Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Microsoft Power Point бағдарламасында жасаған слайд.

ƒ≥р≥ст≥к технологи€лық ≥с тәж≥рибел≥к есеп

 

ќрындаған: ќмархан ј.

“ексерген: –ғынбаева –.∆.

 

 

“алғар 2016

ћен ќмархан јдай “алғар ѕолитехникалық колледж≥н≥ң 30-топ студент≥ өнд≥р≥ст≥к технологи€лық ≥с тәж≥рибемд≥  ербұлақ ауданы Ќұрым ауылы Ќұрым орта мектеб≥ мемлекетт≥к комуналдық мекемес≥нде өтт≥м. ћектеп барлық техникалық талаптарға сай жабдықталған. ћектепте спорт зал, лингофонды кабинет, бастапқы әскери дайындық кабинет≥, тарих кабинет≥, математика кабинет≥, физика кабинет≥, хими€-биологи€ кабинет≥, қазақ т≥л≥ кабинет≥, ағылшын т≥л≥ кабинет≥, к≥тапхана, 4 бастауыш сынып кабинет≥, технологи€ кабинет≥ және информатика кабинет≥, асхана, мұғал≥мдер бөлмес≥, директор кабинет≥, психолог кабинет≥, медбике кабинет≥, 3 лоборотори€лық кабинет, ЂЅалбөбекї шағын орталығы бар. јталған кабинеттер заманауи компьютерлермен және проэкторлармен жабдықталған. —онымен қатар к≥тапханада 1 дербес компьютер және 9 ноутбук, директор кабинет≥нде 1 моноблок және 1 дербес компьютер, мұғал≥мдер бөлмес≥нде 4 дербес компьютер және информатика кабинет≥нде 17 дербес компьютермен қатар соңғы үлг≥дег≥ проэктор бар.Ќег≥зг≥ жұмыс жасаған жер≥м Ђ»нформатикаї кабинет≥ болды.

 

ќнда маған тапсырылған жұмыстар т≥з≥м≥:

 

 омпьютерге Windows ќ— 7/8,1 операци€лық жүйес≥н орнату;

—лайдтар жасау;

 омпьютер арасында жел≥н≥ орнату;

ћектептег≥ компьютерлерге техникалық қызмет көрсету;

ћектептег≥ ақпараттық технологи€ларға €ғни принтерлер, проэкторларға, сканерлерге техникалық қызмет көрсету;

Microsoft Office Word редакторында жұмыс ≥стеу;

Microsoft Office Excel редакторында кесте құру;

Adobe Photoshop бағдарламасында жұмыс жасау.

Corel Draw бағдарламасында жұмыс.

»нтернетте жұмыс ≥стеу.

Windows 7 операци€лық жүйес≥ орнатылған компьютерлер арасында жел≥ байланысын орнату.

 

Microsoft Visual FoxPro бағдарламасында жұмыс ≥стеу.

ју≥пс≥зд≥к техникасы ережелер≥

 

1. абинетке сырт ки≥ммен к≥руге болмайды.

2.ћұғал≥мн≥ң рұқсатынсыз компьютерд≥ қосуға болмайды;

3. омпьютерлер тұрған үстелге асынуға, оның үст≥не ауыр зат қоюға болмайды;

4. омпьютерлер тұрған бөлмеде жүг≥руге,басқа да жұмыстармен айналысуға болмайды;

5. омпьютерде су немесе дымқыл қолмен жұмыс жасауға болмайды;

6. омпьютер алдындағы арақашықтық 70-80см болуы қажет;

7. омпьютерде жұмысты б≥ткеннен кей≥н орныңнан тұрмай көз жаттығуларын жаса.

8.≈гер компьютерден белг≥с≥з жағымсыз и≥с шығып жатқанын сезсең≥з дереу арада мұғал≥мге хабарлау.

 

 

≈септеу техникасының құрылымы және бағдарламалық қамту

ћектептег≥ барлық компьютерлерде Windows 7 Maximal ќпераци€лық жүйес≥мен (ќ∆) қамтылып келген болатын, б≥рақ технологи€лық ≥с тәж≥рибен≥ өту барысында кейб≥р бағдарламалардың орнатылмауына байланысты (антивирустар, принтерд≥ң бағдарламалық қамтуы, және т.б.), операци€лық жүйен≥ Windows XP операци€лық жүйес≥не ауыстырдық және технологи€лық ≥с тәж≥рибен≥ б≥т≥ргенше компьютерлер орнатылған ќ∆ жұмыс ≥степ тұрды.

 

∆асаған жұмыстарым:

Microsoft Power Point бағдарламасында жасаған слайд.<== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
ћеропри€ти€ по улучшению условий труда | »спользование баз данных формата mdb в проекте Delphi
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 627 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

489 - | 494 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.