Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤. —кладанн€ проекту ƒержавного бюджету ”крањни
“аблиц€ 4.1. ‘актори, що впливають на ефективн≥сть бюджетного процесу

 

—тад≥€ бюджетного процесу ‘актори впливу
—кладанн€ проект≥в бюджет≥в ü соц≥ально-економ≥чна ситуац≥€ в крањн≥; ü пол≥тична стаб≥льн≥сть та пол≥тичн≥ ≥нтереси структур влади; ü залежн≥сть в≥д прийн€тт€ ≥нших р≥шень, у тому числ≥ в≥д  онцепц≥њ соц≥ально-економ≥чного розвитку крањни та њњ рег≥он≥в; ü профес≥йний р≥вень розробник≥в проекту; ü формуванн€ науково обірунтованих методик дл€ розрахунк≥в показник≥в бюджету; ü над≥йн≥сть ≥нформац≥йноњ системи функц≥онуванн€ бюджетноњ системи; ü ≥нтереси м≥жнародних ф≥нансово-кредитних орган≥зац≥й та њх вимоги  
–озгл€ду проекту та прийн€тт€ «акону ”крањни Дѕро ƒержавний бюджет ”крањни ü р≥вн€ лоб≥юванн€ владних ≥нтерес≥в, пол≥тичних фракц≥й, окремих ос≥б; ü р≥вень компетенц≥њ та в≥дпов≥дальност≥ народних депутат≥в у питанн€х економ≥ки, соц≥альноњ та бюджетноњ сферах, зовн≥шньоњ та внутр≥шньоњ державноњ пол≥тик  
¬иконанн€ бюджету ü дотриманн€ норм «акону ”крањни Дѕро ƒержавний бюджетФ, вимог  онституц≥њ ”крањни, Ѕюджетного кодексу та ≥нших нормативно-правових акт≥в, що регламентують виконанн€ бюджету; ü на€вн≥сть ефективноњ системи оперативного бюджетного контролю.  
ѕ≥дготовка та розгл€д «в≥ту про виконанн€ бюджету  

 

Ќа п≥дстав≥ проведенн€ анал≥зу впливу цих фактор≥в на ефективн≥сть бюджетного процесу розробл€ютьс€ шл€хи п≥двищенн€ його €кост≥, до €ких в≥днесено:

І перех≥д до середньо- та довгострокового бюджетного плануванн€ з елементами стратег≥чного прогнозуванн€;

І розробка бюджету в≥дпов≥дно до встановлених ц≥лей та задач з обовТ€зковим врахуванн€м на€вних ф≥нансових ресурс≥в;

І спр€муванн€ бюджетних р≥шень на виконанн€ пр≥оритетних соц≥ально-економ≥чних програм та забезпеченн€ ефективноњ њх реал≥зац≥њ;

І забезпеченн€ звТ€зку м≥ж загальними ц≥л€ми й прийн€тими р≥шенн€ми та розпод≥л бюджетних ресурс≥в в≥дпов≥дно до встановлених ц≥лей;

І розробка проекту «акону про ƒержавний бюджет ”крањни на основ≥ п≥двищенн€ €кост≥ макроеконом≥чних прогноз≥в основних показник≥в економ≥чного та соц≥ального розвитку з обовТ€зковим проведенн€м попередньоњ незалежноњ експертизи щодо њх реал≥стичност≥ та участ≥ громадськост≥ в обговоренн≥ бюджетного процесу.

 

ћ≈’јЌ≤«ћ Ѕёƒ∆≈“Ќќ√ќ ѕЋјЌ”¬јЌЌя

ћ≈’јЌ≤«ћ Ѕёƒ∆≈“Ќќ√ќ ѕЋјЌ”¬јЌЌя Ц це сукупн≥сть завдань, принцип≥в, метод≥в, прийом≥в, €к≥ застосовуютьс€ при зд≥йсненн≥ планових досл≥джень, анал≥зу, розробки та формуванн€ бюджет≥в на вс≥х р≥вн€х господарюванн€, виход€чи ≥з основних напр€м≥в соц≥ально-економ≥чноњ пол≥тики держави.

«авданн€ми бюджетного плануванн€ Ї:

І забезпеченн≥ необх≥дних макроеконом≥чних пропорц≥й розвитку крањни;

І визначенн≥ реальних джерел доход≥в по вс≥х р≥вн€х бюджетноњ системи;

І ефективний розпод≥л≥ витрат за напр€мами ≥ рег≥онами;

І забезпеченн€ м≥н≥мального р≥вн€ соц≥альних потреб;

І збалансуванн€ бюджету;

І утворенн€ необх≥дних соц≥альних резерв≥в;

І оптим≥зац≥€ ф≥нансових поток≥в м≥ж бюджетами р≥зного р≥вн€;

спри€нн€ найб≥льш ефективному використанн≥ бюджетних кошт≥в.

 

ƒо принцип≥в бюджетного плануванн€ в≥днесено принципи (табл. 4.2):

 

“аблиц€ 4.2 ѕринципи бюджетного плануванн€

 

ѕринцип «м≥ст принципу
÷≥л≥сн≥сть «абезпечуЇтьс€ розробленн€м взаЇмоузгоджених програмних документ≥в економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку ”крањни, окремих галузей економ≥ки та адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць
Ќауков≥сть Ќа€вн≥сть наукового п≥дірунт€ при визначенн≥ показник≥в соц≥ально-економ≥чного розвитку, €к≥ покладено в основу цих програм
ќбТЇктивн≥сть ѕрогнозн≥ показники соц≥ально-економ≥чного розвитку ”крањни розробл€ютьс€ на основ≥ даних орган≥в державноњ статистики, центральних ≥ м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади, даних ≥з оф≥ц≥йних видань ЌЅ”
—амост≥йн≥сть м≥сцев≥ органи виконавчоњ влади та м≥сцевого самовр€дуванн€ в межах своњх повноважень в≥дпов≥дають за розробленн€, затвердженн€ та виконанн€ програмних документ≥в економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку в≥дпов≥дних адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць
√ласн≥сть ѕрограмн≥ документи економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку повинн≥ бути доступними дл€ громадськост≥
–≥вн≥сть ƒотриманн€ прав та врахуванн≥ ≥нтерес≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ та субТЇкт≥в господарюванн€ вс≥х форм власност≥
ƒотриманн€ загальнодержавних ≥нтерес≥в ѕри розробц≥ прогнозних ≥ програмних документ≥в доц≥льно враховувати та забезпечувати реал≥зац≥ю загальнодержавноњ соц≥ально-економ≥чноњ пол≥тики та економ≥чноњ безпеки крањни

 

 

ѕ≥д методами бюджетного плануванн€ розум≥ють сукупн≥сть засоб≥в розробленн€, обірунтуванн€, взаЇмоузгодженн€ й оптим≥зац≥њ планових завдань ≥ показник≥в.

ƒо метод≥в бюджетного плануванн€ в≥днесено так≥:

І анал≥тичний, за допомогою €кого зд≥йснюЇтьс€ моделюванн€ бюджетних показник≥в на основ≥ визначенн€ впливу на них р≥зноман≥тних чинник≥в;

І балансовий Ц за його допомогою дос€гаЇтьс€ балансуванн€ м≥ж надходженн€м ≥ витратами за видами ≥ рег≥онами, ф≥нансовими, трудовими та матер≥альними ресурсами;

І нормативний, €кий базуЇтьс€ на використанн≥ норм ≥ норматив≥в. ѕри цьому норма Ц це середн€ величина, а норматив Ц це показник норми (техн≥чний, економ≥чний тощо). ÷ей метод спри€Ї економ≥њ кошт≥в ≥ визначенню бюджетних резерв≥в.

І коеф≥ц≥Їнт≥в Ц базуЇтьс€ на використанн≥ коеф≥ц≥Їнт≥в, що розраховуютьс€ €к сп≥вв≥дношенн€ дос€гнень минулого пер≥оду до планових показник≥в;

І програмно-ц≥льовий, €кий використовуЇтьс€ при ф≥нансуванн≥ окремих державних програм соц≥ального та економ≥чного розвитку. «астосуванн€ цього методу даЇ змогу визначити загальнодержавн≥ пр≥оритети ≥ обс€г кошт≥в державного бюджету дл€ реал≥зац≥њ програми.

ѕ–ќ√–јћЌќ-÷≤Ћ№ќ¬»… ћ≈“ќƒ - метод управл≥нн€ бюджетними коштами дл€ дос€гненн€ конкретних результат≥в за рахунок кошт≥в бюджету ≥з застосуванн€м оц≥нки ефективност≥ використанн€ бюджетних кошт≥в на вс≥х стад≥€х бюджетного процессу.

ѕрограмно-ц≥льовий метод складанн€ бюджету базуЇтьс€ на згрупуванн≥ р≥зних бюджетних витрат в окрем≥ програми таким чином, щоб кожна статт€ була закр≥плена за певним видом програми.

” бюджетному процес≥ програмно-ц≥льовий метод застосовуЇтьс€ на р≥вн≥ державного бюджету та на р≥вн≥ м≥сцевих бюджет≥в.

ќсобливими складовими програмно-ц≥льового методу у бюджетному процес≥ Ї:

Ј бюджетн≥ програми,

Ј в≥дпов≥дальн≥ виконавц≥ бюджетних програм,

Ј паспорти бюджетних програм,

Ј результативн≥ показники бюджетних програм.

Ѕёƒ∆≈“Ќј ѕ–ќ√–јћј - сукупн≥сть заход≥в, спр€мованих на дос€гненн€ Їдиноњ мети, завдань та оч≥куваного результату, визначенн€ та реал≥зац≥ю €ких зд≥йснюЇ розпор€дник бюджетних кошт≥в в≥дпов≥дно до покладених на нього функц≥й. Ѕюджетн≥ програми визначаютьс€ головними розпор€дниками бюджетних кошт≥в.

¬≥дпов≥дальний виконавець бюджетних програм визначаЇтьс€ головним розпор€дником бюджетних кошт≥в за погодженн€м з центральним органом виконавчоњ влади, що забезпечуЇ формуванн€ державноњ бюджетноњ пол≥тики (м≥сцевим ф≥нансовим органом). ” процес≥ виконанн€ бюджетних програм в≥н забезпечуЇ ц≥льове та ефективне використанн€ бюджетних кошт≥в прот€гом усього строку реал≥зац≥њ в≥дпов≥дних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень.

Ѕёƒ∆≈“Ќ≈ ѕ–»«Ќј„≈ЌЌя -повноваженн€ головного розпор€дника бюджетних кошт≥в, надане  одексом, законом про ƒержавний бюджет ”крањни (р≥шенн€м про м≥сцевий бюджет), €ке маЇ к≥льк≥сн≥, часов≥ ≥ ц≥льов≥ обмеженн€ та дозвол€Ї надавати бюджетн≥ асигнуванн€.

Ѕёƒ∆≈“Ќ≈ ј—»√Ќ”¬јЌЌя -повноваженн€ розпор€дника бюджетних кошт≥в, надане в≥дпов≥дно до бюджетного призначенн€, на вз€тт€ бюджетного зобов'€занн€ та зд≥йсненн€ платеж≥в, €ке маЇ к≥льк≥сн≥, часов≥ та ц≥льов≥ обмеженн€.

ѕј—ѕќ–“ Ѕёƒ∆≈“Ќќѓ ѕ–ќ√–јћ» - документ, що визначаЇ:

ü мету, завданн€, напр€ми використанн€ бюджетних кошт≥в;

ü в≥дпов≥дальних виконавц≥в;

ü результативн≥ показники;

ü та ≥нш≥ характеристики бюджетноњ програми в≥дпов≥дно до бюджетного призначенн€, встановленого законом про ƒержавний бюджет ”крањни (р≥шенн€м про м≥сцевий бюджет).

 

ћета виконанн€ державноњ ц≥льовоњ програми повинна мати законодавчо визначен≥ ц≥л≥, €к≥ в≥дображен≥ у к≥нцевому результат≥ виконанн€ конкретноњ програми та бути узгодженою з м≥с≥Їю головного розпор€дника бюджетних кошт≥в.

«авданн€ програми Ц це конкретн≥ д≥њ, €к≥ необх≥дно зд≥йснити дл€ дос€гненн€ мети прот€гом встановленого пер≥оду.

Ќапр€ми д≥€льност≥ Ц це конкретн≥ д≥њ, що спр€мован≥ на виконанн€ завдань бюджетноњ програми. ¬они в≥дпов≥дають функц≥€м головного розпор€дника та забезпечують њњ реал≥зац≥ю.

¬иконавцем бюджетноњ програми призначаЇтьс€, за письмовим погодженн€м з ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в, юридична особа, €ка несе в≥дпов≥дальн≥сть за виконанн€ програми ≥ забезпечуЇ њњ виконанн€. “обто нею може бути або головний розпор€дник бюджетних кошт≥в, або розпор€дники бюджетних кошт≥в нижчого р≥вн€ та одержувач≥ кошт≥в державного бюджету, €к≥ виконують бюджетн≥ програми у систем≥ головного розпор€дника.

–≈«”Ћ№“ј“»¬Ќ≤ ѕќ ј«Ќ» » Ѕёƒ∆≈“Ќќѓ ѕ–ќ√–јћ» використовуютьс€ дл€ оц≥нки ефективност≥ бюджетноњ програми ≥ включають к≥льк≥сн≥ та €к≥сн≥ показники, €к≥ визначають результат виконанн€ бюджетноњ програми, характеризують х≥д њњ реал≥зац≥њ, ступ≥нь дос€гненн€ поставленоњ мети та виконанн€ завдань бюджетноњ програми. “ак≥ показники мають п≥дтверджуватис€ оф≥ц≥йною державною статистичною, ф≥нансовою та ≥ншою зв≥тн≥стю, даними бухгалтерського, статистичного та внутр≥шньогосподарського (управл≥нського) обл≥ку.

ѕерел≥к результативних показник≥в щодо кожноњ бюджетноњ програми розробл€Їтьс€ головними розпор€дниками бюджетних кошт≥в зг≥дно з нормативно-правовим актом центрального органу виконавчоњ влади, що забезпечуЇ формуванн€ державноњ бюджетноњ пол≥тики.

ѕаспорт бюджетноњ програми затверджуЇ √оловний розпор€дник бюджетних кошт≥в прот€гом 45дн≥в з дн€ набранн€ чинност≥ законом проƒержавний бюджет ”крањни (р≥шенн€м про м≥сцевий бюджет) сп≥льно з центральним органом виконавчоњ влади.

—л≥д визначити два види програм Ц ƒержавна програма соц≥ально-економ≥чного розвитку крањни та державн≥ ц≥льов≥ програми. ƒл€ розробленн€ ƒержавноњ програми економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку ”крањни та дл€ оц≥нки надходжень ≥ формуванн€ показник≥в ƒержавного бюджету ”крањни використовуютьс€ показники прогнозу макроеконом≥чного розвитку ”крањни на короткостроковий пер≥од. ÷ей документ визначаЇ ц≥л≥, пр≥оритети розвитку крањни та визначаЇ засоби ≥ шл€хи њхнього дос€гненн€.

ƒержавн≥ ц≥льов≥ програми Ц це програми, що нац≥лен≥ на розвТ€занн€ найб≥льш гострих проблем окремих галузей промисловост≥ чи одиниць адм≥н≥стративного под≥лу. ÷≥лком базуютьс€ на використанн≥ програмно-ц≥льового методу бюджетного плануванн€. ” державних ц≥льових програмах навод€тьс€ основн≥ етапи та терм≥ни њх реал≥зац≥њ, обс€ги ф≥нансуванн€, результати виконанн€, джерела ф≥нансуванн€ та державн≥ замовники.

 

–езультати оц≥нки ефективност≥ бюджетних програм, у тому числ≥ висновки орган≥в виконавчоњ влади, уповноважених на зд≥йсненн€ ф≥нансового контролю за дотриманн€м бюджетного законодавства, Ї п≥дставою дл€ прийн€тт€ р≥шень про внесенн€ в установленому пор€дку зм≥н до бюджетних призначень поточного бюджетного пер≥оду, в≥дпов≥дних пропозиц≥й до проекту бюджету на плановий бюджетний пер≥од та до прогнозу бюджету на наступн≥ за плановим два бюджетн≥ пер≥оди, включаючи зупиненн€ реал≥зац≥њ в≥дпов≥дних бюджетних програм.

јнал≥з ≥ оц≥нка бюджетноњ програми дають ≥нформац≥ю про результати та насл≥дки реал≥зац≥њ програми та взагал≥ державноњ пол≥тики.

Ѕёƒ∆≈“Ќ≈ ѕ–ќ√Ќќ«”¬јЌЌя зд≥йснюЇ ÷ентральний орган виконавчоњ влади, що забезпечуЇ формуванн€ державноњ бюджетноњ пол≥тики, за участю центрального органу виконавчоњ влади, що забезпечуЇ формуванн€ державноњ пол≥тики у сфер≥ економ≥чного розвитку, Ќац≥онального банку ”крањни, а також головних розпор€дник≥в кошт≥в державного бюджету. ¬≥н складаЇ прогноз ƒержавного бюджету ”крањни на наступн≥ за плановим два бюджетн≥ пер≥оди, €кий ірунтуЇтьс€ на щор≥чному посланн≥ ѕрезидента ”крањни до ¬ерховноњ –ади ”крањни про внутр≥шнЇ ≥ зовн≥шнЇ становище ”крањни, ѕрограм≥ д≥€льност≥  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, прогнозних та програмних документах економ≥чного та соц≥ального розвитку, державних ц≥льових програмах.

ѕрогноз ƒержавного бюджету ”крањни на наступн≥ за плановим два бюджетн≥ пер≥оди включаЇ ≥ндикативн≥ прогнозн≥ показники:

Ј основних макропоказник≥в економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку ”крањни (≥з зазначенн€м показник≥в ном≥нального ≥ реального обс€гу валового внутр≥шнього продукту, ≥ндекс≥в споживчих ц≥н та ц≥н виробник≥в, оф≥ц≥йного обм≥нного курсу гривн≥ у середньому за р≥к та на к≥нець року, прибутку п≥дприЇмств, фонду оплати прац≥, р≥вн€ безроб≥тт€, експорту та ≥мпорту товар≥в ≥ послуг, а також ≥нших показник≥в, €к≥ застосовуютьс€ при складанн≥ проекту бюджету);

Ј зведеного бюджету ”крањни за основними видами доход≥в, ф≥нансуванн€, видатк≥в ≥ кредитуванн€;

Ј державного бюджету за основними видами доход≥в, ф≥нансуванн€, видатк≥в ≥ кредитуванн€;

Ј державного боргу та гарантованого державою боргу, що визначаютьс€ з урахуванн€м стратег≥њ управл≥нн€ державним боргом. “ака стратег≥€ затверджуЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни ≥ включаЇ визначенн€ пр≥оритетних ц≥лей ≥ завдань управл≥нн€ державним боргом на середньострокову або довгострокову перспективу та засоб≥в њх реал≥зац≥њ;

Ј за бюджетними програмами, €к≥ забезпечують прот€гом дек≥лькох рок≥в виконанн€ ≥нвестиц≥йних програм (проект≥в), у тому числ≥ тих, що зд≥йснюютьс€ ≥з залученн€м державою кредит≥в (позик) в≥д ≥ноземних держав, банк≥в ≥ м≥жнародних ф≥нансових орган≥зац≥й. “ак≥ бюджетн≥ програми за умови схваленн€ у встановленому законодавством пор€дку в≥дпов≥дних ≥нвестиц≥йних програм (проект≥в) включаютьс€ до прогнозу ƒержавного бюджету ”крањни на наступн≥ за плановим два бюджетн≥ пер≥оди прот€гом усього строку њх реал≥зац≥њ з урахуванн€м вимог цього  одексу;

Ј взаЇмов≥дносин державного бюджету з м≥сцевими бюджетами.

ѕрогноз ƒержавного бюджету ”крањни на наступн≥ за плановим два бюджетн≥ пер≥оди подаЇтьс€ до ¬ерховноњ –ади ”крањни разом з проектом закону про ƒержавний бюджет ”крањни, уточнюЇтьс€ на п≥дстав≥ прийн€того закону про ƒержавний бюджет ”крањни та схвалюЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни у м≥с€чний строк з дн€ опубл≥куванн€ закону про ƒержавний бюджет ”крањни.

√оловн≥ розпор€дники кошт≥в державного бюджету, виход€чи з ≥ндикативних прогнозних показник≥в обс€г≥в видатк≥в ≥ наданн€ кредит≥в з бюджету на наступн≥ за плановим два бюджетн≥ пер≥оди, доведених центральним органом виконавчоњ влади, що забезпечуЇ формуванн€ державноњ бюджетноњ пол≥тики, разом з ≥нструкц≥Їю з п≥дготовки бюджетних запит≥в, складають плани своЇњ д≥€льност≥ на плановий ≥ наступн≥ за плановим два бюджетн≥ пер≥оди (що включають заходи з реал≥зац≥њ ≥нвестиц≥йних програм (проект≥в)) в≥дпов≥дно до прогнозних та програмних документ≥в економ≥чного та соц≥ального розвитку, державних ц≥льових програм з визначенн€м оч≥куваних результат≥в д≥€льност≥. “ак≥ плани д≥€льност≥ щор≥чно привод€тьс€ у в≥дпов≥дн≥сть ≥з показниками державного бюджету на плановий бюджетний пер≥од та прогнозом ƒержавного бюджету ”крањни на наступн≥ за плановим два бюджетн≥ пер≥оди.

ѕрогноз м≥сцевого бюджету на наступн≥ за плановим два бюджетн≥ пер≥оди включаЇ ≥ндикативн≥ прогнозн≥ показники м≥сцевого бюджету за основними видами доход≥в, ф≥нансуванн€, видатк≥в ≥ кредитуванн€, ≥ндикативн≥ прогнозн≥ показники м≥сцевого боргу та гарантованого јвтономною –еспубл≥кою  рим чи територ≥альною громадою м≥ста боргу, а також ≥ндикативн≥ прогнозн≥ показники за бюджетними програмами, €к≥ забезпечують прот€гом дек≥лькох рок≥в виконанн€ ≥нвестиц≥йних програм (проект≥в).

ѕрогноз м≥сцевого бюджету на наступн≥ за плановим два бюджетн≥ пер≥оди подаЇтьс€ до ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, в≥дпов≥дних м≥сцевих рад разом з проектом р≥шенн€ про м≥сцевий бюджет, уточнюЇтьс€ на п≥дстав≥ схваленого  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни прогнозу ƒержавного бюджету ”крањни на наступн≥ за плановим два бюджетн≥ пер≥оди ≥ прийн€того р≥шенн€ про м≥сцевий бюджет та схвалюЇтьс€ –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевими державними адм≥н≥страц≥€ми, виконавчими органами в≥дпов≥дних м≥сцевих рад.

ѕќ–яƒќ  “ј “≈–ћ≤Ќ» Ѕёƒ∆≈“Ќќ√ќ ѕЋјЌ”¬јЌЌя ¬ ” –јѓЌ≤

«агальне кер≥вництво бюджетним плануванн€м покладено на  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни, а безпосередню роботу з орган≥зац≥њ плануванн€ зд≥йснюЇ ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни.

” бюджетному плануванн≥ бере участь весь апарат ф≥нансових орган≥в у центр≥ ≥ на м≥сц€х. ќрган≥зац≥йна й узагальнююча робота з≥ складанн€ проекту бюджету виконуЇтьс€ управл≥нн€ми ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни та м≥сцевими ф≥нансовими органами Ц ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, ф≥нансовими управл≥нн€ми та в≥дд≥лами м≥сцевих держадм≥н≥страц≥й або виконавчих ком≥тет≥в. –озгл€немо стад≥њ бюджетного плануванн€.

 

≤. — ЋјƒјЌЌя ѕ–ќ≈ “” ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ Ѕёƒ∆≈“” ” –јѓЌ»

ѕроект закону про ƒержавний бюджет ”крањни розробл€Ї  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни в≥дпов≥даЇ за складанн€ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни та визначаЇ основн≥ орган≥зац≥йно-методичн≥ засади бюджетного плануванн€, €к≥ використовуютьс€ дл€ розробленн€ проекту державного бюджету та прогнозу ƒержавного бюджету ”крањни на наступн≥ за плановим два бюджетн≥ пер≥оди.

ѕ–ќ≈ “ Ѕёƒ∆≈“” Ц це проект плану формуванн€ та використанн€ ф≥нансових ресурс≥в дл€ забезпеченн€ завдань ≥ функц≥й, що зд≥йснюютьс€ органами державноњ влади (органами влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, органами м≥сцевого самовр€дуванн€) прот€гом бюджетного пер≥оду, €кий Ї нев≥дТЇмною частиною проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни (проекту р≥шенн€ про м≥сцевий бюджет) [2].

—кладанн€ проекту бюджету передбачаЇ наступн≥ види роб≥т (рис. 4.2):

- розробленн€ ћ≥н≥стерством економ≥чного розвитку ≥ торг≥вл≥ ”крањни за участю ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в, Ќац≥онального банку, ƒержавноњ служби статистики, ≥нших м≥н≥стерств ≥ служб ”крањни ќсновних прогнозних макропоказник≥в економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку ”крањни на плановий р≥к, €к≥ Ї ор≥Їнтиром при складанн≥ проекту бюджету, ≥ затвердженн€ њх  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

- поданн€ Ќац≥ональним банком ”крањни матер≥ал≥в, що використовуютьс€ дл€ складанн€ проекту державного бюджету ”крањни: прогнозних монетарних показник≥в на наступний р≥к, ≥нформац≥њ про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розпод≥лу поточного та наступного рок≥в, €ка п≥дл€гатиме перерахуванню до ƒержавного бюджету ”крањни;

- розробленн€ ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни ≥ поданн€ на розгл€д  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни проекту ќсновних напр€м≥в бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од;

- розгл€д та схваленн€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањнипроекту ќсновних напр€м≥в бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од та поданн€ його до ¬ерховноњ –ади;

- розгл€д  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади з питань бюджету пропозиц≥й народних депутат≥в та ≥нших ком≥тет≥в, що над≥йшли, ≥ п≥дготовка проекту постанови ¬ерховноњ –ади щодо ќсновних напр€м≥в бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од;

- розгл€д ¬ерховною –адоюпитанн€ щодо ќсновних напр€м≥в бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од. «а насл≥дками розгл€ду ¬ерховна –ада або затверджуЇ документ, або може направити його до  ом≥тету з питань бюджету дл€ п≥дготовки до повторного розгл€ду з урахуванн€м висловлених зауважень ≥ з визначенн€м строк≥в такоњ п≥дготовки;

- дл€ п≥дготовки проекту ƒержавного бюджету ”крањни розробленн€ ≥ доведенн€ ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни до головних розпор€дник≥в бюджетних кошт≥в ≥нструкц≥њ з п≥дготовки бюджетних запит≥в.

Ѕёƒ∆≈“Ќ»… «јѕ»“ Ц це документ, п≥дготовлений головним розпор€дником бюджетних кошт≥в, що м≥стить пропозиц≥њ з в≥дпов≥дним обірунтуванн€м щодо обс€гу бюджетних кошт≥в, необх≥дних дл€ його д≥€льност≥ на наступн≥ бюджетн≥ пер≥оди [2];

- на основ≥ результат≥в анал≥зу бюджетних запит≥в ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни приймаЇ р≥шенн€ про включенн€ бюджетного запиту до проекту ƒержавного бюджету ”крањни;

- на основ≥ анал≥зу бюджетних запит≥в, що подаютьс€, ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни готуЇ проект закону про ƒержавний бюджет ”крањни;

-  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в подаЇ до –ади нац≥ональноњ безпеки ≥ оборони ”крањни проект закону про ƒержавний бюджет ”крањни по статт€х, повТ€заних ≥з забезпеченн€м нац≥ональноњ безпеки ≥ оборони ”крањни;

- розгл€д проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни та прийн€тт€ постанови про схваленн€ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни.

 

 

               
 
ћ≥неконмрозвитку ≥ торг≥вл≥ разом з ћ≥нф≥ном ”крањни, Ќацбанку ”крањни, державноњ служби статистики ”крањни, ≥нших м≥н≥стерств та в≥домств
 
Ќац≥ональний банк ”крањни
 
 
   
 
 

 

 


       
 
–озробка ќсновних прогнозних макропоказник≥в економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку ”крањни на плановий р≥к
   
 

 

 


               
   
 
   
   
 
јнал≥з та включенн€ ћ≥н≥стром ф≥нанс≥в бюджетного запиту до проекту ƒержавного бюджету ”крањни
 

 

 


 

 

 
 

 

 


–озгл€д питанн€ щодо ќсновних напр€м≥в бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од та: 1) затвердженн€ документа або 2) повторний розгл€д  
–озгл€д пропозиц≥й народних депутат≥в та ≥нших ком≥тет≥в ≥ п≥дготовка проекту постанови ¬ерховноњ –ади щодо ќсновних напр€м≥в бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од

 

–ис. 4.2 ѕор€док складанн€ державного бюджету ”крањни

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 519 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1634 - | 1561 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.047 с.