Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћожливост≥ ≥нтегрованого навчанн€ та вихованн€ д≥тей, що потребують корекц≥њ психоф≥зичного розвитку
ѕерспективним завданн€м сучасноњ корекц≥йноњ осв≥ти постаЇ ≥нтегроване та ≥нклюзивне навчанн€. ўе Ћ.—.¬иготський у своњх прац€х говорив про те, що спец≥альна школа створюЇ дл€ дитини замкнений св≥т, у €кому все Ї прилаштованим до дефекту. ¬насл≥док штучноњ ≥зол€ц≥њ д≥тей, в≥дриву њх в≥д с≥мТњ ≥ здорових ровесник≥в формуЇтьс€ невпевнена в соб≥, власних силах ≥ можливост€х особист≥сть, €ка Ї неп≥дготовленою до житт€ у сусп≥льств≥. ќсобливо гостро проблема ≥нтеграц≥њ та ≥нклюз≥њ постаЇ перед д≥тьми ≥з легкими (невиразними) вадами у психоф≥зичному розвитку, оск≥льки вони не охоплен≥ закладами корекц≥йноњ осв≥ти.

—еред основних завдань розвитку дошк≥льноњ ≥ загальноњ середньоњ осв≥ти на найближч≥ навчальн≥ роки ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни вбачаЇ створенн€ умов дл€ ≥нклюзивного та ≥нтегрованого навчанн€ д≥тей з особливими потребами. Ўл€хи розвитку ≥нклюзивноњ осв≥ти, завданн€ органам управл≥нн€ осв≥тою, €к≥ випливають з них визначено у таких нормативних документах:

Ј наказ ћќЌ ”крањни в≥д 11.09. 2009 р. є 855 Ђѕро затвердженн€ ѕлану д≥й щодо запровадженн€ ≥нклюзивного навчанн€ у загальноосв≥тн≥х навчальних закладах на 2009Ч2012 рокиї;

Ј Ќаказ ћќЌ ”крањни в≥д 20. 01.2010 року Ђѕро затвердженн€ заход≥в на виконанн€ розпор€дженн€  ћ” в≥д 5 жовтн€ 2009 року є 1622-р Ђѕро затвердженн€ плану заход≥в щодо розвитку загальноњ, середньоњ, дошк≥льноњ та позашк≥льноњ осв≥ти на пер≥од до 2012 рокуї.

 

—л≥д розр≥зн€ти ≥нтеграц≥ю й ≥нклюз≥ю.

≤нтеграц≥€

≤нтеграц≥€ в≥дображаЇ спробу залучити учн≥в з особливими потребами до загальноосв≥тн≥х шк≥л. ”чень пристосовуЇтьс€ до вимог школи.

≤нтегроване навчанн€ маЇ €к переваги, так ≥ проблеми. ѕереваги, зокрема, про€вл€ютьс€ у:

- подоланн≥ ≥зол€ц≥њ вихованц≥в;

- можливост≥ отриманн€ осв≥ти за м≥сцем проживанн€ без в≥дриву в≥д с≥мТњ;

- ор≥Їнтац≥њ д≥тей з психоф≥зичними вадами у розвитку на нормальних однол≥тк≥в;

- реальн≥й соц≥альн≥й адаптац≥њ з раннього в≥ку; оздоровленн≥ емоц≥йноњ сфери нормальних однол≥тк≥в;

- навчанн≥ д≥тей сп≥лкуватис€ та працювати разом; формуванн≥ у здорових д≥тей почутт€ в≥дпов≥дальност≥ за товариш≥в, €к≥ потребують допомоги, емпат≥њ, сп≥вчутт€.

ѕроцес ≥нтеграц≥њ Ї позитивним ще й через те, що ор≥ЇнтуЇ педагог≥в на зм≥щенн€ акцент≥в у корекц≥йно-педагог≥чн≥й робот≥ з д≥тьми: обТЇктом впливу стаЇ не порушенн€, а особист≥сть дитини.

ѕроте на час≥ в ”крањн≥ впровадженн€ ≥нтегрованого навчанн€ гальмуЇтьс€ такими недол≥ками:

- недостатн€ розроблен≥сть законодавчо-правовоњ бази;

- слабка ≥нформован≥сть громадськост≥ про проблеми д≥тей з психоф≥зичними вадами;

- неп≥дготовлен≥сть спец≥ал≥ст≥в до роботи в систем≥ ≥нтеграц≥њ;

- труднощ≥ у науково-методичному забезпеченн≥ навчально-виховного ≥ корекц≥йного процесу.

ўе одн≥Їю проблемою Ї ставленн€ родини до спец≥альноњ осв≥ти. Ѕагатьох батьк≥в не влаштовуЇ вар≥ант перебуванн€ њхньоњ дитини у в≥докремленому заклад≥ з в≥дривом в≥д с≥мТњ. —аме тому виникаЇ стих≥йна ≥нтеграц≥€, коли батьки попри рекомендац≥њ ѕћѕ  залишають д≥тей з психоф≥зичними вадами у масових школах, де вони навчаютьс€ без одержанн€ в≥дпов≥дних особливост€м њхнього розвитку осв≥тн≥х послуг.

як св≥дчить досв≥д багатьох крањн, вих≥дним принципом ≥нтеграц≥њ д≥тей з психоф≥зичними вадами Ї принцип р≥вних прав ≥ можливостей в одержанн≥ осв≥ти. ѕри цьому ≥нтеграц≥€ зд≥йснюЇтьс€ у двох формах: соц≥альн≥й та педагог≥чн≥й.

—оц≥альна ≥нтеграц≥€ передбачаЇ соц≥альну адаптац≥ю дитини з психоф≥зичними вадами у загальну систему соц≥альних стосунк≥в передус≥м у межах того осв≥тнього середовища, в €ке вона ≥нтегруЇтьс€ (Ћ.ћ.Ўип≥цина). ” окремих крањнах такий вид ≥нтеграц≥њ називають терм≥ном Ђмейнстр≥м≥нгї.

ќсв≥тн€ ≥нтеграц≥€ передбачаЇ наданн€ д≥т€м з психоф≥зичними вадами можливост≥ сп≥льного навчанн€ в одн≥й школ≥ чи клас≥ з д≥тьми, що нормально розвиваютьс€, за програмою масовоњ або спец≥альноњ школи (ј.ј. олупаЇва).

” Ђѕоложенн≥ (тимчасовому) про орган≥зац≥ю ≥нтегрованого навчанн€ д≥тей з особливими потребами в загальноосв≥тн≥х (дошк≥льних) навчальних закладахї (2002р.) визначено, що ≥нтегрована осв≥та не Ї альтернативою систем≥ спец≥альноњ осв≥ти д≥тей з особливими потребами.

√оловною метою ≥нтегрованого навчанн€ Ї створенн€ умов дл€ особист≥сного розвитку, творчоњ самореал≥зац≥њ та утвердженн€ людськоњ г≥дност≥ д≥тей з особливими потребами.

«авданн€ ≥нтегрованого навчанн€:

Ј забезпеченн€ права д≥тей з особливими потребами на здобутт€ середньоњ загальноњ осв≥ти в умовах загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в у комплексному поЇднанн≥ з корекц≥йно-реаб≥л≥тац≥йними заходами;

Ј р≥зноб≥чний розвиток ≥ндив≥дуальност≥ дитини на основ≥ ви€вленн€ њњ задатк≥в ≥ зд≥бностей, формуванн€ ≥нтерес≥в ≥ потреб;

Ј збереженн€ ≥ зм≥цненн€ морального ≥ ф≥зичного здоровТ€ вихованц≥в;

Ј вихованн€ в учн≥в любов≥ до прац≥, зд≥йсненн€ њх допрофес≥йноњ п≥дготовки, забезпеченн€ умов дл€ њх життЇвого ≥ профес≥йного самовизначенн€;

Ј вихованн€ школ€ра €к культурноњ ≥ моральноњ людини з етичним ставленн€м до навколишнього св≥ту ≥ самоњ себе;

Ј наданн€ у процес≥ навчанн€ й вихованн€ квал≥ф≥кованоњ психолого-медико-педагог≥чноњ допомоги з урахуванн€м стану здоровТ€, особливостей психоф≥зичного розвитку вихованц€.

” ≥снуючих нормативних документах та наукових джерелах описано наступн≥ форми ≥нтегрованого навчанн€:

ü повна Ц включенн€ дитини з психолог≥чною готовн≥стю до сп≥льного навчанн€ та в≥дпов≥дним в≥ков≥й норм≥ р≥внем психоф≥зичного ≥ мовного розвитку в масовий заклад €к р≥вноц≥нноњ ≥з здоровими однол≥тками; корекц≥йну допомогу дитина при цьому одержуЇ зг≥дно потреб у спец≥ал≥ст≥в за м≥сцем навчанн€ та проживанн€;

ü комб≥нована Ц д≥ти з близьким до норми р≥внем психоф≥зичного та мовленнЇвого розвитку навчаютьс€ у разом ≥з здоровими однол≥тками, у процес≥ навчанн€ одержують допомогу вчител€-дефектолога;

ü часткова - перебуванн€ д≥тей з особливими потребами, котр≥ не спроможн≥ нар≥вн≥ ≥з здоровими однол≥тками оволод≥ти осв≥тн≥м стандартом, у масових закладах лише частину дн€;

ü тимчасова Ц пер≥одичне обТЇднанн€ з≥ здоровими д≥тьми дл€ проведенн€ сп≥льних заход≥в.

¬ умовах масовоњ школи ≥нтеграц≥€ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом орган≥зац≥њ спец≥альних клас≥в або включенн€м д≥тей з психоф≥зичними вадами до звичайних клас≥в. Ќаголосимо, що форми ≥нтеграц≥њ залежать в≥д р≥вн€ розвитку дитини, а саме: повна ≥ комб≥нована форми Ї прийн€тними дл€ д≥тей з високим р≥внем психоф≥зичного ≥ мовленнЇвого розвитку; часткова ≥ тимчасова форми доц≥льн≥ дл€ д≥тей з нижчим р≥внем розвитку

¬ ≥нтегрованих (спец≥альних) класах (групах) загальноосв≥тн≥х (дошк≥льних) навчальних заклад≥в можуть перебувати д≥ти з психоф≥зичними вадами таких категор≥й (за умови в≥дпов≥дного висновку психолого-медико-педагог≥чноњ консультац≥њ (ѕћѕ )):

І з порушенн€ми опорно-рухового апарату (д≥ти з церебральними парал≥чами, з насл≥дками пол≥ом≥Їл≥ту у в≥дновному ≥ резидуальному станах, з вродженими ≥ набутими деформац≥€ми опорно-рухового апарату, артрогрипозом, хондродистроф≥Їю, м≥опат≥Їю);

І з порушенн€ми слуху (з втратою слуху в≥д 30-ти ≥ б≥льше децибел);

І з важкими мовленнЇвими порушенн€ми (з ринолал≥Їю, зањканн€м, алал≥Їю, афаз≥Їю, дизартр≥Їю при нормальному стан≥ слуху ≥ первинно збереженому ≥нтелект≥);

І з порушенн€ми зору;

І ≥з затримкою псих≥чного розвитку;

І з обмеженими можливост€ми розумового розвитку (легка форма за умови навчанн€ в спец≥альному клас≥ або за ≥ндив≥дуальною нецензовою програмою).

Ќавчанн€ Ђ≥нтегрованихї д≥тей зд≥йснюЇтьс€ за навчальними планами ≥ програмами в≥дпов≥дних тип≥в спец≥альних шк≥л або за ≥ндив≥дуальними планами й програмами з урахуванн€м категор≥њ порушенн€. Ќавчально-виховний процес маЇ бути корекц≥йно спр€мованим. «алежно в≥д потреб дитини та њњ проблем з нею працюють р≥зн≥ спец≥ал≥сти: вчитель-дефектолог певноњ галуз≥, психолог, соц≥альний педагог, л≥кар. ≈фективн≥сть навчально-виховноњ, корекц≥йно-розвивальноњ ≥ л≥кувально-проф≥лактичноњ роботи залежить в≥д координованост≥ д≥й ус≥х фах≥вц≥в. ƒо сп≥льноњ роботи обовТ€зково залучаютьс€ й батьки дитини.

 

≤нклюз≥€

ёЌ≈— ќ розгл€даЇ ≥нклюз≥ю €к процес визнанн€ ≥ реагуванн€ на р≥зноман≥тн≥сть потреб вс≥х тих, хто навчаЇтьс€. ≤нклюз≥€ потребуЇ зм≥н на вс≥х р≥вн€х осв≥ти, оск≥льки Ї особливою системою навчанн€, що охоплюЇ весь р≥зноман≥тний контингент учн≥в та диференц≥юЇ осв≥тн≥й процес в≥дпов≥дно до потреб учн≥в ус≥х груп та категор≥й.

≤нклюзивне навчанн€ передбачаЇ створенн€ осв≥тнього середовища, €ке в≥дпов≥дало б потребам ≥ можливост€м кожноњ дитини, незалежно в≥д особливостей њњ психоф≥зичного розвитку (ј.ј. олупаЇва).

≤нклюзивна осв≥та Ї п≥дходом, €кий допомагаЇ адаптувати осв≥тню програму та осв≥тнЇ середовище до потреб учн≥в, €к≥ в≥др≥зн€ютьс€ своњми навчальними можливост€ми.

≤нклюзивна осв≥та Ї позитивною не лише дл€ д≥тей з порушенн€ми психоф≥зичного розвитку, а й дл€ њх здорових ровесник≥в.

ѕереваги ≥нклюзивноњ осв≥ти:

- розум≥нн€ сусп≥льством проблем ≥нвал≥дност≥;

- сол≥дарн≥сть м≥ж д≥тьми з особливими потребами та њх здоровими ровесниками;

- формуванн€ у дитини з вадами розвитку модел≥ здорового повноц≥нного способу житт€;

- створенн€ умов дл€ соц≥альноњ адаптац≥њ та найб≥льш повного розкритт€ свого потенц≥алу у дитини з вадами розвитку;

- зосередженн€ уваги на можливост€х ≥ сильних сторонах особистост≥ дитини;

- можлив≥сть ус≥х д≥тей жити разом ≥з родиною;

- вихованн€ у здорових д≥тей толерантност≥, комун≥кабельност≥, б≥льш адекватноњ самооц≥нки, меншоњ агрес≥њ, вм≥нн€ ц≥нувати своЇ здоровТ€;

- реальна ≥нтеграц≥€ та сусп≥льна адаптац≥€.

≤снуюч≥ барТЇри:

- арх≥тектурна недоступн≥сть шк≥л;

- недостатн≥сть знань ≥ нав≥ть упереджен≥сть адм≥н≥страц≥њ та педагог≥в шк≥л, батьк≥в здорових учн≥в щодо проблем д≥тей з психоф≥зичними порушенн€ми ≥ неготовн≥сть до њхнього включенн€ у колектив здорових однол≥тк≥в;

- в≥дсутн≥сть знань у батьк≥в д≥тей з психоф≥зичними порушенн€ми про в≥дстоюванн€ прав д≥тей на осв≥ту, страх перед системою осв≥ти ≥ соц≥альноњ п≥дтримки;

- в≥дсутн≥сть у школах достатньоњ матер≥ально-техн≥чноњ бази дл€ ≥нклюзивноњ осв≥ти (п≥дручники, пос≥бники, “«Ќ, спец≥альне обладнанн€);

- методична неготовн≥сть педагог≥в ≥ психолог≥в загальноосв≥тн≥х заклад≥в;

- в≥дсутн≥сть спец≥альних посад (медики, спец≥альн≥ психологи, корекц≥йн≥ педагоги) у загальноосв≥тн≥х закладах дл€ зд≥йсненн€ психолого-педагог≥чного супроводу д≥тей з психоф≥зичними порушенн€ми.

ѕринципи ≥нклюзивноњ осв≥ти:

ü ц≥нн≥сть людини не залежить в≥д њњ зд≥бностей ≥ дос€гнень;

ü кожна людина Ї здатною в≥дчувати ≥ думати;

ü кожна людина маЇ право на сп≥лкуванн€ й на те, щоб њњ почули;

ü ус≥ люди потребують один одного;

ü справжн€ осв≥та може зд≥йснюватись лише у контекст≥ реальних взаЇмостосунк≥в;

ü ус≥ люди потребують п≥дтримки ≥ дружби ровесник≥в;

ü дл€ ус≥х учн≥в дос€гненн€ прогресу скор≥ше можуть бути у тому, що вони можуть робити, н≥ж у тому, що не можуть;

ü р≥зноман≥тн≥сть посилюЇ ус≥ сторони житт€ людини.

≤нклюзивна осв≥та зд≥йснюЇтьс€ через формуванн€ спец≥ального ≥нклюзивного класу, наповнюван≥сть €кого маЇ становити не б≥льше 20 учн≥в. ” клас≥ (груп≥) може бути не б≥льше трьох д≥тей з психоф≥зичними вадами, при цьому доц≥льно добирати д≥тей одн≥Їњ категор≥њ порушенн€ (нозолог≥њ).

як ≥ при ≥нтеграц≥њ навчанн€ д≥тей зд≥йснюЇтьс€ за навчальними планами ≥ програмами в≥дпов≥дних тип≥в спец≥альних шк≥л або за ≥ндив≥дуальними планами й програмами з урахуванн€м конкретноњ категор≥њ порушенн€. ” процес≥ навчанн€ ≥ вихованн€ реал≥зуютьс€ корекц≥йн≥ завданн€.

≈фективн≥сть ≥нклюзивноњ осв≥ти залежить в≥д зд≥йсненн€ психолого-педагог≥чного супроводу, €кий маЇ забезпечуватись скоординованими д≥€ми команди фах≥вц≥в: вчитель-дефектолог певноњ галуз≥, психолог, соц≥альний педагог, л≥кар, батьки дитини.

¬ ц≥лому дл€ забезпеченн€ ефективного ≥нтегрованого чи ≥нклюзивного навчанн€ д≥тей, що потребують корекц≥њ психоф≥зичного розвитку, Ї необх≥дним створенн€ в≥дпов≥дних умов:

- раннЇ ви€вленн€ вад розвитку ≥ започаткуванн€ корекц≥йноњ роботи;

- правильне д≥агностуванн€ розвитку дитини та урахуванн€ њњ можливостей;

- психолог≥чна готовн≥сть дитини ≥ њњ батьк≥в до навчанн€ сп≥льно з≥ здоровими однол≥тками;

- т≥сна сп≥впрац€ з батьками, наданн€ њм необх≥дного м≥н≥муму дефектолог≥чних знань, психотерапевтичноњ ≥ консультативноњ допомоги;

- в≥дпов≥дна п≥дготовка педагог≥в загальноосв≥тн≥х заклад≥в дл€ зд≥йсненн€ фахового супроводу Ђ≥нтегрованихї чи Ђ≥нклюзованихї д≥тей;

- створенн€ спец≥альних умов в клас≥, школ≥ (необх≥дне обладнанн€, охоронний режим тощо);

- п≥дготовка здорових учн≥в класу до взаЇмод≥њ з аномальною дитиною;

- супров≥д ≥нтегрованого учн€ фах≥вцем Ц дефектологом, наданн€ дитин≥ квал≥ф≥кованоњ корекц≥йноњ допомоги;

- забезпеченн€ психолог≥чного супроводу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 613 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

841 - | 623 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.025 с.