Лекции.Орг


Поиск:
Оборот койки и Среднее Число дней пребывания больного на койке
ДСМ жүйесі Система МЗ

Төсек-орындар бейіні Төсек-орын айналымы *) Оборот койки *) Сырқаттың төсек-орында өткізген орташа күн саны Среднее число дней пребывания больного на койке Профили коек
       
жалпы     8.4 9.9 общие
терапевтік     10.4 10.4 терапевтические
ересектерге арналған кардиологиялық     10.9 10.9 кардиологические для взрослых
балаларға арналған     13.1 14.0 для детей
ересектерге арналған гастроэнтерологиялық     10.7 10.7 гастроэнторологические для взрослых
балаларға арналған     11.6 11.3 для детей
ересектерге арналған аллергологиялық     8.1 8.4 аллергологические для взрослых
балаларға арналған     10.3 9.7 для детей
ересектерге арналған эндокринологиялық     10.4 11.0 эндокринологические для взрослых
балаларға арналған     12.7 12.6 для детей
ересектерге арналған инфекциялық     9.1 8.7 инфекционные для взрослых
балаларға арналған     7.2 7.0 для детей
ересектерге арналған гематологиялық     16.5 16.8 гематологические для взрослых
балаларға арналған     21.3 18.2 для детей
ересектерге арналған нефрологиялық     11.9 12.1 нефрологические для взрослых
балаларға арналған     15.5 14.7 для детей
ересектерге арналған хирургиялық     8.9 9.2 хирургические для взрослых
балаларға арналған     7.7 7.8 для детей
жаңа туғандарға арналған хирургиялық     0.0 11.7 хирургические для новорожденных
ересектерге арналған нейрохирургиялық     11.5 11.7 нейрохирургические для взрослых
балаларға арналған     10.2 10.0 для детей
нейротамырлық     10.9 10.6 нейрососудистые
ересектерге арналған торакалды хирургиялық     14.4 14.1 торакальной хирургии для взрослых
балаларға арналған     11.0 10.4 для детей
ересектерге арналған кардиохирургиялық     12.3 10.7 кардиохирургические для взрослых
балаларға арналған     14.2 14.7 для детей
қан тамырлар хирургиясы     11.1 10.8 сосудистой хирургии
ересектерге арналған травматологиялық     13.1 13.0 травматологические для взрослых
балаларға арналған     10.1 10.5 для детей
ересектерге арналған күйіктік     18.4 19.4 ожоговые для взрослых
балаларға арналған     13.7 13.7 для детей
ересектерге арналған ортопедиялық     12.4 12.8 ортопедические для взрослых
балаларға арналған     23.8 18.3 для детей
ересектерге арналған урологиялық     10.0 10.0 урологические для взрослых
балаларға арналған     10.2 10.5 для детей

 

Төсек-орындар бейіні Төсек-орын айналымы *) Оборот койки *) Сырқаттың төсек-орында өткізген орташа күн саны Среднее число дней пребывания больного на койке Профили коек
       
ересектерге арналған жақ-бет хирургиясы     8.6 8.2 челюстно-лицевой хирургии для взрослых
балаларға арналған     8.8 8.2 для детей
ересектерге арналған онкологиялық     12.2 12.2 онкологические для взрослых
балаларға арналған     18.2 22.1 для детей
оның ішінде маммологиялық (ересектер)     12.0 13.1 из них маммологические (взрослые)
жүкті және босанатын әйелдерге арналған (жүктілік патологиясынан басқа)     5.9 5.7 для беременных и рожениц (кроме патологии беременности)
жүктілік патологиясына арналған     6.8 6.5 патологии беременности
ересектерге арналған гинекологиялық, түсіктерді жасауға арналғандарды қоса алғанда     6.8 7.2 гинекологические для взрослых, включая для производства абортов)
балаларға арналған гинекологиялық, түсіктерді жасауға арналғандарды қоса алғанда     9.6 9.9 гинекологические для детей, включая для производства абортов
ересектерге арналған туберкулездік-барлығы     97.6 96.4 туберкулезные для взрослых-всего
оның ішінде: сүйек-буын туберкулезімен ауыратын ересектерге арналған     70.0 76.1 в т.ч: для взрослых больных с внелегочным, включая костно-суставным туберкулезом
науқастарды мәжбүрлеп емдеуге арналған     190.2 160.4 для принудительного лечения больных
туберкулездік дәріге тұрақты түрімен ауыратындарға арналған     151.6 138.2 для больных с лекарственной устойчивой формой туберкулеза
туберкулездік хирургиялық     74.4 67.3 туберкулезные хирургические
балаларға арналған туберкулездік, барлығы     173.5 169.9 туберкулезные для детей, всего
оның ішінде: сүйек-буын туберкулезімен ауыратын балаларға арналған     125.2 157.8 в т.ч: для больных детей с внелегочным, включая костно-суставным туберкулезом
ересектерге арналған неврологиялық     11.1 11.0 неврологические для взрослых
балаларға арналған     13.2 12.3 для детей
ересектерге арналған психиатриялық (психоневрологиялық)     57.3 56.0 психиатрические (психоневрологические) для взрослых
балаларға арналған     30.2 30.1 для детей
ересектерге арналған психотерапиялық     26.8 25.2 психотерапевтические для взрослых
балаларға арналған     0.0 0.0 для детей
ересектерге арналған наркологиялық     25.7 25.4 наркологические для взрослых
балаларға арналған     27.1 24.4 для детей
мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық     186.3 189.4 наркологические для принудительного лечения
ересектерге арналған офтальмологиялық     8.6 8.6 офтальмологические для взрослых
балаларға арналған     8.6 8.6 для детей
ересектерге арналған отоларингологиялық     7.5 7.8 отоларингологические для взрослых
балаларға арналған     8.0 8.3 для детей
ересектерге арналған тері-венерологиялық     16.1 17.2 дерматовенерологические для взрослых
балаларға арналған     15.4 16.9 для детей

 

 


Төсек-орындар бейіні Төсек-орын айналымы *) Оборот койки *) Сырқаттың төсек-орында өткізген орташа күн саны Среднее число дней пребывания больного на койке Профили коек
       
радиологиялық     23.3 26.2 радиологические
педиатриялық     9.7 9.0 педиатрические
жаңа туғандардың патологиясына және шала туғандардың күтіміне арналған     12.5 12.7 патология новорожденных и выхаживания недоношенных
проктологиялық     10.4 10.8 проктологические
ересектерге арналған ревматологиялық     11.1 11.4 ревматологические для взрослых
балаларға арналған     22.1 14.6 для детей
ересектерге арналған ірінді хирургиялық     12.8 13.0 гнойные хирургические для взрослых
балаларға арналған     9.6 9.8 для детей
ересектерге арналған пульмонологиялық     11.2 11.0 пульмонологические для взрослых
балаларға арналған     9.9 9.1 для детей
ересектерге арналған токсикологиялық     4.3 4.3 токсикологические для взрослых
балаларға арналған     3.5 3.6 для детей
ересектерге арналған трансплантологиялық     0.0 43.2 транспланталогии для взрослых
балаларға арналған     0.0 0.0 для детей
лепрологиялық     88.2 85.0 лепрологические
ересектерге арналған реанимациялық     9.4 9.6 реанимационные для взрослых
балаларға арналған     9.9 12.6 для детей
төсектер жиыны     12.2 12.2 итого коек
оның ішінде балаларға арналған     10.4 10.2 из них для детей
медбикелік күтім     25.4 22.3 сестринского ухода
паллиативті көмек     17.5 16.6 паллиативной помощи
қалпына келтіру емі және медициналы оңалту, барлығы     15.5 14.1 восстановительного лечения и медицинской реабилитации, всего
оның ішінде балаларға арналған     18.6 19.6 из них для детей
барлық төсектер     12.3 12.3 всего коек
оның ішінде балаларға арналған     10.6 10.4 из них для детей

Ескертпе: *) сандар бүтін сандарға дейін дөңгелектелген Примечание: *) цифры округлены до целых чисел

 

36-кесте (жалғасы) Таблица 36 (продолжение)

ОБЛЫСТАР БОЙЫНША ТӨСЕК-ОРЫНДАР АЙНАЛЫМЫ ЖӘНЕ СЫРҚАТТЫҢ

ТӨСЕК-ОРЫНДА ӨТКІЗГЕН ОРТАША КҮН САНЫ

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 346 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © Иосиф Бродский
==> читать все изречения...

820 - | 745 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.