Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—татт€ 37. ‘≥нансово-господарська д≥€льн≥сть дошк≥льних навчальних заклад≥в
1. ‘≥нансово-господарська д≥€льн≥сть дошк≥льних навчальних заклад≥в зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Дѕро осв≥туФ, закон≥в про бюджет, власн≥сть, м≥сцеве самовр€дуванн€ та ≥нших нормативно-правових акт≥в.

2. ”триманн€ та розвиток матер≥ально-техн≥чноњ бази дошк≥льних навчальних заклад≥в у межах “ипового перел≥ку обовТзкового обладнанн€ дошк≥льних навчальних заклад≥в ф≥нансуютьс€ за рахунок кошт≥в засновник≥в (власник≥в) цих заклад≥в.

—татт€ 38. ћатер≥ально-техн≥чна база дошк≥льного навчального закладу

1. ћатер≥ально-техн≥чна база дошк≥льного навчального закладу включаЇ буд≥вл≥, споруди, земельн≥ д≥л€нки, комун≥кац≥њ, ≥нвентар, обладнанн€, транспортн≥ засоби, службове житло та ≥нше. ћайно дошк≥льного навчального закладу належить йому на правах, визначених цим «аконом та ≥ншими нормативно-правовими актами.

2. ¬имоги до матер≥ально-техн≥чноњ бази дошк≥льного навчального закладу визначаютьс€ в≥дпов≥дними буд≥вельними та сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чними нормами ≥ правилами, а також “иповим перел≥ком обовТ€зкового обладнанн€ дошк≥льного навчального закладу, у тому числ≥ корекц≥йного, навчально-наочних пос≥бник≥в, ≥грашок, навчально-методичноњ, художньоњ та ≥ншоњ л≥тератури.

3. ƒжерелами ф≥нансуванн€ дошк≥льного навчального закладу Ї кошти:

  • засновника (власника);
  • в≥дпов≥дних бюджет≥в (дл€ державних ≥ комунальних дошк≥льних навчальних заклад≥в);
  • батьк≥в аба ос≥б, €к≥ њх зам≥нюють;
  • добров≥льн≥ пожертуванн€ ≥ ц≥льов≥ внески ф≥зичних ≥ юридичних ос≥б;
  • ≥нш≥ кошти, не заборонен≥ законодавством ”крањни.

—татт€ 39. Ўтатн≥ розписи дошк≥льних навчальних заклад≥в

1. Ўтатн≥ розписи державних ≥ комунальних дошк≥льних навчальних заклад≥в незалежно в≥д п≥дпор€дкуванн€ ≥ типу встановлюютьс€ в≥дпов≥дним органом управл≥нн€ осв≥тою на основ≥ “ипових штатних норматив≥в дошк≥льних навчальних заклад≥в, затверджених спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади у галуз≥ ф≥нанс≥в.

2. Ўтатн≥ розписи приватних дошк≥льних навчальних заклад≥в встановлюютьс€ власником (засновником) на основ≥ “ипових штатних норматив≥в дошк≥льних навчальних заклад≥в.

 

–озд≥л VIII

ћ≤∆Ќј–ќƒЌ≈ —ѕ≤¬–ќЅ≤“Ќ»÷“¬ќ

—татт€ 40. ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво у систем≥ дошк≥льноњ осв≥ти

1. ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво у систем≥ дошк≥льноњ осв≥ти зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Дѕро осв≥туФ, цього «акону, ≥нших нормативно-правових акт≥в, а також м≥жнародних договор≥в ”крањни, згода на обовТ€зков≥сть €ких надана ¬ерховною –адою ”крањни.

2. ƒержава спри€Ї м≥жнародному сп≥вроб≥тництву у систем≥ дошк≥льноњ осв≥ти.

 

–озд≥л IX

¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ ” —‘≈–≤ ƒќЎ ≤Ћ№Ќќѓ ќ—¬≤“»

—татт€ 41. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ законодавства про дошк≥льну осв≥ту

1. ќсоби, винн≥ у порушенн≥ законодавства про дошк≥льну осв≥ту, несуть в≥дпов≥дальн≥сть у пор€дку, встановленому законами ”крањни.

2. Ќевиконанн€ приватними дошк≥льними навчальними закладами, юридичними чи ф≥зичними особами, €к≥ надають осв≥тн≥ послуги у сфер≥ дошк≥льноњ осв≥ти, завдань дошк≥льноњ осв≥ти, вимог Ѕазового компонента дошк≥лноњ осв≥ти Ї п≥дставою дл€ позбавленн€ њх л≥ценз≥њ.

3. ѕозбавленн€ л≥ценз≥њ зумовлюЇ л≥кв≥дац≥ю чи реорган≥зац≥ю дошк≥льного навчального закладу.

–озд≥л’

ѕ–» ≤Ќ÷≈¬≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

1. «акон ”крањни Ђѕро дошк≥льну осв≥туФ набираЇ чинност≥ з дн€ його опубл≥куванн€, кр≥м абзацу другого частини пТ€тоњ статт≥ 35, €кий набираЇ чинност≥ з 1 с≥чн€ 2002 року.

2. ƒ≥€ частини першоњ статт≥ 30 цього «акону щодо обовТ€зковост≥ в≥дпов≥дноњ вищоњ педагог≥чноњ осв≥ти дл€ педагог≥чних прац≥вник≥в дошк≥льних навчальних заклад≥в поширюЇтьс€ на ос≥б, €к≥ призначатимутьс€ на посаду педагог≥чного прац≥вника дошк≥льного навчального закладу з дн€ набранн€ чинност≥ цим «аконом.

3.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањнипрот€гом року з дн€ надбанн€ чинност≥ цим «аконом:

Ј п≥дготувати ≥ подати на розгл€д ¬ерховноњ –ади ”крањни пропозиц≥њ про внесенн€ зм≥н до «акон≥в ”крањни, що випливають ≥з цього «акону;

Ј розробити ≥ затвердити нормативно-правов≥ акти, передбачен≥ цим «аконом;

Ј привести своњ нормативно-правов≥ акти у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом;

Ј забезпечити перегл€д ≥ скасуванн€ центральними органами виконавчоњ влади њх нормативно-правових акт≥в, що суперечать цьому «акону.

4. ¬нести зм≥ни до таких закон≥в ”крањни:

1) у «акон≥ ”крањни Дѕро осв≥туФ (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1996 р., є 21, с. 84):

Ј статтю 34 викласти в так≥й редакц≥њ:

Д—татт€ 34. ƒошк≥льн≥ навчальн≥ заклади

ƒошк≥льними навчальними закладами Ї:

дошк≥льн≥ навчальн≥ заклади (€сла);

дошк≥льн≥ навчальн≥ заклади (€сла-садки);

дошк≥льн≥ навчальн≥ заклади (дит€ч≥ садки);

дошк≥льн≥ навчальн≥ заклади (€сла-садки) компенсуючого типу;

будинки дитини;

дошк≥льн≥ навчальн≥ заклади (дит€ч≥ будинки) ≥нтернатного типу;

дошк≥льн≥ навчальн≥ заклади (€сла-садки) с≥мейного типу;

дошк≥льн≥ навчальн≥ заклади (€сла-садки) комб≥нованого типу;

дошк≥льн≥ навчальн≥ заклади (центри розвитку дитини);

дит€ч≥ будинки с≥мейного типу.

ѕрийом д≥тей у дошк≥льн≥ навчальн≥ заклади проводитьс€ за бажанн€м батьк≥в або ос≥б, €к≥ њх зам≥нюютьФ;

Ј частину пТ€ту статт≥ 36 викласти в так≥й редакц≥њ:

Д5. «а р≥шенн€м м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ дл€ задоволенн€ осв≥тн≥х потреб населенн€ можуть створюватис€ навчально-виховн≥ комплекси Ддошк≥льний навчальний заклад-загальноосв≥тн≥й навчальний закладФ, Дзагальноосв≥тн≥й навчальний заклад - дошк≥льний навчальний закладФ або обТЇднанн€ з ≥ншими навчальними закладами, а також загальноосв≥тн≥ навчальн≥ заклади та групи подовженого дн€Ф;

Ј абзац другий статт≥ 50 викласти в так≥й редакц≥њ:

Дд≥ти дошк≥льного в≥ку, вихованц≥, учн≥, студенти, курсанти, слухач≥, стажисти, кл≥н≥чн≥ ординатори, асп≥ранти, докторантиФ;

2) пункт 40 статт≥ 9 «акону ”крањни Дѕро л≥цензуванн€ певних вид≥в господарськоњ д≥€льност≥Ф 9¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2000 р., є36, с. 299, є45 с. 377; 2001 р., є11, с.45, є16, с. 76, є22, с. 105) викласти в так≥й редакц≥њ: Ђ40) наданн€ осв≥тн≥х послугї;

3) пункт 30 частини першоњ статт≥ 26 «акону ”краши Ђѕро м≥сцеве самовр€дуванн€ в ”крањн≥ї (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1997р., є24, с. 170; 1998р., є48, с, 292; 1999р., є41, с. 372; ≥з зм≥нами, внесеними «аконом ”крањни в≥д 29 травн€ 2001 року є2470-≤≤≤) доповнити абзацом такого зм≥сту:

Ђ–еорган≥зац≥€ або л≥кв≥дац≥€ д≥ючих комунальних дошк≥льних навчальних заклад≥в, а також дошк≥льних навчальних заклад≥в, створених колишн≥ми с≥льськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускаЇтьс€ лише за згодою територ≥альноњ громади (загальних збор≥в) села, селища, м≥ста або на п≥дстав≥ результат≥в м≥сцевого референдумуї;

4) частину другу статт≥ 6 «акону ”крањни Ђѕро всеукрањнський та м≥сцев≥ референдумиї (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”–—–, 1991 р., є33, с.443) доповнити словами Ђпитанн€ про реорган≥зац≥ю або л≥кв≥дац≥ю комунальних дошк≥льних навчальних заклад≥в, а також дошк≥льних навчальних заклад≥в, створених колишн≥ми с≥льськогосподарськими та державними господарствамиї.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 461 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

561 - | 450 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.