Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


E) —әулелер жүр≥с≥н≥ң айырымын.
F) “олқын ұзындығының қосындысын.

G) .

H) “олқын ұзындығының айырымын.

 

$$$128

 өрш≥лес ек≥ минимумның ара қашықтығын интерференци€лық жолақтың ен≥ қалай анықталады:

A) .

B) .

C).

D).

E) .

F) .

G) .

H) .

 

$$$129

»нтерференци€ құбылысы үш≥н максимум шарты:

A) ≈гер жарық сәулелер≥н≥ң жүрген жолдарының оптикалық ұзындықтарының айырмасы (оптикалық жол айырмасы) жұп санды жарты толқын ұзындығына тең болса, онда кең≥ст≥кт≥ң бұл нүктес≥нде жарық тербел≥стер≥ б≥р≥н-б≥р≥ күшейтед≥.

B) ≈гер жарық сәулелер≥н≥ң жүрген жолдарының оптикалық ұзындықтарының айырмасы (оптикалық жол айырмасы) тақ санды жарты толқын ұзындығына тең болса, онда кең≥ст≥кт≥ң бұл нүктес≥нде жарық тербел≥стер≥ б≥р≥н-б≥р≥ әлс≥ретед≥.

C).

D).

E) .

F) .

G) .

H) .

 

$$$130

»нтерференци€ құбылысы үш≥н минимум шарты:

A) ≈гер жарық сәулелер≥н≥ң жүрген жолдарының оптикалық ұзындықтарының айырмасы (оптикалық жол айырмасы) жұп санды жарты толқын ұзындығына тең болса, онда кең≥ст≥кт≥ң бұл нүктес≥нде жарық тербел≥стер≥ б≥р≥н-б≥р≥ күшейтед≥.

B) ≈гер жарық сәулелер≥н≥ң жүрген жолдарының оптикалық ұзындықтарының айырмасы (оптикалық жол айырмасы) тақ санды жарты толқын ұзындығына тең болса, онда кең≥ст≥кт≥ң бұл нүктес≥нде жарық тербел≥стер≥ б≥р≥н-б≥р≥ әлс≥ретед≥.

C) .

D) .

E).

F).

G) .

H) .

 

$$$131

∆арықтың толқындық қасиет≥ көр≥нет≥н құбылыстарды ата:

A) »нтерференци€.

B) ‘отоэффект.

C)  омптон құбылысы.

D) ƒиффракци€.

E) —ыну заңы.

F) Ўағылу заңы.

G) ѕол€ризаци€.

H) Ѕрюстер бұрышы.

 

$$$132

∆ұқа пленкадағы жарықтың интерференци€сы кез≥нде қандай ек≥ интерференци€лық құбылыс байқалады:

A) Ѕ≥рдей емес көлбеул≥к жолақтары.

B) Ѕ≥рдей көлбеул≥к жолақтары.

C) Қарама-қарсы таңбалы қалыңдық жолақтары.

D) Ѕ≥рдей емес қалыңдық жолақтары.

E) Ѕ≥рдей қалыңдық жолақтары.

F) Қарама-қарсы таңбалы көлбеул≥к жолақтары.

G) Ѕ≥рдей жарық жолақтары.

H) Ѕ≥рдей емес жарық жолақтары.

 

$$$133

Ўағылған жарық үш≥н Ќьютон қондырғысында алынатын ақ және қоңыр сақиналардың радиусын анықтайтын өрнектер:

A).

B).

C) .

D) .

E) .

F) .

G) .

H) .

 

$$$134

∆арық дифракци€сының анықтамасы:

A) ∆арық толқындары оптикалық б≥ртект≥ ортада таралғанда байқалатын және геометри€лық оптиканың заңдылықтарынан ауытқумен жүрет≥н құбылыстардың жиынтығы.

B) ∆арық толқындарының жолында кездесет≥н бөгеттерд≥ кес≥п өту≥.

C) ∆арық толқындары оптикалық б≥ртекс≥з ортада таралғанда байқалатын және геометри€лық оптиканың заңдылықтарынан ауытқумен жүрет≥н құбылыстардың жиынтығы.

D) ∆арық жолындағы бөгеттерд≥ң өлшемдер≥ жарықтың толқын ұзындығымен шамалас болуы ().

E) ∆арық толқындары оптикалық б≥ртект≥ ортада таралғанда байқалатын және геометри€лық оптиканың заңдылықтарына қарама-қарсы жүрет≥н құбылыстардың жиынтығы.

F) ∆арық толқындарының жолында кездесет≥н бөгеттерд≥ айналып өту≥.

G) ∆арық жолындағы бөгеттерд≥ң өлшемдер≥ жарықтың толқын ұзындығына тең болуы керек ().

 

$$$135

ƒифракци€лық тор 1 мм ұзындықтағы 100 штрихқа ие. ƒифракци€лық тордың периоды қандай:

A).

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

 

$$$136

ƒифракци€ торының рет≥ деген не:

A) ќрталық минимумның оң жағындағы спектрд≥ң ретт≥к нөм≥р≥.

B) ќрталық минимумның сол жағындағы спектрд≥ң ретт≥к нөм≥р≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 556 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

543 - | 471 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.