Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—уттЇв≥сть ≥нновац≥йноњ пол≥тики
ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни

’мельницький кооперативний торговельно-економ≥чний ≥нститут

‘акультет управл≥нн€ та п≥дприЇмництва

 афедра менеджменту

 

–≈‘≈–ј“

на тему: Ђ ≤нновац≥њ та система наукових досл≥джень ≥ розробок в ”крањн≥: головн≥ рисиї

 

 

¬иконав:

—тудент 6 курсу

√рупи ћћ“-61

Ѕазан –.≤.

 

 

м. ’мельницький, 2016 р≥к.

≤нновац≥йна пол≥тика Ї важливою частиною державноњ економ≥чноњ пол≥тики, але разом з тим маЇ самост≥йний характер ≥ Ї динам≥чним ≥нструментом державного господарюванн€ та п≥дприЇмництва.

≤нновац≥йна пол≥тика спр€мована на створенн€ спри€тливих умов дл€ розвитку ≥нновац≥йних процес≥в; на концентрац≥ю ф≥нансових ресурс≥в на пр≥оритетних напр€мах науки, зменшенн€ ризику приватних компан≥й у процес≥ розробки новоњ високотехнолог≥чноњ продукц≥њ; складанн€ комплексних прогноз≥в нац≥онального ≥нновац≥йного розвитку; формуванн€ ц≥льових науково-техн≥чних програм; створенн€ ринку дл€ нововведень, скороченн€ витрат ф≥рм, що зд≥йснюють Ќƒƒ –; на поширенн€ науково-техн≥чних знань €к найважлив≥шого економ≥чного ресурсу.

≤нновац≥йна система держави - це новий вим≥р економ≥чних ≥ соц≥альних в≥дносин, що ірунтуЇтьс€ на пр≥оритетному розвитку знань ≥ технолог≥й њхнього використанн€. ÷е - перех≥д у новий вим≥р сусп≥льних ц≥нностей, коли знанн€ стають матер≥альною основою ≥снуванн€ людини, а технолог≥њ њхнього застосуванн€ створюють €к≥сно новий вим≥р добробуту ц≥лого сусп≥льства. √оловна мета таких перетворень - п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ економ≥ки й пол≥пшенн€ житт€ людей.

 

—уттЇв≥сть ≥нновац≥йноњ пол≥тики

 

ѕ≥д ≥нновац≥йною пол≥тикою сл≥д розум≥ти комплекс принцип≥в та взаЇмоп≥дтримуючих економ≥чних, правових, орган≥зац≥йних ≥ соц≥альних метод≥в плануванн€, стимулюванн€, регулюванн€ та контролю процес≥в ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥ в науково-техн≥чн≥й та виробнич≥й сферах. ќсновним завданн€ державних орган≥в Ї визначенн€ мети ≥нновац≥йноњ пол≥тики, основних принцип≥в њњ зд≥йсненн€, а також механ≥зму реал≥зац≥њ в≥дпов≥дних заход≥в.

ћетою ≥нновац≥йноњ пол≥тики пров≥дних крањн св≥ту Ї спри€нн€ розвитку науки й техн≥ки, п≥двищенн€ ≥нновац≥йноњ активност≥, що забезпечуЇ конкурентоспроможн≥сть нац≥ональноњ продукц≥њ на св≥товому ринку, обороноздатн≥сть крањни, покращуЇ еколог≥чну ситуац≥ю, а також спри€Ї розвитку венчурного довгострокового б≥знесу. ¬иход€чи з ц≥Їњ мети, держава визначаЇ пр≥оритетн≥ напр€ми розвитку ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥ та обираЇ основн≥ шл€хи п≥дтримки п≥дприЇмств, €к≥ працюють над виконанн€м державних ≥нновац≥йних програм.

ѕр≥оритетн≥ напр€ми - це тематичн≥ сфери науки ≥ техн≥ки, €к≥ мають першочергове значенн€ дл€ дос€гненн€ перспективних ≥ поточних ц≥лей соц≥ально-економ≥чного розвитку. ¬они формуютьс€ п≥д впливом нац≥онально-економ≥чних, пол≥тичних, еколог≥чних та ≥нших чинник≥в. «алежно в≥д масштабу вир≥зн€ютьс€ глобальн≥ (загальносв≥тов≥), м≥жнародн≥ (система крањн) ≥ нац≥ональн≥ (окрем≥ крањни) пр≥оритети розвитку науки й техн≥ки.

ѕр≥оритетн≥ напр€ми детал≥зуютьс€ в перел≥ку критичних технолог≥й, €к≥ мають м≥жгалузевий характер, при цьому ураховуЇтьс€ њх вплив на конкурентоспроможн≥сть продукц≥њ, €к≥сть житт€, пол≥пшенн€ еколог≥чноњ ситуац≥њ.

ѕр≥оритетн≥ напр€ми реал≥зуютьс€ у вигл€д≥ важливих м≥жгалузевих проект≥в ≥ програм з≥ створенн€, освоЇнн€ та поширенн€ технолог≥й, що здатн≥ кардинально зм≥нити технолог≥чний базис економ≥ки. Ќаприклад, м≥жнародн≥ пр≥оритетн≥ напр€ми ™— на 1994-1998 pp. були в≥дображен≥ в 19 програмах, €к≥ охоплювали ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ та телекомун≥кац≥њ, програми виробничих технолог≥й ≥ матер≥ал≥в, навколишнього середовища ≥ кл≥мату, б≥омедицини й охорони здоров'€, с≥льського господарства ≥ керованого термо€дерного синтезу.

ƒержава одночасно розробл€Ї ≥ принципи, на основ≥ €ких буде проводитись пол≥тика в науц≥ та в ≥нновац≥йн≥й сфер≥, а також механ≥зм реал≥зац≥њ ц≥Їњ пол≥тики. ÷≥ принципи залежать в≥д економ≥чноњ системи, €ка склалась у крањн≥, механ≥зм≥в економ≥ко-правового регулюванн€ економ≥чних в≥дносин, соц≥ального розвитку крањни. ѕрактично в ус≥х ≥ндустр≥альних крањнах нововведенн€ Ї одним з пр≥оритетних напр€м≥в у пол≥тиц≥ ур€ду, адже це основа нац≥ональноњ незалежност≥ й економ≥чного розвитку. Ќаприклад, у довгостроков≥й програм≥ реформ Ѕ.  л≥нтона, €ка була ухвалена  онгресом у 1993 p., головна роль в≥дводилась дос€гненню крањною св≥тового науково-техн≥чного л≥дерства. ѕрограма передбачала посл≥довну реал≥зац≥ю доктрини "глобальноњ технолог≥чноњ конкурентоспроможност≥ —Ўј в умовах глобальноњ конкуренц≥њ".

”р€ди зах≥дноЇвропейських крањн, починаючи з 90-х рок≥в, €к уже зазначалось, п≥дсилили увагу до ≥нновац≥йних проблем. ” прийн€тих спец≥альних програмах розвитку нововведень передбачались заходи щодо стимулюванн€ ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥ ф≥рм, формувались нов≥ механ≥зми м≥жнац≥онального сп≥вроб≥тництва в рамках ™— з≥ створенн€ ≥нновац≥й.

ѕерех≥д ”крањни до ринковоњ системи господарюванн€ призв≥в до зм≥ни розум≥нн€ м≥сц€ й основноњ мети ≥нновац≥йноњ пол≥тики на п≥дприЇмств≥. Ќов≥й систем≥ притаманне плануванн€ на м≥крор≥вн≥, тобто п≥дприЇмство самост≥йно визначаЇ, з ким, €к, коли, дл€ кого ≥ €ким чином працювати. ќсоблив≥сть ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥ в ринкових умовах пол€гаЇ передус≥м в њњ ор≥Їнтац≥њ на попит споживача. ¬ир≥шенн€ внутр≥шн≥х ≥нновац≥йних завдань п≥дприЇмства €к виробника так чи ≥накше маЇ п≥дпор€дкований характер. «а умов конкуренц≥њ сильн≥ позиц≥њ матиме п≥дприЇмство, €ке гнучко реагуЇ на потреби ринку й спроможне задовольнити нову потребу або ж запропонувати новий чи пол≥пшений зас≥б задоволенн€ ≥снуючоњ. “обто йдетьс€ про ≥нновац≥ю, €ка стаЇ ключовим фактором конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства, а ≥нновац≥йна пол≥тика - основою пол≥тики п≥дприЇмницькоњ.

ўоб зрозум≥ти значенн€ €к≥сно нового п≥дходу до розгл€ду економ≥ки ”крањни, сл≥д звернутис€ до теоретичних та практичних положень, €к≥ пов'€зан≥ з впровадженн€м ≥нновац≥йного шл€ху розвитку в ринкових умовах господарюванн€.

¬ивченн€ та впровадженн€ в практику положень ≥нновац≥йних теор≥й при переход≥ на ≥нновац≥йну модель розвитку зумовлюЇтьс€ дек≥лькома причинами.

ѕо-перше, необх≥дно виходити з того, що ≥нновац≥йний шл€х розвитку економ≥ки Ї нев≥д'Їмною частиною загальносв≥тового науково-техн≥чного прогресу.

ѕо-друге, перех≥д в≥д командно-адм≥н≥стративного управл≥нн€ до ринковоњ економ≥ки мусить супроводжуватис€ й в≥дпов≥дними зм≥нами у сфер≥ управл≥нн€ ≥нновац≥йною д≥€льн≥стю. ўоб уникнути помилок, сл≥д визначити й застосовувати на практиц≥ теоретичн≥ й практичн≥ п≥дходи до використанн€ ≥нновац≥й в умовах ринковоњ економ≥ки.

÷≥каво, що ≥дею нового техн≥чного вир≥шенн€ або шл€х до нього п≥дказують потреби ринку (45%), умови виробництва (30%) та анал≥з техн≥чних можливостей (21%).

≤нновац≥йна пол≥тика передбачаЇ об'Їднанн€ мети техн≥чноњ пол≥тики та пол≥тики кап≥таловкладень ≥ спр€мована на впровадженн€ нових технолог≥й та вид≥в продукц≥њ. ¬она передбачаЇ виб≥р визначених об'Їкт≥в досл≥джень, за допомогою €ких п≥дприЇмство намагаЇтьс€ спри€ти передус≥м систематичним пошукам нових технолог≥чних можливостей.

” цьому розум≥нн≥ стратег≥чне управл≥нн€ ≥нновац≥€ми ор≥ЇнтуЇтьс€ на дос€гненн€ майбутн≥х результат≥в безпосередньо через ≥нновац≥йний процес (стад≥€ досл≥джень, впровадженн€ нововведень у виробниче використанн€, впровадженн€ нового продукту в ринкове середовище).

–озробка ≥нновац≥йноњ пол≥тики п≥дприЇмства передбачаЇ визначенн€ мети ≥ стратег≥й його розвитку на найближчу й подальшу перспективи, виход€чи з оц≥нки потенц≥йних можливостей п≥дприЇмства й забезпеченост≥ його в≥дпов≥дними ресурсами.

ѕ≥дприЇмство формуЇ власну ≥нновац≥йну пол≥тику, ор≥Їнтуючись на державну ≥нновац≥йну пол≥тику, €ка визначаЇ пр≥оритетн≥ напр€ми розвитку Ќ“ѕ й забезпечуЇ њхню п≥дтримку, власн≥ ≥нтереси й ресурсн≥ можливост≥, потреби ринку.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 263 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

547 - | 471 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.