став одним із перших соціально-психологічних романів в укр. літературі

А) «Чорна рада» П. Куліша Б)»Хмари» І. Нечуя-Левицького

В) «Хіба ревуть воли…» П. Мирного Г) «Перехресні стежки» І. Франка Д) «Тіні забутих предків»М. Коцюбинського

9. Виберіть прізвище письменника, який увійшов у історію під псевдонімом Косинка

А) Лозов’яга Б)Стрілець В)Очерет Г) Тобілевич Д) Рудченко

10. Виберіть прізвище письменника, якого називали сонцепоклонником

А) В. Стефаник Б)М. Коцюбинський В)І. ФранкоГ) В. ВинниченкоД) О. Олесь

11. .Виберіть прізвище письменника, якого називали романтиком революції

А) М. Хвильовий Б)М. Куліш В)П. Тичина Г) В. Сосюра Д) М. Зеров

12. Виберіть прізвище письменника, якого називали поетом-державником

А) П. Тичина Б)І. Драч В)Є. Маланюк Г) В, Стус Д) Л. Костенко

13. Виберіть ім’я письменника, який став ініціатором літературної дискусії 1925-1928рр.

А) М.Рильський Б)І. Багряний В)М. Куліш Г) М.Хвильовий Д) У. Самчук

14. Виберіть два твори, написані в імпресіоністичній манері

А) «Патетична соната» М. Куліша Б) «Intermezzo» М. Коцюбинського

В)»Камінний хрест» В. Стефаника Г) «Подвійне коло» Ю. Яновського

Д) «Я (Романтика)» М. Хвильового

15. Виберіть назви двох збірок, автором яких є Л. Костенко

А) «Підзамчя» Б) «Мандрівка серця» В) «Над берегами вічної ріки»

Г) «Привітання життя» Д) «Берег чекань»

16. Виберіть дві українські народні пісні, які належать до календарно-обрядових

А) весільні Б)голосіння В)обжинкові Г) русальні Д) чумацькі

17. Доберіть до кожного твору ім’я його автора

1. «Всякому місту - звичай, права» А. І. Франко

2. «Мені однаково…» Б. Л. Українка

3. «Гімн» В. Г. Сковорода

4. «І все-таки до тебе думка лине» Г. І.Котляревський

Д. Т. Шевченко

18. Доберіть до прізвищ письменників їхні літературні псевдоніми

1. Кандиба П. Мирний

2. Косач Б. І. Багряний

3. Рудченко В. Л. Українка

4. Лозов’яга Г. О. Ольжич

Д. М. Вілінська

19. Доберіть до кожного імені письменника стиль, у якому він працював

1. Л. Українка А. експресіонізм

2. І. Котляревський Б. імпресіонізм

3 М. Коцюбинський В. неокласицизм

4. М. Рильський Г. класицизм

Д. неоромантизм

20. Доберіть до кожного твору стиль, ознаки якого яскраво виражені

1. «Людина»О. Кобилянської А. бароко

2. «Наталка Полтавка»І. Котляревського Б. імпресіонізм

3. «Я (Романтика)» М. Хвильового В. класицизм

4. «Гайдамаки» Т. Шевченка Г. романтизм

Д. неоромантизм

21. Доберіть до кожної пісні ім’я автора її слів

1. «Два кольори» А. А. Малишко

2. «Пісня про рушник» Б. Д. Павличко

3. «Сміються, плачуть солов’ї» В. В. Симоненко

4. «Реве та стогне Дніпр широкий» Г. О. Олесь

Д. Т. Шевченко

22. Доберіть до кожного літературного угрупування імена письменників, які до нього входили

1. Бу-Ба-Бу А. Б. Грінченко

2. ВАПЛІТЕ Ю. Анрухович

3. Неокласики В. М. Зеров

4. «Руська трійця» М. Г. Куліш

Д. М. Шашкевич

Уважно прочитайте уривок із поезії:

Латинці до лісу слідили

Одважних наших розбишак

І часовими окружили,

Що з лісу не шмигнеш ніяк

23. Назвіть прізвище поета

А Г. Сковорода Б І. КотляревськийВ Л. Українка Г М. Вороний Д Т. Шевченко

24. Визначте спосіб римування уривка

А білий вірш Б кільцеве В перехресне Г суміжне Д терцина

25. Визначте віршовий розмір уривка

А амфібрахій Б анапестВ дактиль Г хорей Д ямб

26. Укажіть відповідність між автором та присвятою

1. «Катерина» Шевченка А. Кононівським полям

2. «Intermezzo» Коцюбинського Б. Жуковському

3. «Кавказ» Шевченка В. Якову де Бальмену

4. «Я»(Романтика) М. Хвильового Г. Своїй матері

5. «Земля» О. Кобилянської Д. Любові всевишній

6. «Три зозулі з поклоном» Г. Тютюнника Е. Своєму батькові

Ж. Цвітові яблуні

27. Виберіть два твори, які є зразком неоромантизму

А «Людина»О. Кобилянської Б «Момент щастя» В. Винниченка

В «Я (Романтика)» М. Хвильового Г «Лісова пісня» Л. Українки

Д «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

28. Виберіть ім’я письменника, який ввів в українську літературу жанр усмішки

А) Т. Шевченко Б) П. Куліш В) Г. Сковорода Г) О. Вишня Д)М. Куліш

29. Виберіть твір, жанр якого визначається як пригодницький роман

А) «Диво» О. Гончар Б) «Собор» О. Гончара В) «Чорна рада» П. Куліша

Г) «Вершники»Ю. Яновського Д)»Тигролови» І. Багряного

30. Укажіть, хто автор афоризму «Борітеся - поборете»

А) Г. Сковорода Б) Т. Шевченко В) В. Вовчок Г) П. Куліш Д)І. Вишенський

31. Укажіть, з якої поезії рядки

Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу.

Виростуть з тобою приспані тривоги.

А) «Я» В. Симоненка Б) «Два кольори» Д. Павличка

В) «Лебеді материнства» В. Симоненка Г) Пісня про рушник А. Малишка

32. Виберіть твердження, яке можна вважати за тему «Балади про соняшник» І. Драча

А) краса української природи Б) сільська праця В) чарівний світ поезії Г) люди-трудівники Д)почуття обов’язку

33. Укажіть, яка ідея звучить в байці Г. Сковороди «Бджола і шершень»

А) свободи Б) «сродної праці» В) «чистої совісті» Г) «нерівної рівності»

34. Укажіть відповідність між назвами художніх творів та героями

1. «Зачарована Десна»О. Довженка А. Мотря

2. «Чорна рада» П. Куліша Б. Олена Ляуфлер

3. «Лісова пісня»Л. Українки В. Мусій Половець

4. «Земля» О. Кобилянської Г. Кирило Тур

5. «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького Д. Анна

Е. Дід Семен

Є. Дядько Лев

 

 

35. Укажіть, який з названих героїв є втіленням «пропащої сили»

А. Мартин Боруля Б. Чіпка Варениченко В. Григорій Многогрішний

Г. Степан Радченко Д. Мина Мазайло

36. Установіть відповідність між мотивами та художніми творами

1. «Зачарована Десна»О. Довженка А. становлення особистостіі

2. «Чорна рада» П. Куліша Б. внутрішньої свободи

3. «Лісова пісня»Л. Українки В. стяжання

4. «Місто» В. Підмогільного Г. дороги

5. «Марія» У. Самчука Д. самотності

Е. праці

 

37. Укажіть, хто є автором збірки «Байки харківські»

А. Г. Сковорода Б. Т. Шевченко В. Л. Глібов Г. Є. Гребінка Д. О. Вишня

38. Виберіть прізвище автора поетичних рядків

Гаї шумлять –

Я слухаю. Хмарки біжать –

Милуюся. Милуюся-дивуюся,

Чого душі моїй так весело.

А. П. Тичина Б. Є. Маланюк В. В. Сосюра Г. М. Рильський Д. Т. Шевченко

39. Який художній засіб використаний в даному уривку (№ 38)

А. епітет Б. уособлення В. метонімія Г. алегорія Д. порівняння

40. Віршовий розмір поезії Ігоря Римарука
А те, що живий, – серед ночі засвідчує страх.
Розбитий, мов пам’ятник, бачиш у снах однооких:
останнє кохання тремтить на підземних вітрах
і вірші останні стоять – як форелі в потоках

А ямб Б хорей В дактиль Г амфібрахій Д анапест

Дата добавления: 2016-12-06; просмотров: 520 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.