Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


який вчений Ї основоположником вченн€ про ноосферу?

а) ј. “енсл≥;

б)  . Ћ≥нней;

в) ¬.≤. ¬ернадський;

г) ¬.ћ. —укачев.

д) ё. Ћ≥бб≥х.

127.Ќадходженн€ в середовище забруднювальних речовин, що утворюютьс€ безпосередньо п≥д час природних або антропогенних процес≥в у б≥осфер≥ Ц це:

а) первинне забрудненн€;

б) вторинне забрудненн€;

в) глобальне забрудненн€;

г) локальне забрудненн€;

д) рег≥ональне забрудненн€.

 

128. «абрудненн€, що призводить до зм≥ни €к≥сних параметр≥в навколишнього середовище Ц це:

а) механ≥чне забрудненн€;

б) ф≥зичне забрудненн€;

в) параметричне забрудненн€;

г) б≥оценотичне забрудненн€;

д) х≥м≥чне забрудненн€.

 

129. ¬≥дходи, що под≥л€ють на промислов≥, агропромислов≥ та побутов≥, под≥л€ють за:

а) м≥сцем утворенн€;

б) можлив≥стю переробки;

в) агрегатним станом

г) токсичн≥стю;

д) ф≥зичними властивост€ми.

 

130.  лас небезпеки забруднювальноњ речовини встановлюють за:

а) ступенем впливу на рослини;

б) ступенем впливу на орган≥зм людини;

в) ступенем впливу на тварин;

г) ступенем впливу на буд≥вл≥;

д) усе перел≥чене вище.

 

131. ≈нергетичн≥ джерела, що найменш негативно впливають на довк≥лл€ Ц це:

а) √≈—;

б) “≈—;

в) ј≈—;

г) в≥тров≥ та гел≥останц≥њ.

 

132. ѕост≥йне пог≥ршенн€ стану б≥осфери в≥дбуваЇтьс€ п≥д впливом:

а) природних чинник≥в;

б) природних ≥ антропогенних чинник≥в;

в) антропогенних чинник≥в;

г) техногенних чинник≥в;

д) ф≥зико-х≥м≥чних чинник≥в.

133. ≈колог≥чна ситуац≥€ Ц це:

а) глибоке порушенн€ природноњ еколог≥чноњ р≥вноваги та напружений стан взаЇмин м≥ж людиною ≥ природою;

б) природн≥ стих≥йн≥ €вища;

в) сукупн≥сть стану еколог≥чних об'Їкт≥в у межах певноњ територ≥њ у певний пром≥жок часу;

г) забрудненн€ складових довк≥лл€ та њх компонент≥в;

д) порушенн€ кругооб≥гу речовин у довк≥лл≥.

 

134. ≈колог≥чна ситуац≥€, за €коњ з'€вл€ютьс€ ознаки неспри€тливих зм≥н, що ставл€ть п≥д загрозу здоров'€ людини, стан природних об'Їкт≥в та господарську д≥€льн≥сть Ц це:

а) еколог≥чна криза;

б) еколог≥чна небезпека;

в) спр€моване руйнуванн€ середовища ≥снуванн€ ≥ поб≥чн≥ (супутн≥) зм≥ни в довк≥лл≥;

г) техногенна катастрофа;

д) еколог≥чна катастрофа.

 

135. Ќеспри€тлива еколог≥чна ситуац≥€, за €коњ в≥дбуваютьс€ незворотн≥ зм≥ни в екосистемах, вичерпуютьс€ природн≥ ресурси ≥ р≥зко пог≥ршуютьс€ умови проживанн€ населенн€ Ц це:

а) еколог≥чна криза;

б) техногенна катастрофа;

в) еколог≥чна катастрофа;

г) еколог≥чна небезпека;

д) усе перел≥чене.

 

136. ”загальнювальна система оц≥нюванн€ еколог≥чного стану об'Їкт≥в довк≥лл€ та ви€вленн€ зм≥н, €к≥ можуть викликати пог≥ршенн€ цього стану, з метою њх попередженн€ та усуненн€ Ц це:

а) охорона природи ≥ охорона довк≥лл€;

б) система спостережень ≥ контролю у простор≥ ≥ час≥ за природними, природно-антропогенними комплексами, процесами, що в≥дбуваютьс€ у них та довк≥лл€м загалом;

в) еколог≥чна безпека;

г) проведенн€ ≥нтенсивних спостережень за природними об'Їктами ≥ джерелами техногенного впливу, розташованими у районах еколог≥чноњ напруженост≥, у зонах авар≥й та небезпечних природних €вищ ≥з шк≥дливими еколог≥чними насл≥дками;

д) спостереженн€ за природними екосистемами, агроб≥отою, ≥ндустр≥альними екосистемами.

 

137. ≈колог≥чна безпека Ї категор≥€:

а) соц≥альна;

б) економ≥чна;

в) пол≥тична;

г) психолог≥чна;

д) усе перел≥чене вище.

 

138. ƒо соц≥альних аспект≥в забезпеченн€ еколог≥чноњ безпеки належать:

а) еколог≥чна осв≥та;

б) концепц≥€ сталого розвитку;

в) контроль стану довк≥лл€;.

г) охорона навколишнього середовища;

д) усе перел≥чене вище.

 

139. ” структур≥ науки вс≥ науков≥ дисципл≥ни, €к≥ утворюють систему наук, под≥л€ють на так≥ групи:

а) природнич≥;

б) гуман≥тарн≥;

в) техн≥чн≥;

г) ус≥ зазначен≥ вище.

 

140. ≈лементи досл≥дницькоњ д≥€льност≥ спри€ють вихованню у студент≥в таких €костей:

а) активн≥сть;

б) ≥н≥ц≥атива;

в) розвиток мисленн€;

г) самост≥йний пошук;

д) усе перел≥чене вище.

 

141. ѕошуков≥ завданн€ ≥ проекти, що передбачають ≥ндив≥дуал≥зац≥ю навчанн€, розширенн€ обс€гу знань студент≥в, €к≥ застосовують у процес≥ вивченн€ будь-€ких дисципл≥н Ц це:

а) спостереженн€;

б) науково-досл≥дна робота;

в) експеримент;

г) моделюванн€

д) усе перел≥чене.

 

 

142. Ќаукове досл≥дженн€ Ц це:

а) сукупн≥сть основних способ≥в отриманн€ нових знань та метод≥в розв'€занн€ задач у рамках будь-€коњ науки;

б) способи досл≥дженн€ феномен≥в, систематизац≥€ та коригуванн€ отриманих ран≥ше знань;

в) процес вивченн€, експерименту, концептуал≥зац≥њ ≥ перев≥рки теор≥њ, що пов'€заний з отриманн€м наукових знань;

г) сукупн≥сть д≥й ≥ спостережень, що виконуютьс€ дл€ перев≥рки г≥потези або наукового досл≥дженн€ причинних зв'€зк≥в м≥ж феноменами;

д) усе перел≥чене вище.

 

143. —истема операц≥й, впливу або спостережень, спр€мованих на одержанн€ ≥нформац≥њ про об'Їкт п≥д час досл≥дницьких випробувань, €к≥ можуть проводитись у природних ≥ штучних умовах у раз≥ зм≥ни характеру проходженн€ процессу Ц це:

а) експеримент;

б) моделюванн€;

в) системний анал≥з;

г) синтез;

д) формал≥зац≥€.

144. јбстрагуванн€ Ц це:

а) здобутт€ нових знань шл€хом розумового (у€вного) переходу в≥д конкретних висновк≥в ≥ заключень до б≥льш загальних, €к≥ в найб≥льш≥й м≥р≥ в≥дображають сутн≥сть досл≥дницького процесу;

б) метод наукового п≥знанн€, суть €кого пол€гаЇ у вид≥ленн≥ к≥лькох ознак або властивостей об'Їкта, що досл≥джуЇтьс€, у раз≥ означеного розумового в≥дключенн€ ≥нших властивостей, зв'€зк≥в ≥ в≥дносин предмета;

в) п≥знавальний прийом, у процес≥ €кого досл≥дник в думках конструюЇ так званий ≥деальний об'Їкт, €кого немаЇ в д≥йсност≥;

г) умовив≥д, в €кому в≥д схожост≥ предмет≥в за одними ознаками робл€ть висновок про можливу схож≥сть цих предмет≥в за ≥ншими ознаками;

д) це спос≥б наукового досл≥дженн€, за €ким €вище под≥л€ють на складов≥.

 

 

145. —постереженн€ Ц це:

а) спос≥б п≥знанн€ об'Їктивного св≥ту на основ≥ безпосереднього сприйн€тт€ предмет≥в ≥ €вищ, €ке даЇ змогу отримати первинний матер≥ал дл€ вивченн€;

б) система операц≥й, впливу або спостережень, спр€мованих на одержанн€ ≥нформац≥њ про об'Їкт п≥д час досл≥дницьких випробувань, €к≥ можуть проводитись в природних ≥ штучних умовах у раз≥ зм≥ни характеру проходженн€ процесу;

в) п≥знавальний процес знаходженн€ в≥дношенн€ м≥ж двома однор≥дними величинами;

г) метод опосередкованого досл≥дженн€ об'Їкт≥в п≥знанн€ шл€хом теоретичного чи експериментального досл≥дженн€ њхн≥х моделей, безпосереднЇ вивченн€ €ких ускладнене або зовс≥м неможливе;

д) досл≥дженн€ €вища загалом, на основ≥ об'Їднанн€ пов'€заних один з одним елемент≥в в Їдине ц≥ле.

 

146. ѕроцедура посл≥довних роздум≥в, у результат≥ €ких ≥з уже доведених конкретних тверджень отримують нов≥ знанн€ Ц це:

а) анал≥з;

б) синтез;

в) моделюванн€;

г) експеримент;

д) ≥деал≥зац≥€.

 

147. —трунка, несуперечлива (на сучасному етап≥) система знань, що по€снюЇ зовн≥шн≥й св≥т або окрем≥ його елементи, п≥дтверджена, €к правило, експериментами або розрахунками Ц це визначенн€ пон€тт€:

а) г≥потези;

б) теор≥њ;

в) науковоњ теми досл≥дженн€;

г) науковоњ проблеми;

д) закону.

 

148. —кладна наукова задача, €ка охоплюЇ значну область досл≥джень, маЇ перспективне значенн€ Ц це визначенн€ пон€тт€:

а) теор≥њ;

б) науковоњ проблеми;

в) г≥потези.

г) науковоњ теми досл≥дженн€;

д) закону.

 

149. ¬ид≥л€ють так≥ групи закон≥в:

а) окрем≥ закони;

б) особлив≥ закони;

в) загальн≥;

г) ун≥версальн≥;

д) ус≥ зазначен≥ вище вар≥анти.

150. ќсновн≥ вимоги до науковоњ теми:

а) актуальн≥сть;

б) новизна;

в) практична значущ≥сть

г) можлив≥сть впровадженн€;

д) усе перел≥чене вище.

 

151.  ороткий виклад письмово або у форм≥ публ≥чного виступу зм≥сту книги, науковоњ роботи, результат≥в вивченн€ науковоњ проблеми; доклад на певну тему, що включаЇ огл€д в≥дпов≥дних л≥тературних ≥ ≥нших джерел Ц це:

а) курсова робота;

б) реферат;

в) дипломна робота;

г) пов≥домленн€;

д) курсовий проект.

 

152. ќсновн≥ вимоги до науковоњ допов≥д≥ Ц це:

а) ≥нформативн≥сть;

б) стисл≥сть;

в) достов≥рн≥сть;

г) аргументован≥сть висновк≥в;

д) усе перел≥чене.

153.  урсова робота Ц це:

а) пошуков≥ завданн€ ≥ проекти, що передбачають ≥ндив≥дуал≥зац≥ю навчанн€, розширенн€ обс€гу знань студент≥в, €к≥ застосовують у процес≥ вивченн€ будь-€ких дисципл≥н;

б) ≥ндив≥дуальне завданн€ навчально-досл≥дницького чи творчого характеру, €ке маЇ на мет≥ поглибленн€, узагальненн€ ≥ закр≥пленн€ знань студент≥в з новоњ навчальноњ дисципл≥ни, застосуванн€ њх при вир≥шенн≥ конкретного фахового завданн€ ≥ виробленн€ вм≥нн€ самост≥йно працювати з сучасними ≥нформац≥йними нос≥€ми;

в) квал≥ф≥кац≥йне навчально-наукове, самост≥йне досл≥дженн€ студента, €ке виконуЇтьс€ п≥д кер≥вництвом фах≥вц€, на завершальному етап≥ навчанн€ у вищому навчальному заклад≥:

г) виклад письмово або у форм≥ публ≥чного виступу зм≥сту книги, науковоњ роботи, результат≥в вивченн€ науковоњ проблеми; доклад на певну тему, що включаЇ огл€д в≥дпов≥дних л≥тературних ≥ ≥нших джерел

д) публ≥чне пов≥домленн€ на певну тему.

 

 

154. ѕ≥д час написанн€ курсовоњ роботи необх≥дно дотримуватис€ наступних основних вимог:

а) ч≥тк≥сть побудови;

б) лог≥чна посл≥довн≥сть викладу матер≥алу,

в) стисл≥сть та точн≥сть формулювань;

г) формулюванн€ висновк≥в;

д) усе перел≥чене вище.

155. √оловна мета державноњ пол≥тики у галуз≥ еколог≥њ:

а) забезпеченн€ рац≥онального використанн€ природних ресурс≥в;

б) охорона навколишнього середовища та рац≥ональне використанн€ природних ресурс≥в;

в) охорона навколишнього природного середовища;

г) охорона середовища житт€;

д) законодавче регулюванн€ у галуз≥ еколог≥њ.

 

156. √оловним завданн€м управл≥нн€ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища Ї:

а) в≥дновленн€ ресурсо-природного потенц≥алу,

б) еколог≥зац≥€ соц≥ально-економ≥чного розвитку, впровадженн€ принцип≥в збалансованого розвитку;

в) контроль за дотриманн€м вимог еколог≥чноњ безпеки;

г) забезпеченн€ заход≥в щодо рац≥онального використанн€ природних ресурс≥в;

д) усе перел≥чене вище.

157. У≈колог≥чна пол≥тикаї Ц це:

а) локальна, державна ≥ глобальна пол≥тика щодо охорони довк≥лл€ ≥ рац≥онального використанн€ природних ресурс≥в;

б) система концепц≥й, принцип≥в, заход≥в ≥ п≥дход≥в, €ка визначаЇ вплив сусп≥льства на довк≥лл€ ≥ шл€хи збереженн€ останнього;

в) програма еколог≥чноњ паспортизац≥њ вс≥х об'Їкт≥в людськоњ д≥€льност≥;

г) розробка природоохоронного законодавства;

д) зд≥йсненн€ м≥жнародноњ еколог≥чноњ д≥€льност≥.

 

158. ≈колог≥чна пол≥тика на р≥вн≥ держави передбачаЇ:

а) розвиток фундаментальноњ еколог≥чноњ науки,

б) забезпеченн€ еколог≥чноњ осв≥ти та вихованн€;

в) розробку природоохоронного законодавства;

г) зд≥йсненн€ м≥жнародноњ еколог≥чноњ д≥€льност≥;

д) усе перел≥чене вище.

 

 

159. ќрган, €кий зд≥йснюЇ загальне управл≥нн€ в галуз≥ охорони природи та рац≥онального природокористуванн€ в ”крањн≥ Ц це:

а)  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в, ¬ерховна –ада;

б) ћ≥н≥стерство еколог≥њ та природних ресурс≥в ”крањни;

в) ћ≥н≥стерство осв≥ти, молод≥ та спорту;

г) ћ≥н≥стерство аграрноњ пол≥тики та продовольства;

д) зазначен≥ вище органи.

 

160. —истема управл≥нн€ в област≥ еколог≥њ складаЇтьс€ з наступних орган≥в:

а) загального державного управл≥нн€;

б) спец≥ального державного управл≥нн€;

в) м≥сцевого державного управл≥нн€;

г) м≥сцевого самовр€дуванн€ та орган≥в громадського управл≥нн€;

д) ус≥ вище перел≥чен≥.

 

161. ћ≥н≥стерство еколог≥њ та природних ресурс≥в ”крањни в≥днос€ть до орган≥в державного управл≥нн€:

а) загального державного еколог≥чного управл≥нн€;

б) спец≥ального державного еколог≥чного управл≥нн€;

в) м≥сцевого самовр€дуванн€;

г) м≥сцевого державного управл≥нн€;

д) громадського еколог≥чного управл≥нн€.

 

162. ѕроцес п≥дготовки, узгодженн€ ≥ реал≥зац≥њ р≥шень, €к≥ спр€мован≥ на дос€гненн€ еколог≥чних ц≥лей, з використанн€м еколог≥чних та функц≥ональних механ≥зм≥в та засоб≥в Ц це:

а) еколог≥чне управл≥нн€;

б) менеджмент орган≥зац≥й;

в) еколог≥чна експертиза,

г) управл≥нн€ персоналом.

д) нормуванн€ антропогенного навантаженн€ на довк≥лл€.

 

163. «аконодавчий документ, €кий регулюЇ еколог≥чн≥ в≥дносини у сфер≥ природокористуванн€:

а) «акон ”крањни Ђѕро охорону атмосферного пов≥тр€ї;

б) «акон ”крањни Ђѕро охорону навколишнього природного середовищаї;

в)  онституц≥€ ”крањни;

г) «акон ”крањни Ђѕро еколог≥чну експертизуї;

д)  онцепц≥€ сталого розвитку.

 

164. ≈колог≥чн≥ права, що мають громад€ни ”крањни Ц це:

а) право на безпеку житт€ ≥ здоров'€;

б) право на безпечне дл€ житт€ ≥ здоров'€ навколишнЇ природне середовище

в) право на одержанн€ повноњ ≥ достов≥рноњ ≥нформац≥њ про стан навколишнього природного середовища;

г) право на отриманн€ еколог≥чноњ осв≥ти;

д) усе перел≥чене вище.

 

165.  омплекс м≥ждержавних, рег≥ональних ≥ локальних (м≥сцевих) адм≥н≥стративно-господарських, технолог≥чних, пол≥тичних, юридичних ≥ громадських заход≥в, спр€мованих на забезпеченн€ соц≥ально-економ≥чного, культурно-≥сторичного, ф≥зичного, х≥м≥чного ≥ б≥олог≥чного комфорту, необх≥дного дл€ збереженн€ людини Ц це:

а) охорона навколишнього природного середовища людини;

б) охорона природи;

в) охорона середовища житт€;

г) охорона навколишнього природного середовища;

д) усе перел≥чене вище.

 

166. —истема заход≥в (технолог≥чних, економ≥чних, адм≥н≥стративних, б≥отехн≥чних, просв≥тницьких тощо), €к≥ забезпечують збереженн€ природою њњ функц≥й, генофонду, нев≥дновлювальних ресурс≥в:

а) охорона навколишнього природного середовища людини;

б) охорона природи;

в) охорона середовища житт€;

г) охорона навколишнього природного середовища;

д) усе перел≥чене вище.

167. —истема заход≥в, спр€мованих на збереженн€ природи «емл≥ в стан≥, €кий в≥дпов≥дав би еволюц≥йним потребам б≥осфери ≥ людини:

а) охорона навколишнього природного середовища людини;

б) охорона природи;

в) охорона середовища житт€;

г) охорона навколишнього природного середовища;

д) усе перел≥чене вище.

 

168. —укупн≥сть заход≥в, спр€мованих на забезпеченн€ гармон≥йноњ взаЇмод≥њ сусп≥льства ≥ природи:

а) охорона навколишнього природного середовища людини;

б) охорона природи;

в) охорона середовища житт€;

г) охорона навколишнього природного середовища

д) усе перел≥чене вище.

 

 

≤≤≤. ƒќѕќ¬Ќ»“» –≈„≈ЌЌя

 

169. Е. Ц це система навчанн€, соц≥ал≥зац≥њ та розвитку, спр€мована на засвоЇнн€ ≥ндив≥дом системи елемент≥в об'Їктивного досв≥ду людства, необх≥дного дл€ усп≥шного зд≥йсненн€ ним д≥€льност≥ в обран≥й сфер≥ сусп≥льноњ практики, та визнана сусп≥льством €к певний р≥вень розвитку ≥ндив≥да:

а) навчанн€;

б) осв≥та;

в) вихованн€;

г) вища осв≥та;

д) самоосв≥та.

 

170. Е. складаЇтьс€ ≥з заклад≥в осв≥ти, наукових, науково-методичних ≥ методичних установ, науково-виробничих п≥дприЇмств, державних ≥ м≥сцевих орган≥в управл≥нн€ осв≥тою та самовр€дуванн€ у галуз≥ осв≥ти:

а) державний стандарт вищоњ осв≥ти ”крањни;

б) галузевий стандарт вищоњ осв≥ти ”крањни;

в) система вищоњ осв≥ти ”крањни;

г) система управл≥нн€ вищою осв≥тою ”крањни;

д) структура вищоњ осв≥ти ”крањни.

 

171. ƒо складових Е.. в≥днос€ть перел≥к квал≥ф≥кац≥й за в≥дпов≥дними осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йними р≥вн€ми; перел≥к напр€м≥в та спец≥альностей, за €кими зд≥йснюЇтьс€ п≥дготовка фах≥вц≥в у вищих навчальних закладах за в≥дпов≥дними осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йними р≥вн€ми; вимоги до осв≥тн≥х р≥вн≥в вищоњ осв≥ти; вимоги до осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йних р≥вн≥в вищоњ осв≥ти:

а) осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йноњ характеристики;

б) осв≥тньо-профес≥йноњ програми;

в) державного стандарту вищоњ осв≥ти;

г) стандарт≥в вищоњ осв≥ти ¬Ќ«;

д) системи вищоњ осв≥ти ”крањни.

 

172.¬ищий навчальний заклад... Ц це вищий навчальний заклад, у €кому зд≥йснюють п≥дготовку фах≥вц≥в за напр€мами осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ бакалавра, спец≥альност€ми осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йних р≥вн≥в спец≥ал≥ста, маг≥стра:

а) першого р≥вн€ акредитац≥њ;

б) другого р≥вн€ акредитац≥њ;

в) третього р≥вн€ акредитац≥њ;

г) четвертого р≥вн€ акредитац≥њ.

173.... - це р≥вень осв≥ти, €кий здобуваЇтьс€ особою у вищому навчальному заклад≥ у результат≥ посл≥довного, системного та ц≥леспр€мованого процесу засвоЇнн€ зм≥сту навчанн€, €кий ірунтуЇтьс€ на повн≥й загальн≥й середн≥й осв≥т≥ й завершуЇтьс€ здобутт€м певноњ квал≥ф≥кац≥њ за п≥дсумками державноњ атестац≥њ:

а) осв≥та;

б) базова осв≥та;

в) вища осв≥та;

г) п≥сл€дипломна осв≥та;

д) самоосв≥та.

 

ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень вищоњ осв≥ти особи, €ка на основ≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти здобула базову вищу осв≥ту, поглиблену загальнокультурну п≥дготовку, фундаментальн≥ та спец≥альн≥ (профес≥йно-ор≥Їнтован≥) ум≥нн€ та знанн€ щодо узагальненого об'Їкта прац≥ (д≥€льност≥), достатн≥ дл€ виконанн€ типових завдань та обов'€зк≥в (роб≥т) певного р≥вн€ профес≥йноњ д≥€льност≥, передбачених дл€ первинних посад у певному вид≥ економ≥чноњ д≥€льност≥ Ц це.

а) молодший спец≥ал≥ст;

б) бакалавр;

в) спец≥ал≥ст;

г) маг≥стр.

 

175. ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень вищоњ осв≥ти особи, €ка на основ≥ ќ – "бакалавр " здобула повну вищу осв≥ту, спец≥альн≥ ум≥нн€ та знанн€, маЇ певний досв≥д њх застосуванн€ дл€ вир≥шенн€ складних профес≥йних завдань та обов'€зк≥в (роб≥т), передбачених дл€ в≥дпов≥дних посад у певн≥й галуз≥ економ≥чноњ д≥€льност≥ Ц це...:

а) молодший спец≥ал≥ст;

б) бакалавр;

в) спец≥ал≥ст;

г) маг≥стр.

 

176. ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень вищоњ осв≥ти, що передбачаЇ здобутт€ особою повноњ вищоњ осв≥ти з в≥дпов≥дноњ спец≥альност≥ на баз≥ ќ – "бакалавр " або ќ – "спец≥ал≥ст, у систем≥ вищоњ осв≥ти, спр€мованоњ на створенн€ умов дл€ творчого розвитку обдарованоњ особистост≥ ≥ п≥дготовку фах≥вц≥в за одним ≥з функц≥ональних напр€м≥в д≥€льност≥: науково-досл≥дним (творчим), науково-педагог≥чним, управл≥нським Ц це:

а) молодший спец≥ал≥ст;

б) бакалавр;

в) спец≥ал≥ст;

г) маг≥стр.

177.ƒокументи, що розробл€ють з кожного напр€му п≥дготовки (спец≥альност≥) дл€ р≥зних осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йних р≥вн≥в ≥ Ї основою оц≥нюванн€ осв≥тнього та осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ громад€н незалежно в≥д форм одержанн€ осв≥ти Ц це...:

а) державн≥ стандарти вищоњ осв≥ти;

б) галузев≥ стандарти вищоњ осв≥ти;

в) стандарти вищоњ осв≥ти ¬Ќ«;

г) осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йна характеристика;

д) осв≥тньо-профес≥йна програма п≥дготовки спец≥ал≥ста.

 

ƒержавний нормативний документ, в €кому в≥дображен≥ ц≥л≥ вищоњ осв≥ти та профес≥йноњ п≥дготовки, визначено м≥сце фах≥вц€ у структур≥ галузей економ≥ки держави ≥ вимоги до його компетентност≥, профес≥йних та ≥нших соц≥ально важливих €костей, систему виробничих функц≥й ≥ типових завдань д≥€льност≥ й ум≥нь дл€ њх реал≥зац≥њ Ц це...

а) осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йна характеристика;

б) осв≥тньо-профес≥йна програма п≥дготовки спец≥ал≥ста;

в) навчальний план;

г) граф≥к навчального процесу;

д) галузевий стандарт вищоњ осв≥ти.

 

ƒержавний нормативний документ, що визначаЇ нормативний терм≥н та нормативну частину зм≥сту навчанн€ за певним напр€мом або спец≥альн≥стю в≥дпов≥дного осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€, встановлюЇ вимоги до зм≥сту, обс€гу та р≥вн€ осв≥ти й профес≥йноњ п≥дготовки фах≥вц€ та передбачаЇ в≥дпов≥дн≥ форми контролю ≥ державноњ атестац≥њ Ц це...

а) осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йна характеристика;

б) осв≥тньо-профес≥йна програма п≥дготовки спец≥ал≥ста;

в) навчальний план;

г) граф≥к навчального процесу;

д) галузевий стандарт вищоњ осв≥ти.

 

180.... - це науково обірунтована система дидактично та методично оформленого навчального матер≥алу, засвоЇнн€ €кого забезпечуЇ здобутт€ осв≥ти ≥ квал≥ф≥кац≥њ зг≥дно з осв≥тньо- квал≥ф≥кац≥йним р≥внем, €кий визначаЇтьс€ осв≥тньо-профес≥йною програмою п≥дготовки фах≥вц≥в з вищою осв≥тою ≥ в≥дображаЇтьс€ у п≥дручниках, навчальних пос≥бниках, методичних матер≥алах, а також при проведенн≥ навчальних зан€ть та ≥нших вид≥в навчальноњ д≥€льност≥:

а) стандарт вищоњ осв≥ти;

б) зм≥ст навчанн€;

в) навчальний план;

г) програма навчальноњ дисципл≥ни;

д) зм≥ст осв≥ти.

181.... - це система орган≥зац≥йних ≥ дидактичних заход≥в, спр€мованих на реал≥зац≥ю зм≥сту осв≥ти на певному осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йному р≥вн≥ в≥дпов≥дно до державних стандарт≥в осв≥ти:

а) навчальний план;

б) навчальний процес у ¬Ќ«;

в) навчальна дисципл≥на;

г) граф≥к навчального процесу;

д) галузевий стандарт вищоњ осв≥ти.

 

182.... - це педагог≥чно адаптована система пон€ть про €вища, законом≥рност≥, закони, теор≥њ, методи тощо будь-€коњ галуз≥ д≥€льност≥ ≥з визначенн€м необх≥дного р≥вн€ сформованост≥ у тих, хто навчаЇтьс€, певноњ сукупност≥ ум≥нь ≥ навичок, передбачених дл€ засвоЇнн€ студентом:

а) навчальний план;

б) навчальна дисципл≥на;

в) програма навчальноњ дисципл≥ни.

г) галузевий стандарт вищоњ осв≥ти;

д) стандарт вищоњ осв≥ти вищих навчальних заклад≥в.

 

183.... Ї результатом засвоЇнн€ систематизованих знань, ум≥нь ≥ навичок теор≥њ та практики рац≥онального природокористуванн€ ≥ охорони довк≥лл€, формуванн€ еколог≥чного мисленн€ й св≥тогл€ду, що базуютьс€ на принцип≥ ≥ндив≥дуальноњ еколог≥чноњ в≥дпов≥дальност≥:

а) еколог≥чна культура;

б) еколог≥чна осв≥та;

в) еколог≥чний св≥тогл€д;

г) еколог≥чна мораль;

д) еколог≥чне мисленн€.

 

184.  омплексна наука, €ка вивчаЇ будову, функц≥онуванн€ ≥ взаЇмозв'€зки екосистем ус≥х р≥вн≥в, а також методи ≥ шл€хи збереженн€ б≥осфери та цив≥л≥зац≥њ Ц це:

а) комплекс наук про «емлю ≥ житт€ на «емл≥;

б) наука про сучасн≥ методи охорони ≥ в≥дтворенн€ довк≥лл€;

в) сучасна еколог≥€;

г) розд≥л б≥олог≥њ, що вивчаЇ жив≥ системи планети у њх взаЇмод≥њ;

д) наука, що вивчаЇ роль людського сусп≥льства в б≥осфер≥.

 <== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
ƒуховные измерени€ 13. Ѕудущее терапии | 
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 352 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

1284 - | 1267 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.123 с.