Енбек нарығында ұсынысқа әсер етпейді?Табыс мөлшері.
Лекции.Орг

Поиск:


Енбек нарығында ұсынысқа әсер етпейді?Табыс мөлшері.
Еңбек - байлықтың атасы, жер – оның анасы” деген сөз кімге тиесілі?У. Петти.

Еңбек -Адамның табиғатқа әсер етуі арқылы өзінің қажеттіліктері үшін өнім өндіру кезіндегі мақсатқа сай қызметі.

Еңбек ақы –жасалатын төлем:Еңбекке

Еңбек ақы нені (қандай көрсеткішті) анықтағанда есепке алынады?ЖҰӨ-ді табыстар әдісімен анықтағанда;

Еңбек ақы/ң фор/ыМерзімді ж/е кесімді

Еңбек ақы-бұл... жасалатын төлем:Еңбекке,

Еңбек ақының әртүрлі деңгейі қандай элементтермен анықталадЖұмыс ақы деңгейін реттейтін нориатив/р жиынты/ң көмегімен ж/е тарифтік жүйемен.

Еңбек бөлінісінің даму деңгейіне байланысты меншік әр түрлі иемдену формаларына бөлінеді:Акционерлік иемдену формасы Б)Жеке иемдену формасы

Еңбек бөлінісінің даму деңгейіне байланысты меншік әр түрлі иемдену формаларына бөлінеді:Жеке иемдену формасы.

Еңбек енімділігін арттыру, капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономиканы өсіру:Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі. Экстенсивті өсу. Интенсивті өсу.

Еңбек заттары-бұл: Адам енбегі бағытталған заттар.

Еңбек нарығы - бұл:Жұмыс күшін тауар ретінде сату - сатып алу туралы экономикалық қатынастардың жүйесі;жұмыс беруші мен жұмыс алушының кездесетін орны;жұмыс күшіне сұраныс пен ұсынысты қамтамассыз етуші экономикадлық қатынастар жүйесі

Еңбек нарығы бәсекеге қабілетті болады, егер: Жұмыс күші белсенді емес болса; Еңбек қатынасының субъектілері нақты белгіленсе

Еңбек нарығы бәсекеге қабілетті болады, егер:Жұмыс күші белсенді болса;Бірдей кәсіби деңгейдегі еңбек ұсынылса;Мемлекет пен кәсіподақтың ешқандай әсері болмаса

Еңбек нарығы бұл:Жұмыс күшін тауар ретінде сату-сатып алу туралы экономикалық қатынастар жиынтығы,Жұмыс беруші мен жұмыс алушының кездесетін орын, Жұмыс күшіне сұраныс пен ұсынысты қамтамасыз ететін экономикалық қатынастар жүйесі

Еңбек нарығы:*Жұмыс күші тауар *Ретінде сату - сатып алу туралы экономикалық қатынастардың жүйесі

Еңбек нарығы:Жұмыс күшіне сұраныс және ұсынысты қамтамасыз етуші экономикалық қатынастар жүйесі;Еңбек биржалары;Жұмыс күшін тауар ретінде сату - сатып алу туралы экономикалық қатынастардың жүйесі

Еңбек нарығы-бұл:Капиталды тауар түрінде ұсынатын экономикалық қатынастар жүесі; Жұмыс беруші мен жұмыс алушының кездесетін орны; Жұмыс күшіне сұраныс және ұсынысты қамтамасыз етуші экономикалық қатынастар жүйесі.

Еңбек нарығында ұсынысқа әсер етпейді?Табыс мөлшері

Еңбек өнімділіг қандай қатынас анық- талады Өнім көлемінің жұмыс уақытына

Еңбек өнімділігі қандай қатынаспен анықталады? Өнім көлемінің жұмыс уақытына

Еңбек өнімділігін арттыру, капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономиканы өсіру: Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту. Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі.Интенсивті өсу.

Еңбек өнімділігін арттыру,капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономаканы өсіру:*Интенсивті өсу.Технологияны жетілдіру, өндірісті және өткізуді ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру. *Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі.

Еңбек факторларына түсетін табыс:Жалақы

Еңбек факторынан түсетін табыс:Еңбек ақы; Факторлық табыс; Жалақы

Еңбек факторынан түсетін табыс:Жалақы ; Факторлық табыс.

Еңбекақына арттыру деңгейқандай элементтерме анықталадЖұмыс ақы деңгейін реттейтін нормативтер жиын/ң көмегімен және тарифтік жүйемен

Еңбекке сұраныс-Осы еңбекпен өнді- рілген өнім ұсынысымен байланысты.

Еңбекпен толық қамтылу жағдайында және барлык басқа ресурстар өндіріске тартьшғанда ұлттык өндіріс көлемі айналымдағы ақша массасына және баға денгейіне байланысты болмайды деген идеяны ұсынған:Маржинализм;

Еңбектің бір бірлігіне кеткен шығын/ды не деп атауға болады;еңбекақы шамасы.

Еңбектің орташа өнімі нені сипаттайды? Еңбек өнімділігін.

Еңбектің өндіріс факторы ретіндегі мінедеме;Адамның мақсатқа сай қызметі

Еркін сауда эк/сы қалай сипа/ы;Мүлдем еркін бәсеке ж/е нарықта ешкімнің билігі болмау.

Жай ұдайы өндіріс:*Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндірі*Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын*Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндірі

Жай және ұлғаймалы өндіріс:Айналымдағы капиталдың формуласы:Ақша,Тауарлы ақша,A-T-A

Жай өндіріс-бұл:Өндіріс процесінің тұрақты қайталануы.

Жай ұдайы өндіріс :Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс

Жай ұдайы өндіріс:Жаңа ресурстарды өзгерумен байланысты ұдайы өндіріс; Материалдық өндіріс саласы өмір сүру,жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер.Жеке тұтынудың төмендеуі.

Жай ұдайы өндіріс: Ұдайы өндіріс көлемі өзгеріссіз,сол қалпында қайталанып отырса.

Жай ұдайы өндіріс:*Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайы*Игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласы жатады.*Материалдық өндіріс саласы өмір сүру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер

Жай ұдайы өндіріс:Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс,Материалдық өндіріс саласы өмір сүру жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер,Өндіріс процесінің көлемі мен ауқымы үзіліссіз өзгермеген жайын

Жай ұдайы өндіріс:Ұдайы өндіріс көлемі өзгеріссіз, сол қалпында қайталанып отырса

Жақын арада жұмыска тұруға үмітті адам - ол: жұмыссыздар катарына кіреді;

Жалақ/ң негіз ныса/ы;Мерз/к ж/е келіс/к

Жалақы жағдайда есепке алынад;ЖҰӨ-нің табысы.

Жалақы есептеледі:ЖҰӨ-нің табысыда,Кәсіпорынның таза субсидияларында,Инвестицияларда

Жалақының негізгі нысандары?Мерзімдік және келісімдік.

Дата добавления: 2016-12-03; просмотров: 857 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.