Лекции.Орг


Поиск:
Д) правильна відповідь відсутня. 23.Прихильники розгляду економічного зростання переважно з погляду факторів пропозиції закликають до зниження податків
 

23.Прихильники розгляду економічного зростання переважно з погляду факторів пропозиції закликають до зниження податків. Що це дає для забезпечення економічного зростання національної економіки?

Г) відповіді Б і В вірні;

 

24. З огляду на ступінь залежності рівня життя населення від економічного зростання розрізняють соціально-регресивне економічне зростання. В чому полягає його суть?

В) супроводжується зниженням рівня та якості життя;

 

25. Вкажіть, будь-ласка, при яких умовах можна стверджувати про довершеність економічного зростання національнлї економіки?

Д) всі відповіді вірні.(аба А Б)

 

26. Вкажіть головні чинники економічного зростання в постіндустріальному суспільстві?

В) людський капітал і ефективність його використання, НТП та інформація;

 

27. Зниження податків як засобу, що стимулює заощадження і капіталовкладення є одним із методів прихильників політики економічного зростання:

Б) факторів пропозиції;

 

28. Вкажіть, будь-ласка. основні особливості економічного зростання, які необхідно враховувати в сучасний період обгрунтування соціально-економічних трансформацій в Україні.

Д) всі відповіді вірні.

 

29. З огляду на ступінь залежності рівня життя населення від економічного зростання розрізняють соціально-нейтральне економічне зростання. В чому полягає його суть?

Б) рівень та якість життя не змінюються при економічному зростанні;

 

30. Вкажіть, будь-ласка, при яких умовах неможливо стверджувати про довершеність економічного

зростання національнлї економіки?

Г) неефективності системи розподілу національного доходу;

 

 

Тема 10 „Планування та прогнозування національної економіки"

 

1. Планування - це:

Д) всі відповіді вірні.

 

2. Планування — це:

Д) відповіді А і Г вірні.

 

3. Економічна стратегія - це:

 

Б) генеральна лінія, яка націлена на вирішення головних завдань певного періоду, на досягнення фундаментальних

довгострокових цілей;

 

4. Економічне прогнозування - це:

А) система наукових передбачень, напрямів і тенденцій майбутнього стану економічної системи;

 

5.Вкажіть типи макроекономічного планування за економічними системами:

Д) всі відповіді вірні.

 

6. Вкажіть типи макроекономічного планування за економічними системами:

Д) відповіді А і Г вірні

 

7. Вкажіть типи макроекономічного'планування за строками планування:

Б) стратегічне, тактичне, довгострокове, середньострокове;

 

 

8. Вкажіть типи макроекономічного планування за напрямами планування:

В) структурне, програмне, рамкове, соціальне;

 

9. Вкажіть одне з головних завдань індикативного планування:

Д) відповіді А і В вірні.

 

10. Вкажіть мету економічного прогнозування:

Д) відповіді А і В вірні.

11. Вкажіть завдання економічного прогнозування:

Д) відповіді А і В вірні.

 

12. Вкажіть головні функції економічного прогнозування:

Д) всі відповіді вірні.

 

13. Вкажіть головні функції економічного прогнозування:

Д) всі відповіді вірні.

 

14. Вкажіть, що не відноситься до функцій економічного прогнозування:

Б) система наукових передбачень, напрямів і тенденцій майбутнього стану економічної системи;

 

 

15. Розкрийте суть принципу прогнозування - соціальної спрямованості і пріоритетів суспільних потреб.

Б) плани розвитку економіки повинні бути направлені на задоволення кінцевих потреб суб'єкта;

 

16. Розкрийте суть принципу прогнозування - підвищення ефективності суспільного виробництва або принцип оптнмальності.

А) в прогнозах повинні відбиватися досягнення науки і техніки;

 

17. Розкрийте суть принципу прогнозування - пропорційності і збалансованості.

В) прогнози повинні бути збалансовані по ресурсах і можливостях економіки, вони повинні відображати пропорції, що склалися, і орієнтувати економіку на формування прогресивних пропорцій, зрушень в економіці;

 

18.Розкрийте суть принципу прогнозування - поєднання галузевого і регіонального аспекту прогнозування.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 290 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. © Борис Стругацкий
==> читать все изречения...

634 - | 495 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.