Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 оли в≥дбулис€ под≥њ, про €к≥ йдетьс€ в уривку з л≥топису?
¬ар≥ант


ѕозначте р≥к хрещенн€ –ус≥.

ј) 1036 р.. Ѕ). 988 р. ¬) 862 р √) 882 р

ѕозначте ≥мТ€ кн€з≥в, €к≥ правили з 980-1054 рр.

ј) ¬олодимир ¬еликий, —в€тослав ≤горович

Ѕ) ярослав ћудрий, ¬олодимир ¬еликий

¬) —в€тослав ≤горович, ќльга

√) ярослав ћудрий, ¬олодимир ћономах

ѕозначте ≥ншу назву вар€г≥в.

ј) ¬енеди Ѕ) Ќормани ¬) ”гри √) √уни

 

ѕозначте племТ€, у битв≥ з €ким загинув кињвський кн€зь —в€тослав ≤горович, повертаючись на батьк≥вщину п≥сл€ походу проти ¬≥зант≥њ.

ј) ѕечен≥ги Ѕ) ѕоловц≥ ¬) ’озари √) јвари

 

ѕозначте ≥мТ€ кињвського кн€з€, €кий п≥д час походу на  онстантинополь прибив на його воротах св≥й щит.

ј) јскольд Ѕ) ќлег ¬) ≤гор √) —в€тослав

6. ѕозначте назву крањни, королевою €коњ була јнна ярославна.

ј) Ќ≥меччина Ѕ) ‘ранц≥€ ¬) ”горщина √) ѕольща

 

ѕозначте ≥мТ€ кн€з€, €кий остаточно розгромив печен≥г≥в ≥ в≥д≥гнав њх в≥д кордон≥в –ус≥.

ј) ярослав Ѕ) ¬олодимир ¬) —в€тослав √) ќлег

ѕозначте назву кочових племен, на м≥сц≥ ≥ на честь перемоги над €кими було збудовано —оф≥њвський собор у  иЇв≥

ј) ѕечен≥ги Ѕ) ѕоловц≥ ¬) ”гри √) “орки

’то з кн€з≥в заснував м≥сто ёрТњв ≥ дата його кн€зюванн€ вказана у в≥дпов≥д≥?

ј) 980-1015 Ѕ) 882-912 ¬) 1019 -1054 √) 964-972

ѕозначте назву храму, при €кому була побудована перша б≥бл≥отека на –ус≥.

ј) ”спенський собор Ѕ) —оф≥њвський собор ¬) ƒес€тинна церква

√)  иЇво-ѕечерська лавра

ѕрочитайте уривок ≥ визначте про €кого кн€з€ йде мова.

Ђ≤ при н≥м стала в≥ра христи€нська плодитис€ в –ус≥ ≥ розшир€тис€ ≥ чорноризц≥ стали множитис€, ≥ монастир≥ стали зТ€вл€тис€Е ≤ придбав в≥н (книги), що ними почуваютьс€ в≥руюч≥ люди ≥ вт≥шаютьс€ ученн€м божественного слова. Ѕо €к ото хто-небудь в землю зоре, а другий зас≥Ї, а ≥нш≥ пожинають ≥ њд€ть поживу вдосталь, Ц так ≥ сей. ќтець бо йогоЕ землю зорав ≥ розмТ€кшив, себто хрещенн€м просв≥тив, а сей великий кн€зьЕ зас≥€в книжними словами серц€ в≥руючих людей, а ми пожинаЇмо, ученн€ приймаючи книжнеЇї.

ј) ≤гор€ —тарого

Ѕ) ¬олодимира ¬еликого

¬) ярослава ћудрого

√) ќлега ¬≥щого

12.ѕозначте ≥мТ€ ймов≥рного автора Ђѕов≥ст≥ минулих л≥тї

ј) ≤лар≥он Ѕ) Ќестор ¬) кн€зь ¬олодимир √) сп≥вець Ѕо€н

13.ѕрочитайте уривок ≥ визначте назву, €ка в≥дпов≥даЇ його зм≥сту.

ЂќбТЇднанн€, союз словТ€нських племен, що згадуютьс€ у в≥зант≥йських джерелах 6 ст. «аймало територ≥ю м≥ж ƒн≥стром ≥ ƒн≥пром. …ого назва маЇ ≥ранське походженн€ ≥ означаЇ крайн≥й, окрањнний. ќстанн€ згадка про них датуЇтьс€ 602 р. –озпавс€ п≥сл€ поразки у в≥йн≥ з аварамиї

ј) склавини Ѕ) венеди ¬) анти √) пол€ни

 н€зь, за правл≥нн€ €кого почали карбувати перш≥ руськ≥ монети.

ј) ¬олодимир Ѕ) —в€тослав ¬) ярополк √) ярослав

15.”станов≥ть хронолог≥чну посл≥довн≥сть згаданих под≥й середньов≥чноњ ≥стор≥њ ”крањни-–ус≥:

ј) прийн€тт€ христи€нства €к державноњ рел≥г≥њ  ињвськоњ –ус≥

Ѕ) утвердженн€ на великокн€жому престол≥ династ≥њ –юрикович≥в

¬) загибель —в€тослава

√) останн≥й пох≥д ≤гор€ на в≥зант≥йц≥в

 

«авданн€ з вибором трьох правильних в≥дпов≥дей ≥з шести запропонованих вар≥ант≥в в≥дпов≥д≥ (з короткою в≥дпов≥ддю множинного вибору). ƒо кожного завданн€ пропонуЇтьс€ ш≥сть вар≥ант≥в в≥дпов≥д≥, серед €ких лише три правильн≥.

16.ѕозначте твердженн€, €к≥ характеризують розвиток  ињвськоњ –ус≥ за правл≥нн€ ¬олодимира ¬еликого.

  1. «д≥йснив два переможн≥ походи на  онстантинополь
  2. Ќа чол≥ мирного посольства в≥дв≥дав  онстантинополь ≥ уклав догов≥р з ≥мператором  онстантином Ѕагр€нородним.
  3. «апровадив нове зведенн€ закон≥в усного звичаЇвого права, назване л≥тописцем Ђ”ставом земл€нимї
  4. ƒл€ захисту кордон≥в  ињвськоњ –ус≥ в≥д напад≥в печен≥г≥в розпочав буд≥вництво системи укр≥плень Ђзм≥Їв≥ валиї.
  5. ѕ≥д  иЇвом завдав остаточноњ поразки печен≥гам
  6. «д≥йснив спробу реформувати €зичництво, проголосивши ѕеруна головним бог

¬ар≥ант

« походом кого з кињвських володар≥в на ¬≥зант≥ю повТ€зують першу спробу впровадженн€ христи€нства заходами кн€з≥вськоњ влади?

ј јскольда 860 р. Ѕ ќлега 907 р.
¬ ≤гор€ 912 р. √ ќльги 953 р.

 оли в≥дбулис€ под≥њ, про €к≥ йдетьс€ в уривку з л≥топису?

Ђќльга з сином —в€тославом з≥брала воњв, багатьох ≥ хоробрих, ≥ п≥шла на ƒеревл€нську землю. ≤ вийшли древл€ни насупротив. ≤ коли з≥йшлис€ обидва в≥йська докупи, кинув списом —в€тослав на деревл€н, а спис пролет≥в м≥ж ушима кон€ ≥ вдарив п≥д ноги конев≥, бо був —в€тослав зовс≥м малимї.

ј 946 р. Ѕ 957 р. ¬ 951 р. 962 р.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1193 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1037 - | 669 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.