Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 6. ѕравовий статус ƒержавного ком≥тету з питань захисту прав споживач≥в
Ќин≥ торг≥вл€ ≥ побутове обслуговуванн€ в житт≥ людей пос≥дають важливе м≥сце. ѕо сут≥ не проходить ≥ дн€, щоб €кий-небудь громад€нин не вступав з ними в контакти, оск≥льки завд€ки торг≥вл≥ ≥ побутовому обслуговуванню придбаваЇтьс€ все найнеобх≥дн≥ше дл€ житт€ - продукти харчуванн€, од€г, побутова техн≥ка тощо.

—поживанн€ ≥ справедлива торг≥вл€ - один ≥з основоположних принцип≥в будь-€кого демократичного сусп≥льства, а захист прав людини €к споживача Ї об'Їктивною, незворотною законом≥рн≥стю розвитку та одн≥Їю з найважлив≥ших ознак такого сусп≥льства.

—усп≥льн≥ в≥дносини в сфер≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ з реал≥зац≥њ товарноњ продукц≥њ на внутр≥шньому ринку крањни суб'Їктами господарюванн€ ус≥х форм власност≥, що охоплюЇ ≥ обертанн€ засоб≥в виробництва, споживчих товар≥в ≥ включаЇ в себе оптову торг≥влю ≥ посередництво в торг≥вл≥, а також роздр≥бну торг≥влю, потребуЇ правового регулюванн€.

–озвиток ринкових в≥дносин в ”крањн≥ на початку 90-х рок≥в обумовив необх≥дн≥сть розробленн€ ефективного механ≥зму захисту прав ≥ законних ≥нтерес≥в громад€н-споживач≥в. ÷ей механ≥зм передбачав розробленн€ ≥ прийн€тт€ спец≥ального законодавства у сфер≥ захисту прав споживач≥в, а також орган≥зац≥йно-управл≥нських засоб≥в у ц≥й галуз≥.

«д≥йсненн€ державноњ споживчоњ пол≥тики неможливе без в≥дпов≥дного правового регулюванн€. Ќа сьогодн≥ можна з впевнен≥стю сказати, що в ”крањн≥ створена ≥ пост≥йно удосконалюЇтьс€ законодавча база в сфер≥ захисту прав споживач≥в. њњ розвиток умовно можна под≥лити на три етапи.

ѕерший етап розвитку законодавства ”крањни про захист прав споживач≥в розпочавс€ з прийн€тт€м ¬ерховною –адою ”–—– 16 липн€ 1990 р. ƒекларац≥њ про державний суверен≥тет ”крањни, €ка заклала основоположн≥ принципи побудови незалежноњ ”крањнськоњ держави, њњ соц≥ально-економ≥чноњ та правовоњ системи. 12 травн€ 1991 р. ”крањна першою серед колишн≥х республ≥к —–—– прийн€ла «акон ”крањни "ѕро захист прав споживач≥в" (нин≥ д≥Ї в редакц≥њ «акону в≥д 15 грудн€ 1993 р.).

Ќаступного року постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 1 червн€ 1992 р. "ѕро створенн€ ƒержавного ком≥тету ”крањни у справах захисту прав споживач≥в" ƒержавну ≥нспекц≥ю ”крањни по захисту прав споживач≥в при  аб≥нет≥ ћ≥н≥стр≥в ”крањни було перетворено на ƒержавний ком≥тет ”крањни у справах захисту прав споживач≥в. —аме в≥н до 15 грудн€ 1999 р. виконував функц≥њ спец≥ал≥зованого органу ≥з захисту прав споживач≥в, призначенн€м €кого були розробка ≥ вт≥ленн€ в житт€ державноњ пол≥тики ≥з захисту прав споживач≥в.

” липн≥ 2000 р. в≥дпов≥дно до ”казу ѕрезидента ”крањни є 926/2000 "ѕро ƒержавний ком≥тет стандартизац≥њ, метролог≥њ та сертиф≥кац≥њ ”крањни" ƒержавний ком≥тет стандартизац≥њ, метролог≥њ та сертиф≥кац≥њ ”крањни став правонаступником л≥кв≥дованого ƒержавного ком≥тету ”крањни у справах захисту прав споживач≥в.

« метою п≥двищенн€ ефективност≥ реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики у сфер≥ захисту прав споживач≥в та в≥дпов≥дно до ст. 106  онституц≥њ ”крањни ƒержкомстандарт ”крањни було перетворено у ƒержавний ком≥тет ”крањни з питань техн≥чного регулюванн€ та споживчоњ пол≥тики - ƒержспоживстандарт ”крањни (див. ѕоложенн€ про ƒержавний ком≥тет ”крањни з питань техн≥чного регулюванн€ та споживчоњ пол≥тики, затв. ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 18 березн€ 2003 р. є 225/ 2003). ƒержспоживстандарт Ї центральним органом виконавчоњ влади з≥ спец≥альним статусом та правонаступником вищевказаних двох орган≥в.

—уттю споживчоњ пол≥тики нашоњ держави, €ку зд≥йснюють ƒержспоживстандарт ”крањни ≥ його територ≥альн≥ органи, Ї забезпеченн€ високого правового р≥вн€ захисту прав споживач≥в саме з боку держави, забезпеченн€ реал≥зац≥њ њхн≥х прав на безпеку, по≥нформован≥сть, виб≥р, в≥дшкодуванн€ збитк≥в, зд≥йсненн€ контролю за €к≥стю та безпекою товар≥в, продукц≥њ (роб≥т, послуг), спри€нн€ д≥€льност≥ громадських орган≥зац≥й споживач≥в.

ƒругий етап розвитку споживчого законодавства пов'€заний з прийн€тт€м ќсновного «акону -  онституц≥њ ”крањни. « цього моменту право споживача стало одним з основних прав людини, €ке гарантоване  онституц≥Їю ”крањни. “ак, зг≥дно з≥ ст. 42  онституц≥њ держава захищаЇ права споживач≥в, зд≥йснюЇ контроль за €к≥стю ≥ безпечн≥стю продукц≥њ та ус≥х вид≥в послуг ≥ роб≥т, спри€Ї д≥€льност≥ громадських орган≥зац≥й споживач≥в. ќдним ≥з основних конституц≥йних прав громад€нина, реал≥зац≥€ €кого вимагаЇ встановленн€ певних гарант≥й, Ї право споживач≥в-громад€н на придбанн€ товар≥в належноњ €кост≥. “ак, в≥дпов≥дно до ст. 50  онституц≥њ ”крањни кожен маЇ право на безпечне дл€ житт€ ≥ здоров'€ довк≥лл€ та на в≥дшкодуванн€ завданоњ порушенн€м цього права шкоди.  ожному гарантуЇтьс€ право в≥льного доступу до ≥нформац≥њ про стан довк≥лл€, про €к≥сть харчових продукт≥в ≥ предмет≥в побуту, а також право на њњ поширенн€. “ака ≥нформац≥€ н≥ким не може бути засекречена. ѕраво громад€нина на безпечне дл€ житт€ довк≥лл€ ≥ на ≥нформац≥ю про €к≥сть товар≥в зазвичай Ї соц≥ально-економ≥чним правом, оск≥льки його реал≥зац≥€ можлива, насамперед, завд€ки в≥дпов≥дному р≥вню матер≥ального виробництва та соц≥альних в≥дносин в сусп≥льств≥. ƒержава бере на себе обов'€зок встановлювати дл€ виробник≥в певн≥ вимоги щодо €кост≥ товар≥в та зобов'€зати виробник≥в, продавц≥в надавати громад€нам всю ≥нформац≥ю щодо властивостей запропонованого споживачам товару. ÷е вона робить шл€хом прийн€тт€ в≥дпов≥дних закон≥в, створенн€ спец≥альних орган≥в з контролю за €к≥стю продукц≥њ та захисту прав потерп≥лих тощо.

¬ останн≥ роки в ”крањн≥ простежуЇтьс€ тенденц≥€ посиленн€ захисту прав споживач≥в, забезпеченн€ ефективного контролю за €к≥стю ≥ безпекою продукц≥њ та ус≥х вид≥в роб≥т ≥ послуг, вдосконаленн€ чинного законодавства про захист прав споживач≥в. « початком нового стол≥тт€ в ”крањн≥ розпочавс€ та д≥Ї трет≥й етап розвитку законодавства про захист прав споживач≥в.

ƒержавою та ур€дом ”крањни розроблен≥ та прийн€т≥ законодавч≥ акти стосовно визначенн€ основних напр€м≥в державноњ та соц≥альноњ пол≥тики у сфер≥ прав споживач≥в та њх подальшого розвитку.

ќсновними напр€мами соц≥альноњ пол≥тики на пер≥од до 2004 року, схваленими ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 24 травн€ 2000 р. є 717/2000, з метою пом'€кшенн€ негативних тенденц≥й на споживчому ринку ”крањни ≥ створенн€ в держав≥ спри€тливого соц≥ального кл≥мату передбачалос€:

- забезпечити зд≥йсненн€ пост≥йного ≥ ефективного державного контролю за додержанн€м законодавства про захист прав споживач≥в центральними, м≥сцевими органами виконавчоњ влади, суб'Їктами п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥;

- актив≥зувати роботу щодо запоб≥ганн€ виготовленню та реал≥зац≥њ на споживчому ринку ”крањни не€к≥сноњ, фальсиф≥кованоњ та небезпечноњ дл€ житт€ ≥ здоров'€ людей продукц≥њ (товар≥в) шл€хом ви€вленн€ такоњ продукц≥њ у виробника, постачальника, вжитт€ д≥йових заход≥в до вилученн€ не€к≥сноњ продукц≥њ (товар≥в) з об≥гу, прит€гненн€ порушник≥в до передбаченоњ законодавством в≥дпов≥дальност≥;

- посилити контроль за додержанн€м вимог нормативно-правових акт≥в, що регулюють в≥дносини м≥ж громад€нами €к споживачами ≥ суб'Їктами господарюванн€, передус≥м у сфер≥ житлово-комунального господарства, зв'€зку та транспорту;

- п≥двищити ефективн≥сть використанн€ законодавчих важел≥в захисту прав споживач≥в у сфер≥ торг≥вл≥, громадського харчуванн€ та послуг з виконанн€м узгоджених сп≥льних д≥й державними органами контролю ≥ нагл€ду, правоохоронними органами та м≥сцевими органами виконавчоњ влади;

- установити пост≥йний контроль за додержанн€м суб'Їктами господарюванн€ вимог законодавства щодо забезпеченн€ споживач≥в у сфер≥ обслуговуванн€ населенн€ необх≥дною, доступною ≥ достов≥рною ≥нформац≥Їю про товари (роботи, послуги);

- забезпечити орган≥зац≥ю виробництва ≥ поширенн€ соц≥альноњ рекламноњ ≥нформац≥њ про шкоду тютюнокур≥нн€ та вживанн€ алкоголю;

- спри€ти прискоренню вир≥шенн€ питанн€ про встановленн€ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ за обман споживач≥в, що завдаЇ незначних збитк≥в;

- зд≥йснити заходи щодо вдосконаленн€ законодавства з питань захисту прав споживач≥в та поетапного його наближенн€ до законодавства ™вропейського —оюзу;

- забезпечити проведенн€ експертизи вс≥х проект≥в законодавчих та ≥нших нормативно-правових акт≥в щодо њх в≥дпов≥дност≥ законодавству з питань захисту прав споживач≥в;

- п≥двищити р≥вень ≥нформац≥йно-просв≥тницькоњ та правовоњ роботи серед населенн€ щодо роз'€сненн€ норм ≥ положень законодавства з питань захисту прав споживач≥в та забезпечити наданн€ практичноњ допомоги споживачам у раз≥ порушенн€ њх прав;

- спри€ти розвитку та актив≥зац≥њ д≥€льност≥ громадських орган≥зац≥й споживач≥в.

”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 12 с≥чн€ 2002 р. є 16/2002 "ѕро заходи щодо посиленн€ державного захисту прав споживач≥в" в ”крањн≥ були створен≥ ћ≥жв≥домча рада з питань захисту прав споживач≥в та ”крањнський центр з проблем захисту прав споживач≥в.

11 грудн€ 2002 р. ѕрезидент ”крањни п≥дписав ”каз є 1148/ 2002 "ѕро ѕрограму захисту прав споживач≥в на 2003-2005 роки", метою €коњ Ї розв'€занн€ комплексу проблем у сфер≥ захисту прав споживач≥в, зокрема шл€хом:

- удосконаленн€ захисту прав та ≥нтерес≥в споживач≥в;

- створенн€ належних умов дл€ насиченн€ споживчого ринку €к≥сними та безпечними товарами, роботами, послугами;

- п≥двищенн€ р≥вн€ захисту здоров'€ та безпеки споживач≥в;

- удосконаленн€ законодавства ”крањни у сфер≥ захисту прав споживач≥в, зокрема адаптац≥€ його до законодавства ™вропейського —оюзу;

- створенн€ належних умов дл€ реал≥зац≥њ громад€нами-споживачами своњх законних ≥нтерес≥в ≥ прав на територ≥њ ”крањни.

Ѕезперечно, центральне м≥сце в систем≥ споживчого законодавства займаЇ «акон ”крањни "ѕро захист прав споживач≥в", норми €кого складають основний зм≥ст ≥нституту споживчого права. —аме ним встановлюютьс€ визначальн≥ принципи правового регулюванн€ в≥дносин за участю громад€н-споживач≥в, а також окреслюютьс€ соц≥ально необх≥дн≥ потреби ≥ юридично допустим≥ меж≥ њх п≥льгового захисту. «акон ”крањни "ѕро захист прав споживач≥в" Ї спец≥альним комплексним законодавчим актом, €кий м≥стить особлив≥ методи ≥ способи захисту прав споживач≥в. ÷≥ особливост≥ насамперед пол€гають у встановленн≥ кр≥м звичайних, ще й додаткових гарант≥й реал≥зац≥њ споживачами своњх прав та додаткових обов'€зк≥в ≥ п≥двищеноњ в≥дпов≥дальност≥ зобов'€заних щодо споживач≥в ос≥б. “ому вкрай важливо правильно визначати зм≥ст тих чи ≥нших в≥дносин, ўо виникли, з метою встановленн€ правом≥рност≥ поширенн€ на них д≥њ «акону ”крањни "ѕро захист прав споживач≥в".

Ќеобх≥дно зазначити, що цей «акон, €к ≥ ≥нш≥ нормативн≥ акти з питань захисту прав споживач≥в, поширюЇтьс€ на вс≥ п≥дприЇмства, €к≥ обслуговують населенн€; торговельн≥, сфери послуг, побутового обслуговуванн€, громадського харчуванн€. “обто законодавством урегульовано вс≥ випадки, де громад€нин Ї споживачем (особою, €ка придбаваЇ, замовл€Ї, використовуЇ або маЇ нам≥р придбати або замовити товари (роботи, послуги) дл€ особистих побутових потреб).

«акон ”крањни "ѕро захист прав споживач≥в" поширюЇтьс€ на вс≥х споживач≥в, €к≥ знаход€тьс€ на територ≥њ ”крањни, п≥д час придбанн€, замовленн€ або використанн€ товар≥в (роб≥т, послуг) дл€ задоволенн€ власних побутових потреб. ¬≥дпов≥дно до його положень споживач маЇ право вимагати в≥д продавц€ (виробника, виконавц€), щоб €к≥сть придбаного ним товару (виконаноњ роботи, наданоњ послуги) в≥дпов≥дала вимогам нормативних документ≥в, умовам договору, а також ≥нформац≥њ про товари (роботи, послуги), €ку надаЇ продавець (виробник, виконавець). ѕридбаний товар (робота, послуга) повинен бути €к≥сний ≥ безпечний дл€ житт€ ≥ здоров'€ кожноњ людини.

«акон ”крањни "ѕро захист прав споживач≥в" визначив нов≥ принципов≥ п≥дходи до врегулюванн€ в≥дносин за участю громад€н - покупц≥в, замовник≥в товар≥в, роб≥т та послуг. ” ньому м≥ститьс€ ц≥ла система способ≥в захисту прав громад€н-споживач≥в. ” цьому ж «акон≥ набуло спец≥ального юридичного значенн€ пон€тт€ "споживач". —поживачем визнаЇтьс€ громад€нин, €кий придбаваЇ, замовл€Ї, використовуЇ або маЇ нам≥р придбати чи замовити товари (роботи, послуги) дл€ власних побутових потреб.

«аконом визначаютьс€ також спец≥альн≥ умови щодо зобов'€заноњ перед споживачем сторони (виробника, виконавц€, продавц€). “акою зобов'€заною стороною визнаЇтьс€ п≥дприЇмство, установа, орган≥зац≥€ або громад€нин-п≥дприЇмець, €к≥ виробл€ють товари дл€ реал≥зац≥њ, виконують роботи або надають послуги, реал≥зують товари за договором куп≥вл≥-продажу. ÷е означаЇ, що суб'Їктами в≥дносин, врегульованих «аконом "ѕро захист прав споживач≥в", може бути лише певне коло уповноважених ≥ зобов'€заних ос≥б.

ƒаючи характеристику «акону ”крањни "ѕро захист прав споживач≥в" треба зазначити, що норми, з €ких складаЇтьс€ цей закон, Ї неоднор≥дними ≥ њх умовно можна под≥лити на:

- орган≥зац≥йно-правов≥, €к≥ визначають повноваженн€ орган≥в державноњ виконавчоњ влади, обов'€зки ≥ в≥дпов≥дальн≥сть службових ос≥б орган≥в у справах захисту прав споживач≥в та њх правовий захист (ст. ст. 5-7, 9, 10, 10-1);

- правовстановлююч≥ норми, €к≥ визначають права споживач≥в - переддогов≥рн≥, догов≥рн≥ та права у раз≥ порушенн€ умов договору (ст. ст. «, 11-16, 18-20);

- правозобов'€зуюч≥ норми, €к≥ зобов'€зують продавц≥в, виконавц≥в, виробник≥в забезпечити дотриманн€ певних вимог щодо €кост≥ товар≥в (послуг, роб≥т), безпеки, гарант≥йних терм≥н≥в до вступу в догов≥рн≥ в≥дносини ≥з споживачами (ст. ст. 12, 13);

- праворегулююч≥ норми, €к≥ регулюють в≥дносини, що виникли м≥ж продавц€ми (виконавц€ми) ≥ покупц€ми (замовниками) €к сторонами договору, та визначають правов≥ насл≥дки порушенн€ прав споживач≥в (ст. ст. 14, 15, 17, 20, 23);

- правозахисн≥ норми, €к≥ встановлюють орган≥зац≥йно-процесуальн≥ способи захисту порушених прав споживач≥в (ст. ст. 8, 9, 24).

“акий под≥л правових норм спри€Ї рац≥ональному застосуванню, а також подальшому структурному вдосконаленню законодавства про захист прав споживач≥в.

ќсобливе значенн€ в систем≥ споживчого законодавства мають норми ÷  ”крањни, €к≥ встановлюють правила укладенн€ договор≥в куп≥вл≥-продажу, п≥др€ду, перевезенн€, схову, страхуванн€ та ≥нших договор≥в у сфер≥ торг≥вл≥ та побутового обслуговуванн€, юридичну в≥дпов≥дальн≥сть за неналежне њх виконанн€ чи невиконанн€. ƒотриманн€ громад€нином цих правил Ї над≥йною правовою гарант≥Їю захисту њх порушених прав €к споживач≥в. ¬ ÷  ”крањни ч≥льне м≥сце пос≥дають норми щодо захисту прав споживач≥в, а саме правове регулюванн€ договору роздр≥бноњ куп≥вл≥-продажу.

 одекс ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ також м≥стить норми, €к≥ встановлюють засоби адм≥н≥стративного регулюванн€ у сфер≥ захисту прав споживач≥в, а саме - перел≥к адм≥н≥стративних правопорушень в сфер≥ торг≥вл≥, громадського харчуванн€, послуг, та в≥дпов≥дн≥ санкц≥њ.

√  ”крањни визначаЇ основн≥ засади господарюванн€ в ”крањн≥ ≥ регулюЇ господарськ≥ в≥дносини, що виникають у процес≥ орган≥зац≥њ та зд≥йсненн€ господарськоњ д≥€льност≥ м≥ж суб'Їктами господарюванн€, а також м≥ж цими суб'Їктами та ≥ншими учасниками в≥дносин у сфер≥ господарюванн€, тобто ≥ т≥ в≥дносини, що виникають м≥ж суб'Їктами споживчого права. ѕравов≥ норми √  ”крањни встановлюють, що держава забезпечуЇ захист прав ≥ законних ≥нтерес≥в суб'Їкт≥в господарюванн€ та споживач≥в, а кожний суб'Їкт господарюванн€ та споживач маЇ право на захист своњх прав ≥ законних ≥нтерес≥в.

¬ажливе значенн€ дл€ захисту прав споживач≥в мають також норми ≥нших документ≥в, зокрема, закон≥в в≥д 7 червн€ 1996 р. є 236/96-¬– "ѕро захист в≥д недобросов≥сноњ конкуренц≥њ", в≥д 3 липн€ 1996 р. є 270/96-¬– "ѕро рекламу" (в редакц≥њ «акону в≥д 11 липн€ 2003 р.), в≥д 23 грудн€ 1997 р. є 771/97-¬– "ѕро €к≥сть та безпеку харчових продукт≥в ≥ продовольчоњ сировини", в≥д 17 травн€ 2001 р. є 2408-≤» "ѕро стандартизац≥ю", декрет≥в  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 8 кв≥тн€ 1993 р. є 30-93 "ѕро державний нагл€д за додержанн€м стандарт≥в, норм ≥ правил та в≥дпов≥дальн≥сть за њх порушенн€", в≥д 10 травн€ 1993 р. є 46-93 "ѕро стандартизац≥ю ≥ сертиф≥кац≥ю" та ≥нш≥, €к≥ пр€мо чи опосередковано спр€мовуютьс€ на спри€нн€ реал≥зац≥њ споживачами своњх прав.

Ќе можна недооц≥нювати значенн€ нормативних акт≥в р≥зних м≥н≥стерств ≥ в≥домств, зокрема ћ≥н≥стерства економ≥ки та з питань Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ ”крањни, ƒержавного ком≥тету ”крањни з питань техн≥чного регулюванн€ та споживчоњ пол≥тики, јнтимонопольного ком≥тету ”крањни, ƒержавноњ митноњ служби ”крањни. “ак≥ нормативн≥ акти мають юридичну силу лише за умови њх державноњ реЇстрац≥њ у ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни, €ка зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 3 жовтн€ 1992 р. є 493/92 "ѕро державну реЇстрац≥ю нормативно-правових акт≥в м≥н≥стерств та ≥нших орган≥в виконавчоњ влади".

“ак≥ п≥дзаконн≥ акти, €к ѕравила побутового обслуговуванн€ населенн€, затв. постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 16 травн€ 1994 р. є 313 (в редакц≥њ постанови в≥д 4 червн€ 1999 р. є 974), ѕор€док зан€тт€ торговельною д≥€льн≥стю ≥ правила торговельного обслуговуванн€ населенн€, затв. постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 8 лютого 1995 р. є 108, ѕравила роздр≥бноњ торг≥вл≥ продовольчими товарами, затв. наказом ћ≥н≥стерства економ≥ки та з питань Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ ”крањни в≥д 11 липн€ 2003 р. є 185, ѕравила роздр≥бноњ торг≥вл≥ непродовольчими товарами, затв. наказом ћ≥н≥стерства економ≥ки та з питань Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ ”крањни в≥д 11 березн€ 2004 р. є 98, та ≥нш≥ м≥ст€ть широкий спектр адм≥н≥стративно-орган≥зац≥йних заход≥в, спр€мованих на припиненн€ порушень суб'Їктами п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, €к≥ так чи ≥накше призвод€ть до реал≥зац≥њ споживачам не€к≥сних товар≥в (послуг).

«ахист прав споживач≥в також маЇ зд≥йснюватис€ в≥дпов≥дно до вимог м≥жнародного права. “ак, зг≥дно з≥ ст. 2 «акону ”крањни "ѕро захист прав споживач≥в" €кщо м≥жнародним договором ”крањни встановлено ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що передбачен≥ в законодавств≥ ”крањни про захист прав споживач≥в, то застосовуютьс€ правила м≥жнародного договору.

« проголошенн€м ”крањною незалежност≥ перед державою постала проблема створенн€ власноњ системи стандартизац≥њ, сертиф≥кац≥њ, метролог≥њ та акредитац≥њ, €ка могла б працювати в ринкових умовах, а також спри€ла б входженню ”крањни до структур св≥товоњ економ≥ки ≥ торг≥вл≥. Ќин≥ основн≥ принципи св≥товоњ торг≥вл≥ сформульован≥ в √енеральн≥й угод≥ з тариф≥в ≥ торг≥вл≥ (√ј““) та ”год≥ про техн≥чн≥ бар'Їри в торг≥вл≥ (“Ѕ“). «а цими угодами кожна крањна маЇ право встановлювати власне техн≥чне регулюванн€ в ≥нтересах нац≥ональноњ безпеки, запоб≥ганн€ зловживанн€м, охорони житт€, здоров'€ та безпеки майна громад€н, охорони навколишнього середовища.

¬ «акон≥ ”крањни "ѕро захист прав споживач≥в" та ≥нших законодавчих актах у сфер≥ захисту прав споживач≥в можна вид≥лити певн≥ визначальн≥ принципи, характерн≥ дл€ побудови њх правових норм, зокрема:

- встановленн€ державних обов'€зкових вимог до €кост≥ товар≥в (роб≥т, послуг), торговельного та ≥нших вид≥в обслуговуванн€ населенн€;

- пр≥оритету законодавчого регулюванн€ над догов≥рним у в≥дносинах м≥ж продавц€ми (виконавц€ми) та покупц€ми (замовниками);

- встановленн€ додаткових обов'€зк≥в дл€ продавц≥в (виробник≥в) та прив≥леЇвих прав дл€ споживач≥в-покупц≥в (замовник≥в) пор≥вн€но ≥з загальними засадами цив≥льного законодавства;

- встановленн€ спец≥альних способ≥в захисту прав споживач≥в органами у справах захисту прав споживач≥в та об'Їднанн€ми споживач≥в, а також спрощеного судового захисту.

≤снуванн€ цих принцип≥в обумовлене необх≥дн≥стю посиленн€ захисту безпосередн≥х споживач≥в товар≥в ≥ послуг в сучасних умовах бурхливого розвитку науково-техн≥чного прогресу та п≥дприЇмництва, що нер≥дко супроводжуЇтьс€ випуском не€к≥сних товар≥в, в тому числ≥ небезпечних дл€ житт€ ≥ здоров'€ людей. —аме на€вн≥сть цих принцип≥в в правових нормах даЇ п≥дстави стверджувати про формуванн€ в ”крањн≥ комплексного правового ≥нституту споживчого права.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 312 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

714 - | 636 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.025 с.