Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


„астина 2. –озрахунки у електронних таблиц€х

„ј—“»Ќј 1. ј¬“ќ¬¬≈ƒ≈ЌЌя ƒјЌ»’

јвтозавершенн€ введенн€

÷ей режим введенн€ включаЇтьс€ (виключаЇтьс€) перемикачем јвтозавершение значений €чеек, €кий розм≥щений на вкладц≥ ƒополнительно в≥кна ѕараметры EXCEL (в≥кно актив≥зують кнопкою Office Цкнопка ѕараметрыEXCEL).

–ежим завершенн€ введенн€ в≥дсл≥дковуЇ процес уведенн€ тексту ≥ при його повторному введенн≥ робить автоматичне заповненн€ ком≥рки.  ористувач вводить т≥льки початковий фрагмент тексту, що пот≥м доповнюЇтьс€ вже автоматично. ¬веденн€ завершуЇтьс€ натисканн€м на клав≥шу < Enter >.

 р≥м того, створюЇтьс€ список ус≥х текст≥в, що були введен≥ в поточний стовпець. ÷ей список викликаЇтьс€ на екран командою ¬ыбрать из раскрывающегос€ списка контекстного меню ком≥рки.  лацанн€ на потр≥бному елемент≥ списку забезпечуЇ його введенн€ в ком≥рку.

2. јвтозаповненн€ ком≥рок

јвтозаповненн€ ком≥рок зд≥йснюЇтьс€ за допомогою маркера заповненн€. ¬≥н в≥дображаЇтьс€ у вигл€д≥ чорного квадратика у правому нижньому кут≥ активноњ ком≥рки(рис. 5.1). јвтозаповненн€ ком≥рок д≥Ї €кщо встановлено перемикач –азрешить маркеры заполнени€ и перетаскивание€чеек на вкладц≥ ƒополнительно в≥кна ѕараметры EXCEL.

 

–ис. 5.1 Ц ћаркер заповненн€

 

2.1. јвтозаповненн€ ком≥рок дов≥льними значенн€ми.

ѕ≥сл€ наведенн€ покажчика миш≥ на маркер заповненн€ покажчик перетворитьс€ в чорний хрестик Ђ+ї. якщо п≥сл€ цього натиснути л≥ву клав≥шу миш≥ ≥, не в≥дпускаючи њњ, провести по ком≥рках, €к≥ розташован≥ поруч з активною ком≥ркою (по р€дку або по стовпцю), то в≥дбудетьс€ њх автоматичне заповненн€ даними.

якщо в активн≥й ком≥рц≥ м≥ст€тьс€ текстов≥ або числов≥ значенн€, то п≥сл€ того €к клав≥ша миш≥ буде в≥джата, вс≥ вид≥лен≥ ком≥рки заповн€тьс€ цими значенн€ми. якщо Ц календарна дата або час доби, ком≥рки заповн€тьс€ зростаючою посл≥довн≥стю цих значень.

 

2.2. јвтозаповненн€ ком≥рок за списком.

ћожна автоматично вводити дан≥, в≥дпов≥дно до заздалег≥дь сформованого спискуавтозаповненн€. ѕерегл€нути вже ≥снуюч≥ списки автозаповненн€, а також внести в них зм≥ни, видалити ≥ створити нов≥,можна за допомогою в≥кна —писки (рис. 5.2). ¬≥кно актив≥зують, використовуючи кнопку »зменить списки вкладки ќсновные в≥кна ѕараметры EXCEL. ” в≥кн≥ —писки у област≥ —писки в≥дображен≥ ус≥ вже на€вн≥ списки ≥ Ї пункт Ќовый список. ¬ибравши його, в област≥ Ёлементы списка ввод€ть елементи нового списку, розд≥л€ючи њх комою ≥ проб≥лом (або натисканн€м на клав≥шу < Enter >). ѕроцес завершуЇтьс€ клацанн€м на кнопц≥ ƒобавить.

–ис. 5.2 Ц ¬≥кно—писки

ўоб заповнити ком≥рки за списком автозаповненн€ виконують так≥ д≥њ:

Ј в обрану ком≥рку ввод€ть один з елемент≥в списку;

Ј за допомогою маркера заповненн€ вид≥л€ють необх≥дну к≥льк≥сть сум≥жних ком≥рок стовпц€ або р€дка;

Ј п≥сл€ в≥дпусканн€ клав≥ш≥ миш≥ ком≥рки заповн€тьс€ елементами списку.

якщо вид≥лено ком≥рок б≥льше, н≥ж значень у списку, то список буде повторюватис€ спочатку.

2.3. —творенн€ прогрес≥й.

—ум≥жн≥ ком≥рки стовпц€ або р€дка можна автоматично заповнити посл≥довн≥стю значень (будь-€ких, кр≥м часу) у вигл€д≥ прогрес≥њ.

ƒл€ цього потр≥бно актив≥зувати в≥кно ѕрогресси€ (рис. 5.3), засобами €кого забезпечуЇтьс€ автозаповненн€ д≥апазону ком≥рок значенн€ми таких тип≥в прогрес≥й:

арифметична Ц значенн€ кожноњ наступноњ ком≥рки дор≥внюЇ значенню попередн≥й плюс значенн€ кроку;

геометрична Ц значенн€ кожноњ наступноњ ком≥рки дор≥внюЇ значенню попередньоњ, помноженому на значенн€ кроку;

дати Ц посл≥довн≥сть створюЇтьс€ по дн€х, робочих дн€х, м≥с€ц€х або роках;

автозаповненн€ Ц засновано на списках автозаповненн€.

–ис. 5.3 Ц ¬≥кно ѕрогресси€

ѕ≥сл€ введенн€ першого значенн€ прогрес≥њ, в≥кно ѕрогресси€ актив≥зують за допомогою команди ѕрогресси€ кнопки «аполнить (рис. 5.4). ¬она знаходитьс€ у груп≥ –едактирование вкладки √лавна€.

–ис. 5.4 Ц —писок команд кнопки «аполнить

” в≥кн≥ ѕрогресси€ задають пор€док розм≥щенн€ значень прогрес≥њ (по строкам або по столбцам), њњ тип, крок (Ўаг) та останнЇ значенн€ (ѕредельноезначение).

«ауваженн€ 1.

якщо заздалег≥дь в≥домо, ск≥льки значень прогрес≥њ потр≥бно ввести, то прогрес≥ю можна створити в такий спос≥б:

Ј спочатку ввести у ком≥рку перше значенн€ прогрес≥њ,

Ј пот≥м вид≥лити цю ком≥рку та маркером заповненн€ вид≥лити потр≥бну к≥льк≥сть ком≥рок, буксируючи його правою клав≥шею миш≥,

Ј п≥сл€ в≥дпусканн€ клав≥ш≥ скористатис€ командою ѕрогресси€ спец≥ального контекстного меню. «Т€вл€Їтьс€ однойменне в≥кно, де встановлюють необх≥дн≥ параметри.

ѕрогрес≥€ зТ€вл€Їтьс€ п≥сл€ клацанн€ на кнопц≥ ќ .

«ауваженн€ 2. —творити прогрес≥ю арифметичну або з календарних дат можна ще в такий спос≥б. —початку ввести перше значенн€, пот≥м Ц друге значенн€ прогрес≥њ. ƒал≥ вид≥лити ком≥рки з введеними значенн€ми ≥ маркером заповненн€ вид≥лити потр≥бну к≥льк≥сть ком≥рок л≥вою клав≥шею миш≥.

 

„ј—“»Ќј 2. –ќ«–ј’”Ќ » ” ≈Ћ≈ “–ќЌЌ»’ “јЅЋ»÷я’

1. ќсновн≥ в≥домост≥ по робот≥ з формулами

ќбчисленн€ в таблиц€х Excelвиконуютьс€ за допомогою формул. ‘ормула Ц це наб≥р констант, посилань на ком≥рки й ≥мен функц≥й, €к≥ обТЇднуютьс€ знаками математичних операц≥й. ¬веденн€ формули в ком≥рку починаЇтьс€ з≥ знака дор≥внюЇ "=". ¬ формул≥ можуть використовуватис€ так≥ знаки математичних операц≥й: +, -, *, /, ^. ѕор€док обчислень визначаЇтьс€ звичайними математичними законами –езультатом виконанн€ формули Ї де€ке нове значенн€, що буде в≥дображатис€ у ком≥рц≥, куди була введена формула.

ѕриклади формул: =(ј4+¬8)*36; =F7*—14+—”ћћ(B12:¬15).

 онстанти − числов≥ значенн€, €к≥ ввод€тьс€ в формулу ≥ не можуть зм≥нюватис€ п≥д час коп≥юванн€ формул.

ѕосиланн€ на ком≥рку або групу ком≥рок Ц спос≥б, €ким вказуЇтьс€ адреса конкретноњ ком≥ркиабо к≥лькох ком≥рок. «наченн€ порожньоњ ком≥рки дор≥внюЇ нулю.

ѕосиланн€ на ком≥ркибувають трьох тип≥в: в≥дносн≥, абсолютн≥ та зм≥шан≥.

¬≥дносн≥посиланн€ використовуютьс€ при завданн≥ посиланн€ на ком≥рку або д≥апазон ком≥рок методом вказуванн€. јдресу на окрему ком≥ркупозначають њњ координатами (наприклад, F7). ¬≥дносне посиланн€ сприймаЇтьс€ €к вказ≥вка маршруту до адресованоњ ком≥рки в≥д ком≥рки, що м≥стить формулу. ѕри коп≥юванн≥ або перем≥щенн≥ формули в≥дносн≥ посиланн€ будуть автоматично зм≥нен≥ з урахуванн€м напр€мку коп≥юванн€ таким чином, що маршрут збережетьс€. ѕри цьому адресуватис€ у формул≥ буде вже ≥нша ком≥рка.

јбсолютне посиланн€ задаЇ абсолютн≥ координати ком≥рки у робочому лист≥ (щодо верхнього л≥вого кута електронноњ таблиц≥). јдресу ком≥рки позначають њњ координатами у сполученн≥ з≥ знаком $ ( наприклад,$F$7). ¬вести знак $ до посиланн€ на ком≥рку можна за допомогою функц≥ональноњ клав≥ш≥ < F4 >, або Ц з клав≥атури. ѕри коп≥юванн≥ або перем≥щенн≥ формули абсолютне посиланн€ на ком≥рку зм≥нено не буде, ≥ на новому м≥сц≥ скоп≥йована формула буде посилатис€ на ту ж саму ком≥рку.

«м≥шанепосиланн€ Ц це комб≥нац≥€ попередн≥х тип≥в (наприклад,F$7; $F7).

ѕри коп≥юванн≥ або перем≥щенн≥ формули абсолютна частина посиланн€ (≥з символом $)не зминетьс€, а в≥дносна частина посиланн€ зм≥нитьс€ в≥дпов≥дно до напр€мку коп≥юванн€ або перем≥щенн€.

ƒл€ звертанн€ до групи ком≥роквикористовуютьс€ спец≥альн≥ символи:

: (двокрапка) − формуЇзвертанн€ до д≥апазону ком≥рок. Ќаприклад,—4:D6 − звертанн€ доком≥рок —4, —5, —6, D4, D5, D6.

; (крапка зкомою) − позначаЇ обТЇднанн€ком≥рок. Ќаприклад, D2:D4; D6:D8; ≈5 − звертанн€ доком≥рок D2, D3, D4, D6, D7, D8, ≈5.

Ѕудь-€ка формула може вводитис€ в вибрану ком≥рку робочого листа вручну. « метою економ≥њ часу ≥ виключенн€ помилок введенн€, посиланн€ на ком≥рки або њхн≥ д≥апазони можна включати у формулу за допомогою миш≥. ƒл€ цього досить вид≥лити потр≥бну ком≥рку або д≥апазон.

«авершуЇтьс€ введенн€ формули натисненн€м на клав≥шу < Enter >. ” ком≥рц≥ з'€вл€Їтьс€ результат обчисленн€ по формул≥. якщо зробити ком≥рку активною, то сама формула в≥дображаЇтьс€ в р€дку формул. ўоб побачити формулу на робочому лист≥,потр≥бно встановити прапорець ѕоказыватьформулы, а не ихзначени€ навкладц≥ ƒополнительно в≥кна ѕараметрыExcel. ўоб в≥добразити формули можна такожскористатис€ кнопкою ѕоказать формулы вкладки ‘ормулы в≥кнаExcel.

–едагуванн€ формул зд≥йснюЇтьс€ пр€мо в ком≥рц≥ п≥сл€ подв≥йного клацанн€ мишею на н≥й. ¬с≥ ком≥рки, в≥д €ких залежить значенн€ формули, вид≥л€ютьс€ кольоровими рамками, а сам≥ посиланн€ в≥дображаютьс€ в ком≥рц≥ з формулою таким самим кольором. ÷е полегшуЇ редагуванн€ ≥ перев≥рку правильност≥ формул.

‘ормула також легко редагуЇтьс€ пр€мо в р€дку формул ≥ реал≥зуЇтьс€ клацанн€м на кнопц≥ (¬вод).

«ауважимо, що формули наново переобчислюютьс€, коли внос€тьс€ зм≥ни в ком≥рки, €к≥ зазначен≥ у формулах. “аким чином ком≥рка ≥з формулою стаЇ залежною в≥д ≥нших ком≥рок таблиц≥. “ому, розрахунки завжди виконують за допомогою формул, нав≥ть €кщо операц≥ю легко виконати в Ђрозум≥ї. ÷е гарантуЇ, що наступне редагуванн€ таблиц≥ не порушить њњ ц≥л≥сност≥ ≥ правильност≥ обчислень.

«ауваженн€. –ежим переобчислюванн€ формул можна в≥дключити. ƒл€ цього на вкладц≥ ‘ормулы в≥кна ѕараметры Excel у груп≥ ѕараметры вычислений зам≥сть перемикача Ђавтоматическиї установлюють перемикач Ђвручнуюї.

ўоб заповнити схожими формулами р€док або стовпець робочого листа, треба один раз ввести формулу, а пот≥м њњ скоп≥ювати.  оп≥юванн€ формул, €к правило, виконують одним з двох способ≥в.

1 спос≥б.

ƒл€ коп≥юванн€ покажчик миш≥ навод€ть намаркер заповненн€ком≥рки з формулою.¬≥н перетворюЇтьс€ в чорний хрестик.

 лацають мишею ≥, не в≥дпускаючи клав≥шу, провод€ть в потр≥бному напр€мку уздовж р€дка або стовпц€.

2 спос≥б.

ѕотр≥бно вид≥лити д≥апазон, дл€ €кого обчислюЇтьс€ формула, увести формулу, а пот≥м натиснути комб≥нац≥ю клав≥ш < CTRL >+< ENTER >.

2. ¬икористанн€ стандартних функц≥й

—тандартн≥ функц≥њ використовуютьс€ т≥льки у формулах. ¬иклик функц≥њ складаЇтьс€ з вказ≥вки у формул≥ ≥мен≥ функц≥њ, п≥сл€ €кого в скобках указують список параметр≥в. якщо њх к≥лька, то вони розд≥л€ютьс€ точкою з комою. ” €кост≥ параметра може використовуватис€ число, адрес ком≥рки або дов≥льне вираженн€.

ѕ≥сл€ введенн€ в ком≥рку знака дор≥внюЇ "=" у поле ≥мен≥ ком≥рки р€дка формул з'€вл€Їтьс€ список функц≥й, €кий розкриваЇтьс€ (рис. 5.5).

¬≥н м≥стить ≥мена дес€тьох функц≥й, що використовувалис€ останн≥ми, а також пункт ƒругиефункции.

 

–ис. 5.5Ц —писок функц≥й, €кий розкриваЇтьс€, пол€ »м€

¬икористанн€ пункту ƒругиефункции призводить до запуску майстра ћастерфункций. «'€вл€Їтьс€ його д≥алогове в≥кно ћастерфункций - шаг 1 из 2 (рис. 5.6), €ке даЇ змогу вибрати будь-€ку функц≥ю дл€ вставленн€ в формулу.

” списку  атегори€ вибираЇтьс€ категор≥€, до €коњ належить функц≥€, а в списку ¬ыберитефункцию Цконкретна функц≥€ даноњ категор≥њ. ¬ид≥ливши потр≥бну назву функц≥њ, можна побачити њњ формат та опис призначенн€.  лацанн€ на кнопц≥ ќ  призводить до актив≥зац≥њ в≥кна другого кроку майстрафункц≥й јргументыфункции, €ке м≥стить пол€ дл€ введенн€ аргумент≥в функц≥њ(рис. 5.7).

–ис. 5.6Ц ¬≥кно першого кроку майстра функц≥й

якщо назву аргументу вид≥лено нап≥вжирним шрифтом, то його введенн€ Ї обов'€зковим. ” противному випадку аргументи можна не вводити, њх значенн€ приймаютьс€ за замовчанн€м. Ќижче пол≥в введенн€ приводитьс€ стислий опис функц≥њ ≥ призначенн€ њњ аргумент≥в.

–ис. 5.7Ц ¬≥кно другого кроку майстра функц≥й јргументыфункции

јргументи ввод€ть безпосередньо в р€док формул або в пол€ д≥алогового в≥кна. якщо вони Ї посиланн€ми на ком≥рки, то њх можна ввести шл€хом вид≥ленн€в≥дпов≥дних ком≥рок пр€мо на робочому лист≥. ѕол€ дл€ введенн€ таких аргумент≥в мають кнопки м≥н≥м≥зац≥њ в≥кна ().  лацанн€ на кнопц≥ призводить до м≥н≥м≥зац≥њ в≥кна, що полегшуЇ виб≥р потр≥бних ком≥рок(рис. 5.8).

–ис. 5.8Ц¬веденн€аргументу з робочого листа

ƒл€ поверненн€ у в≥кно јргументы функции потр≥бно клацнути на кнопц≥в≥дновленн€ в≥кна . ѕ≥сл€ введенн€ вс≥х аргумент≥ву д≥алоговому в≥кн≥ можна побачити значенн€ функц≥њ.  лацанн€м на кнопц≥ ќ  воно вставл€Їтьс€ в ком≥рку, до €коњ було введено знак дор≥внюЇ перед актив≥зац≥Їю майстра функц≥й.

якщо п≥сл€ введенн€ в ком≥рку знака дор≥внюЇ "=" у списку функц≥й пол€ ≥мен≥ ком≥рки клацнути на ≥мен≥ з≥ списку ран≥ше використаних функц≥й (див. рис. 5.5), то актив≥зуЇтьс€ в≥дразу в≥кно другого кроку майстра функц≥й. ƒл€ вставки функц≥њ в ком≥рку достатньо ввести необх≥дн≥ аргументи у пол€д≥алогового в≥кната клацнути на кнопц≥ ќ .

ћайстер функц≥й можна також актив≥зувати кнопкою ¬ставитьфункцию р€дка формул, або виконавши д≥њ: вкладка(в≥кна Excel) ‘ормулы Цкнопка ¬ставитьфункцию.

3. ѕ≥дсумков≥ обчисленн€

ѕ≥дсумков≥ обчисленн€ забезпечують одержанн€ числових характеристик, €к≥ описують визначений наб≥р даних у ц≥лому. Ќаприклад, Ї можлив≥сть обчисленн€ суми значень, €к≥ вход€ть у наб≥р, њх середнього значенн€ й ≥нших статистичних характеристик. “ак≥ операц≥њ виконують за допомогою стандартних функц≥й.

ќсоблив≥сть використанн€ п≥дсумкових функц≥й пол€гаЇ в тому, що при њх завданн≥ програма намагаЇтьс€ визначити, у €ких ком≥рках знаходитьс€ оброблюваний наб≥р, а також автоматично задати параметри функц≥њ. як правило параметром п≥дсумковоњ функц≥њ Ї д≥апазон ком≥рок.

Ќайб≥льш типовою дл€ п≥дсумкових обчислень Ї функц≥€ п≥дсумовуванн€ (—”ћћ).¬она обчисл€Ї сумарне значенн€ чисел одного стовпц€, розташованого над поточною ком≥ркою або р€дка, розташованого зл≥ва в≥д поточноњ ком≥рки.  р≥м того до п≥дсумкових функц≥њ можна в≥днести так≥ функц≥њ: ћј — Ц обчислюЇ максимальне число будь-€кого д≥апазону, —–«Ќј„ Ц середнЇ значенн€, —„≈“ Ц к≥льк≥сть ком≥рок ≥з числами в д≥апазон≥, ƒ»—ѕ Ц обчислюЇ дисперс≥ю та ≥нш≥.

”с≥ так≥ функц≥њ можна вставити у ком≥рку за допомогоюмайстра функц≥й. ќднак, де€к≥ з них дублюЇтьс€ кнопкою јвтосумма вкладки √лавна€ (рис. 5.9). ўоб обчислити, наприклад, суму, рамку вид≥ленн€ пом≥щають п≥д стовпчиком чисел або справа в≥д р€дка. ѕот≥м робл€ть клацанн€ на кнопц≥ јвтосумма ≥ натискають на клав≥шу < Enter >.

–ис. 5.9Ц —писок команд кнопки јвтосумма

ƒл€ обчисленн€ ≥нших п≥дсумкових значень з≥ списку кнопки јвтосумма вибирають в≥дпов≥дну команду.

јвтоматичне визначенн€ д≥апазону не виключаЇ можливост≥ редагуванн€ формул з п≥дсумковими функц≥€ми. ћожна вточнити д≥апазон, що був обраний автоматично, а також задати додатков≥ параметри. Ќаприклад, визначити значенн€ суми пр€мокутного блока ком≥рок або дл€ несум≥жних ком≥рок.

«ауваженн€. Ќа вкладц≥ √лавна€ Ї кнопка —умма, €ка маЇ таке саме призначенн€, €к ≥ кнопка јвтосумма.

™ можлив≥сть формуванн€ п≥дсумкових значень також поза робочим листом, що використовуютьс€ дл€ анал≥зу й оц≥нки вид≥леного д≥апазону даних робочого листу. “ип п≥дсумкового значенн€ (середнЇ, к≥льк≥сть значень ≥ чисел, максимум та ≥н.) задаЇтьс€ за допомогою команд спец≥ального контекстного меню, €ке актив≥зуЇтьс€ клацанн€м правоњ клав≥ш≥ миш≥ на р€дку стану в≥кна Excel.

¬ибране користувачем п≥дсумкове значенн€ вид≥леного об'Їкта робочого листка в≥дображаЇтьс€ в р€дку стану.

 

4. ѕов≥домленн€ про помилки

якщо формула в ком≥рц≥ не може бутиобчислена, MS Excel виводить в цю ком≥ркупов≥домленн€ про помилку.

«наченн€ пов≥домлень про помилки:

#### − ширина ком≥рки не дозвол€Їв≥добразити число в заданому формат≥;

#»ћя? − MS Excel не зм≥г розп≥знати≥мТ€, використанеу формул≥;

#ƒ≈Ћ/0! − у формул≥робитьс€ справа д≥ленн€ на нуль;

#„»—Ћќ! − порушен≥ правила завданн€ оператор≥в, прийн€т≥ в математиц≥;

#Ќ/ƒЦу €кост≥ аргументу заданепосиланн€ на порожню ком≥рку;

#ѕ”—“ќ! − нев≥рно зазначене перетинанн€ двох областей, €к≥ не мають загальних ком≥рок;

#——џЋ ј! − в формул≥ заданепосиланн€ на не≥снуючу ком≥рку;

#«Ќј„! − використаний неприпустимий тип аргументу.

 <== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
Ћинейное кодирование и восстановление сигнала | ‘ормат турнира, система проведени€, рейтинг
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 520 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

516 - | 493 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.032 с.