Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ј) ”правл≥нська прац€ менеджер≥в соц≥альноњ роботи
” пор≥вн€нн≥ з ≥ншими видами д≥€льност≥ в орган≥зац≥њ, управл≥нська д≥€льн≥сть маЇ своњ особливост≥, що про€вл€ютьс€ в њњ характер≥, мет≥, предмет≥, результатах ≥ засобах, €к≥ використовуютьс€.

ћета управл≥нськоњ прац≥:

Цстворенн€ умов дл€ дос€гненн€ мети орган≥зац≥њ;

Ц координац≥€ та узгодженн€ сп≥льноњ д≥€льност≥.

ѕредмет управл≥нськоњ прац≥

Цлюди та њх трудова д≥€льн≥сть;

Ц ≥нформац≥€, €ку вони використовують.

«асоби управл≥нськоњ прац≥:

Цзасоби орган≥зац≥йноњ техн≥ки;

Ц ≥нформац≥€ €к зас≥б звТ€зку.

’арактеристика управл≥нськоњ прац≥:

розумова прац€, що поЇднуЇ творч≥, лог≥чн≥ ≥ техн≥чн≥ операц≥њ;

- опосередковано виробнича прац€;

- робота з людьми;

- ≥нформац≥йна харктеристика;

- р≥зноман≥тн≥сть завдань, що вир≥шуютьс€;

- творчий характер.

ѕродукт управл≥нськоњ прац≥:

- управл≥нський вплив;

- управл≥нське р≥шенн€.

¬изначимо зм≥ст пон€ть Дуправл≥нський персоналФ ≥ ДменеджерФ.

”правл≥нський персонал Ц це сукупн≥сть фах≥вц≥в, що зд≥йснюють функц≥њ управл≥нн€.

Ќа практиц≥ Ц це прац≥вники апарату управл≥нн€ орган≥зац≥њ, пом≥чники кер≥вника.

” планов≥й ≥ обл≥ков≥й практиц≥ ”крањни прийн€то вид≥л€ти наступн≥ основн≥ посади управл≥нського персоналу на п≥дприЇмствах ≥ орган≥зац≥€х: кер≥вники ≥ њхн≥ заступники; головн≥ спец≥ал≥сти; ≥нженери, техн≥ки, механ≥ки; економ≥сти, ≥нженери Ц економ≥сти; л≥чильноЦбухгалтерський, канцел€рський ≥ юридичний персонал та ≥нш≥ прц≥вники.  ер≥вники складають одну з найб≥льш значимих груп управл≥нського персоналу.

” сучасному розум≥нн≥ менеджер Ц це кер≥вник, управл€ючий, що займаЇ пост≥йну посаду в орган≥зац≥њ ≥ над≥лений повноваженн€ми щодо прийн€тт€ р≥шень у конкретних видах д≥€льност≥.

ћенеджер Ї посадовою особою ф≥рми, у €к≥й працюЇ ≥ входить у њњ керуючий склад. –азом ≥з тим цей терм≥н Ї досить поширеним ≥ вживаЇтьс€ в загальному вигл€д≥ стосовно:

- кер≥вника орган≥зац≥њ в ц≥лому чи њњ п≥дрозд≥л≥в;

- кер≥вника по в≥дношенню до п≥длеглих;

- орган≥затора конкретних вид≥в прац≥ у рамках окремих п≥дрозд≥л≥в;

- адм≥н≥стратора будьЦ€кого р≥вн€ управл≥нн€, що орган≥зуЇ роботу на основ≥ сучасних метод≥в.

ћенеджер Ц це член орган≥зац≥њ, що зд≥йснюЇ управл≥нську д≥€льн≥сть ≥ вир≥шуЇ управл≥нськ≥ задач≥.

” теор≥њ ≥ практиц≥ управл≥нн€ розр≥зн€ють л≥н≥йних ≥ функц≥ональних менеджер≥в. ƒо л≥н≥йних менеджер≥в в≥днос€тьс€ ос≥б,що д≥ють на основ≥ Їдиноначальност≥, в≥дпов≥дальн≥ за стан ≥ розпор€док орган≥зац≥њ уц≥лому чи њњ п≥дрозд≥л≥в. ” соц≥альних службах Ц це директори, начальники в≥дд≥л≥в, окремих п≥дрозд≥л≥в.

ƒо функц≥ональних менеджер≥в зараховують прац≥вник≥в, в≥дпов≥дальних за визначену сферу в систем≥ управл≥нн€ ≥ функц≥ональних п≥дрозд≥л≥в, €к≥ вони очолюють (наприклад: головний економ≥ст, начальник в≥дд≥лу прац≥ ≥ зароб≥тноњ плати).

” сучасних орган≥зац≥€х вид≥л€ють наступн≥ види под≥лу прац≥ менеджер≥в:

1. ‘ункц≥ональний Ц грунтуЇтьс€ на формуванн≥ груп ≥з прац≥вник≥в управл≥нн€, €к≥ виконують однаков≥ функц≥њ менеджменту: плануванн€, орган≥зац≥€, контроль та ≥н.

¬≥дпов≥дно до цього одн≥ прац≥вники органу управл≥нн€ спец≥ал≥зуютьс€ на плануванн≥, ≥нш≥ на орган≥зац≥њ виконанн€ план≥в, а трет≥ Ц зосереджен≥ на контрол≥ ≥ т.≥н.

2. —труктурний Ц будуЇтьс€, виход€чи з характеристик обТЇкта управл≥нн€ (орган≥зац≥йна структура служби, масштаби ≥ сфери њњ д≥€льност≥).

3. “ехнолог≥чний (профес≥йно-квал≥ф≥кац≥йний) Ц враховуЇ види ≥ складн≥сть роб≥т, що виконуютьс€.

 

«а цими критер≥€ми у склад≥ апарата управл≥нн€ орган≥зац≥Їю вид≥л€ють три категор≥њ прац≥вник≥в: кер≥вник≥в, фах≥вц≥в ≥ службовц≥в.

якщо розг€дати њхню працю з погл€ду технолог≥њ процессу управл≥нн€, то завданн€ кер≥вник≥в в основному звод€тьс€ до прийн€тт€ р≥шень ≥ орган≥зац≥њ њх практичноњ реал≥зац≥њ.

‘ах≥вц≥, у свою чергу, зд≥йснюють проектуванн€ ≥ розробку вар≥ант≥в р≥шень. —лужбовц≥ займаютьс€, головним чином, ≥нформац≥йним забезпеченн€м усього процессу управл≥нн€..

Ѕазовы операцњ (функц≥њ), €к≥ виконуЇ менеджер:

1. ¬изначаЇ мету орган≥зац≥њ ≥ вир≥шуЇ, що необх≥дно зробити дл€ њњ дос€гненн€, забезпечуЇ њњ реал≥зац≥ю шл€хом постановки конкретних завдань.

2. ћенеджер орган≥зовуЇ, класиф≥куЇ роботу, розпод≥л€Ї њњ, створюЇ необх≥дну орган≥зац≥йну структуру, п≥дбираЇ в≥дпов≥дний склад прац≥вник≥в ≥ виконавц≥в.

3. «абезпечуЇ спонукальн≥ мотиви. ƒос€гаЇ необх≥дноњ узгодженост≥ д≥й всього колективу.

4. јнал≥зуЇ д≥€льн≥сть орган≥зац≥њ, визначаЇ нормативи, а також оц≥нюЇ д≥€льн≥сть вс≥х ос≥б.

5. «абезпечуЇ профес≥йне зростанн€ прац≥вник≥в у залежност≥ в≥д того, €к вони виконують своњ функц≥њ; менеджер або спри€Ї њх зростанню або навпаки.

‘ункц≥њ менеджера-кер≥вника:

1. ‘ункц≥њ-процеси:

а) функц≥њ попереднього управл≥нн€: ц≥лепокладанн€, прогнозуванн€, плануванн€;

б) функц≥њ оперативного управл≥нн€: орган≥зац≥€ процесу виробництва, орган≥зац≥€ процесу прац≥, стимулюванн€ ≥ мотивац≥€ прац≥;

в) функц≥њ заключного управл≥нн€: контроль, обл≥к, анал≥з.

2.‘ункц≥њ-завданн€:

- представницька;

- кадрова;

- соц≥альна;

- юридична;

- ≥нформац≥йна;

- координац≥йна.

”правл≥нськ≥ рол≥ менеджер≥в:

1) роль щодо ухваленн€ р≥шенн€;

2) ≥нформац≥йна роль;

3) роль кер≥вника.

¬имоги до профес≥йноњ компетенц≥њ менеджер≥в соц≥альноњ роботи:

1) «нанн€ ≥ розум≥нн€ природи управл≥нськоњ прац≥ ≥ процес≥в менеджменту.

2) «нанн€ посадових ≥ функц≥ональних обовТ€зк≥в менеджера, засоб≥в дос€гненн€ ц≥лей ≥ п≥двищенн€ ефективност≥ роботи орган≥зац≥њ.

3) ”м≥нн€ використовувати сучасну ≥нформац≥йну технолог≥ю ≥ засоби комун≥кац≥њ, €к≥ необх≥дн≥ в управл≥нському процес≥.

4) ¬олод≥нн€ мистецтвом управл≥нн€ людьми.

5) ¬олод≥нн€ мистецтвом налагодженн€ зовн≥шн≥х звТ€зк≥в.

6) «датн≥сть до самооц≥нки, ум≥нн€ робити правильн≥ висновки ≥ безперервно п≥двищувати квал≥ф≥кац≥ю (тобто своњ знанн€ й ум≥нн€).

1,2,3 Ц ум≥нн€ й знанн€ виконувати профес≥йну роботу в област≥ менеджменту.

4,5,6 Ц ум≥нн€ ≥ здатн≥сть працювати з людьми ≥ керувати самим собою.

¬имоги до сучасного менеджеру (англ. ћайкл,¬удкок, ƒейв ‘ренсис):

1) здатн≥сть керувати собою;

2) розумн≥ особист≥ ц≥нност≥, ч≥тк≥ особист≥ ц≥л≥;

3) навичка вир≥шувати проблеми;

4) винах≥длив≥сть ≥ здатн≥сть до ≥новац≥й;

5) висока здатн≥сть впливати на оточуючих;

6) знанн€ сучасних управл≥нських п≥дход≥в;

7) здатн≥сть управл€ти;

8) ум≥нн€ навчати ≥ розвивати п≥длеглих;

9) здатн≥сть формувати ≥ розвивати ефективн≥ робоч≥ групи.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 571 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

683 - | 688 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.