Лекции.Орг


Поиск:
D) «Дарвин теориясы және тіл білімі».
Арағанды -2007


 

1. Тіл білімі ғылымы нешінші ғасырларда қалыптаса бастады:

A) XVIII ғ.

B) XVIII ғ. I жарт.

C) XIX ғ.

D) XIX ғ. I жарт.

E) XIX ғ. II жарт.

 

2. «Интралингвистика» терминінің беретін мағынасы қандай:

A) Ішкі лингвистика.

B) Сыртқы лингвистика.

C) Жарты лингвистика.

D) Ойлау лингвистикасы.

E) Ақыл лингвистикасы.

 

3. Интралингвистика терминінің негізгі салалары қандай:

A) Фонетика, грамматика, синтаксис.

B) Лексикология, этимология, грамматика. -

C) Фонетика, лексикология, грамматика.

D) Грамматика, фонетика, этимология -.

E) Фонетика, лексикология, синтаксис.

 

4. «Экстралингвистика» терминінің беретін мағынасы қандай:

A) Ішкі лингвистика.

B) Сыртқы лингвистика.

C) Жарты лингвистика.

D) Ойлау лингвистикасы.

E) Ақыл лингвистикасы.

 

5. «Металингвистика» терминінің беретін мағынасы қандай:

A) Ішкі лингвистика.

B) Сыртқы лингвистика.

C) Жарты лингвистика.

D) Ойлау лингвистикасы.

E) Ақыл лингвистикасы.

 

6. «Менталингвистика» терминінің беретін мағынасы қандай:

A) Ойлау, ақыл лингвистикасы.

B) Сыртқы лингвистика.

C) Жарты лингвистика.

D) Ойлау лингвистикасы.

E) Ақыл лингвистикасы.

 

7. «Ат қою» теориясы алғаш қай елден бастау алады:

A) Қытай.

B) Үндістан.

C) Египет.

D) Греция.

E) Рим.

 

 

8. «Ат қою» теориясының негізін салушы:

A) Панини.

B) Яски.

C) Конфуций.

D) Бодуэн де Куртэнэ.

E) Аристотель.

 

9. «Веда» тілінің 5 томдық сөздігін жазып, оған түсінік берген кім:

A) Панини.

B) Яски.

C) Конфуций.

D) Бодуэн де Куртэнэ.

E) Аристотель.

 

10. Рим тіл білімінің көрнекті өкілі кім:

A) Варрон.

B) Яски.

C) Конфуций.

D) Бодуэн де Курртэнэ.

E) Аристотель.

 

11. Араб лингвисі әл-Фируза-бади еңбегінің аты:

A) Нахв.

B) Хамус.

C) Ал китаб.

D) Сарф.

E) Таджуид.

 

12. Уильям Джонның 1786 ж. жарияланған еңбегі қалай аталады:

A) Азиялық зерттеулер.

B) Шығыс зерттеулері.

C) Үнді зерттеулері.

D) Ежелгі Рим зерттеулері.

E) Славяндық зерттеулер.

 

13. Ф. Бопптың «Үнді Еуропа тілдерінің салыстырмалы грамматикасы» атты еңбегі қай жылдар аралығында жарық көрді:

A) 1843-1959.

B) 1859-1869.

C) 1833-1849.

D) 1859-16-963.

E) 1833-1959.

 

14. М. Қашқаридің ХІ ғ. түркі тілдерін неше топқа бөліп зерттеді:

A) Екі.

B) Бес.

C) Төрт.

D)Үш.

E) Жеті.

 

 

15. «Ежелгі солтүстік тілдері және неміс, исланд тілдерінің шығуы туралы зерттеулер» еңбегінің авторы:

A) Якоб Гримм.

B) Кристиан Раск.

C) Франс Бопп.

D) Вильгельм Гумбольдт.

E) Август Шлейхер.

 

16. «Неміс тілі грамматикасы» еңбегінің авторы кім:

A) Якоб Гримм.

B) Кристиан Раск.

C) Франс Бопп.

D) Вильгельм Гумбольт.

E) Август Шлейхер.

 

17. Натурализм бағытының көрнекті өкілі кім:

A) Якоб Гримм.

B) Расмус Раск.

C) Франс Бопп.

D) Вильгельм Гумбольт.

E) Август Шлейхер.

 

18. Қазан лингвистикалық мектебі нешінші ғасырда қалыптасты:

A) XVIII ғ.

B) XVIII ғ. I жарт.

C) XIX ғ.

D) XIX ғ. I жарт.

E) XIX ғ. II жарт.

 

19. «Сөздер мен заттар» мектебінің көрнекті өкілі:

A) Гуго Шухардт.

B) Карл Фосслер.

C) Бодуэн Де Куртэнэ.

D) Л. В. Щерба.

E) В. Гумбольдт.

 

20. «Эстетизм» мектебінің өкілі кім:

A) Гуго Шухардт.

B) Карл Фосслер.

C) Бодуэн Де Куртэнэ.

D) Л. В. Щерба.

E) В. Гумбольдт.

 

21. «Эстетизм және неолингвизм» бағыттары қай ғасырда пайда болды:

A) XХ ғ.

B) XХ ғ. I жарт.

C) XIX ғ.

D) XIX ғ. I жарт.

E) XIX ғ. II жарт.

 

22. «Неолингвизм» мектебі қай елде қалыптасты:

A) Германия.

B) Рим.

C) Италия.

D) Дания.

E) Франция.

23. «Әлеуметтік бағыттың» Франциядағы көрнекті өкілін атаңыз:

A) Гуго Шухардт.

B) Карл Фосслер.

C) Бодуэн Де Куртэнэ.

D) Поль Лафарг.

E) В. Гумбольдт.

 

24. Ф. де. Соссюр қай бағыттың көрнекті өкілі:

A) Неолингвизм бағытының.

B) Эстетизм бағытының.

C) Социологиялық бағыттың.

D) «Сөздер мен заттар» бағытының.

E) Психологиялық бағыттың.

 

25. Ф. де Соссюрдың «Жалпы лингвистикалық курс» атты еңбегі неше бөлімнен құралған:

A) Екі.

B) Бес.

C) Төрт.

D) Үш.

E) Жеті.

 

26. «Прага мектебі» қай жылы үйірме ретінде алғаш рет қалыптасты:

A) 1925.

B) 1928.

C) 1926.

D) 1924.

E) 1927.

 

27. «Структуралық бағыттың» көпшілікке танылған неше мектебі болды:

A) Екі.

B) Бес.

C) Төрт.

D) Үш.

E) Жеті.

 

28. «Глоссематикалық бағытты» қалыптастырған көрнекті ғалым:

A) Р. Якобсон.

B) Н. Трубецкой.

C) В. Метезиус.

D) Луи Ельмслев.

E) Б. Трнка.

 

29. «Тіл құралы» еңбегінің авторы:

A) Ы. Алтынсарин.

B) А. Байтұрсынов.

C) С. Аманжолов.

D) С. Торайғыров.

E) Ж. Аймауытов.

 

30. Ф.Де. Соссюр тіл ғылымын неше салаға бөлген:

A) Екі.

B) Бес.

C) Төрт.

D) Үш.

E) Жеті.

 

31. Қытай жазба ескерткіштері б.з.б. нешінші ғасырда пайда болған:

A) XVI ғ.

B) XІV ғ.

C) XV ғ.

D) XIX ғ.

E)XVIІ ғ.

 

32. Үнділердің «Веда» атты жазба ескерткіші қай ғасырда белгілі болды:

A) VI ғ.

B) ІV ғ.

C) V ғ.

D) ІІ ғ.

E) VIІ ғ.

 

33. Үндістан тіл білімінде морфологиядан кейінгі мол зрттелген сала:

A) Лексика.

B) Синтаксис.

C) Фонетика.

D) Грамматика.

E) Морфлология.

 

34. «Исланд тілінің шығу тарихы» еңбегінің авторы:

A) Якоб Гримм.

B) Кристиан Раск.

C) Франс Бопп.

D) Вильгельм Гумбольт.

E) Расмус Раск.

 

35. А.Шлейхердің натуралистік көзқарасын білдіретін еңбегі қандай:

A) «Теориялық лингвистикаға кіріспе».

B) «Жалпы лингвистикалық курс».

C) «Неміс тілі грамматикасы».

D) «Дарвин теориясы және тіл білімі».

E) «Провансаль тілі туралы».

 

36. Тіл туралы алғашқы ойлар қай елден бастау алады:

A) Қытай.

B) Үндістан.

C)Египет.

D) Греция.

E) Рим.

 

37. Қыпшақ тайпасының түлегі, «Екінші ұстаз», «Шығыс Аристотелі», «Мұсылман Ренессансының» көрнекті өкілі кім:

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 766 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

1200 - | 1174 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.