Лекции.Орг


Поиск:
Мал. 111. Піхви сухожилків тильної поверхні правої кисті.
 

1. vagina synovialis tendinum musculi abductoris longi et extensoris pollicis brevis(синовіальна піхва сухожилків довгого відвідного м’яза та короткого м’яза-розгинача великого пальця);

2. vagina synovialis tendinum musculi extensorum carpi radialium(синовіальна піхва сухожилків променевих м’язів-розгиначів зап’ястя);

3. vagina synovialis tendinis musculi extensoris pollicis longi(синовіальна піхва сухожилка довгого м’яза-розгинача великого пальця);

4. vagina synovialis tendinum musculi extensoris digitorum et extensoris indicis(синовіальна піхва сухожилків м’язів-розгиначів пальців і розгинача вказівного пальця);

5. vagina synovialis tendinis musculi extensoris digiti minimi(синовіальна піхва сухожилка м’яза-розгинача мізинця);

6. vagina synovialis tendinis musculi extensoris carpi ulnaris(синовіальна піхва сухожилка ліктьового м’яза-розгинача зап’ястя).

 

б) пiхва сухожилкiв променевих довгого та короткого м'язів – розгиначiв зап’ястка (vagina tendinum musculi extensorum carpi radialium);

в) пiхва сухожилка довгого м’яза – розгинача великого пальця (vagina tendinis musculi extensoris pollicis longi);

г) пiхва сухожилкiв м’язів – розгиначiв пальцiв та розгинача вказiвного пальця (vagina tendinum musculi extensoris digitorum et extensoris indicis);

д) пiхва сухожилка м’яза – розгинача мiзинця (vagina tendinis m.usculi extensoris digiti minimi);

е) пiхва сухожилка лiктьового м’яза – розгинача зап’ястка (vagina tendinis musculi extensoris carpi ulnaris).

М’язи нижньої кiнцiвки

(musculi membri іnferioris)

До м’язів сідничної ділянки належать: великий сiдничний м’яз, середнiй сiдничний м’яз, малий сiдничний м’яз, м’яз – натягувач широкої фасцiї, квадратний м’яз стегна, близнюковi м’язи (верхнiй та нижнiй), зовнiшнiй затульний м’яз.

Великий сiдничний м’яз (m. gluteus maximus). Початок: зовнiшня поверхня крила клубової кiстки, клубовий гребiнь, задня сiднична лiнiя, грудо-поперекова фасцiя, задня поверхня крижової та куприкової кісток, крижово-горбова зв’язка. Прикрiплення: сiднична горбистiсть стегнової кiстки, м'яз переходить у клубово-гомiлкове пасмо (tractus iliotibialis), яке прикріплюється до бічного виростка великогомілкової кістки. Функцiя: розгинання в кульшовому суглобі, зовнішня ротація стегна; якщо нижня кiнцiвка зафіксована, розгинає тулуб, пiдтримує рiвновагу тiла, не даючи тулубовi нахилятися вперед; утримує тулуб у вертикальному положеннi; напружуючи клубово-гомiлкове пасмо утримує колiннi суглоби в розiгнутому положеннi (мал. 112, 113).

Середнiй сiдничний м’яз (m. gluteus medius). Початок: зовнiшня поверхня крила клубової кiстки (мiж передньою i задньою сiдничними лiнiями). Прикрiплення: великий вертлюг. Функцiя: вiдведення стегна; його медіальна ротація (якщо скорочується передня частина м’яза); обертає стегно назовнi (якщо скорочується задня частина м’яза). За умови фiксованої нижньої кiнцiвки нахиляє таз у свiй бiк.

Малий сiдничний м’яз (m. gluteus minimus). Початок: зовнiшня поверхня крила клубової кiстки. Прикрiплення: великий вертлюг. Функцiя: вiдводить стегно; внутрішня ротація стегна (якщо скорочується передня частина м’яза); зовнішня ротація стегна (якщо скорочується задня частина м’яза).

М'яз – натягач широкої фасцiї (m. tensor fasciae latae). Початок: верхня передня клубова ость. Прикрiплення: вплiтається в широку фасцiю стегна, переходячи в клубово-гомiлкове пасмо. Функцiя: натягує широку фасцiю стегна, згиння в кульшовому суглобі та вiдведення. Згинання в колінному суглобі та обертання кінцівки назовнi.

Квадратний м’яз стегна (m. quadratus femoris). Початок: сiдничий горб тазової кiстки. Прикрiплення: мiжвертлюговий гребiнь стегнової кiстки. Функцiя: зовнішня ротація стегна (мал. 115).

Зовнiшнiй затульний м’яз (m. obturatorius externus). Початок: зовнiшня поверхня тазової кiстки навколо затульного отвору, затульна пертинка. Прикрiплення: вертлюгова ямка, капсула кульшового суглоба. Функцiя: зовнішня ротація стегна.

Верхнiй близнюковий м’яз (m. gemellus superior). Початок: сiднича ость. Прикрiплення: вертлюгова ямка стегнової кiстки.

Нижнiй близнюковий м’яз (m. gemellus inferior). Початок: сiдничий горб. Прикрiплення: вертлюгова ямка. Функцiя: обидва близнюкові м’язи здійснюють зовнішню ротацію стегна.

 

Мал. 113. М’язи правої нижньої кінцівки:

а - вигляд збоку, б - вигляд ззаду:

  1. m. gluteus maximus(великий сідничний м’яз); 2. m. tensor fasciae latae(м’яз-натягувач широкої фасції); 3. m. vastus lateralis (m. quadriceps femoris)(бічний широкий м’яз(чотириголовий м’яз стегна)); 4. m. biceps femoris(двоголовий м’яз стегна); 5. m. gastrocnemius(литковий м’яз); 6. m. fibularis longus(довгий малогомілковий м’яз); 7. m. fibularis brevis(короткий малогомілковий м’яз); 8. m. tibialis anterior(передній великогомілковий м’яз); 9. m. extensor digitorum longus(довгий м’яз-розгинач пальців); 10. m. extensor hallucis longus(довгий м’яз-розгинач великого пальця); 11.m.semitendinosus(напівсухожилковий м’яз); 12. m. semimembranosus(напівперетинчастий м’яз);  

 

М’язи таза, які розташовані в тазовій порожнині, - клубово-поперековий м’яз, малий поперековий м’яз, грушоподiбний м’яз, внутрiшнiй затульний м’яз.

Клубово-поперековий м’яз (m. iliopsoas) має двi головки: одна головка – це великий поперековий м’яз, друга головка – клубовий м’яз (мал. 114 а).

Великий поперековий м’яз (m. psoas major). Початок: тiла ХII грудного та чотирьох верхнiх поперекових хребцiв, поперечнi вiдростки поперекових хребцiв.

Прикрiплення: клубовий і великий поперековий м’язи спліним сухожилком, який проходить через м’язову затоку прикрiплюються до малого вертлюга стегнової кiстки.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 644 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

В моем словаре нет слова «невозможно». © Наполеон Бонапарт
==> читать все изречения...

1152 - | 1131 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.