Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 еруванн€ станом ≥ вим≥рами
 

÷ей процес пов'€заний з керуванн€м проектом ≥ спр€мований на наданн€ ≥нформац≥њ, корисноњ дл€ оц≥нки:

Ј —тану, прогресу, загальних тенденц≥й ≥ €кост≥ продукту;

Ј ¬итрат ≥ видатк≥в;

Ј ѕроблемних областей, що вимагають уваги;

Ј “ого, що зроблене й що необх≥дно зробити.

 

”с€ необх≥дна ≥нформац≥€ перебуваЇ в баз≥ даних ≥ арх≥в≥ проекту.  ер≥вник роб≥т оц≥нюЇ стан справ шл€хом безпосереднього перегл€ду запит≥в, ≥стор≥њ верс≥й артефакт≥в або на основ≥ анал≥зу р≥зних зв≥т≥в, €к≥ формуютьс€ ≥нструментальним засобом   . јнал≥з дозвол€Ї кер≥вников≥ оц≥нити на€вн≥ ресурси й прийн€ти необх≥дн≥ управл≥нськ≥ розв'€зки.

 

ƒ≥€льност≥

ѕлануванн€ конф≥гурац≥њ проекту й керуванн€ зм≥нами. ќписуютьс€ вс≥ види д≥€льност≥, пов'€зан≥ ≥з   , €к≥ треба виконати. ќписуЇтьс€ процес контролю над зм≥нами.

—творенн€ середовища   . ћетою ц≥Їњ д≥€льност≥ Ї створенн€ робочого середовища, у €кому будуть доступн≥ вс≥ артефакти, буде забезпечена розробка, ≥нтеграц≥€ й арх≥вуванн€ продукту.

—творенн€ робочого середовища виконавц≥в. ” межах свого робочого середовища виконавець одержуЇ доступ до артефакт≥в проекту, маЇ можлив≥сть вносити в них зм≥ни й пропонувати внесенн€ зм≥н у проект у ц≥лому. «м≥ни, зроблен≥ окремими виконавц€ми, направл€ютьс€ в роб≥тниче середовище ≥нтеграц≥њ.

 еруванн€ верс≥€ми. ѕри запис≥ артефакту в арх≥в проекту формуЇтьс€ його нова верс≥€.  еруванн€ верс≥€ми передбачаЇ обов'€зкову вказ≥вку причин ≥ ц≥лей створенн€ верс≥њ. ѕри вибор≥ артефакту з арх≥ву можна вказати конкретну верс≥ю.

 еруванн€ запитами на внесенн€ зм≥н. ћетою ц≥Їњ д≥€льност≥ Ї забезпеченн€ посл≥довного внесенн€ зм≥н у проект ≥ ≥нформуванн€ про стан продукту, його зм≥нах ≥ про вплив зм≥н на варт≥сть ≥ строки виконанн€ проекту.

—постереженн€ за станом конф≥гурац≥њ. —постережн≥сть процесу розробки забезпечуЇтьс€ шл€хом доступу кер≥вництва проекту до збережених артефакт≥в ≥ запитам на зм≥ни, а також шл€хом наданн€ зв≥т≥в про стан конф≥гурац≥њ. ѕри цьому ≥нструментальн≥ засоби, що п≥дтримують керуванн€ конф≥гурац≥Їю й зм≥нами, можуть виконувати необх≥дн≥ вим≥ри. Ќаприклад, можна показати в≥дсоток завершених запит≥в, число в≥дкритих запит≥в високого пр≥оритету ≥ т.д.

 

 

 еруванн€ середовищем. ÷≥л≥

 

Ѕагато вид≥в д≥€льностей, що передбачен≥ RUP, можуть бути автоматизован≥ за допомогою ≥нструментальних засоб≥в, що дозволить уникнути найб≥льш трудом≥стких, напружених аспект≥в розробки ѕ—, що п≥ддан≥ помилкам.

 

÷≥ль процесу керуванн€ середовищем Ц процедурна й ≥нструментальна п≥дтримка орган≥зац≥њ, що розробл€Ї ѕ—. ¬она включаЇ:

Ј ¬иб≥р ≥ придбанн€ ≥нструментальних засоб≥в;

Ј Ќастроюванн€ ≥нструментальних засоб≥в п≥д вимоги орган≥зац≥њ-розроблювача;

Ј  онф≥гуруванн€ процесу;

Ј ”досконаленн€ процесу;

Ј —творенн€ техн≥чних служб п≥дтримки.

 

–ол≥ й артефакти

ќсновним виконавцем процесу Ї технолог. ” його обов'€зки входить конф≥гуруванн€ процесу перед запуском проекту й удосконаленн€ процесу в ход≥ проектних роб≥т. ѕ≥дтримка апаратного й програмного середовища розробки л€гаЇ на плеч≥ системного адм≥н≥стратора.

√оловним створюваним артефактом Ї план розробки, що описуЇ процес, що використовуЇтьс€ у даному проект≥. ” ньому вказуЇтьс€, €к≥ артефакти, що передбачаютьс€ в RUP, будуть використовуватис€ в проект≥ ≥ €ким чином.

 

ƒ≥€льност≥

ѕ≥дготовка середовища до реал≥зац≥њ проекту. ¬иконуЇтьс€ оц≥нка поточного стану орган≥зац≥њ-розроблювача й на€вноњ ≥нструментальноњ п≥дтримки. —творюЇтьс€ попередн≥й план розробки. —кладаЇтьс€ перел≥к ≥нструментальних засоб≥в, €к≥ передбачаЇтьс€ використовувати при розробц≥. —кладаЇтьс€ перел≥к шаблон≥в дл€ проведенн€ основних артефакт≥в.

ѕ≥дготовка середовища до ≥терац≥њ. ѕроводитьс€ доповненн€ й уточненн€ плану розробки, виконуЇтьс€ п≥дготовка й настроюванн€ ≥нструментальних засоб≥в, €к≥ будуть використовуватис€ в ≥терац≥њ. —кладаЇтьс€ наб≥р шаблон≥в дл€ артефакт≥в, створюваних в ≥терац≥њ. «д≥йснюЇтьс€ п≥дготовка сп≥вроб≥тник≥в до використанн€ ≥нструментальних засоб≥в.

ѕ≥дготовка кер≥вних директив. ƒл€ кожного основного технолог≥чного процесу п≥дготовл€Їтьс€ наб≥р директив на основ≥ анал≥зу проблем ≥ дефект≥в попередн≥х ≥терац≥й.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 302 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

540 - | 480 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.