Лекции.Орг


Поиск:
Відповідь на практичне завдання
Практичне заняття № 3

Тема: Гіпохолестеринемічні лікарські засоби. Лікарські засоби, що впливають на мозковий кровообіг.

Мета заняття:

  • закріпити знання з питань фармакодинаміки, показань щодо застосування, протипоказань, побічної дії, фармакобезпеки гіпохолестеринемічних засобів та засобів, що покращують мозковий кровообіг;
  • формувати вміння розподіляти лікарські засоби за фармакологічними гру­пами, проводити взаємозаміну.

 

Література:

Основна:

1. Дроговоз С.М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: Підручник-довідник. – Х.: Титул, - 2015, с. 345 – 352

2. Фармакологія: підручник /І.В. Нековаль, Т.В. Казанюк. – 4-е вид., виправл. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013, с. 290 – 299

Додаткова:

1. Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Казак Л.І. та ін./ Видання 2-ге – Вінниця: Нова Книга, 2011, с.269 – 274; 297 – 301

2. Дроговоз С.М., Щокіна К.Г. Фармакологія на долонях: Довідник— Х., 2013, с. 59, 63

 

Оснащення:

1. Таблиці.

2. Упаковки лікарських препаратів.

3. Довідкова література.

4. Анотації на лікарські препарати.

 

Розділ І. Підготовка до практичного заняття.

Теоретичні опорні знання (ТОЗ)

 

1. Заповнити таблицю (використовуючи підручник і додаткову літературу):

Гіпохолестеринемічні лікарські засоби (визначення, класифікація)  
Антиоксиданти (визначення, номенклатура)    
Ангіопротектори (визначення, номенклатура)  

2. Заповнити таблицю.

Ловастатин Гуарем Цинаризин
Механізм дії
       
Фармакодинаміка
     
Показання до застосування
       
Побічні ефекти
       
Фармакобезпека
     

3. Заповнити таблицю, знаком «+» позначити відповідне застосування до кожного з наведених препаратів.

  Симвас­­татин Ліпантил Флуна­ризин Розува­статин Кавінтон Ніцер­голін
Атеросклероз            
Гіперхолестеринемія            
Профілактика ІМ та інсульту            
Порушення моз­кового кровообігу            
Тромбоз судин мозку            
Периферичні ангіопатії            
Наслідки ЧМТ            
Мігрень            

Розділ ІІ. Хід практичного заняття

План:

1. Вивчення лікарських засобів з даної теми за алгоритмом.

2. Виконання завдань з фармакотерапії та взаємозаміни лікарських засобів.

3. Вирішення ситуаційних та фармакологічних задач.

4. Вивчення питань фармакобезпеки гіпохолестеринемічних засобів та засобів, що покращують мозковий кровообіг (див. додаток 3).

Студент повинен знати:

1. Класифікацію та номенклатуру гіпохолестеринемічних лікарських засобів.

2. Фармакодинаміку ліків, їх показання до зас­тосування, протипоказання, побічну дію.

3. Класифікацію, фармакодинаміку та показання до застосування лікарських засобів, які впливають на мозковий кровообіг.

Практичні навички:

1. Розподіл лікарських засобів за фармакологічними групами.

2. Надання рекомендації щодо раціонального застосування лікарських засобів та попередження про можливу побічну дію.

3. Замінювати відсутній в аптеці лікарський препарат на аналогічний, дозволений до відпуску без рецепта лікаря.

4. Порекомендувати лікарські препарати при: атеросклерозі, порушенні мозкового кровообігу.

 

А. Контрольні питання опорних знань:

1. Вказати причини розвитку атеросклерозу.

2. Класифікація гіпохолестеринемічних засобів та їх номенклатура.

3. Вказати механізми дії та особливості дії, показання до застосування гіпохолестеринемічних засобів.

4. Які побічні ефекти можливі при застосуванні цих засобів?

5. Вказати протипоказання фібратів, статинів.

6. Порушення мозкового кровообігу: етіологія, патогенез.

7. Класифікація препаратів для лікування порушень мозкового кровообігу.

8. Дати фармакологічну характеристику препаратам різних груп:

а). блокаторам кальцієвих каналів;

б). α-адреноблокаторам;

в). препаратам, що містять екстракт гінкго білоба, алкалоїди барвінку;

г). комбінованим препаратам;

д). засобам різних груп.

 

Б. Формування практичних вмінь та навичок

Завдання до самостійної роботи студентів.

Варіант 1

1. Розподілити лікарські засоби за фармакологічними групами, вказати синоніми цих засобів:

А – статини Б – фібрати

В – секвестранти жовчних кислот Г – антиоксиданти

Д – ангіопротектори Е – засоби, що впливають на

мозковий кровообіг

 

Пірикарбат Аскорбінова кислота
Кислота глутамінова Ніцеріум уно
Ципрофібрат Холестат
Вазиліп Ліпантил
Розувастатин Аторис

2. Провести взаємозаміну лікарських засобів в межах фармакологічної групи. Відповідь обґрунтувати (вказати фармакологічну групу, дію, застосування):

Розукард

Стугерон

Ліпантил

Білобіл інтенс

Церебролізин

3. Допоможіть лікарю-інтерну підібрати потрібний препарат та виписати у фор­мі рецепта:

– гіполіпідемічний засіб з групи фібратів;

– рослинний препарат для покращення мозкового кровообігу;

– препарат для усунення спазму судин головного мозку.

Варіант 2

 

1. Розподілити лікарські засоби за фармакологічними групами, вказати синоніми цих засобів:

А – статини Б – фібрати

В – секвестранти жовчних кислот Г – антиоксиданти

Д – ангіопротектори Е – засоби, що впливають на

мозковий кровообіг

 

Вабадин Токоферолу ацетат
Кавінтон Метіонін
Рутин Холестирамін
Гепарин Ліпанор
Аторвакор Роксера

 

2. Провести взаємозаміну лікарських засобів в межах фармакологічної групи. Відповідь обґрунтувати (вказати фармакологічну групу, дію, застосування):

Розуліп

Серміон

Торвакард

Вінпоцетин

Актовегін

 

3. Допоможіть лікарю-інтерну підібрати потрібний препарат та виписати у формі рецепта:

– антиатеросклеротичний засіб з групи статинів;

– комбінований препарат для покращення мозкового кровообігу;

– препарат для попередження ускладнень після перенесеного інсульту.

Відповідь на практичне завдання

(заповнюється студентом)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 702 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © Федор Достоевский
==> читать все изречения...

1227 - | 988 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.