Лекции.Орг


Поиск:
Набутий імунітет. Антигени і антитіла. Серологічний метод мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань. Реакції преципітації та нейтралізації.
135. У лабораторію харчової гігієни обласної СЕС доставлено вилучений у продавця на ринку м’ясний фарш із яловичини. У покупця виникли сумніви щодо якості фаршу. Він вважає, що фарш виготовлено із собачого м’яса. Яка імунологічна реакція дозволяє перевірити якість доставленого продукту?

А. Реакція преципітації

В. Реакція Кумбса

С. Реакція аглютинації

Д. Реакція опсонізації

Е. Реакція імунофлюоресценції

136. З метою встановлення токсигенності виділених від пацієнтів збудників дифтерії культури висіяли на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої в центрі смужки фільтрувального паперу, який просякнутий протидифтерійною антитоксичною сироваткою. Після інкубіції посівів в агарі між окремими культурами і смужкою фільтрувального паперу виявлено смужкоподібні ділянки помутніння середовища. Яку імунологічну реакцію було виконано?

А. Реакцію аглютинації

В. Реакцію Кумбса

С. Реакцію преципітації в гелі

Д. Реакцію кільцепреципітації

Е. Реакцію опсонізації

137. Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який зазнав великої дози опромінення, проведено трансплантацію кісткового мозку. Через якийсь час після проведеної операції у пацієнта діагностовано розвиток реакції трансплантат проти хазяїна. Які антигени стали пусковим механізмом виникнення цієї реакції?

А. Антигени системи HLа клітин організму ліквідатора

В. Антигени системи Rh еритроцитів ліквідатора

С. Антигени HВs, HВс., HВе

Д. Антигени системи АВо еритроцитів ліквідатора

Е. Антигени системи HLа клітин кісткового мозку донора

138. Частота виникнення певних захворювань у людини асоційована з наявністю певних антигенів гістосумісності. Вкажіть серед перерахованих антигенів ті, з якими найчастіше пов’язують схильність індивіда до певної хвороби?

А. Rh+

В. В. O

С. HLА.-В.

Д. HLА.-ДR А.

Е. HLА.-А.

139. В імунному захисті велике значення мають антитіла, які взаємодіють з антигенами, що проникли в організм. Вкажіть, яка ділянка молекули імуноглобуліну реагує з детермінантою антигена?

А. L – ланцюг

В. Шарнірна ділянка

С. H – ланцюг

Д. Стабільні ділянки H і L - ланцюгів

Е. Варіабельні ділянки H і L - ланцюгів

140. Для визначення токсигенності коринебактерій дифтерії на щільне живильне середовище поклали смужку фільтрувального паперу, просякнуту антитоксичною дифтерійною сироваткою, а поряд з нею підсіяли у вигляді бляшок культуру мікробів, що вивчається, і завідомо токсигенний штам. Якщо досліджувана культура мікробів продукує екзотоксин, то утворюються:

А. Лінії преципітації, що зливаються

В. Лінії преципітації, що перехрещуються

С. Зони дифузного помутніння

Д. Відсутність ліній преципітації

Е. Кільце преципітації

141. З яким класом імуноглобулінів пов'язаний розвиток атопічних алергічних реакцій?

А. Ig Е.

В. Ig G

С. Ig M

Д. Ig А

Е. Ig Д

142. На базарі громадянин А. продавав ковбасу під назвою „свиняча домашня”. У держсанінспекції виникла підозра що до фальсифікації ковбаси (підозра, що вона виготовлена з конини). Завдяки якій реакції імунітету можна ідентифікувати харчовий продукт?

А. Аглютинації

В. Преципітації

С. РЗК

Д. Імунофлюоресценції

Е. РНГА

143. Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Через 4-5 днів шкірний лоскут прижився. Але на 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір і на 20 добу почав відторгатися. Які клітини приймають у цьому участь?

А. Еозинофіли

В. Еритроцити

С. Базофіли

Д. В-лімфоцити

Е. Т-лімфоцити

144. Пасивний специфічний трансплацентарний імунітет забезпечують:

А. Імуноглобуліни G

В. Імуноглобуліни А

С. Імуноглобуліни М

Д. Імуноглобуліни Д

Е. Імуноглобуліни Е

145. При попаданні чужорідного антигену в організм останній реагує синтезом антитіл. Який з перерахованих імуноглобулінів проникає через плаценту, зумовлюючи розвиток природнього пасивного імунітета у новонародженого?

А. Ig А.

В. Ig M

С. Ig Е.

Д. Ig Д

Е. Ig G

146. Відомо, що деякі імуноглобуліни здатні активувати комплемент. Виберіть із перерахованих ці класи імуноглобулінів:

А. Ig G, Ig M

В. Ig А, Ig G

С. Ig Д, Ig А

Д. Ig Е., Ig M

Е. Ig Е., Ig Д

147. В імунній відповіді організму значне місце належить продукції антитіл. Взаємодія яких клітин необхідно для їхнього синтезу:

А. Макрофаги, Т-ефектори, В-лімфоцити

В. Макрофаги, Т-помічники, В-лімфоцити

С. Дендритні клітини, Т-помічники, В-лімфоцити

Д. Антигенпрезентуючі клітини, Т-помічники, В-лімфоцити

Е. Клітини Лангерганса, Т-ефектори, В-лімфоцити

148. Винайдено новий синтетичний матеріал для протезування серцевих клапанів. Як визначити, чи не є цей матеріал антигенним?

А. Потрібно імунізувати лабораторних тварин

В. Поставити реакцію аглютинації

С. Поставити реакцію преципітації

Д. За допомогою реакції зв'язування комплементу

Е. Поставити реакцію нейтралізації

149. При дослідженні властивостей штаму кишкової палички з'ясувалося, що він не має Н-антигена. Який структурний компонент відсутній у клітин цього штаму?

А. Клітинна стінка

В. Капсула

С. Зовнішня мембрана

Д. Джгутики

Е. Мезосоми

150. Для доказу того, що плями на одязі підозрюваного в убивстві є плямами крові людини, ці плями екстрагували ізотонічним розчином і з отриманим екстрактом (як з невідомим антигеном) поставили реакцію преципітації. Що могли використовувати як антитіла?

А. Комплемент

В. Сироватку крові людини

С. Кінську сироватку крові

Д. Імуноглобулін людський нормальний

Е. Антивидову сироватку

151. Для лікування хронічного бронхіту дитині призначили змазування шкіри спиртовим розчином йоду (‘сітку йода’). Однак після дворазового її нанесення у дитини розвилася алергічна реакція на йод. Чим є йод у цьому випадку?

А. Гаптеном

В. Повноцінним антигеном

С. Збудником

Д. Антитілом

Е. Неспецифічним подразником

152. Жінка Д., 54 років звернулася до лікаря зі скаргами на непереносимість курячих яєць. Антигістаміні препарати, що призначив лікар, призвели до деякого поліпшення стану хворої. Які антитіла могли сприяти розвитку цієї реакції?

А. Ig А

В. Ig Е.

С. Ig Д

Д. Ig G

Е. Ig M

153. У лабораторію судово-медичної експертизи доставлено одяг громадянина В., який безвісно пропав напередодні. Одяг виявлено у сараї, на ньому є плями бурого кольору, які експерт визначив як сліди крові. Яку реакцію потрібно використовувати для вирішення питання, чи є ці бурі плями висохлою кров'ю людини?

А. Реакція кільцепреципітації

В. Реакція зв'язування комплементу

С. Реакція флокуляції

Д. Імуноферментний аналіз

Е. Реакція аглютинації

154. На одязі людини, яку звинувачують у вбивстві, виявлені плями крові. За допомогою якої реакції можна довести, що це кров людини?

А. За допомогою реакції аглютинації

В. За допомогою реакції імунофлюоресценції.

С. За допомогою реакції зв'язування комплементу

Д. За допомогою реакції преципітації

Е. За допомогою реакції нейтралізації

155. У лабораторії при експертизі шкір тварин була використана реакція термокільцепреципітації за Асколі. Під час обліку результатів через декілька хвилин після поєднання імунної сироватки та екстракту шкіри було відмічено утворення білуватого кільця. Про що свідчить даний результат?

А. Наявність антигенів збудника сибірки

В. Наявність токсину збудників анаеробної інфекції

С. Наявність збуднику бруцельозу

Д. Поверхневого антигену ешеріхій

Е. Антигену вірулентних сальмонел

156. Хворого доставлено в лікарню із попереднім діагнозом ‘ботулізм’. Яку серологічну реакцію слід застосувати для виявлення ботулінічного токсину у досліджуваному матеріалі?

А. Реакцію преципітації

В. Реакцію аглютинації

С. Реакцію зв'язування комплементу

Д. Реакцію нейтралізації

Е. Реакцію імунофлюоресценції

157. Місцевий імунітет визначається наявністю антитіл:

А. Ig А

В. Ig M

С. Ig Е.

Д. Ig Д

Е. Ig G

158. У бактеріологічній лабораторії проводилися дослідження м'ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?

А. Нейтралізації

В. Преципітації

С. Зв‘язування комплементу

Д. Опсоно-фагоцитарну

Е. Подвійної імунної дифузії

159. З метою перевірки тваринницької сировини (шкіри, шерсті) на наявність збудника сибірки, виявляють розчинний термостабільний антиген у водно-сольовому екстракті із сировини. Яку реакцію застосовують для цієї мети?

А. Аглютинаці

В. Преципітації в агарі

С. Кільцеприципітації

Д. Пасивної гемаглютинації

Е. Нейтралізації

160. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається реакція осадження з розчину антигену при впливі на нього імунної сироватки та електроліту?

А. Реакція преципітації

В. Реакція аглютинації

С. Реакція зв'язування комплементу

Д. Реакція гемадсорбції

Е. Реакція нейтралізації

161. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, заснована на взаємодії гомологічних антитіл і розчинних антигенів в агаровому середовищі?

А. Реакція преципітації в гелі

В. Реакція аглютинації

С. Реакція зв'язування комплементу

Д. Реакція кільцепреципітації

Е. Реакція нейтралізації

162. В імунній відповіді організму значне місце належить продукції антитіл. Які клітини є продуцентами антитіл?

А. Дендритні

В. Плазмоцити

С. Т – хелпери

Д. Макрофаги

Е. Мікрофаги

163. Для лабораторного підтвердження діагнозу гострої респіраторної вірусної інфекції у пацієнта лікар вирішив використовувати серологічний метод діагности. Як необхідно відібрати матеріал для даного методу діагностики у пацієнта?

А. На початку захворювання (якомога раніше) і через2-3 тижня

В. На початку захворювання, якомога раніше

С. В кінці захворювання, у період згасання клінічних симптомів

Д. На піці захворювання, у момент прояву всих клінічних симптомів

Е. У час максимальної температури

 

Реакція аглютинації

164. При серологічній діагностиці захворювання було встановлено присутність в сироватці крові антитіл до передбачуваного збудника. У якому випадку отриманий результат може вважатися підставою для постановки діагнозу?

А. Виявлення антитіл до збудника має діагностичне значення незалежно від їх титру

В. Якщо антитіла виявлені в діагностичному титрі

С. Якщо антитіла виявлені у титрі, вище діагностичного

Д. Виявлення антитіл не має діагностичного значення у будь-якому випадку

Е. При дослідженні однієї проби сироватки достовірний серологічний діагноз поставити неможливо

165. Зазвичай для серологічного діагнозу інфекційного захворювання проводять повторне дослідження сироватки для виявлення наростання титру антитіл у динаміці хвороби. Дослідження однієї проби сироватки може бути достатнім, якщо виявлені антитіла до збудника є:

А. IgД

В. IGG

С. IgM

Д. IgЕ

Е. При дослідженні однієї проби сироватки достовірний серологічний діагноз поставити неможливо

166. Для визначення рівня протидифтерійного імунітету у дитини було вирішено поставити реакцію пасивної гемаглютинації. Чим необхідно сенсибілізувати еритроцити, щоб вирішити поставлену задачу?

А. Гемолітичною сироваткою

В. Дифтерійним антитоксином

С. Антигенами дифтерійної палички

Д. Протидифтерійною сироваткою

Е. Дифтерійним анатоксином

167. Після проникнення в організм бактерії фагоцитуються макрофагами. Яку роль відіграють макрофаги в кооперації імунокомпетентних клітин в процесі формування імунної відповіді?

А. Активують Т-кілери

В. Забезпечують процесинг

С. Активують В-лімфоцити

Д. Продукують імуноглобуліни і забезпечують презентацію антигену Т-хелперам

Е. Забезпечують процесинг і антигенну презентацію Т-хелпера

168. В імунному захисті організму вирішальне значення мають імунокомпетентні клітини.

Вкажіть, які з наступних тверджень характеризують В.-лімфоцити?

А. Вони диференціюються в клітини антитілопродуценти.

В. Вони диференціюються і проходять навчання в тимусі

С. Їх джерелом є лімфоїдна тканина кишечника

Д. Вони забезпечують клітинний імунітет

Е. Вони диференціюються в нейтрофіли

169. В імунному захисті організму вирішальне значення мають імунокомпетентні клітини.

Вкажіть, які з наступних тверджень характеризують Т-лімфоцити?

А. Вони диференціюються в нейтрофіли

В. Вони диференціюються в плазмоцити

С. Їх джерелом є лімфоїдна тканина кишечника

Д. Вони диференціюються в макрофаги

Е. Вони забезпечують клітинний імунітет

170. Яким клітинам належить головна роль у клінічних проявах реакцій гіперчутливості негайного типу?

А. Т-супресорам

В. В-лімфоцитам

С. Т-хелперам

Д. Т-ГУТ

Е. Т-кілерам

171. Т-лімфоцит продукує:

А. Бета-інтерферон

В. Інтерлейкін-1

С. Імуноглобулін

Д. Альфа-інтерферон

Е. Інтерлейкін-2

172. Специфічний клітинний імунітет забезпечується в основному:

А. Імуноглобулінами

В. Фагоцитами

С. Комплементом

Д. Т-лімфоцитами

Е. В-лімфоцитами

173. Для серологічної діагностики інфекційного захворювання у пацієнта взято кров на дослідження. Сироватку крові розвели ізотонічним розчином. Для реакції використовували сироватку хворого у розведеннях від 1:10 до 1:1280 та еритроцити, сенсибілізовані мікробним антигеном. Яку серологічню реакцію використали?

А. Прямої аглютинації

В. Преципітації

С. Пасивної гемаглютинації

Д. Кумбса

Е. Опсонізації

174. З організму хворого на гострий гастроентерит виділено збудник захворювання. Його необхідно ідентифікувати за антигенною будовою. Яку серологічну реакцію потрібно використати для цього?

А. Реакцію аглютинації

В. Реакцію зв'язування комплементу

С. Реакцію нейтралізації

Д. Реакцію преципітації

Е. Реакцію опсонізації

175. Найважливішим центральним органом імунної системи людини є тимус, до якого надходить частина стовбурних клітин крові для їхнього подальшого дозрівання. Які клітини імунної системи людини диференціюються в цьому органі?

А. Макрофаги

В. Плазмоцити

С. Т-лімфоцити

Д. В-лімфоцити

Е. Мікрофаги

176. Ефективна діагностика носійства збудників кишкових інфекцій ґрунтується на виявленні антитіл до визначених антигенів бактерій у реакції непрямої гемаглютинації. Який стандартний препарат треба застосувати в цій реакції?

А. Еритроцитарні діагностикуми з адсорбованими антигенами бактерій

В. Антитіла проти імуноглобулінів основних класів

С. Моноклональні антитіла

Д. Монорецепторні діагностичні сироватки

Е. Еритроцити барана і гемолітичну сироватку.

177. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворого на кишкову інфекцію була виділена Shigеllе sonnеi. Яка з перерахованих серологічних реакцій була застосована для ідентифікації виділеної чистої культури?

А. Реакція лізису

В. Реакція преципітації

С. Реакція зв'язування комплементу

Д. Реакція нейтралізації

Е. Реакція аглютинації

178. У бактеріологічній лабораторії з патологічного матеріалу виділена чиста культура бактерій, яка частково ідентифікована за морфологічними, тинкторіальними, культуральними і біохімічними ознаками. Для остаточної ідентифікації обрано адсорбовану аглютинуючу типоспецифічну сироватку. Яку з відомих Вам різновидів реакції аглютинації треба застосувати в даній ситуації?

А. Реакцію аглютинації на склі

В. Реакцію аглютинації (варіант Відаля)

С. Реакцію аглютинації (варіант Грубера)

Д. Реакцію гемаглютинації

Е. Реакцію пасивної гемаглютинації

179. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, що заснована на склеюванні мікроорганізмів під дією на них специфічних антитіл при наявності електроліту?

А. Реакція преципітації

В. Реакція аглютинації

С. Реакція зв'язування комплементу

Д. Реакція гемадсорбції

Е. Реакція нейтралізації

180. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій високодисперсні антигени адсорбовані на еритроцитах?

А. Реакція нейтралізації

В. Реакція преципітації

С. Реакція зв'язування комплементу

Д. Реакція гемадсорбції

Е. Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації

181. У пацієнта через 2 місяці після трансплантації нирки погіршився стан. На підставі лабораторного обстеження констатовано, що почалася реакція відторгнення трансплантата. Який фактор імунної системи зіграє вирішальну роль у цій реакції?

А. Т – хелпери

В. Інтерлейкін – 1

С. Природні кілери (NK– кілери)

Д. В – лімфоцити

Е. Т – кілери

182. З метою серологічної діагностики інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію непрямої (пасивної) гемаглютинації. Що потрібно використати для постановки цієї реакції крім сироватки хворого?

А. Еритроцитарний діагностикум

В. Анатоксин

С. Інтерферон

Д. Діагностичну сироватку

Е. Гемолітичну сироватку

183. Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, при якій до різних розведень сироватки хворого добавляють діагностикуми трьох видів мікроорганізмів. Результат реакції оцінюють по наявності осаду із склеєних бактерій. Який механізм взаємодії антигену та антитіл має місце в цій реакції?

А. Гемоліз

В. Лізис

С. Бактеріоліз

Д. Аглютинація

Е. Преципітація

184. У хворої Л. після трансплантації печінки через 1,5 місяці погіршився стан внаслідок початку реакції відторгнення трансплантату. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в цій реакції?

А. Т-хелпери

В. Інтерлейкін-1

С. Природні кілери

Д. В-лімфоцити

Е. Т-кілери

185. При негативному результаті бактеріологічного обстеження діагноз хворому встановлюють за допомогою серологічного дослідження. Відповідно склеювання мікроорганізмів під впливом антитіл називається реакцією:

А. Преципітації

В. Аглютинації

С. Зв’язування комплементу

Д. Лізису

Е. Імобілізації

186. Кров людини з підозрою на черевнотифозне бактеріоносійство доставлено у лабораторію для проведення серологічного дослідження. Для виявлення антитіл у досліджуваній сироватці було використано діагностикум, який являє собою еритроцити, навантажені Vі-антигеном черевнотифозної палички. Який результат реакції буде вважатися за позитивний?

А. Відсутність гемолізу

В. Повний лізис еритроцитів

С. Склеювання еритроцитів

Д. Зв‘язування комплементу

Е. Утворення ліній преципітації

187. При серологічному методі діагностики вірусних захворювань досліджувану сироватку розводять двократно у лунках планшетки, вносять вірусний діагностикум, а потім додають суспензію еритроцитів. Назвіть цю реакцію.

А. Реакція зворотньої пасивної гемаглютинації

В. Реакція гемаглютинації

С. Реакція пасивної гемаглютинації

Д. Реакція гальмування гемаглютинації

Е. Реакція зв’язування комплементу

188. У пацієнта при плановому медичному огляді порожнини рота на слизовій оболонці щоки виявлена безболісна виразка з щільними краями. Який експрес-метод дозволить найточніше підтвердити попередній діагноз?

А. Пряма РІФ

В. Мікроскопія мазка відокремлюваного зіву, забарвленого за Романовським-Гімзе

С. Реакція аглютинації на склі з антисироваткою

Д. Культивування ексудату виразки у курячому ембріонові

Е. РЗК

 

Реакція імунного лізису (бактеріоліз, гемоліз). Реакція зв'язування комплементу (РЗК)

189. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, для проведення якої необхідні 5 інгредієнтів: антиген, антитіло і комплемент (перша система), еритроцити барана і гемолітична сироватка (друга система)?

А. Реакція зв'язування комплементу

В. Реакція пасивної (непрямої) гемаглютинації

С. Реакція преципітації

Д. Реакція гальмування гемаглютинації

Е. Реакція нейтралізації

190. З метою серологічної діагностики орнітозу лабораторія досліджує сироватку крові хворого у реакції зв’язування комплементу. Проте внаслідок несправності апарату досліджувана сироватка не була достатньо прогріта і її власний комплемент не інактивувався. Результат реакції - негативний (гемоліз еритроцитів). Чому не можна брати до уваги результат цієї реакції?

А. Надлишок комплементу із власної сироватки спричиняє гемоліз

В. Відбувається зниження титру антитіл внаслідок дії комплементу

С. Власний комплемент блокує антиген

Д. Власний комплемент блокує реакцію

Е. Зв’язування комплементу не настає

191. Вкажіть, для постановки якої реакції необхідно взяти комплемент?

А. Аглютинації

В. Преципітації

С. Гемолізу

Д. Нейтралізації

Е. Гемаглютинації

192. Гемолітична сироватка проти еритроцитів барана є необхідною для роботи в лабораторії, де проводиться серологічна діагностика інфекційних захворювань. З якою метою вона використовується?

А. Як компонент гемолітичної системи в реакції зв'язування комплементу

В. Для реакції непрямої гемаглютинації

С. Для діагностики гемолітичної хвороби немовлят при резус-конфлікті

Д. Для реакції затримки гемаглютинації

Е. Для встановлення видової належності еритроцитів у судово-медичній експертизі

193. Хворий потрапив у лікарню з підозрою на хронічну форму гонореї. Яку серологічну двохсистемну реакцію можна використовувати для виявлення специфічних антитіл у сироватці?

А. Аглютинації

В. Нейтралізації

С. Зв'язування комплементу

Д. Радіоімунного аналізу

Е. Імуноферментного аналізу

194. Для серологічної діагностики сифілісу з використанням реакції Вассермана лікар-лаборант підготував такі реактиви: кардіоліпідовий антиген, спиртовий екстракт ліпідів із серцевого м'яза бика з холестерином, антиген із трепонем, інактивованих ультразвуком, гемолітичну систему, ізотонічний розчин натрію хлориду, досліджувані сироватки. Який ще компонент необхідний для постановки цієї реакції?

А. Живі трепонеми

В. Комплемент

С. Еритроцити барана

Д. Діагностична преципітуюча сироватка

Е. Антиглобулінова сироватка

195. З метою серологічної діагностики інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію зв’язування комплементу. Що потрібно використати для постановки цієї реакції, крім сироватки хворого?

А. Діагностикум, комплемент, гемолітичну систему

В. Діагностичну сироватку

С. Інтерферон

Д. Еритроцитарний діагностикум

Е. Анатоксин

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 759 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

841 - | 658 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.