Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


аз. ≤ш-құрлыс ауырулар, ∆үрекпен қан тамыр жүйес≥н≥ң мүше ауырулары, қаз.
$$$024

ј.атты, 58 ж., науқаста 10-15 жыл бойы II дңг, ҚҚ 4 артериалдық гипертензи€сы бар. Ѕ≥р жыл бұрын жүрект≥ң алдыңғы бет≥ және қарынша аралық аймағының ≥р≥ ошақты миокардт≥ң инфаркт≥с≥мен ауырған.

Ѕұл науқастың еңбек ету қабылет≥ қандай:

A) ≈ңбекке жарамды, т≥рш≥л≥к тәрт≥б≥н сақтау

B) ѕ топтағы мүгедек

C)  ара күш жөктемес≥мен байланысты емес жұмысқа ауыстыру

D) “үнг≥ жұмысқа ауыстыру

E) 1топтағы мүгедек

{ƒұрыс жауап}=¬

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$025

ј√ емдеудег≥ әсер≥ жоқ комбинаци€ға жатады:

A) Ѕета-блокаторлар+дигидропиридинд≥ емес кальций антогонистер≥

B) Ѕета-блокаторлар, диуретиктер

C) јѕ‘ ингибиторлары, кальций антогонистер≥

D) јѕ‘ ингиторлары, диуретиктер

E) Ѕета-блокаторлар, дигидропиридин тобының кальций антогонистер≥

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = FM

 

$$$026

Ѕiрiншiлiк артери€лық гипертензи€ және кiндiк үстiнен систолалық шу естiлген кезде науқастың диагнозын нақтылау үшiн қандай тексерудi тағайындауға болады?

A)  еуде клеткасының қорытынды рентгенографи€сы

B) Ѕүйрек ”ƒ«-i

C) Ѕүйрек артери€сының ”«ƒ√-сi

D)  өз түбiн зерттеу

E) Ёкскреторлы урографи€

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$027

јртери€лық гипертензи€ның II-дәрежесiмен ауыратын науқасқа қандай еңбек түрi көрсетiледi:

A)  өп мөлшердегi физикалық күшпен жұмыс

B)  өп мөлшердегi нервтi-психикалық күшпен жұмыс

C) “үнгi кезек

D) Ўулы, тербелiспен болатын ортадағы жұмыс

E) ќрташа ауырлықтағы физикалық күшпен жұмыс

{ƒұрыс жауап}=≈

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$028

55 жастағы науқас 12 жыл бойы артериалдық гипертензи€ ≤≤ дәрежес≥мен (јҚҚ 165/100 мм сын.бағ. дей≥н көтер≥лед≥) ауырады. Ѕұл науқасқа қандай сүйемелдеуш≥ ем схемасы қолданылады?

A) Ќитросорбитпен монотерапи€

B) Ѕета-блокаторлар+диуретиктер

C) јнгиотензинге айналдырушы ферментт≥ң ингибиторлары

D) јнгиотензинге айналдырушы ферментт≥ң ингибиторлары+—а-антогонистер

E) ƒибазолмен монотерапи€

{ƒұрыс жауап}=¬

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$029

“ек медикаментозды емес ем қандай артериалдық гипертензи€да қолданады:

A) јртериалдық гипертензи€ ≤

B) јртериалдық гипертензи€ ≤≤

C) јртериалдық гипертензи€ ≤≤≤

D) ¬егетативт≥к-қантамырлық дистони€, гипертони€лық түр≥

E) јортаның коарктаци€сымен науқасты

{ƒұрыс жауап}=ƒ

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = FM

 

$$$030

50 жастағы науқас, соңғы жылдары түнг≥ кезде төст≥ң жоғары бөл≥г≥нде ауырсынуына, 15 минутқа дей≥н созылып, кейде өзд≥г≥нен немесе нитроглицерин қабылдағанда басылуына шағымданды. ҚҚ 120/80 мм с бб, пульс≥ минутына 62, Ё √ тыныштық кез≥нде патологи€сыз. ‘изикалық күш түс≥ргенде сынама тер≥с. Ұстама кенз≥нде Ё √- де кеуде т≥ркемес≥нде - ST сегмент≥ жоғары. Ѕолжам диагнозы:

A)  ардиалги€

B) Ќейроциркул€торлы дистони€

C) —тенокарди€ күш түсудег≥

D) ¬ариантты стенокарди€

E) ќбструктивт≥ кардиопати€

{ƒұрыс жауап}=ƒ

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = NS

 

$$$031

∆үрек маңында ауырсынудың кенеттен күшей≥п кету≥ қандай ауруда болады?

A) —понтанды стенокарди€

B) ћиокард инфаркт≥с≥

C) Өкпе артери€сының тромбоэмболи€сы

D) Қолқаның ыдырауы

E) ∆едел перкардит

{ƒұрыс жауап}=ƒ

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = FM

$$$032

50 - жастаға темек≥ шегет≥н жи≥ бронхит өршу≥мен жүрет≥н науқаста, б≥р≥нш≥ рет өм≥р≥нде ашып сонымен қатар төс артына және мойынға бер≥лет≥н ауырсынудың 2- 3 сағатқа созылуы, әлс≥зд≥к пен тершеңд≥к байқалды. Ќе туралы ойлауға болады?

A) ћойын остеохондрозы

B) ћпонтанды пневмоторакс

C) Өкпел≥к жүрек

D) ћиокард инфаркт≥с≥

E) Өкпе инфаркт≥

{ƒұрыс жауап}=ƒ

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$033

јлғашқы пайда болған стенокарди€да дәр≥герл≥к әрекет≥:

A) јмбулаторлы жағдайда емдеу

B)  үнд≥зг≥ стационарда емдеу

C) ∆оспарлы ауруханаға жатқызу

D) ∆едел ауруханаға жатқызу

E) ≈м қолданылмайды

{ƒұрыс жауап}=ƒ

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$034

55 жастағы әйелде физикалық жүктемеден кей≥н пайда болатын жүректе қысып ауырсынуға, нитроглицеринмен басылуына шағым айтады. ќл а€қтарында веналардың варикозды кеңею≥мен ауырады.Қан қысымы 160/90мм.сынбағ.Ё √-де 12стандартты т≥ркемелер≥нде арнайы өзгер≥стер жоқ. елес≥ ұсынатын диагностикалық тексерулер қандай?

A) ¬елоэргометри€

B) ќбзиданмен сынама

C) “әул≥кт≥к мониторлау

D)  оронарографи€

E)  анда ферменттерд≥ анықтау

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$035

»ммунологи€лық механизм≥ бар ревматикалық емес кардитте емдеуге ұсынылады:

A) —тероидты емес қабынуға қарсы препараттар

B) ѕенициллин қатарындағы препараттар

C) ƒесенсибилизаци€лық препараттар

D) ѕротеаз ингибиторлары

E) јнтикоагул€нттар

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = FM

 

$$$036

–евматикалық емес кардитте клиникалық байқалады:

A) “ондарының тұйықталуы мен жүрек шекарасының кенею≥

B) “ондарының тұйықталуы мен дөрек≥ систолалық шу

C) “ондарының тұйықталуы және диастолалық шу

D) јйқын тондар, систолалық шу

E) јйқын тондар, жүрек шекарасының кеңею≥

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = FM

 

$$$037

32 жастағы әйел профилактикалық қарауға келд≥. јнамнез≥нде 14 жыл бұрын ревматизмн≥ң шабуылы буындардың зақымдануы және эндокардит пен байқалған. Ўағымы әлс≥зд≥кке, тез шаршау физикалық жүктеме ден кей≥н ент≥кпен≥ң пайда болуы.  ешке қарай а€қтарында ≥с≥к пайда болады. “ер≥с≥ таза, бозғылт. ∆үрек тондары тұйықталған, дөрек≥ пансистолық шу ест≥лед≥, балтырларында сәл ≥с≥к бар. —≥зд≥ң әрекет≥ң≥з?

A) ∆ағдайын бақылау

B) –евматолоогтың кеңес≥не ж≥беру

C)  ардиохирургтың кеңес≥не ж≥беру

D) јнтибиотиктермен фурасемидт≥ ұсыну

E) ∆үрект≥ң доплеграфи€мен ”ƒ“

{ƒұрыс жауап}=≈

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$038

Қандай дерт туралы ойлау қажет, егерде төс етег≥ артында күйд≥рген тәр≥зд≥, сол қолға бер≥лет≥н, жатқанда пайда болып, т≥к тұрғанда азайып немесе бәсеңситын ауру сез≥м≥ мазаласа?

A) ћиокард инфаркт≥с≥

B) ѕерикардит

C)  еуде аралық өңеш жарығы (грыжасы)

D) ѕлевропневмони€

E) Қабырғааралық невралги€

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = FM

 

$$$039

50 ж., ер к≥с≥ кеуден≥ң сол жартысында үлкен жөктемеде пайда болатын ауру сез≥м≥не шағымданды. —ол қолының қимылында және терең дем алғанда ауру сез≥м≥ күшейед≥.Өкпе аускультаци€сында сол бөл≥г≥нде тыныс дыбыстары айқын әлс≥реген. ѕеркусси€да - тимпанит.

Қандай дерт туралы ойлау қажет?

A) ∆»ј. —тенокарди€

B) ќстеохондроз

C) Қабырғааралық невралги€

D) Өзд≥г≥нше дамыған пневмоторакс

E) џлғалды плеврит

{ƒұрыс жауап}=D

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = NS

 

$$$040

ћ., атты 40 ж., төс артындағы кенеттен пайда болатын, мойынына тарайтын және тыныс алғанда күшейет≥н ауру сез≥м≥не шағынады. јуру сез≥м≥ кеше кешке пайда болып, б≥р-б≥рте тұрақты түрде ұлғайып,таңда қатты мазалайды. Ѕ≥р жет≥ бұрын тұмаумен ауырған. ∆өтел жоқ.

Қандай дерт?

A) ћиокард инфарктысы

B) ∆едел трахеобронхит

C) ∆едел перикардит

D) ќстеохондроз

E) “итце синдромы

{ƒұрыс жауап}=¬

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = NS

 

$$$041

јмбулаторийге келген науқаста пульст≥ң жет≥спеу≥ бар. Ќауқаста ритмн≥ң қандай бұзылысы бар?

A) —инустық аритми€

B) ∆үрекше үст≥л≥к экстрасистоли€

C) ∆ыбыр аритми€сы

D) —управентрикул€рлы тахикарди€

E) “олық атривентрикул€рлы кедерг≥

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = FM

 

$$$042

Ё √-де синустық тахикарди€ның белг≥с≥:

A) RR интервалының қысқаруы

B) PQ интервалының қысқаруы

C) “ер≥с мәнд≥ Q т≥зшес≥

D) QRSкомплекс≥н≥ң өзгермеу≥

E) TP интервалының қысқаруы

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = FM

 

$$$043

–итмн≥ң қандай бұзылысында ћорганьи-Ёдемса-—токс синдромы кездесед≥?

A) ∆үрекшелерд≥ң жыбыры мерцании предсердий

B) —инустық тахикарди€

C) —инусовой аритмии

D) “олық атриовентрикул€рлы кедерг≥

E) Қарынша үст≥л≥к тахикарди€

{ƒұрыс жауап}=ƒ

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = FM

 

$$$044

Қандай аритми€лар инфаркт≥ң диагнозын қиындатады?

A) WPW синдромы

B) Қарыншалық тахикарди€

C) —инустық аритми€

D) —инустық тахикарди€

E) Қарыншалық экстрасистоли€

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = FM

$$$045

Қандай аритми€лар инфаркт≥ң диагнозын қиындатады?

A) WPW синдромы

B) Қарыншалық тахикарди€

C) —инустық аритми€

D) —инустық тахикарди€

E) Қарыншалық экстрасистоли€

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = FM

 

$$$046

25 ж., әйел к≥с≥.  еудес≥н≥ң сол жағындағы қатты ауырсыну, тыныс алғанда, басымен, саусақтармен қозғалтқанда, кеуден≥ң палпаци€сында ауру сез≥м≥ күшейед≥. јуру сез≥м≥ жұмыстағы қолайсыз жағдайдан соң 2 сағат кей≥н пайда болды.

—≥зд≥ң ≥с-әрекет≥ң≥з?

A) ≈м тағайындау

B) Ќевропатологқа ж≥беру

C) Ёлектрокардиограмма түс≥ру

D) ≈мханаға салу

E) –ентгенге ж≥беру

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$047

1 тонның соғып бер≥лу≥, митральды клапанның ашылуы мен пресистола шуы қандай ақауға тән:

A) ћитральды шамасыздық

B) ћитральды стеноз

C) “рикуспидальды стеноз

D) јортальы шамасыздық

E) јортальды стеноз

{ƒұрыс жауап}=¬

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = FM

 

$$$048

ќң жақ екiншi қабырға аралықтағы төстiң қырында дөрекi систолалық шу анықталады, осы жерде II-тонның жоғалуы көбiнесе келесi жағдайда кездеседi:

A) Қолқа тарылуы

B) Өкпе артери€сының тарылуы

C) ∆үрекше аралық перденiң ақауы

D) Қарынша аралық перденiң ақауы

E) ћитральдi жетiспеушiлiк

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$049

ќң жақтағы II қабырға аралығындағы систолалық Умысық пырылыФ шуы кездеседi:

A) Қолқалық клапан жетiспеушiлiгiнде

B) ћитральдi тарылуда

C) Қолқа өзегiнiң тарылуында

D) ћитральдi жетiспеушiлiкте

E) Қолқа коарктаци€сында

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$050

Қандай ақауға мына аускультаци€ белг≥лер≥ тән? ∆үрек ұшындағы 1 тон әлс≥реген,содан кей≥н бүк≥л систолада ест≥лет≥н, қолтық астында дыбысы аза€тын систола шуы ест≥лед≥.

A) ћитральды қақпақшаның стенозы

B) ћитральды қақпақшаның шамасыздығы

C) Қолқа саңылауының стенозы

D) Өкпе артери€сының саңылауының стенозы

E) “рикуспидальды қақпақшаның шамасыздығы

{ƒұрыс жауап}=¬

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$051

29 жастағы науқас әйелд≥ физикалық жүктемеден кей≥н ент≥кпе, жүрек тұсында,жауырын арасында ауырсыну қинайды.јнамнез≥нде ревматизм≥ бар.—ыртқы қарағанда: акроцианоз,жүрек шекаралары жоғары оңға ығысқан.1тон күшейген,жүрек ұшында диастол шуы,жыбыр аритми€сы.  онтрасты өңеш к≥ш≥ радиус доғасына ығысқан. Ё √: – Ц mitrale, оң қарыншаның гипертрофи€сы. —≥зд≥ң диагнозыңыз?

A) ћитральды қақпақшаның шамасыздығы

B) Қолқа саңылауының шамасыздығы

C) ћитральды қақпақшаның пролапсы

D) —ол жақ атриовентрикул€рлы саңылаудың стенозы

E) Қолқа саңылаудың стенозы

{ƒұрыс жауап}=ƒ

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$052

30 жастағы науқас әйел осыдан ек≥ ай бұрын ревматикалық генезд≥ митральды клапанның стенозына операци€ жасатқан.Қаз≥рг≥ кезде шағымдары жоқ.Өкпе, жүрек, ≥ш қуысы ағзаларын тексергенде өзгер≥с жоқ.—тенозды болдырмау профилактикасы қандай?

A) ћаусымдық ацетилсалицил қышқылен ұсыну

B) “онзиллэктоми€

C) ћаусымдық бициллин ұсыну

D) ∆ыл бойы бициллинопрофилактика

E)  лопидогрель

{ƒұрыс жауап}=ƒ

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$05≥

”рогенд≥ реактивт≥ артритт≥ анықтау тәс≥л≥:

A) ’ламидийд≥ уретра жұғындысынан табу

B) —арысуда несеп қышқылын анықтау

C) јртроскопи€

D) Ќәж≥ст≥ бактериологи€лық тексеру

E) Ѕуйрек ”«ƒ

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$054

–еактивт≥ артритт≥ң емдеу үш≥н қолданылатын антибиотик:

A) јмпициллин

B) ÷ефамезин

C) “етрациклин

D) √ентамицин

E) Ћинкомицин

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$055

ќң т≥зе буынының б≥р≥нш≥л≥к остеоартрозы бар науқас кенеттен қозғала алмады.ќстеоартрозбен 15 жыл бойы ауырады. ∆арақаттанулар жоқ. Ѕуынның қозғалмай қалуы себеб≥н анықта:

A) –еактивный синовит

B) Ѕуын≥шл≥к сыну

C) ЂЅуындық буылтықї

D) Ќереактивт≥ синовит

E) Ѕуыннан тыс сынық

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$056

62 ж., әйел науқасты соңғы 2 жылда т≥зе буындарындағы, әс≥ресе оң жағы көб≥рек, жүргенде пайда болып баспалдақпен түскендн күшеет≥н ауру сез≥м≥ мазалайды. Қарауда оң т≥зес≥ ≥с≥ну салдарынан ұлғайған. —ол т≥земен салыстыруда оның тер≥с≥ жылылау. “≥зе буынының R-графи€сында ек≥жақтылық остеофитоз. —≥зд≥ң диагнозыңыз:

A) ≈к≥нш≥л≥к синовиты бар остеоартроз

B) ѕсориатикалық артрит

C) ѕодагра

D) –ейтер дерт≥

E) Ѕехтерев ауруы

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$057

ќстеоартроздың рентгенологи€лық көр≥н≥с≥не жатады:

A) Ѕуын саңлауының тарылуы

B) Ѕуын беткейлер≥н таралған қанталауы (эрози€лары)

C) ќстеофитоз

D) ќстеопороз

E) ќстеосклероз

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$058

–евматикалық полиартритте тән:

A) Ѕуындар үйлес≥м≥н≥ң тұрақты бұзылысы

B) Ѕуындар п≥ш≥н≥н≥ң өтпел≥ өзгер≥с≥

C) ќрташа және ≥р≥ буындар дерттену≥

D)  өшпел≥ ауру сез≥м≥

E) —≈ҚҚѕ қабылдауынан кей≥н ауру сез≥мн≥ң басылуы

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$059

45 жастағы науқаста саусақтарда некротикалық өзгер≥стерге дей≥н асқынған –ейно синдромы, жұтыну бұзылуы, өкпе гипертензи€сы, қол саусақтарының бүг≥лу≥н≥ң қиындауы, қол басы тер≥с≥н≥ң тығыздалуы, фаланг лизистер≥ салдарынан саусақтардың қысқаруы байқалады. —≥зд≥ң диагнозыңыз:

A) Ѕюргер тромбангиит≥

B) ∆үйел≥ қызыл жег≥

C) –евматоидты артрит

D) “үй≥нд≥ периартериит

E) ∆үйел≥ склеродерми€

{ƒұрыс жауап}=≈

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

01_01_ қаз. ≤ш-құрлыс аурулар, Ѕүйрек аурулары, қазақ

$$$060

Қандай бүйрек ауруына ≥с≥ктер тән?

ј) √ломерулонефрит

B) ÷истит

C) ѕиелонефрит

D) ƒиабетт≥к нефропати€

E) Ќесеп қышқыл

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$061

50 жастағы науқас бүк≥л денес≥н≥ң ≥с≥ну≥не шағымданып жолықты. ќсы аурудың басталуына 2 жыл бұрын 5 жыл ≥ш≥нде оң сирақ аймағында жыланкөз болған. јҚҚ жоғары емес. Қан анализ≥нде гемоглобин 45 г/л, зәр анализ≥нде Ц салыстырмалы тығыздығы 1015, ақуыз 10 г/л, зәр тұнбасында көп мөлшерде гиалинд≥ және тү≥нд≥ цилиндрлер. ћочевина, креатинин қалыпты. «имницкий бойынша сынамасында өзгер≥стер жоқ. Ѕолжам диагноз:

A) Ѕүйрект≥ң ек≥нш≥л≥к амилоидоз≥

B) —озылмалы гломерулонефрит

C) —озылмалы пиелонефрит

D) ∆≥т≥ пиелонефрит

E) Ѕүйрект≥ң б≥р≥нш≥л≥к амилоидоз≥

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$062

48 жастағы науқаста анықталған ј√ себеб≥ бойынша тексеру кез≥нде зәр анализ≥нде ақуыз 1,2 г/л, эритроциттер көру аймағында 10-15, салыстырмалы тығыздығы 1012 анықталды. Ѕүйрект≥ң ”ƒ«-де бүйрек патологи€сы анықталмады. Қандағы мочевина және креатинин қалыпты. јнамнезде Ц ерекшел≥ктер жоқ. Ѕолжам диагноз:

A) —озылмалы гломерулонефрит

B) √ипертони€лық ауруы

C) —озылмалы пиелонефрит

D) ѕодагралық нефропати€

E) Ѕүйрект≥ң ек≥нш≥л≥к амилоидоз≥

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$063

Ќауқасқа 40 жас, бастың ауыруы, тер≥ қышуы, құсу, сұйық нәж≥ске шағымданады. јнамнезден: бүйрек ауруы бар. ќбъективт≥: тер≥с≥нде қасыну ≥здер≥, тер≥с≥ құрғақ. ∆үрег≥нде перикард үйкел≥с шуы ест≥лед≥.  уссмауль тынысы. Ѕұл жағдайда бүйрек жет≥спеуш≥л≥кт≥ң... сатысы.

A) “ерминалды II ј

B) “ерминалды II Ѕ

C)  омпенсирленген

D) “ерминалды III

E) »нтермиттирлеуш≥

{ƒұрыс жауап}=ƒ

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$064

Ќауқастағы тұрақты лейкоцитури€, зәрд≥ң қышқыл реакци€сы және ”ƒ«-де бүйрек астауының деформаци€сы... тән.

A) Ѕүйрек туберкулез≥не

B) ѕодагралық нефропати€ға

C) “уа б≥ткен аномали€сына

D) —озылмалы пиелонефритке

E) Ѕүйрект≥ң қатерл≥ ≥с≥г≥не

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

01_01_ қаз. ≤ш-құрлыс ауырулар, јсқазан ≥шек тракт ауырулары, қазақ

$$$065

Ќауқаста жүрек аймағына иррадиаци€ланатын төст≥ң семсер тәр≥зд≥ өс≥нд≥с≥н≥ң тұсында орналасқан тамақтан кей≥н пайда болатын және тамақтан 30 минуттан кей≥н, физикалық жүктемеден кей≥н және еңкейгенде күшейет≥н, алмагелден кей≥н толық басылмайтын ауырсыну және де ауамен кек≥ру, дем≥кпе ұстамасы, жөтел байқалады. Ѕариймен рентгенологи€лық тексергенде Ц контрастты заттың асқазаннан өңешке рефлюкс≥. ќсының барлығы... туралы күд≥ктенд≥ред≥.

A) –ефлюкс-эзофагит

B) Өңешт≥ң катерл≥ ≥с≥г≥

C)  арди€ ахалази€сы

D) Ѕронх дем≥кпес≥

E) —озылмалы гастрит

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$066

јсқазанда орналасқан созылмалы ойық жара ауруымен науқас әлс≥зд≥к, жүрек айну, тәбетт≥ң жойылуы, эпигастрий аймағында үнем≥ ауырсыну, жүдеуге шағымданып жолықты. ќсы жағдайда ойық жара ауруының... асқынуы туралы ойлауға болады.

A) ќйық жараның малигнизаци€сы

B) јсқазан қақпасының тарылуы

C) ќйық жараның пенетраци€сы

D) ќйық жарадан микроқан кетулер

E) ќйық жараның перфораци€сы

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$067

44 жастағы науқастың анамнез≥нде апта бойы алкоголь қабылдағандығы анаықталды. 12 сағаттан кей≥н соңғы қабылдаудан кей≥н Ц жүрек айну, жең≥лд≥к бермейт≥н көп мәрте болған қусу, эпигастрийде дискомфорт, әлс≥зд≥к пайда болды. Қараған кезде Ц жағдайы ауыр, есеңг≥реу, аузынан алкогольд≥ң и≥с≥, бозару. јҚҚ 60/20 мм.с.б., ∆∆∆ 60 рет мин. ≤шт≥ сипағанда ауырсыну, бұлшық етт≥ң қорғануы жоқ, құрсақтың т≥т≥ркену симптомдары жоқ. Ќәж≥с≥ б≥р рет, қалыпты. Ѕолжам диагноз:

A) ѕанкреонекроз

B) Ёкзотоксикалық шок

C) ћиокард инфаркт≥с≥н≥ң абдоминалды түр≥

D) “ағамдық токсикоинфекци€

E) јлкоголь суррогаттарымен улану

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$068

ƒисфаги€сы бар науқасты тексеруде рефлюкс Ц эзофагит анықталды. —≥зд≥ң ≥с-әрекет≥ң≥з:

A) —тационарға жатқызу

B) 6 күнге еңбекке жарамсыздық қағаз бер≥п амбулатори€лық ем жүрг≥зу

C) √астроэнтеролог кеңес≥

D) ћӘ—  ж≥беру

E) ∆ұмыс кез≥нде амбулатори€лық ем

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$069

—озылмалы гастритт≥ң диагностикасында нег≥зг≥ деп саналады:

A)  линикалық белг≥лер

B) јсқазан сөл≥н зерттеу≥

C) ‘Ё√ƒ—

D) ‘Ё√ƒ— биопси€сымен

E) –ентгенологи€лық зерттеу≥

{ƒұрыс жауап}=ƒ

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$070

ћанометри€ әд≥с≥мен өңешт≥ң жоғарғы және төменг≥ сфинктерлер≥н≥ң қысымын өлшеуге болады. Ѕұл әд≥ст≥ң мына жағдайларда мәл≥метт≥л≥г≥ жоғары:

A) Ѕаррет өңеш≥

B) √Ё–ј

C) –евматизм

D) “аралған эзофагоспазм

E) Өңеш дивертикулы

{ƒұрыс жауап}=¬

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$071

Ќауқас 15 жылдан бер≥ созылмалы панкреатитпен зардап шегед≥. ќсы жағдайда асқазан асты без≥н≥ң кальцинозының анықтауында... ең қарапайым әд≥с.

A) Ћапаротоми€

B) Ћапароскопи€

C) »рригоскопи€

D) ’олангиографи€

E) –ентгенографи€сы

{ƒұрыс жауап}=≈

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$072

48 жастағы тыныс дем≥кпес≥мен ауыратын науқас әйелде √Ё– аурудың көрн≥с≥ бар. Қандай дәр≥лерд≥ ұсыну қажет?

A) ƒомперидон, метоклопрамид

B) ѕапаверин, но-шпа, баралгин

C) ‘енотерол, сальбутамол

D) “еофиллин, нитраты

E) ќмепразол, лансопразол

{ƒұрыс жауап}=D

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$073

ќйық жара тәр≥зд≥ диспепси€ның... жетекш≥ белг≥с≥.

A) ∆үрек айну

B) Құсу

C) јуырсыну

D) ≤ште ауыр сез≥м

E) Қыжылдау

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$074

√Ё–ј асқынуылары:

A) ѕептикалық жаралар

B) “ыныс дем≥кпес≥, өкпе ателектазы

C) —теноз, өңеш стриктурасы

D) Ћарингит, фарингит, отит

E) Ѕаррета өңеш≥

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$075

јсқазанның жоғары бөл≥г≥н≥ң ойық жарасында ауырсыну пайда болуы тән.

A) “амақ қабылдағаннан кей≥н 30 минуттан

B) “өс артында ауырсыну

C) “амақ қабылдағаннан кей≥нг≥ сәтте эпигастрийде ауырсыну

D) “амаққа байланыссыз ауырсыну

E) ќң қабырға доға астында ауырсыну

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$076

—озылмалы вирусты гепатитте вируске қарсы терапи€ға... қарсы көрсетк≥ш болып табылады.

A) √епатомегали€

B) —арғаю, гепатомегали€, әлс≥зд≥к

C) —арғаю, қабынудың белсенд≥л≥г≥

D) јғзада вирустың болуы

E) —арғаю, гепатомегали€

{ƒұрыс жауап}=D

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$077

20 жыл бойы созылмалы гастрит ¬ типт≥, асқазанның секреторлы қызмет≥н≥ң күрт төмендеу≥ диагнозымен дәр≥гер бақылауында тұрған 56 жастағы науқасқа қай маманның кеңес≥ м≥ндетт≥ түрде қажет?

√ерантолог

ќнколог

’ирург

√ематолог

ќкулист

{ƒұрыс жауап}=¬

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$078

—озылмалы гепатит бауыр циррозынан айырмашылығы:

A) ’олестаз синдромы табылуы

B) ÷итолиз синдромы табылуы

C) ѕортокавальды анастомоз табылуы

D) ’олеми€ синдромы табылуы

E) ѕаренхиматозды сарғаюы бабылуы

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$079

1-ш≥л≥к бауыр раг≥н бауыр циррозынан айырмашылық белг≥с≥:

A) —арғаюы;

B) “өмпеш≥кт≥ бауыр

C) јминотрансфераздың

D) а-фетопротеин көбею≥

E) Ѕилирубин көбею≥

{ƒұрыс жауап}=D

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$080

Ќауқаста ≥ш≥мд≥ктен кей≥н қайта-қайта құсу қызыл қанмен болғанда мүмк≥н диагноз:

A) Өнештен варикоздыкеңеюмен қан кету

B) ћеллори Ц ¬ейса синдромы

C) ∆едел панкреатит

D) јсқазан жара ауру

E)  рон ауру

{ƒұрыс жауап}=¬

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$081

≈где жаста сарғаюдың жи≥ себеб≥... болып табылады.

A) ѕанкреатоЦ дуоденальды аймақтың ≥с≥г≥

B) Өт жолдарының дискинези€сы

C) —озылмалы белсенд≥ гепати

D) ќписторхоз

E) Ѕауыр циррозы

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$082

Ұйқы без≥н≥ң сыртқы секреци€сының бұзылуы белг≥с≥:

A) “ер≥ жамылғысының құрғауы

B) √ипергликеми€

C) —театоре€, креаторе€, арықтау

D) јлдыңғы ≥шқұыс қабырға веналарының ұлғаюы

E) Ѕүйрек-бауыр жет≥спеуш≥л≥г≥

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$083

Ұйқы без≥н≥ң ≥шк≥ секреторлық функци€сының зертханалық зерттеу әд≥с≥н көрсет≥н≥з?

A) Қанның глюкозасы

B) Қанның секретин≥

C) Қанның пакреозимин≥

D) Қанның адреналин≥

E) Қанның амилазасы

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$084

Ќауқас  ., 40-жаста, жанұ€лық дәрiгер: ұлтабар буылтығының алғаш анықталған жарасы-диагнозын қойды. Қандай тексеру әдiсi нақты болып табылады:

A) ∆алпы қан анализi

B) јсқазан сөлiнiң анализi

C) ƒуоденальдi зондтау

D) Ќәжiстi жасырын қанға тексеру

E) ‘√ƒ—-пен биопси€

{ƒұрыс жауап}=≈

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$085

—озылмалы гастриттiң жоғарлаған секреци€сының өршуi кезiнде қолдануға көрсеткiш болып табылады:

A) —екреци€ға қарсы дәр≥лер

B) ‘ерменттер

C) —пазмолитиктер

D) “ұзды қышқылдар

E) ћетилурацил

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$086

Ќауқастарға диспансерлiк бақылау жүргiзу барысында созылмалы гастриттiң секреторлы функци€сында асқазан сөлiн зерттеу жүргiзiледi:

A) ∆ыл сайын

B) ∆ылына екi рет

C) ∆ылына бiр рет

D) Ѕес жылда бiр рет

E) Үш жылда бiр рет

{ƒұрыс жауап}=D

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$087

—озылмалы вируст≥к гепатитте вирусқа қарсы терапи€ға көрсетк≥ш:

A) √ематомегали€, әлс≥зд≥к

B) —арғаю, гепатомегали€, әлс≥зд≥к

C) ќрганизмде вирус табылуы

D) —арғаю, қабыну активт≥л≥г≥

E) —арғаю, гепатомегали€, вирусты репликаци€сы

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$088

ѕортальды гипертензи€да байқалады:

A) Ѕауыр циррозында

B) ∆ильбер синдромы

C) —озылмалы гепатитте

D) ’олепитиазда

E) ¬ильсон- оновалова ауруда

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$089

јуруханаға 44 жастағы науқас оң қабырға астындағы, эпигастрий аймағындағы ауырсынуға, көп рет құсуға шағымданады. Ќауқас үш күн арақ ≥шкен. ∆алпы жағдайы ауыр, тер≥ қабаты бозғылт, құрғақ, дене қызуы 38,6 —. ѕульс 10 рет минутына.ҚҚ 80/40 сн.бағ.бойынша. “ынысы везикул€рлы, төменг≥ бөл≥г≥нде ек≥ жақтан әлс≥реген. “≥л≥ жабындымен жабылған, құрғақ. ≤ш≥ жұмсақ, б≥раз томпайған, эпигастрий аймағында ауырсынады.  ера,  ерте, ¬оскресенский симптомдары оң. Ќауқаста қандай ауруды болжамдайсыз?

A) ∆едел холецистит

B) ∆едел панкреатит

C) ∆едел гастрит

D) јсқазанның және 12 ел≥ ≥шект≥ң жара ауруы

E) Ѕауыр циррозы

{ƒұрыс жауап}=¬

{Қиындық} =3

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$090

∆едел ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥не қандай рентгенологи€лық белг≥лер тән?

A)  лойбер тостағаншалары

B) ƒиафрагманың астында ауаның болуы

C) Ѕарий пассажының тежелу≥

D) 4.≥шектерд≥ң кеңею≥

E) 5. 12 ел≥ ≥шект≥ң таға тәр≥зд≥ бүг≥лу≥

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$091

Ѕейспецификалық жаралы колитт≥ң нег≥зг≥ шағымдары:

A) ≤ш≥н≥ң ауырсынуы, ≥шект≥к диспепси€

B) Құсу қыжылдау

C) ҚҚ жоғарлауы

D)  ек≥ру

E) ∆и≥ сұйық нәж≥с

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$092

Ѕейспецификалық жаралы колитте қолданады:

A) ћесалазин

B) ѕенициллин

C) »бупрофен

D) “рихопол

E) »модиум

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = FM

 

$$$093

√епатомегали€, гипергликеми€,тер≥н≥ң гиперпигментаци€сы, сарысуда тем≥рд≥ң деңгей≥н≥ң жоғарылауы қандай ауруға тән:

A) —озылмалы вирусты гепатит

B) √емохроматоз

C) Ѕауыр циррозы

D) Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң гиперфункци€сы

E) ¬ильсона Ц  оновалов ауруы

{ƒұрыс жауап}=¬

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$094

—озылмалы гепатит бауыр циррозынан айырмашылығы:

A) ’олестаз синдромы табылуы

B) ÷итолиз синдромы табылуы

C) ѕортокавальды анастомоз табылуы

D) ’олеми€ синдромы табылуы

E) ѕаренхиматозды сарғаюы бабылуы

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$095

1-ш≥л≥к бауыр раг≥н бауыр циррозынан айырмашылық белг≥с≥:

A) —арғаюы

B) “өмпеш≥кт≥ бауыр

C) јминотрансфераздың

D) а-фетопротеин көбею≥

E) Ѕилирубин көбею≥

{ƒұрыс жауап}=ƒ

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$096

Ѕауыр цирроз диагностикасында қандай зерттеу қолданбайды:

A) Ѕауырдың пункционды биопси€сын

B) ”ƒ«

C) –адионуклидте сканер≥н

D)  “

E) –ентгенологи€лық

{ƒұрыс жауап}=≈

{Қиындық} =1

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = FM

 

01_01_ қаз. ≤ш-құрлыс ауырулар, Қан жүйес≥н≥ң ауырулары, қазақ

$$$097

јуру 5 жыл ревматоидты артритпен аурады. индометацин 25 мг 3 рет, метатрексат 7,5 мг аптада қолданылады. ∆алпы қан анализ≥: Ќв 92 г/л, эритроциттер 3-10¹²/л, лейкоциттер 6,8*109/л, Ә“∆-48 мм/сағ, трансферрин және тем≥р төмендеген. –еакци€ √ригерсена (-) тер≥с. јнеми€ның себеб≥н айтыныз:

A) јсқазан Ц ≥шектен —≈ҚҚѕ қолданғанда ассоцирленген гастропати€ болғандағы қан кету

B) ћетотрексаттын фонындағы фалиево Ц жет≥спеуш≥л≥к анеми€

C) √ипохромды анеми€, ревматоидты қабынудан болған

D) √ипопластикалық анеми€

E) √емилитикалық анеми€

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$098

»диопати€лық тромбоцитопени€лық пурпура кез≥ндег≥ геморраги€лық синдром сипатталады

A) ѕолиморфты бөртпе

B) Ѕөртуд≥ң симметри€лығы

C) Ѕөртуд≥ң этаптылығы

D) Ѕөртуд≥ң мерз≥мд≥л≥г≥

E) Ѕөртуд≥ң монохромдығы

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$099

Ўынайы полицитеми€ға тән емес зертханалық белг≥:

A) Қанның оттег≥мен қанығуының жоғарылауы

B) Ёритропоэтинн≥ң қалыпты деңгей≥

C) Ћейкоциттерд≥ң с≥лт≥л≥ фосфатазасының жоғарылауы

D) ÷ианокобаламин мөлшер≥н≥ң жоғарылауы

E) Ёритроциттерд≥ң абсолютт≥к мөлшер≥н≥ң жоғарылауы

{ƒұрыс жауап}=ј

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$100

“ем≥р жет≥спейт≥н анеми€ диагнозы дәлелденед≥:

A) Ѕо€лған сүйек кем≥г≥ жағындысында тем≥р бар

B) —ывороткадағы ферритин деңгей≥ жоғары

C) “әнд≥к клиникалық көр≥н≥стер≥не сәйкес гиперхроми€ мен макроцитоз

D) √емоглобинн≥ң деңгей≥ төмен.

E) —үйек кем≥г≥н≥ң тексер≥с≥нде мегалобластарды анықтау

{ƒұрыс жауап}=D

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$101

Қан түз≥лу≥н≥ң мегалобластық түр≥; ферритин деңгей≥н≥ң қанда жоғарлауы, неврологи€лық белг≥лер тән:

A) ““ј

B) ¬12- тапшылықты анеми€

C) јутоиммундық гемолитикалық анеми€

D) ћинковский- Ўоффара анеми€сы

E) јпластикалық анеми€

{ƒұрыс жауап}=¬

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$102

∆анұ€ дәр≥гер≥не науқас қанның мына көрсетк≥штер≥мен қаралды: Ёритроциттеры Ц 3,6 х 109 г/л, гемоглобин Ц 100 г/л, түст≥к көрсетк≥ш Ц 0,83.—ары судағы тем≥р деңгей≥Ц 9 мкмоль/л. —ары судың тем≥р байланыстыру қабылет≥ Ц 76 мкмоль/л. Қандай дәр≥л≥к ем науқасқа жүрг≥зу қажет?

A) ¬12 витамин күнарапта 200 мкг б/е

B) ѕреднизолон 20 мг/тәул≥г≥не

C) “ем≥р сульфаты 150 мг/тәул

D) ‘олий қышқылы 5 мг/тәул

E) ≈ витамины

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$103

√иперхромды макроцитарлық анеми€сы (пернициозды) бар науқасқа қандай ем тағайындау қажет?

A) Ёритроциттер түз≥нд≥с≥н құю

B) “ем≥р сахаратын егу

C) Қанның жалпы тексер≥с≥ қабылдау

D) ÷ианокобаламин егу

E) јскорбин қышқылын қабылдау

{ƒұрыс жауап}=D

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$104

—≥зд≥ң гипохромды микроцитарлық анеми€сы мен созылмалы энтерит≥ бар науқасыңызға тем≥р сульфатын қабылдауы әсер етпейд≥. —≥зд≥ң әр≥ қарай ≥с-әрекет≥ң≥з:

A) “ем≥р сульфатының мөлшер≥н көбейту

B) Ёритроциттер түз≥нд≥с≥н құю

C) “ем≥р қосындысы препараттарын егу

D) √ематологқа тексер≥ске ж≥беру

E) √астроэнтерологқа тексер≥ске ж≥беру

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

01_01_ қаз. ≤ш-құрлыс ауырулар, эндокриндык жүйе ауырулары, қазақ

$$$105

38 ж., науқаста гипергликеми€ анықталды. Қарауда: мұрны, құлағы, төменг≥ жақ сүйег≥ үлкею≥не байланысты бет әлпет≥ ≥р≥ленген; оған қоса қол және а€қ ұштарыда үлкейген. Ѕас сүйег≥н≥ң RЦграммасында - сүйектер қалындаған, түр≥к ер≥ үлкейген. √иперпродукци€ —оматотроптық гормонның бөл≥ну≥ шамадан тыс.

Қандай дерт туралы ойлау қажет?

A) Қантты диабет

B) »ценко- ушинг ауруы

C) јкромегали€

D) √люкагонома

E)  ортикостерома

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$106

35 ж., науқас жүрек айну және құсумен сипатталатын қатты бас ауру ұстамасына шағынады. Қарауда: терлег≥шт≥к, тер≥с≥ боз, д≥р≥л≥ бар, тахикарди€, јҚ жоғары - 230/140 мм. с.б.б. √ипергликеми€. √люкозури€. ѕротеинури€. Ћейкоцитоз.

—≥зд≥ң болжама диагнозыңыз?

A) Қантты диабет

B) ‘еохромоцитома

C) »ценко- ушинг ауруы

D)  онн синдромы

E) √ипоталамикалық синдром

{ƒұрыс жауап}=¬

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$107

60 ж., науқас, салмағы 93кг, бойы 160см; »“Қƒ бар, 240 б≥рл≥к инсулин қабылдайды. √люкоза - 22.2 ммоль/л.

»нсулинге тұрақтылығының себеб≥н қалай түс≥нд≥руге болады?

A) »нсулинд≥ ауыстыру қажет

B) Қанттың бұл мөлшер≥нде ≥ш≥лет≥н қант төмендетуш≥ препараттар тағайындау қаже

C) —ем≥зд≥к

D) »нсулин мөлшер≥ қанттың бұл деңгей≥нде төмен

E) ќсы жаста қанттың бұл деңгей≥ қалыпты

{ƒұрыс жауап}=—

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$108

52 ж., ер к≥с≥де, кетоацидоз жағдайынан кей≥н әлс≥зд≥к пен жүрек қағуы пайда болды. «ертханалық көрсетк≥штер: қандағы қант - 19 ммоль/л, калий - 3,9 ммоль/л, натрий -142 ммоль/л, мочевина -5,6 ммоль/л. —тационарда инсулин, бикарбонат, 0,9% тұз сұйықтығын құйдырды.

Ѕұл жағдай дамуының ең нағызғы себептер≥н түс≥нд≥р≥ң≥з?

A) »нсулин әсер≥

B) √ипогликеми€

C) Ѕасқа дертт≥ң қосымша дамуыынң мүмк≥нш≥л≥г≥

D) √ипокалиеми€

E) ƒертт≥ң қалыпты ағымы

{ƒұрыс жауап}= D

{Қиындық} =2

{ќқулық}= (≤ш-құрлыс ауруларын емдеу және диагностикалау, ј.Ќ.ќкороков, 2003г.)

{ урс} = 7

{—еместр} = 14

{“ест≥л≥к б≥л≥мд≥ болжау} = PA

 

$$$109

17 ж., науқаста 6 жылдан бер≥ »“Қƒ, күн≥не б≥р рет инсулин Ц актрапид 18 б≥рл≥к; инсулин- ленте 38 б≥рл≥к; инсулин-ультраленте Ц 40 б≥рл≥к қабылдайды. Ўағымдары: тұрақты бас ауру, бас айналу, кенеттен көру≥н≥ң аумалы өзгер≥с≥, дөрек≥

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 856 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

1468 - | 1431 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.872 с.