Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–ухомий склад зал≥зниц≥ включаЇ локомотиви, мотор-вагонний (саморушн≥ одиниц≥) рухомий склад, вагони.
 

Ћокомотив становить основну активну одиницю, що забезпечуЇ безпосередньо пересуванн€ вагон≥в.

 

«а типом двигуна, установленого на локомотив≥, розр≥зн€ють:

 

1. ѕаровоз Цу €кост≥ двигуна поршнева парова машина,що живитьс€парою в≥д котла, перетворюючи теплову енерг≥ю парового котла на механ≥чну.

2. “епловоз Цу €кост≥ силовоњ установки застосовуЇтьс€ двигунвнутр≥шнього згор€нн€ (дизель);

3. ѕаротурбовоз Цлокомотив ≥з паровим котлом,у €ких силова установкаЦ парова турб≥на;

4. √азотурбовоз Цлокомотив маЇ в €кост≥ силовоњ установки газовутурб≥ну;

5. ≈лектровоз Ц€к двигунаЦелектродвигун,що живитьс€ пост≥йним абозм≥нним струмом в≥д контактних дрот≥в, п≥дв≥шених над зал≥зничним шл€хом. Ћокомотиви под≥л€ютьс€ на пасажирськ≥ (≥з високою швидк≥стю руху V=160 км/год.) та вантажн≥ (з великою силою т€ги) Ц вантажн≥ електровози з потужн≥стю 6520 к¬т, V=100Ц110 км/год. та з конструкц≥йною (тобто запланованою) швидк≥стю.

ѕереважно застосовуютьс€ тепловози й електровози. —аморушн≥ одиниц≥: мотор-вагони, мотовози, мотриси (дизель-поњзд) та ≥нше.

 

Ќа в≥дм≥ну в≥д локомотив≥в, €к≥ використовуютьс€ €к т€гов≥ одиниц≥, що не везуть на соб≥ вантажу або пасажир≥в, мотор-вагони виконують роль ≥ т€говоњ одиниц≥ ≥ власне вагона дл€ перевезенн€ вантаж≥в або людей.

 

Ќаприклад, автомотриса складаЇтьс€ з 1-2-ох пасажирських вагон≥в ≥ маЇ в одному з них Ц головному вагон≥ Ц у €кост≥ силов≥ установки двигун внутр≥шнього згор€нн€.

 

ћотор-вагонна т€га Целектропоњзди(електрички)прим≥ського чим≥сцевого сполученн€.

 

Ќайчаст≥ше електрички формуютьс€: 1 мотор + 1 вагон або 1 мотор + 2 причепних вагона.

 

¬агони розр≥зн€ють: вантажн≥, пасажирськ≥ та спец≥альн≥ вагони (сума вагон≥в визначаЇтьс€ парком).

¬антажн≥ вагони:

1) крит≥ Ц дл€ перевезенн€ вантаж≥в, що потребують захисту в≥д атмосферних опад≥в (ц≥нн≥ тарно-штучн≥);

2) нап≥ввагони Ц (з високими бортами ≥ без даху) використовуютьс€ дл€ перевезенн€ навалюваних вантаж≥в (руда, буд≥вельн≥ вантаж≥);

3) платформи Ц вагони з низькими бортами або без борт≥в, що використовуютьс€ дл€ довгом≥рних вантаж≥в (труби, л≥с) ≥ гром≥здких (машини, агрегати й т. д.);

4) цистерни Ц дл€ перевезенн€ р≥дких (наливних) вантаж≥в;

5) ≥зотерм≥чн≥ вагони дл€ перевезенн€ вантаж≥в, що швидко псуютьс€ (овоч≥, фрукти тощо);

6) спец≥ал≥зован≥ вагони пристосован≥ дл€ перевезенн€ певних вантаж≥в: транспортери; цементовози, нап≥ввагони-бункери, вагони дл€ перевезенн€ тварин ≥ живоњ риби, зерна; дво€русн≥ платформи дл€ перевезенн€ автомоб≥л≥в та ≥нше.

- 4-в≥сн≥ вагони вантажоп≥дйомн≥стю q = 60 Ц 63 т.

- 8-в≥сн≥ нап≥ввагони та цистерни q = 120 Ц 130 т.

- 16-20 в≥сей Ц транспортери, призначен≥ дл€ перевезенн€ вантаж≥в великоњ маси ≥ гром≥здких q=300 т.

 

ѕасажирськ≥ вагони Ц суц≥льнометалев≥, 4-в≥сн≥, мають люм≥несцентне осв≥тленн€, примусову вентил€ц≥ю або кондиц≥онери. ”с≥ вагони та локомотиви обладнан≥ автозчепленн€м, пневматичними або електропневматичними автогальмами.

ѕасажирськ≥ вагони под≥л€ютьс€ на вагони дл€ перевезенн€:

1) пасажир≥в;

2) пошти;

3) багажу;

4) вагони-ресторани.

 

—пец≥альн≥ вагони: майстерн≥, пожежн≥, п≥дйомн≥ крани та ≥нше.

 

Ќа початку одинадц€тоњ п'€тир≥чки були зн€т≥ з експлуатац≥њ паровози на маг≥стральному транспорт≥, а пот≥м ≥ в маневров≥й робот≥. «ал≥зничний транспорт на паров≥й т€з≥ щор≥чно витрачаЇ 30 % видобутого кам'€ного вуг≥лл€.

 

≈лектриф≥кац≥€ була ≥ Ї одним ≥з шл€х≥в прискоренн€ зростанн€ продуктивност≥ прац≥, п≥двищенн€ ефективност≥ та €кост≥ роботи зал≥зниц≥. ƒо к≥нц€ 1981 р. було електриф≥ковано 43,7 тис. км зал≥зниц≥, до к≥нц€ 1986 р. уже електриф≥ковано 50,6 тис. км зал≥зниц≥ (приблизно 1/3 довжини електриф≥кованих л≥н≥й св≥ту), а на тепловозне т€гло Ц б≥льше 97 тис. км зал≥зниц≥, нею виконуЇтьс€ близько 40 % вантажооб≥гу.

 

≈лектроф≥ковано вс≥ найб≥льш≥ зал≥зничн≥ вузли, що обслуговують найважлив≥ш≥ адм≥н≥стративн≥ та промислов≥ центри крањни, 70 % прим≥ських пасажирських перевезень виконуЇтьс€ електропоњздами.

 

ѕереведенн€ зал≥зниц≥ на електричне та теплове т€гло пол≥пшило економ≥чн≥ й експлуатац≥йн≥ показники та дало значний народногосподарський ефект:

1) економ≥€ кам'€ного вуг≥лл€ (≥з 1956 по 1970 р. зекономлено 1 млрд т кам'€ного вуг≥лл€), зменшилис€ експлуатац≥йн≥ витрати на 20 млрд руб.;

2) зросла (у 2Ц3 рази) пров≥зна ≥ пропускна спроможн≥сть зал≥зниц≥ (зросла д≥льнична швидк≥сть руху вантажних поњзд≥в, техн≥чна швидк≥сть, середньодобовий проб≥г вантажного вагона). ≈лектропостачанн€ зал≥зниц≥ вид≥лилос€ в самост≥йну галузь господарства зал≥зниц≥.

 

ќсновними пристро€ми електропостачанн€ Ї контактна мережа й т€гов≥ п≥дстанц≥њ, що забезпечують передачу ≥ трансформац≥ю напруги та виду (пост≥йного ≥ зм≥нного) струму в≥д загальнодержавноњ або в≥домчоњ енергомереж≥ в контактну мережу.

 

Ќа електоф≥кованих зал≥зниц€х пост≥йного струму т€глов≥ п≥дстанц≥њ розташован≥ одна в≥д одноњ на в≥дстан≥ 15Ц20 км, на дорогах зм≥нного струму Ц 40Ц60 км.

 

«асоби регулюванн€ та гарантуванн€ безпеки руху й управл≥нн€ експлуатац≥йною роботою включають комплекс пристроњв автоматики, телемехан≥ки та зв'€зку. ÷ей вид пристроњв прийн€то називати пристро€ми сигнал≥зац≥њ, централ≥зац≥њ та блокуванн€ (—÷Ѕ). ÷≥ пристроњ забезпечують автоматичне регулюванн€.

 

ƒо засоб≥в сигнал≥зац≥њ належать: св≥тлофори, семафори, сигнальн≥ щити, маршрутн≥ показники та ≥н.

ѕристроњ "централ≥зац≥њ" Цпристроњ дл€ дистанц≥йногоцентрал≥зованого управл≥нн€ з одного пункту диспетчерськоњ ус≥ма або частиною стр≥лок ≥ сигнал≥в на станц≥€х ≥ перегонах.

ѕристр≥й блокуванн€ ‒ автостоп Ц зупин€Ї поњзд у загрозливих випадках, €кщо машин≥ст самост≥йно не вживаЇ належних заход≥в.

јвторегулюванн€ ЦконтролюЇ швидк≥сть поњзда,≥ не т≥льки зупин€Їйого, а й знижуЇ швидк≥сть до заданого р≥вн€, €кщо машин≥ст перевищив встановлену межу.

«асоби зв'€зку на зал≥зничному транспорт≥ Цскладний комплексв≥докремлених пристроњв (в≥д загальнодержавноњ) дл€ управл≥нн€ експлуатац≥йною роботою.

 

¬с≥ системи зв'€зку автономн≥ (незалежн≥), в њх ланцюг не можуть бути п≥дключен≥ ≥нш≥ абоненти.

«в'€зки Ц рад≥о ≥ телефонний зв'€зок.

ѕоњзна диспетчерська (локомотивна бригада Ц диспетчер). ѕоњзного м≥жстанц≥йного, дорожньо-розпор€дчого.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 449 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

492 - | 492 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.