Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћехан≥зоване в≥дд≥ленн€ в наступ≥
«ј¬ƒјЌЌя

дл€ проведенн€ практичного зан€тт€з навчального розд≥лу "«агальна тактика"

“ема: ћехан≥зоване в≥дд≥ленн€ в оборон≥ та наступ≥

Ќавчальн≥ питанн€

1. ћехан≥зоване в≥дд≥ленн€ в оборон≥

2. ћехан≥зоване в≥дд≥ленн€ в наступ≥

Ќавчальна л≥тература:

1. Ѕойовий статут —ухопутних вiйськ. „астина 3. (¬звод, вiддiленн€, танк). 1996 р.

2. ќбща€ тактика.  нига 1. ћќ. 1985 г.

ѕри пiдготовцi до зан€ть студенти повиннi:

ѕри пiдготовцi до зан€ть студенти повиннi: вивчити завданн€ на практичне зан€тт€, вивчити вiдповiднi роздiли рекомендованоњ лiтератури, нанести на схему вихiдну обстановку.

Ќа зан€ттi студенти на посадi командира в≥дд≥ленн€ усвiдомлюють завданн€, оцiнюють обстановку i приймають рiшенн€, вiддають бойовий наказ та бойовi розпор€дженн€ в процесi веденн€ бойових дiй.

Ќа зан€тт€х мати навчальну л≥тературу, завданн€, карти, фломастери, л≥н≥йки, ол≥вц≥, матер≥али лекц≥й.

ћехан≥зоване в≥дд≥ленн€ в оборон≥

“актична обстановка

1 мв 1 мр п≥сл€ зд≥йсненн€ 150 км маршу зосередивс€ на вис. " ѕшенична ", де проводить поповненн€ о/с, ремонт ≥ обслуговуванн€ техн≥ки ≥ озброЇнн€.

0 18.00 09.06 на вис. " ѕшенична " прибули командири мв≥д ≥ командир танку є 101.  омандир 1 мв зор≥Їнтував њх на м≥сцевост≥, указав њм ор≥Їнтири: 1 Ц зах≥д. кут гаю "—основий" (2747-4), 2 -окр.дерево (2848-6), 3 - кущ≥ (2848-1).  р≥м того в≥н указав м≥сцев≥ предмети ≥ њх умовн≥ найменуванн€, пров≥в рекогносцировку, в≥ддав бойовий наказ, орган≥зував систему вогню, дав вказ≥вки по взаЇмод≥њ, забезпеченню ≥ управл≥нню. ” результат≥ чого командиру 1 мв≥д стало в≥домо:

ѕротивник прорвав оборону наших в≥йськ 60 км на п≥вн. ƒергач≥ ≥ розвиваЇ наступ у напр€мку ¬елика ѕисар≥вка, ’арк≥в. јв≥ац≥€ противника веде активну пов≥тр€ну розв≥дку, наносить удари по резервам, що висуваютьс€ до д≥л€нки прориву ≥ комун≥кац≥€х.

Ќаступ противника силами до мпв, €к≥й може п≥дтримуватис€ танковим взводом оч≥куЇтьс€ з напр€мку: ор.3, вишка (2546-2). ѕ≥дх≥д його передових п≥дрозд≥л≥в можливий зранку 10.06, д≥њ його розв≥дувальних п≥дрозд≥л≥в можлив≥ в любу пору доби.

1 мв з танком є 101 з висуванн€м з району, €кий займаЇ, переходить до оборони ќѕ з передн≥м краЇм п≥вн. схили вис." Ѕез≥менна", п≥вн.сх≥д. схили вис. " ѕшенична ", сх≥д. схили вис." “аб≥рна" з завданн€м нанести ураженн€ противнику перед передн≥м краЇм ≥ не допустити прориву танк≥в ≥ п≥хоти противника у напр€мку: ор.3, вишка (2546-2). ќсновн≥ зусилл€ зосереджуЇ на утриманн≥ опорного пункту: вис. "Ѕез≥менна", вис. "“аб≥рна", вис. "ѕшенична".

ќсновна вогнева позиц≥€ танку є 101 - в ќѕ 1 мв в окоп≥ (2647-8), його основний сектор обстр≥лу зах≥д. кут гаю "—в≥тлий" (2648-1), зах≥д. кут гаю "ƒубовий" (2947-9), додатковий - л≥воруч, у напр€мку дерево (2846-2). «апасна вогнева позиц≥€ Ц в окоп≥ окр. дерево (2646-4). —ектор обстр≥лу: основний Ц вишка (2546-2), будинок (2547-1, на схем≥ не маЇ); додатковий Ц л≥воруч, в напр€мку: кущ≥ "Ќизьк≥".

1 мв≥д оборон€Ї позиц≥ю: кущ≥ "Ќизьк≥", окреме дерево (2746-9) з завданн€м, у взаЇмод≥њ з танком є 101 в≥дбити атаку танк≥в ≥ п≥хоти противника перед передн≥м краЇм ≥ не допустити њх прориву у напр€мку ор.3, вишка (2546-2).

—муга вогню в≥дд≥ленн€: праворуч - кущ≥ "Ќизьк≥", окр. будинок (2648-9); л≥воруч Ц окр. дерево (2746-9), зах≥д. кут гаю "ƒубовий" (2947-9); додатковий сектор обстр≥лу л≥воруч Ц окр.дерево (2846-2).

ћ≥сце в д≥л€нц≥ зосередженого вогню взводу: окр. дерево (2948-9), окр. дерево (2948-8).

ѕром≥жок з сус≥дом праворуч ≥ л≥воруч забезпечуЇ вогнем ј ћ.

ѕраворуч 2 мв≥д оборон€Ї позиц≥ю по п≥вн. схилах висоти " Ѕез≥менна" з завданн€м не допустити прориву противника у напр€мку вис. Ѕез≥менна" (2548-2). …ого л≥ва межа смуги вогню: зах≥д. кут вис. "Ѕез≥менна"(2648-7), зах≥д. кут гаю "—в≥тлий", додатковий сектор обстр≥лу л≥воруч Ц ор.1.

ѕром≥жок з 1 мв≥д забезпечуЇ вогнем з –ѕ .

Ћ≥воруч Ц 3 мв≥д оборон€Ї позиц≥ю вишка (2846-8), сх≥дн. схили вис. " “аб≥рна" (2946-2) з завданн€м не допустити прориву противника у напр€мку: ор.3, дерево (2846-2). …ого права межа смуги вогню: вишка (2846-8), ор.3. ѕром≥жок з 1 мв≥д забезпечуЇ вогнем з ј ћ.

” н≥ч на 10.06 сапери встановлюють м≥нно-вибухов≥ загородженн€ перед передн≥м краЇм взводного опорного пункту.

—игнали опов≥щенн€:

- про рад≥оактивне зараженн€-голосом "–ад≥ац≥йна небезпека", по рад≥о "222";

- про х≥м≥чне та б≥олог≥чне зараженн€-голосом "’≥м≥чна тривога", ракета —’“, по рад≥о "333";

- про пов≥тр€ного противника "ѕов≥тр€", по рад≥о "444"

—игнали управл≥нн€ ≥ взаЇмод≥њ:

- зайн€ти укр≥пленн€ - "√р≥м";

- зайн€ти позиц≥њ - "ƒо бою", ракета зеленого вогню;

- в≥дкритт€ зосередженого вогню - "”дар - 111";

- в≥дкритт€ вогню Ѕћѕ - "Ѕур€ - ≤";

- в≥дкритт€ вогню танку - "Ѕур€ - 2";

- визов вогню артилер≥њ - "¬≥тер".

ќборону зайн€ти о 20.00. √отовн≥сть системи вогню - 21.00. √отовн≥сть ≥нженерних роб≥т першоњ черги 3.00 10.06, другоњ черги 10.00 10.06.  —ѕ 1 мв Ц п≥вн.схили вис. "ѕшенична" (2646-9). «аступник -штатний ≥ командир 1 мв≥д.

ћехан≥зоване в≥дд≥ленн€ в наступ≥

“актична обстановка

 

1 мр прот€гом ночи з 8.06. на 9.06. зробила зм≥ну п≥дрозд≥л≥в, що оборон€ютьс€, у район≥ вис. УѕшеничнаФ, вис. УЅез≥меннаФ.

1 мв оборон€Ї опорний пункт €ма (2647-9), кущ У–≥дкийФ, п≥вд.край вис. Уѕшен≥чнаФ.

ќ 8.00 9.06. командир 1 мв з командирами механ≥зованих в≥дд≥лень ≥ командиром танку 101 пров≥в рекогносцировку в район≥ вис. Уѕшен≥чнаФ та в≥ддав бойовий наказ на перех≥д у наступ, з €кого командиру 1 мв≥д стало в≥домо:

1. ќр≥Їнтири: 1 Ц окр. дерево (2848-1), 2 Ц п≥вд.кут гаю УƒубовийФ (2947-5), 3 - будинок (2947-8), 4 - окр. дерево (2948-8).

2. ѕротивник займаЇ п≥дготовлену оборону з передним краем по рубежу: ор.1, сх≥д.кут гаю У руглийФ. …ого вогнев≥ засоби ви€влен≥: гранатомет в район≥ кущ≥ (2848-1), кулемет - окр. дерево (2847-3), ѕ“–  Ц квадрат (2947-6), кулемет Ц 50м п≥вд.сх≥д. ор.3, танк в окоп≥ Ц ор.2.

ѕеред передн≥м краЇм протитанков≥ ≥ протип≥хотн≥ м≥нн≥ пол€.

3. 1 мв з танком є 101 атакою в п≥шому пор€дку з вих≥дного положенн€ €ма (2647-9), кущ У–≥дкийФ знищуЇ групу п≥хоти та вогнев≥ засоби противника: гранатомет в район≥ кущ≥ (2848-1), кулемет - окр. дерево (2847-3), ѕ“–  Ц квадрат (2947-6), кулемет Ц 50м п≥вд.сх≥д. ор.3, танк в окоп≥ Ц ор.2, оволодеваЇ вис. У ам≥нкаФ та в подальшому наступаЇ в напр€мку: ор.4, вишка (2948-2).

Ѕойовий пор€док взводу - цеп. ¬ центр≥ Ц 1 мв≥д, праворуч 2 мв≥д, л≥воруч 3 мв≥д.

¬ пер≥од вогневоњ п≥дготовки артилер≥€ ≥ м≥номети старшого командира подавл€ють живу силу ≥ вогнев≥ засоби противника на передньому кра≥ ≥ в глибин≥ оборони противника.

¬их≥дна позиц≥€ 1 мв - €ма (2647-9), кущ У–≥дкийФ.

–уб≥ж переходу в атаку 1 мв - зах≥д.кут гаю У—основийФ, окр.будинок (2846-6) - "„"-0. 04.

ћ≥нне поле долати по проходу є 5 проробленому ≥нженерно-саперним взводом.

ƒл€ веденн€ розв≥дки в кожному в≥дд≥ленн≥ мати спостер≥гач≥в за наземним ≥ пов≥тр€ним противником. ƒан≥ про противника допов≥дати негайно.

¬итрати боЇприпас≥в на день бою: ракет Ц 0.5 бк, до стр≥лецькоњ зброњ-0.75 бк, до гармат Ѕћѕ-0.75 бк.

4. 1 мв≥д атакою в п≥шому пор€дку з вих≥дного положенн€ 100м п≥вн.-зах≥д. пень (2647-1), квадрат (2646-3) знищити кулемет - окр. дерево (2847-3), ѕ“–  ≥ п≥хоту у квадрат≥ (2947-6), танк у ор.2, надал≥ наступати в напр€мку: ор.4, вишка (2948-2).

5. ѕраворуч 2 мв≥д атакою в п≥шому пор€дку з вих≥дного положенн€ €ма (2647-9), 50 м зах≥д. пень (2647-1) знищуЇ гранатомет ≥ п≥хоту в район≥ кущ≥ (2848-1), надал≥ наступаЇ в напр€мку: ор.4, вишка (2948-2).

Ћ≥воруч 3 мв≥д атакою в п≥шому пор€дку з вих≥дного положенн€ квадрат (2646-2), кущ У–≥дкийФ знищуЇ гранатомет ≥ п≥хоту у квадрат≥ (2947-6), надал≥ наступаЇ в напр€мку: ор.4, вишка (2948-2).

ѕеред фронтом 1 мв≥д наступаЇ танк є 101, атакуЇ ≥ зн≥щуЇ ѕ“–  у квадрат≥ (2947-6), танк у ор.2, надал≥ наступаЇ в напр€мку: ор.4, вишка (2948-2).

Ѕћѕ, рухатис€ за своњми в≥дд≥ленн€ми, вогнем п≥дтримувати атаку переднього краю оборони ≥ знищити противника на вис. У ам≥нкаФ, у наступному просуватис€ за бойовим пор€дком у готовност≥ до знищенн€ знову ви€влених ц≥лей ≥ в≥дображенню контратаки противника.

—игнали: ќпов≥щенн€:

- про рад≥оактивне зараженн€-голосом "–ад≥ац≥йна небезпека", по рад≥о "222";

- про х≥м≥чне та б≥олог≥чне зараженн€-голосом "’≥м≥чна тривога", ракета —’“, по рад≥о "333";

- про пов≥тр€ного противника "ѕов≥тр€", по рад≥о "444"

”правл≥нн€ та взаЇмод≥њ:

- початок вогневоњ п≥дготовки атаки "“айфун-555";

- початок руху в атаку - "—тр≥чка-111" (ракета червоного кольору);

- сп≥шуванн€ особового складу - "«емл€-222";

- припиненн€ вогню артилер≥њ "ѕерекат-777";

- припинити вогонь "—т≥на-999" (ракета б≥лого кольору).

1 мв укомплектований озброЇнн€м, бойовою техн≥кою, о/с зг≥дно штату. ¬с≥ Ѕћѕ мають необх≥дний запас моторесурсу та обладнан≥ приладами н≥чного баченн€ ≥ св≥тломаскувальними пристро€ми. «апас боЇприпас≥в 1 бк до вс≥х вид≥в зброњ. ѕаливо мастильн≥ матер≥али - 0.5 заправки. ќ/с 1 мв≥д маЇ досв≥д бойових д≥й.

6. √отовн≥сть до наступу 4.00 10.06.

7.  —ѕ взводу з началом атаки окр.дерево (2646-4), в ход≥ атаки перемещуЇтьс€ за 1 мв≥д.

«аступники: штатний ≥ командир 1 мв≥д.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 616 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

1338 - | 1108 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.