Лекции.Орг
 

Категории:


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Педагогиканы оқыту әдістемесі бойынша тест сұрақтары.

Ғылымды мынадай белгілері ерекшелейді:
A) Ұйымдастырушылық.
 
Ғылымның аспектілері:
A) Дамытушылық.
   
Педагогика зерттейді:
A) Педагогикалық үдерісте оқу әрекеті дағдысын қалыптастыруды.
   
Педагогика ғылымының практика қатысты позициялары:
A) Тексеру.
   
Педагогиканы оқыту әдістемесінің философиялық әдіснамалық деңгейлері:
A) Жалпығылымдық әдістер.
   
Педагогиканы оқыту әдістемесінің нақты-ғылыми әдіснамалық деңгейлері:
AГнеосология, әлеуметтану және қисын қаңдары.
   
Пәндік әдістемелердің пайда болу себебі:
A) Оқытушы еңбегін жеңілдету үшін.
   
Педагогиканы оқыту әдістемесінің нысаны анықталады:
A) Оқытушы еңбегін бағалаумен.
   
Педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні:
A) Пәндік тәрбие беру.
   
Педагогиканы оқыту әдістемесінің қызметтері:
A) Формалы.
   
Педагогиканы оқыту әдістемесінің міндеттері:
A) Пәннің мақсатын, міндеттерін, мазмұнын ғылыми түрде негіздеп жасау.
   
Педагогиканы оқыту әдістемесінің міндеттері:
A) Болашақ педагогтарды кездесетін қиындықтардан алдын-ала сақтандыру.
   
Пәнді оқыту үдерісінде іске асырылатын функциялар:
A) Оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау.
   
Педагогикалық үдерістің қозғаушы күштері:
A) Ғылым мен практиканың байланысы.
   
Қазіргі заманғы педагогика функциялары:
A) Оқытушы, практикалық, тәрбиелік.
   
Оқу бағдарламаларына мыналар кіреді:
A) Оқушыларға кеңестер.
   
Маманның әрекет орнын анықтайтын білімге, кәсіби сапаға талап ететін мемлекеттік нормативтік құжат:
A) Оқу жоспары.
   
Жұмыс бағдарламасы мына негізде өнделеді:
A) Оқытушы конспектісі.
   
Нақты оқу пәнінің білімінің талабын анықтайтын нормативті құжат:
A) Біліктендіру сипаттамасы.
   
Тәртіптілік бойынша оқу бағдарламасының түсіндірмелі хаты мынаны ашады:
A) пән бойынша күнтізбелік жоспарын.
   
Оқу процесінде әдістемелік әдебиеттерді қолдану мынаған қатысты:
A) арнайы құралдарға.
   
Педагогика ғылымының негізгі категориялары:
A) Оқу, сабақ беру.
   
Жалпы педагогика бөлімдері:
A) Жалпы негіздері.
   
Білім беру мазмұнының деңгейлері:
A) Психологиялық-педагогикалық деңгей.
   
Педагогика мазмұнын қалыптастыру концепциялары:
A) Психологиялық.
   
Педагогика мазмұнының атқаратын қызметтері:
A) Ақпараттық.
   
Педагогика мазмұны көрсетіледі:
A) Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында.
   
Оқу бағдарламасында пәннің мазмұны құрылады:
A) Қайталанатын, тұрақты әдіс арқылы.
   
Педагогика курсының мазмұнын құрылымдау принциптері:
A) Мақсатқа бағыттылық.
   
Педагогика курсының мазмұнын құрылымдау принциптері:
A) Әдіснамалық.
   
Педагогика курсының мазмұнын құрылымдау принциптері:
A) Абстракциялау.
   
Базалық педагогикалық білім беру бағдарламасының құрылымына кіреді:
A) Авторлық пәндер.
   
Базалық педагогикалық білім беру бағдарламасының құрылымына кіреді:
A) Базалық пәндер.
   
Білім беру мазмұнын жетілдіруге әсер ететін факторлар:
A) Қоғам қажеттіліктері.
   
Педагогикалық ғылымның детерминанттары:
A) Әлеуметтік-экономикалық.
   
Педагогикалық ғылымның әлеуметтік-экономикалық детерминантына жатады:
A) Әлеуметтік қатынастар типтері.
   
Педагогикалық ғылымның социомәдени детерминантына жатады:
A) Экономиканың типтері.
   
Педагогикалық ғылымның педагогикалық-ұйымдастырушылық детерминантына жатады:
A) Білім беруді басқарудың мемлекеттік моделі.
   
Педагогика ғылымының детерминанттарына жатады:
A) Қоғам мақсаттары.
   
Педагогикалық ғылымның құндылық-бағдарлы детерминантына жатады:
A) Білім беруді басқару деңгейіндегілердің құндылықтық ұстанымдары.
   
Педагогикалық білім берудің құрылымының дамуына қойылатын талаптар:
A) Абстракциялау.
   
Педагогикалық білім берудің құрылымының дамуына қойылатын талаптар:
A) Іріктеу және құрылымдау.
   
Педагогикалық білім берудің құрылымының дамуына қойылатын талаптар:
A) Абстракциялау.
   
Педагогика мазмұнын таңдау критерийлері:
A) Саяси режим және оның идеологиялық бағытын бөліп көрсету.
   
Педагогика мазмұнын таңдау критерийлері:
A) Экономиканың типтерін бөліктері арқылы қарастыру
   
Іс-әрекет компоненттері:
A) Мазмұн, құралдар мен әдістер.
   
Педагогикалық технология дегеніміз:
A) Техникамен қамтамасыз ету
   
Оқытудың негізгі сипаттары:
A) Әрекеттер мен түрткілердің ықпалы.
   
Оқытудың негізгі сипаттары:
A) Жан-жақтылық.
   
Оқыту нәтижесінде қалыптасады:
A) Білім, іскерлік, дағды.
   
Педагогиканы оқыту заңдылықтарының түрлері:
A) Білімдік.
   
Педагогиканы оқыту заңдылықтарының түрлері:
A) Оқу-танымдық.
   
Педагогиканы оқыту заңдылықтарының түрлері:
A) Білімдік.
   
Педагогиканы оқытудағы жалпы дидактикалық принциптер:
A) Білімдік әсерлердің әржақтылығы.
   
Педагогиканы оқытудағы жалпы дидактикалық принциптер:
A) Жан-жақты психологиялық әсер ету.
   
Педагогиканы оқытудағы жалпы дидактикалық принциптер:
A) Оқу-танымдық принциптер.
   
Педагогиканы оқытудағы ұйымдастырушылық-әдістемелік принциптер:
A) Оқу жұмыстарының топтық және жекелік формалары мен тәсілдерін үйлестіру.
   
Пәндік интеграция модельдері:
A) Білім берудің бір саласына қатысты бірнеше пәндерді біріктіретін курс құру
   
Пәндік интеграция модельдерінің мысалдары:
A) Оқу жұмыстарының топтық және жекелік формалары мен тәсілдерін үйлестіру.
   
Танымның классикалық жүйесіне кіреді:
A) Абстрактілі ойлау.
   
Білімді игеру үдерісінің бірінші кезеңінің құрылымына енеді:
A) Практика.
Білімді игеру үдерісінің екінші кезеңінің құрылымына енеді:
A) Түйсіну.
   
Білімді игеру үдерісінің үшінші кезеңінің құрылымына енеді:
A) Бекіту.
   
Педагогиканы оқытудағы мазмұн уәжіне жатады:
A) Қызықтыру элементтері.
   
Педагогиканы оқытудағы үдеріс уәжіне жатады:
A) Рөлдік амал.
   
Өз құрамына микропрактиканы қосатын сабақ:
A) Лекция.
   
Тірек сигналдарды қолдану арқылы өтетін оқытудың ұйымдастыру формасы:
A) Кеңес беру.
   
Алгоритм деп:
A) Әрекет техникасын көрсету.
   
Тірек схема жүйесі негізінде жатқан басты фактор:
A) Ассоцациялау.
   
Бағдарламалап оқытудағы сұрау формасы:
A) КВН-дік оқыту.
   
Бағдармалап оқытудағы тестік тапсырмалардың түрі:
A) Констатациялық түрінде.
   
Бағдарламалап оқытудағы сұрау формасы:
A) Фронтальды сұрау.
   
Бағдармалап оқытудағы тестік тапсырмалардың түрі:
A) Бақылау түрінде.
   
Семинарда бағдарламалық сұрау кезінде пайдаланылатын ұйымдасқан оқыту формасы:
A) топтық.
   
Студенттердің өзіндік зерттеуі негізіндегі мәселені оқыту әдісі
A) Зерттеушілік әдіс.
   
Инновациялық үдеріс:
A) Педагогикалық қауымдастықты құру.
   
Оқыту әдістерін таңдау тәуелді:
A) Сабақ уақытына.
   
Теориялық оқытудың мақсаты:
A) Студенттің білімін шыңдау.
   
Лекция әңгіме бұл:
A) Экскурсия.
   
Студенттерді шығармашылық қабілеттерін дамытатын оқыту әдісі:
A) Ақпараттық- дамытушылық.
   
Сауалнама кезінде оқушылардың белсенділігін жоғарлататын әдістерді көрсет:
A) Сауалдар.
   
Ақпараттық дамытушылық әдістердің ерекшелігі:
A) Студенттердің мәселесін шешуі.
   
Жаңа оқу материалына өтудегі кәсіби әрекет қолданудын қабылдау тәсілі:
A) Эвристикалық әңгіме.
   
Студенттердің белсенділігін көп қажет ететін оқыту әдісі:
A) Ақпараттық лекция.
   
Сабақта әртүрлі әдістерді қолдану мынаны қарастырады:
A) Студенттердің оқу материяладрын өз бетімен оқуы.
   
Жаңа оқу материалдарын баяндау кезінде сұрақ қоюдың мақсаты:
A) Студенттің өзіндік жұмысын дамыту.
   
Әңгіме:
A) Студенттің жаңа материялды баяндауы.
   
Алғашқы білім деңгейін игеруге бағытталған зерттеу әдісі:
A) Бағалы сауалнама.
   
Мәселелік сұрақ қою негізделеді:
A) Жауапты аргументтеу іскерлігін қалыптастыру.
   
Сауал қою көмегімен ұғымдарды қалыптастыруға бағытталған мәселенің ізденушілік әдісі:
A) Мәселелік лекция.
   
Мәселені шешуді бағыттау көмегімен жаңа білімді игеруге бағытталған мәселелердегі ізденушілік әдіс
A) Лабораториялық жұмыс.
   
Қорытынды шығаруға негізделетін эвристикалық әңгіменің мәселелік деңгейі:
A) Зерттеушілік әдіс.
   
Студенттердің өзіндік зерттеуі негізіндегі мәселені оқыту әдісі
A) Зерттеушілік әдіс.
   
Оқыту әдістерін таңдау шарттары
A) Оқытушының психологиялық жағдайы.
   
Мәселелік – ізденушілік әдісіне жатады
A) Жаттығу тапсырмасы.
   
Педагогикалық диктанттың мақсаты:
A) Шығармашылық іс-әрекетінің дамуы.
   
Студенттердің біліміне бақылау жасау талабы:
A) Білімнің ғылымилылығы.
   
Қорытынды шығаруға негізделетін эвристикалық әңгіменің мәселелік деңгейі:
A) Алгоритм.
   
Бір мәселе бойынша зерттеуші көзқарастарының пікірі негізінде мәселелік-ізденушілік әдіс:
A) Лабораториялық жұмыс.
   
Семинарда бағдарламалық сұрау кезінде пайдаланылатын ұйымдасқан оқыту формасы:
A) фронтальды.
   
Оқу әрекетін бақылау әдісі:
A. Жазбаша
   
« П педагогиканы оқыту әдістемесінің» оқу пәні ретіндегі мақсаты:
A. Педагогиканы оқытудың әдіснамалық мәселелерімен студенттерді қаруландыру
   
Сыныптан тыс ұйымдастырылатын оқыту формасы:
A. Үйірме
   
Маманның әрекет орнын анықтайтын, білімге, кәсіби сапаға талап ететін мемлекеттік нормативтік құжат:
A. Кәсіби біліктілік бойынша сертификат
   
Педагогиканы оқытудың дамытушылық функциясы:
A. Білім алушылардың ойлау операцияларын дамытады
   
Педагогикалық білім берудің құрлымының дамуына қойылатын талаптар:
A. Жүйелілік
   
Оқытуды ұйымдастырудың формасы емес:
A. Диплом жазу
   
Балға шамасына, біліміне, мүмкіндігіне, сұранысына, қабілетіне сәйкес дайындалған сатылы жұмыстар жүйесі:
A. Баланың мүмкіндіктері мен қабілетін есепке ала отырып берілген тапсырмалар
 
Педагогикалық диктанттың мақсаты:
A. Білімді тексеру
   
Оқытудың өнімділігі тәуелді:
A. Оқушы мен мұғалімнің іс-әрекетінің бірлігіне
   
Педагогикалық үдерістің кезеңдері:
A. Қорытынды
   
Үй жұмысын орындау үщін берілетін тапсырмалар:
A. Жаттығулар орындау
   
Әдеби көздер негізінде оқыту әдістерінің жіктелуі:
A. Сөздік әдістер
   
Оқыған материалды бекіту үшін қолданылатын тиімді әдістер:
A. Жаттығу
   
Оқытудың практикалық операциялық әдістері:
A. Жаттығу
   
Фронтальды жұмыс ерекшелігі:
A. Топтың ұйымшылдығында
   
Оқушылардың шығармашылық зерттеушілік дағдыларының дамуы орын алады:
A. Оқытудың инновациялық әдістерін қолдану барысында
   
Семинар сабақтарына дайындық кезеңі:
A. Талқылау үшін сұрақтарды, әдебиеттерді іріктеу
   
Сабаққа қойылатын талаптар:
A. Сабақта ғылымның жетістіктерін пайдалану
   
Ш.А.Амоношвилидің “Білім беруді ізгілендіру технологиясының’’ ерекшелігі:
A. Ата анамен бірлесіп жұмыс жасау ойластырылады
   
Түсініктерді, фактілерді, теорияларды, заңдылықтарды игеру:
A. Теориялық білімді айқындайтын көрсеткіш
   
Мәселелік оқытуда ойлауды басқарудың құралы:
A. Ойлау әрекеті
   
Мәселелік және дамыта оқыту әдістерінің авторлары:
A. И.Я.Лернер, М.И.Махмутов
   
Пәндік интеграция модельдері:
A. Білім берудің бір саласына қатысты бірнеше пәндерді біріктіретін курс құру
   
Жүйелерді басқару бөлімінің міндеттері:
A. Мектепті басқарудың мәні, принциптері туралы түсінітер беру

 

 

Педагогиканы оқыту әдістемесі:
A) Педагогика ғылымындағы педагогикалық үдерісті басқару педагогикалық теорияның жағдайын салыстырмалы талдау
   
Педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні:
A) Оқыту үдерісі
   
Педагогикадағы оқытудың ұйымдастыру формасы:
A) Студенттердің өзідік жұмысы
   
Оқыту тәсілі:
A) Оқыту әдісін жүзеге асыру жолы
   
Педагогиканың ғылым пән ретінде:
A) Тәрбие біртұтас педагогикалық процесс
   
Жалпы педагогика бөлімдері:
A) Тәрбие теориясы
   
Ойлауды дамытуға мына оқыту әдісі неғұрлым тиімді әсер етеді:
A) Пікірталас
   
Педагогика ғылымының обьектісі:
A) Педагогикалық үдеріс
   
Педагогикалық үдерістің заңдылықтары :
A) Оқу – тәрбие үдерісін басқару
   
Педагогиканың жалпы негіздері бөлімінің мақсаты:
A) Педагогика ғылымының әдіснамасы, категориялары туралы түсінік беру
   
Эссе жазу мақсаты:
A) Мәселенің мәнін ашу
   
Даму:
A) Психикадағы, организмдегі сандық және сапалық өзгерістер
   
Болашақ мамандарды дайындауда қолданылатын негізгі әдебиеттер:
A) Оқу – әдістемелік әдебиет
   
Дискуссия әдісінің мақсатты:
A) Көзқарастар мен сенімдердің қалыптасуына ықпал ету
   
Дәріс оқу барысында оқытушы:
A) Ғалым
   
Студенттердің бірлескен іс – әрекет дағдысын қалыптастыруға бағытталған оқыту формасы:
A) Топтық
   
Түсіндіру әдісінің мәні қолданады:
A) Ғылыми құбылыстарды салыстыруда, талдау жасауда
   
Зертханалық жұмыстарға қойылатын негізгі талаптар:
A) Зертханалық жұмыс тақырыбының жұмыс оқу бағдарламаларына сәйкес келуі
   
Ежелгі оқыту формасы:
A) Топтық
   
Оқытудың нәтижесін тексерудің мәні:
A) Оқушылардың белгілі бір бағдарлама, пән бойынша білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау
   
Оқу –тәрбие жұмысының нәтижесін бағалау және есепке алудағы негізгі қызметі:
A) Ынталандырушылық, дамытушылық, бақылаушылық, тәрбиеушілік
   
Модульдік оқыту қағидалары:
A) Оқу материялының толықтығы, әржақтылығы, кіріктірімділігі
   
Модульдік технологияның мақсаты:
A) Оқушыларды шығармашалық жұмысқа баулу
   
Тәрбиенің мақсаты, міндеттері, мазмұнын қарастыру барысында негізге алынатын теориялар:
A) Бала тұлғасын қалыптастырудың жүйелі – рольдік теориясы
   
«Педагогикалық жүйелерді басқару» немесе мектептану бөлімі ғылымдар тоғысында қарастырылады:
A) Басқару теориясы
   

 

Педагогиканы оқыту əдістемесінің зерттейтін пəні:
А) зерттейтіні осы пəнді оқыту жолдары мен жағдайлары, оның ғылыми-теориялық негізі, заңдары мен заңдылықтары, ережелері мен қағидалары.

 

 

Педагогикалық процестің қызметі
А)білімдік, дамушылық, тəрбиелік

 

 

Педагогикалық процестің біртұтастығының басты белгісі
А) барлық процестің, оның компоненттерінің басты мақсатқа, яғни үйлесімді дамыған жеке тұлға қалыптастыру мақсатына бағынуы

 

 

Педагогиканы оқыту əдістемесінің негізгі ұғымдары
А) т педагогикалық процесс, əдістеме, технология, оқыту, оқу, білім беру

 

 

Тəрбиені ұйымдастырудың (формасы) дегенді былай түсіну керек:
А) Мұғалімнің тəрбие жұмысының барысындағы ұйымдастырушылық қызметінің
сыртқы көрінісі

 

 

Əдістеменің ғылым ретінде дамуына ықпал еткен жағдай
А) Жеке пəнді оқытудың тиімді жолдары мен жағдайларын, оның ғылыми

 

Ғылымның əдіснамасы- методологиясы дегеніміз:
А) əдістер жүйесі туралы ілім, теориялық, практикалық əрекетті жасау, ұйымдастырудың негізі мен тəсілдерінің жүйесі.

 

 

Педагогикалық техника – бұл:
А) Мұғалімнің педагогикалық техникасының жоғары деңгейі.

 

 

Педагогикалық инновация – бұл:
А) Педагогикалық жүйенің ішкі ресурстарын жинақтайтын жəне нəтиженің деңгейін көтеруге мүмкіндік туғызатын жаңашылдық идея.

 

 

Түсіндіру:
А)Теориялық мəнін ашу, фактілерді, құбылыстарды бірізді, дəлелді баяндау

 

 

Оқу бағдарламасы мына принцип бойынша құрылады:
А) Концентрациялық жəне линейлік.

 

 

Оқу материалының мазмұнын шағын, логикалық аяқталған мөлшерлермен беру:
А) Бағдарламаланған

 

 

Оқушылардың танымдық əрекеттерінің негізгі кезеңдері:
А) Қабылдау, қорыту, қолдану

 

 

Бірыңғай топтық жұмыста жүргізілетін жұмыс түрі:
А) Жұмыс барысында берілген тақырып шеңберінде əр түрлі тапсырмалар орындайды

 

 

Білімдерді беру мен қабылдау логикасын қамтамасыз ететін оқыту əдістері:
А) Сөздік, көрнекілік, практикалық

 

 

Əдістемелік жұмыстың мақсаты – бұл:
А) нақты пəнге байланысты, шеберлікті жетілдіру, əдіс-тəсіл, амал-əрекет, қарым-
қатынасты тиімді қолдануға үйрету білім берушілік қызмет атқару

 

 

Озық іс-тəжірибе
А) Оқыту мен тəрбиелеуде тиімді нəтиже беретін іс-тəжірибе

 

Екі жақты сипат мұғалімдер мен оқушылардың біріккен іс-əрекеті, педагогикалық жетекшілік арнайы жоспарлы ұйымдастыру жəне басқару, тұтастықпен бірлік оқушылар жас ерекшеліктеріне сəйкестік жəне олардың дамуы мен тəрбиесін басқару сияқты белгілер тəн:
А) Оқытуға

 

 

Оқыту əдістерін Ю.К.Бабанскийдің топтастыруы:
А) Оқу-танымдық іс-əрекетті ұйымдастыру жəне іске асыру, ынталандыру, бағалау əдістері

 

 

Тəрбиенің негізгі принциптері:
А) гуманитарландыру, мектеп пен отбасының ынтымақтастығы, баланың жеке басына
құрмет.

 

 

Оқытудың екі жақты сипаты неден көрінеді?
А) Оқыту барысы екі түрлі байланыспен көрсетілген: мұғалім мен оқушылардың, жəне де оқушылардың өз арасындағы.

 

 

Мына ереже қай қағидаға (принципке) жатады деп ойлайсыз: «оқушыларға
түсіндіру, үйрету үшін неге?» деген сұрақты жиі қолдандыңыз?
А). Саналық пен белсенділікке.

 

 

Сабақ дегеніміз:
А). Мектеп жүйесіндегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі түрі (формасы).

 

 

Оқытуды ұйымдастырудың (формасы) дегеніміз:
А)Оқытуды ұйымдастырудың əдіс пен тəсідерінің жиынтығы.

 

Оқу ақпараты қабылдануына жəне түп нұсқасына қарай қандай топтарға
жіктеледі?
А) Ауызша, көрнекілік, тəжірибелік.

 

 

Оқыту əдісі дегеніміз:
А). Оқыту тəсілдерінің жүйесі.

 

 

Оқыту-тəрбиелеу үрдісінің қорытындысы мен барысы мыналарға тəуелді:
A) Оның ғылыми негізінде ұйымдастырылуына.
нысандарға

 

 

Бірінші кезекте балаларда логикалық ойлау, талдау, синтездеу қабілеттерін дамыту
қажеттілігін қарастыратын білім теориясы:
А) Прагматизм

 

Студентердің өздігінен білім алу біліктіліктері мен дағдысы:
А) болашақ мамандығы туралы кəсіби қызметін дамыту үшін білім алуға қажетті
қалыптасатын іс-əрекеттілік қабілет, яғни біліктілік пен дағды қабілеттің компонентін
құрайтын күрделі көпқұрылымды дидактикалық категория

 

Оқу-танымдық ізденісті ұйымдастыру əдістері:
А) ізденіс, жартылай ізденіс, эвристикалық

 

 

Педагогиканы оқыту əдістемесінің негізгі категорилары:
А) əдістеме, əдіснама, əдіс, тəсіл, құрал

 

 

Оқытушының əдістемелік қызметінің мақсаты:
А) кəсіби құзіреттілікті, біліктікті, шеберлікті қалыптастыру

 

 

Оқытушы мен оқушының бірлескен əдістемелік əрекетінің нəтижесі:
А) ғылыми –зерттеу жұмысының жаңа мəнін өзектендіру жəне оқушының алдына жаңа мақсат қою;

 

 

Студент пен оқытушының бірлескен əдістемелік əрекетінің мақсатына жету құралы:
А) бірлесіп шешетін ғылыми-теориялық жəне өнімді міндеттер жүйесі;

 

 

Оқушыларды оқытуға, үйретуге мұрындық болатын əрекетті жағдаят арқылы
жобалау əдісі:
А) іскерлік ойын əдісі;

 

 

Бірлескен өнімді оқу əрекетінің тиімділігі:
А) оқытудың жаңа мəнін өзектендіру.

 

 

Ақыл-ой əрекетін сатылы қалыптастыру теориясының негізін қалаушы психолог-
ғалым:
А) Гальперин П.Я.;

 

 

Оқуды ынталадыру дегеніміз не?
А)Жақсы оқуға қойылған талап.

 

 

Қазіргі кезеңдегі педагогикалық технологиялар:
А)Шаталовтың оқыту жүйесі;

 

Берілген анықтама оқытуды ұйымдастыру формасының қайсы түрін айқындайды: Оқыту процесінде жалпы міндетті көрнекілікті қолдану, оқулықпен жұмыс мұғалімнің түсіндіруі, баяндауы, жолдастарының жауаптарындағы қателерді түзетуге сынып оқушыларының бір-уақытта барлығының қатынасуын:
А) Жалпы сыныптық жұмыс түрі.

 

Қазіргі білім беру парадигмасында білім беру мазмұнын төрт аспектіде қарастыруға болады:
А) Білім беру құндылық, жүйе, процесс, нəтиже ретінде

 

Арнайы технологиялық мағынада «тəрбие» ұғымына анықтама бер:
А)Жеке тұлғаның əлеуметтік тəжірибені меңгеруге бағытталған белсенді қызметін ынталандыру мақсатында, саналы орындалатын педагогикалық процесс

 

 

Əдістеме дегеніміз:
А)Əдістеме - əдістер жиынтығы.

 

 

Педагогикалық оқыту əдістемесі :
А) Жоғары оқу орнының студенттерге педагогика саласынан беретін білім, дағды,

 

 

Бағдарлама дегеніміз:
А) оқу жоспары мен мемлекеттік стандарт негізінде құрастырылатын, өтілетін тақырыптардың атауы мен мазмұны қалыптастырылатын білім, білік, дағды оқытылудың əрбір жылы үшін, жүйесі, көлемі, пəнінің оқытылу тəртібі, реті белгіленген мемлекеттік құжат.

 

 

Білім беру мазмұны:
А) жан-жақты дамыту, ақыл-ойын, шығармашылық əлеуметін, танымдық қызығушылығын қалыптастыру, кəсіби еңбекке дайындау үшін, жоғарғыц мектепте оқытылатын ғылыми теориялық білім мен білік дағдылар жүйесі.

 

 

Жалпы жоғары білімнің мазмұны қандай нормативтік құжаттар мен
анықталады?
А) Оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқулықпен

 

 

Педагогикалық технологиялық ұғымына анықтама бер
А) Оқу процесін ұйымдастырылған түрді, белгілі мақсатқа бағыттап, алдын-ала ойластырып оқытушының оқушыға педагогикалық əсер жəне ықпал етуі, іс-əрекеттік, қарым-қатынастық қызметін басқаруы.

 

 

Оқытудың екі жақты сипаты неден көрінеді?
А) Оқыту барысында білім беру жəне тұлғаны тəрбиелеу орындалады.

 

 

Төмендегіден оқыту қағидаларын көрсетіңіз.
А) Саналық пен белсенділік.
   

 

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
II. Показатели, используемые при анализе | Олданбалы психологияның салалары:өнер психологиясы;;;еңбект психологиясы;;;медициналық психология

Дата добавления: 2016-12-06; просмотров: 7500 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. A) Тарихты оқыту оқушыларда «азаматтық сезімді» дәріптеуі тиіс
 2. F) Педагогиканың ғылыми-зерттеу әдістерінің бірі.
 3. Quot;Жылу техникасы " пәні бойынша тест сұрақтары
 4. аға оқытушысы Қожамқұлова Г.Е.
 5. Ағымдық, аралық, қорытынды бақылау бойынша әдістемелік нұсқау
 6. Абылданған сигналдар бойынша хабарламаны орнына келтіру амалы қалай аталады?
 7. Андай ғылым « Педагогиканың жалпы негіздері» саласына енбейді:Оқыту әдістері
 8. Аралас сабақ жоспарының бөлімдері: А) үй тапсырмасын тексеру D) өткен материал бойынша оқушыларды сұрау Е) жаңа материалды игеру
 9. Аралық бақылау бойынша сұрақтар мен тапсырмалар тізімі.
 10. Аурухана ұйымдарының мазмұны және құрылымына қойылатын санитарлық талаптар» элективі бойынша
 11. Бөлім «Блэк бойынша тісжегі қуыстарының жіктелуі. Тісжегі қуыстарын егеп-тазалау».
 12. Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілерінде жүргізілетін зертханалық-аспаптық зерттеулер


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.029 с.