Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсобливост≥ орган≥зац≥њ та функц≥онуванн€ системи обл≥ку, калькулюванн€ та управл≥нн€ за нормативними витратами
 

Ќайважлив≥шим принципом нормативного обл≥ку Ї обл≥к витрат на виробництво за нормами, в≥дхиленн€ми в≥д норм ≥ зм≥нами норм. ¬итрати за нормами на фактичний випуск звичайно визначаютьс€ розрахунковим шл€хом. Ќа виб≥р модел≥ нормативного обл≥ку впливаЇ специф≥ка галуз≥, життЇвий цикл п≥дприЇмства ≥ продукц≥€, що випускаЇтьс€, ≥нформац≥йн≥ запити користувач≥в. ќднак вид≥л€ють три основних вар≥анти орган≥зац≥њ нормативного обл≥ку витрат [13]:

1) обл≥к за нормативними витратами - р≥вень фактичних витрат при цьому вар≥ант≥ описуЇтьс€ формулою:

 
 

 

 


ѕри цьому нормативн≥ витрати обл≥ковуютьс€ на рахунку 23 Д¬иробництво" й 91 Д«агальновиробнич≥ витрати", а в≥дхиленн€ в≥д нормативних витрат накопичуютьс€ на рахунках 91 або 94 Д≤нш≥ витрати операц≥йноњ д≥€льност≥" або в рег≥страх анал≥тичного обл≥ку й наприк≥нц≥ зв≥тного пер≥оду списуютьс€ в зменшенн€ ф≥нансового результату або включаютьс€ в соб≥варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ залежно в≥д обл≥ковоњ пол≥тики, що сформувалас€ на п≥дприЇмств≥. Ѕ≥льш обірунтованим п≥дходом при цьому Ї анал≥з структури в≥дхилень ≥ часткове њхнЇ списанн€ наприк≥нц≥ зв≥тного пер≥оду на рахунок 23 Д¬иробництво" пропорц≥йно в≥дношенню обс€гу випущеноњ й реал≥зованоњ продукц≥њ в пер≥од≥ до обс€гу випущеноњ продукц≥њ в пер≥од≥. ћожливий виб≥р й ≥ншоњ бази розпод≥лу;

2) паралельний обл≥к фактичних ≥ нормативних витрат - цей вар≥ант передбачаЇ в≥дображенн€ руху ≥нформац≥њ про витрати на виробництво у двох оц≥нках: за фактично сформованими витратами ≥ нормативною величиною витрат фактичного обс€гу випущеноњ в пер≥од≥ продукц≥њ. “акий п≥дх≥д може бути описаний р≥вн≥стю:

 
 

 


—л≥д зазначити, що в рамках ц≥Їњ модел≥ отриман≥ прот€гом зв≥тного пер≥оду дан≥ про в≥дхиленн€ не узагальнюютьс€ в рег≥страх бухгалтерського обл≥ку й не обл≥ковуютьс€ на рахунках, а наприк≥нц≥ пер≥оду на цю суму в≥дбуваЇтьс€ коригуванн€ показника плановоњ соб≥вартост≥ реал≥зованоњ продукц≥њ. Ќедол≥ком методу Ї те, що при ньому вс≥ в≥дхиленн€, що виникли в пер≥од≥ в≥днос€тьс€ на ф≥нансовий результат даного пер≥оду, а Ќ«¬ на к≥нець пер≥оду оц≥нюЇтьс€ за нормативними витратами;

3) обл≥к зм≥шаним способом - припускаЇ використанн€ двох описаних вище вар≥ант≥в.

«авершальним етапом калькулюванн€ витрат у рамках нормативного методу Ї зведений обл≥к витрат на виробництво, де витрати групуютьс€ за р≥зними ознаками.

ѕор€док зведеного обл≥ку в рамках нормативного методу наступний:

1. ‘≥ксац≥€ й оц≥нка пр€мих ≥ накладних загальновиробничих витрат. Ќа цьому етап≥ формуЇтьс€ ≥нформац≥€ про розрахункову нормативну величину витрат, анал≥зуютьс€ й узагальнюютьс€ в≥дхиленн€ по запуску у виробництво за центрами ≥ причинами њхнього виникненн€. як правило в≥дхиленн€ перегруповуютьс€ за калькул€ц≥йними одиниц€ми (об'Їктами калькулюванн€). ÷е в≥дбуваЇтьс€ т≥льки в рамках найб≥льш часто застосовуваноњ першоњ модел≥ обл≥ку нормативних витрат.

2. ќц≥нка й анал≥з в≥дхилень в≥д норм виходу, виробничого браку, технолог≥чних втрат, псуванн€, недостач≥, розкрадань. документований брак ≥ недокументован≥ в≥дхиленн€ оц≥нюютьс€ за поточними нормами ≥ в≥дображаютьс€ у зведеному обл≥ку витрат на випуск готовоњ продукц≥њ.

3. ќрган≥зац≥€ зведеного анал≥тичного обл≥ку витрат на виробництво за виробничими п≥дрозд≥лами ≥ калькул€ц≥йними одиниц€ми.

4.  алькулюванн€ соб≥вартост≥ продукц≥њ. ƒл€ цих ц≥лей п≥дприЇмство розробл€Ї калькул€ц≥йну в≥дом≥сть у зручн≥й дл€ нього форм≥. ¬≥домост≥ в≥дкривають по кожному цеху, д≥л€нц≥ й по п≥дприЇмству в ц≥лому на окрем≥ види продукц≥њ, €к≥ Ї калькул€ц≥йними одиниц€ми. ” цьому документ≥ на п≥дстав≥ нормативноњ калькул€ц≥њ й даних про фактичний випуск продукц≥њ в натуральних вим≥рниках визначаЇтьс€ нормативна соб≥варт≥сть випуску за статт€ми витрат. ƒо суми нормативних витрат додають загальн≥ п≥дсумки в≥дхилень або зм≥н норм.

ѕервинним документом у ц≥й систем≥, що узагальнюЇ витрати на калькул€ц≥йну одиницю Ї картка обл≥ку витрат на випуск одиниц≥ виробу. „асто витрати узагальнюютьс€ й у розробних таблиц€х. ƒан≥ в цей документ перенос€тьс€ з розкр≥йних карт ≥ технолог≥чних процес≥в, узагальнюютьс€ з первинних документ≥в (л≥м≥тно-заб≥рн≥ карти, нар€ди, рапорти, накладн≥-вимоги).

” ц≥й систем≥ виникають проблеми з оц≥нкою незавершеного виробництва. ќц≥нка незавершеного виробництва зд≥йснюЇтьс€ за даними синтетичних рахунк≥в й анал≥тичного обл≥ку й залежить в≥д обл≥ковоњ пол≥тики, що застосовуЇтьс€ на п≥дприЇмств≥ (не т≥льки в≥д методу нарахуванн€ амортизац≥њ й списанн€ запас≥в, але й в≥д п≥дходу до розпод≥лу загальновиробничих витрат м≥ж незавершеним виробництвом ≥ готовою продукц≥Їю). “акож величина незавершеного виробництва залежить в≥д обраноњ бази розпод≥лу витрат.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 263 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1591 - | 1448 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.