Лекции.Орг


Поиск:
Мертворождаемость, перинатальная и ранняя неонатальная Смертность новорожденных
Барлық ведомстволар Все ведомства

  өлі туғандардың санын 1000 тірі және өлі туғандарға шаққанда Число родившихся мертвыми на 1000 родившихся живыми и мертвыми өлі туғандар және 0-6 тәулікте қайтыс болған нәрестелердің санын 1000 тірі және өлі туғандарға шаққанда Число мертворожденных и умерших новорожденных в возрасте 0-6 суток на 1000 родившихся живыми и мертвыми 0-6 тәулікте қайтыс болған нәрестелердің санын 1000 тірі туғандарға шаққанда Число умерших новорожденных в возрасте 0-6 суток на 1000 родившихся живыми  
           
Қазақстан Республикасы 9.4 9.2 17.4 15.1 8.1 6.0 Pеспублика Казахстан
Ақмола 8.4 8.8 15.5 15.1 7.2 6.3 Акмолинская
Ақтөбе 11.1 8.1 14.1 9.2 3.0 1.1 Актюбинская
Алматы 6.2 6.4 13.9 11.0 7.8 4.6 Алматинская
Атырау 12.6 10.3 20.7 18.2 8.2 7.9 Атырауская
Ш.Қазақстан 8.4 9.7 20.1 17.6 11.8 8.0 В-Казахстанская
Жамбыл 6.1 6.9 14.8 13.5 8.8 6.6 Жамбылская
Б.Қазақстан 10.3 10.0 16.2 16.1 6.1 6.2 З-Казахстанская
Қарағанды 10.2 7.5 17.4 11.5 7.3 4.0 Карагандинская
Қостанай 9.9 13.5 15.7 17.7 5.9 4.3 Костанайская
Қызылорда 6.4 9.1 17.4 17.4 11.1 8.4 Кызылординская
Маңғыстау 10.5 11.1 20.6 19.4 10.2 8.4 Мангыстауская
Павлодар 8.6 7.8 10.7 9.2 2.1 1.4 Павлодарская
С.Қазақстан 9.6 9.0 14.7 12.3 5.2 3.4 С-Казахстанская
О.Қазақстан 11.3 11.0 20.5 17.5 9.4 6.5 Ю-Казахстанская
Респ.ұйымдар *) 14.2 15.1 31.3 23.2 17.3 12.3 Респ. организации *)
Алматы қ.ә. 9.4 8.6 18.4 17.1 9.2 8.5 г.а.Алматы
Астана қ.ә. 9.5 8.5 12.2 11.4 2.8 2.9 г.а.Астана

Ескертпе: *) Алматы және Астана қалаларындағы республикалық ұйымдар

Примечание: *) Республиканские организации гг. Алматы и Астаны

 

Кесте Таблица 58

НӘРЕСТЕЛЕРДІҢ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ

Барлық ведомстволар Все ведомства

  Ауырып туғандардың және ауырған нәрестелердің саны Число родившихся больными и заболевших новорожденных  
абсолюттік саны абсолютные числа 1 000 тірі туған нәрестелерге шаққанда на 1 000 родившихся живыми
       
Қазақстан Республикасы     142.4 121.9 Pеспублика Казахстан
Ақмола     226.1 153.9 Акмолинская
Ақтөбе     103.4 19.2 Актюбинская
Алматы     135.1 98.5 Алматинская
Атырау     133.5 134.0 Атырауская
Ш.Қазақстан     193.8 197.4 В-Казахстанская
Жамбыл     120.6 89.2 Жамбылская
Б.Қазақстан     201.1 75.1 З-Казахстанская
Қарағанды     118.4 129.3 Карагандинская
Қостанай     206.9 167.8 Костанайская
Қызылорда     270.0 274.3 Кызылординская
Маңғыстау     283.8 192.7 Мангыстауская
Павлодар     50.2 22.7 Павлодарская
С.Қазақстан     164.5 163.3 С-Казахстанская
О.Қазақстан     69.8 68.8 Ю-Казахстанская
Респ.ұйымдар *)     264.5 296.4 Респ. организации *)
Алматы қ.ә.     133.1 149.5 г.а.Алматы
Астана қ.ә.     130.3 121.4 г.а.Астана

Ескертпе: *) Алматы және Астана қалаларындағы республикалық ұйымдар

Примечание: *) Республиканские организации гг. Алматы и Астаны

 

Кесте Таблица 59

АУРУХАНА ҰЙЫМДАРЫНДАҒЫ НӘРЕСТЕЛЕРДІҢ ӨЛІМ-ЖІТІМІ

СМЕРТНОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ В БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Барлық ведомстволар Все ведомства

  Тірі туған нәрестелердің ішінде қайтыс болғаны Умерло новорожденных  
абсолюттік саны абсолютные числа 1 000 тірі туған нәрестелерге шаққанда на 1 000 родившихся живыми
       
Қазақстан Республикасы     9.6 8.0 Pеспублика Казахстан
Ақмола     8.1 7.8 Акмолинская
Ақтөбе     3.0 1.1 Актюбинская
Алматы     8.3 5.4 Алматинская
Атырау     11.0 10.8 Атырауская
Ш.Қазақстан     12.9 9.5 В-Казахстанская
Жамбыл     9.3 8.3 Жамбылская
Б.Қазақстан     8.4 7.6 З-Казахстанская
Қарағанды     8.1 5.2 Карагандинская
Қостанай     6.6 4.8 Костанайская
Қызылорда     13.6 11.5 Кызылординская
Маңғыстау     12.7 16.0 Мангыстауская
Павлодар     2.4 1.4 Павлодарская
С.Қазақстан     5.5 3.9 С-Казахстанская
О.Қазақстан     10.9 8.2 Ю-Казахстанская
Респ.ұйымдар *)     27.9 31.9 Респ. организации *)
Алматы қ.ә.     11.4 11.0 г.а.Алматы
Астана қ.ә.     3.8 4.0 г.а.Астана

Ескертпе: *) Алматы және Астана қалаларындағы республикалық ұйымдар

Примечание: *) Республиканские организации гг. Алматы и Астаны

 

Кесте Таблица 60

АБОРТТАР (абсолюттік саны)

АБОРТЫ (абсолютные числа)

Барлық ведомстволар Все ведомства

  Жалпы аборттардың саны (мини-абортты қосқанда) Всего абортов (включая мини-аборты) олардың ішінде: в том числе от:  
өздігінен болған түсік самопроизволь- ные медициналық түсік медицинские медициналық көрсетімдер бойынша по медицинским показаниям
               
Қазақстан Республикасы                 Pеспублика Казахстан
Ақмола                 Акмолинская
Ақтөбе                 Актюбинская
Алматы                 Алматинская
Атырау                 Атырауская
Ш.Қазақстан                 В-Казахстанская
Жамбыл                 Жамбылская
Б.Қазақстан                 З-Казахстанская
Қарағанды                 Карагандинская
Қостанай                 Костанайская
Қызылорда                 Кызылординская
Маңғыстау                 Мангыстауская
Павлодар                 Павлодарская
С.Қазақстан                 С-Казахстанская
О.Қазақстан                 Ю-Казахстанская
Респ.ұйымдар *)                 Респ. организации *)
Алматы қ.ә.                 г.а.Алматы
Астана қ.ә.                 г.а.Астана

 

60-кесте (жалғасы) Таблица 60 (продолжение)

АБОРТТАР (абсолюттік саны)

АБОРТЫ (абсолютные числа)

Барлық ведомстволар Все ведомства

  олардың ішінде из них  
әлеуметтік айғақтар бойынша по социальным показаниям криминалдық криминальные
       
Қазақстан Республикасы         Pеспублика Казахстан
Ақмола         Акмолинская
Ақтөбе         Актюбинская
Алматы         Алматинская
Атырау         Атырауская
Ш.Қазақстан         В-Казахстанская
Жамбыл         Жамбылская
Б.Қазақстан         З-Казахстанская
Қарағанды         Карагандинская
Қостанай         Костанайская
Қызылорда         Кызылординская
Маңғыстау         Мангыстауская
Павлодар         Павлодарская
С.Қазақстан         С-Казахстанская
О.Қазақстан         Ю-Казахстанская
Респ.ұйымдар *)         Респ. организации *)
Алматы қ.ә.         г.а.Алматы
Астана қ.ә.         г.а.Астана

60-кесте (жалғасы) Таблица 60 (продолжение)

АБОРТТАР (абсолюттік саны)

АБОРТЫ (абсолютные числа)

Барлық ведомстволар Все ведомства

  аборттардың жалпы санынан из общего числа абортов  
мини-аборттар мини-аборты бірінші жүктілердің ішіндегі аборттар аборты у первобеременных
       
Қазақстан Республикасы         Pеспублика Казахстан
Ақмола         Акмолинская
Ақтөбе         Актюбинская
Алматы         Алматинская
Атырау         Атырауская
Ш.Қазақстан         В-Казахстанская
Жамбыл         Жамбылская
Б.Қазақстан         З-Казахстанская
Қарағанды         Карагандинская
Қостанай         Костанайская
Қызылорда         Кызылординская
Маңғыстау         Мангыстауская
Павлодар         Павлодарская
С.Қазақстан         С-Казахстанская
О.Қазақстан         Ю-Казахстанская
Респ.ұйымдар *)         Респ. организации *)
Алматы қ.ә.         г.а.Алматы
Астана қ.ә.         г.а.Астана

60-кесте (жалғасы) Таблица 60 (продолжение)

АБОРТТАР

АБОРТЫ

Барлық ведомстволар Все ведомства

  Аборттардың саны Число абортов  
жалпы босанулармен және аборттардың санымен салыстырғанда (%) к общему числу родов и абортов (%) 1 000 ұрпақты болу жасындағы әйелдерге шаққанда на 1 000 женщин репродуктивного возраста 100 тірі және өлі туған нәрестелерге шаққанда на 100 родившихся живыми и мертвыми
           
Қазақстан Республикасы 22.3 20.1 23.0 20.7 28.5 25.0 Pеспублика Казахстан
Ақмола 40.0 37.9 41.3 40.1 66.4 60.5 Акмолинская
Ақтөбе 19.1 17.3 17.9 16.2 23.4 20.7 Актюбинская
Алматы 11.2 12.6 9.1 10.4 12.5 14.4 Алматинская
Атырау 14.2 13.6 16.6 16.3 16.4 15.6 Атырауская
Ш.Қазақстан 39.4 35.6 39.4 32.9 64.5 54.8 В-Казахстанская
Жамбыл 17.8 15.7 20.6 17.7 21.4 18.5 Жамбылская
Б.Қазақстан 24.4 22.9 22.9 21.0 31.9 29.4 З-Казахстанская
Қарағанды 32.2 29.8 29.9 27.5 47.1 42.0 Карагандинская
Қостанай 35.0 29.2 28.1 21.7 53.5 40.9 Костанайская
Қызылорда 9.0 8.2 10.5 9.1 9.8 8.9 Кызылординская
Маңғыстау 11.4 11.6 13.6 14.3 12.8 13.0 Мангыстауская
Павлодар 28.6 24.8 23.1 20.1 39.7 32.6 Павлодарская
С.Қазақстан 36.3 33.7 30.8 28.1 56.5 50.6 С-Казахстанская
О.Қазақстан 10.3 8.4 12.6 10.4 11.4 9.1 Ю-Казахстанская
Респ.ұйымдар *) 18.5 12.8 0.0 0.0 22.2 14.2 Респ. организации *)
Алматы қ.ә. 28.3 24.5 31.7 27.5 39.0 32.1 г.а.Алматы
Астана қ.ә. 26.6 26.0 27.0 28.6 35.9 34.8 г.а.Астана

 


60-кесте (жалғасы) Таблица 60 (продолжение)

АБОРТТАР

АБОРТЫ

Барлық ведомстволар Все ведомства

  аборттардың жалпы санының үлес салмағы удельный вес из общего числа абортов  
мини-аборттар мини-аборты бірінші жүктілердің ішіндегі аборттар аборты у первобеременных
       
Қазақстан Республикасы 11.5 12.4 8.4 8.2 Pеспублика Казахстан
Ақмола 1.0 0.0 7.3 5.3 Акмолинская
Ақтөбе 28.2 27.7 3.1 1.9 Актюбинская
Алматы 13.5 11.2 6.4 6.7 Алматинская
Атырау 0.0 0.0 1.6 0.0 Атырауская
Ш.Қазақстан 11.1 10.4 10.5 11.7 В-Казахстанская
Жамбыл 4.4 2.5 9.3 7.0 Жамбылская
Б.Қазақстан 0.1 1.4 9.8 7.4 З-Казахстанская
Қарағанды 11.9 17.6 7.2 6.3 Карагандинская
Қостанай 6.8 4.4 6.9 7.8 Костанайская
Қызылорда 2.1 2.0 20.4 17.7 Кызылординская
Маңғыстау 6.3 19.6 6.5 7.1 Мангыстауская
Павлодар 2.5 1.7 6.6 6.6 Павлодарская
С.Қазақстан 5.3 4.7 12.4 12.0 С-Казахстанская
О.Қазақстан 14.6 10.3 6.9 5.9 Ю-Казахстанская
Респ.ұйымдар *) 0.0 0.0 2.4 1.7 Респ. организации *)
Алматы қ.ә. 22.7 28.3 11.5 15.6 г.а.Алматы
Астана қ.ә. 25.6 25.1 5.8 4.0 г.а.Астана

Ескертпе: *) Алматы және Астана қалаларындағы республикалық ұйымдар

Примечание: *) Республиканские организации гг. Алматы и Астаны

Кесте Таблица 61

АБОРТТАН КЕЙІНГІ АСҚЫНУЛАР (абсолюттік саны)

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 308 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. © Неизвестно
==> читать все изречения...

824 - | 608 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.